Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Kapsch

Východní příboj, aneb diktátorství absolutní moci: „Totalita stojí na nedobrovolnosti a násilí. Na veřejném a skrytém donucování, donášení a udávání. Zabíjí a LN PZ Spolunamoceni 150319osočuje lidí s jinými názory.  Typické je devótní plnění příkazů „shora“. Jsou to občané, jejichž víra a přesvědčení blokují a umlčují uvažování. Takové lidi totalita vyznamenává a povyšuje.“ K.Mrzílek

* * *

Tak máme před sebou další znamenitě medializovanou trestní kauzu „Kapsch“, do které je postupně „namáčeno“ stále více lidí a stále více lidí ji také komentuje (mnohdy škodolibě, „přejícně“ a nenávistně). Protože však mnozí přemýšliví občané již pochopili, že představy policistů a státních zástupců nenaleznou vždy odpovídající pochopení soudů, pak po dosavadních zkušenostech je nedůvěra k této předběžné manipulaci veřejným míněním zcela na místě. Oprávněné pochybnosti o objektivitě postupu policistů a státních zástupců nerozptýlil ani rozhovor s nejvyšším státním zástupcem JUDr.Pavlem Zemanem, uveřejněný na Seznamu.cz dne 11.3.2019. Pan nejvyšší státní zástupce totiž evidentně nezvážil dopad svých slov, protože některé své posluchače doslova šokoval.

Komensky,,Národ se může ve svých spisech zdát rozumnější, protože písmo otců přetrvává ještě dlouho poté, co se mu přestalo dostávat jejich ducha"

Český národ dosud nevybředl ze vztahů charakteristických pro totalitní společenské uspořádání a pozdní normalizaci. Typické vlastnosti a (ne)morálka předávaná, nebo spíše vnucovaná, dalším generacím spočívají v úslužnosti, strachu z nomenklatury, podřízenosti, pokrytectví a závislosti.  Osobní zbabělost je prezentována jako racionální strategie sebezáchovy. Vlastnosti, na něž nejeden český totalitně smýšlející politik spoléhá a média je přiživují.

Novak faktaAčkoliv pompézní oslavy přechodu z jedné totality do druhé začnou až na podzim, není od věci podstatu směřování země připomenout již nyní. Z jednoho prostého důvodu: (ne) zákonné úpravy pro předání moci se děly celkem horlivě již v letech 88-89, kdy KGB tlačila skrze prognostické ústavy a další instituce a kliky na legislativní změny v zemích tzv. východního bloku.

,,Máte-li se identifikovat s nějakým státem a politicky v něm působit, musíte být přesvědčeni, že vznikl legálně a že se nebude v budoucnosti poukazovat na neústavní cesty, které jeho vznik provázely..." (Ivan Fišera, poslanec za ČSSD, říjen 1992). Který stát kdy vznikl legálně, ústavní cestou? Nemohla to být jeho ústava, když ten stát ještě neexistoval: měl teprve vzniknout. Jedině ústava předchozího státu by mohla ,,legitimizovat" vznik nového státu. Ale co když vznikla za okupace? Formálně byla federací ,,Československá socialistická republika" už od roku 1969. K jejímu ustavení došlo až po sovětské invazi.

Cas kyvadlaCo se stalo s naší dobou? Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé pocit, jakoby se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká? „Proč má nemocný potíže?“ Toť otázka diagnostická, která vede k určení choroby. „Jak ji léčit?“ Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení...  Trh jako by byl nadřazený zákonům.  Oč má u nás trh silnější zuby, o to bezzubějšími se stávají zákony. … Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na ty nahoře. Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: "Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!" Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci... Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence. Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám. Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy všichni!

* * *

Hitlerovy projevy aversDnes vyhlášeným nálezem vyhověl Ústavní soud, v senátu s předsedou a soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem, naší ústavní stížnosti ve věci knižního vydání Hitlerových projevů. Jsme příjemně překvapeni kvalitou argumentace i dosahem jednotlivých závěrů, které Ústavní soud v nálezu postuloval.

Předně bylo judikováno, že je zásadně přípustná ústavní stížnost proti rozhodnutí dovolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto v neprospěch obviněného, aniž by bylo třeba čekat na skončení trestního řízení.

Dne 25.února jsem nastupoval do tramvaje v Praze společně s jednou usměvavou maminkou, držící jedno dítě v náručí a druhé za ruku. Tramvaj plná, lidé zahrouženi do sebe, mobilů, mlčící, nebo koukající do prázdna.

Očekával jsem, že se jich hned několik zvedne a nabídne místo. Nic. Slušně a s ůsměvem jsem sedící oslovil, aby mamince uvolnili místo. Než jsem prosbu stačil dokončit, zvedla se s úsměvem jedna Vietnamka středních let a nabídla místo mamince, která s díkem a úsměvem místo přijala. Cestující stále mlčeli bez jedinné reakce.

… Pro jakoukoliv společnosti by proto byl pravým požehnáním moudrý a osvícený samovládce, který by si uměl vybrat moudré rádce a schopné úředníky; nikoli tedy horda nevzdělaných, zištných, závistivých, úplatných, splašených, uhádaných a samolibých pseudodemokratů, kteří si myslí, že svým zvolením okamžitě získali „patent na rozum“ a kteří již v minulosti mnohokrát z prospěchářství, závisti anebo zloby fyzicky anebo společensky zlikvidovali své obecně prospěšné anebo perspektivní spoluobčany….

Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou, čtyřicet dva let bolševickou. Vždy přežila s ohnutým hřbetem. Dokonce i po roce osmdesát devět, kdy jsme tedy s ostatními povstali tak to bylo všechno, protože narovnat se a postavit proti zlu jsme nedokázali dodnes. Poslanci volí 75% anonymně předsedu KSČM do předsednictva parlamentu. A pan senátor Láska se domnívá, že mu parlament odsouhlasí žalobu na prezidenta.

Sucho UnLByli jsme prameništěm evropských vod. Po barbarském zásahu komunistů do krajiny, přestala voda „odtékat“ do půdy, ale vodními koryty o to rychleji a nevyužitá, odtékala nezadrženě za hranice naší země. Mizí nejenom voda, ale i flóra a fauna, následně začne mizet člověk, bude-li se chovat jako dosud.

Ubývá lesů, přibývá „střech a silnic“, voda má tak stále méně místa dostat se do půdy. Navíc je díky překyselení  půdy její absorpční schopnost silně omezována stavem  životního prostředí. Naši sedláci tento problém spolehlivě řešili hnojením půdy vápnem, či jinými zásaditými přísadami. Udělali z ní v podstatě houbu, která opět získala schopnost nasávat a tím i zadržovat vodu v době dešťů či tání sněhu. Byla to i prevence proti povodním. Obrazně řečeno, vápnění půdy vyjde levněji než budování protipovodňových staveb a přehrad. Více k tématu níže odborníka, který si nepřeje být zatím jmenován.  

Kde vládne temno, tam vládne zmatek - Každý sultán, který není schopen dovést vlastní velmože ke ctnosti, nikdy nemůže vést ke ctnosti prostý lid a poddané – Kde neplatí právo, neplatí nic.

Převážné většině politiků vůbec nezáleží na mravních hodnotách a stabilizaci společnosti, protože na prvním místě jejich hodnotového „žebříčku“ jsou oni sami. Jsou zcela odtrženi od reality a žijí ve svém vlastním světě, mnohdy v dobře hlídaných milionářských vesnicích. O problémy občanů se okázale a pokrytecky zajímají pouze před volbami, kdy jim vyvařují rozmanité „předvolební guláše“ a rozdávají různé pochutiny anebo květiny, aby pak na ně pro samé starosti o sebe sama a své rodinné příslušníky opět zapomněli.

* * *

Žádná lidská společnost nikdy nebyla, není a nebude dokonalá. Aby však společnost řádně fungovala, musí být vnitřně i navenek stabilní, musí zajišťovat spravedlivé (vyvážené, harmonické) společenské prostředí a musí se opírat o důvěru obyčejných občanů, nikoli o důvěru zločinců a nemravných lidí, kterým státní orgány mnohdy cíleně zajišťují „právní jistotu“ na úkor lidí podvedených a ukřivděných.