Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st pro 11 @09:00 -
OS Praha východ: ing. Petr Vlček

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2019 09:24
  Vzhledem k udané skutečnosti je vidět že zde má převahu levice.

  Read more...

   
 • 03.12.2019 21:46
  O co jde. Rusům nejde o spolupráci a mírové soužití, ale o ...

  Read more...

   
 • 30.11.2019 11:10
  “Jediná země, kterou vám dáme, budou vaše hroby.” Vzkaz finské ...

  Read more...

   
 • 29.11.2019 20:29
  Pan Vodička zapomněl poděkovat panu velvyslanci za mírové ...

  Read more...

   
 • 21.11.2019 11:51
  Když se řeči jenom vedou realita je za horizontem - Máme v ...

  Read more...

   
 • 21.11.2019 11:47
  Herečka Bára Hrzánová: „Já bych pro české politiky navrhla ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Zurek Jiri UOOZJsou situace, kdy člověku prostě dojde trpělivost a vůči úřadu se vyjádří graficky.Pan urad

„To jsme zase my, pane Úřad. Po zkušenostech z minula jsme si tentokráte vzali tlumočníka.“

…Tak tomu však není, tímto důvodem je veřejný zájem nad kontrolou soudní moci, přičemž zpracovávány jsou výhradně osobní údaje předtím zveřejněné soudy, příp. státními zastupitelstvími, a jejich zveřejnění se děje tak, aby nedošlo k disproporčnímu zásahu do práv subjektů těchto osobních údajů. …Protože Úřad není zcela zjevně nadán mentální kapacitou, aby ono jednoduché, snadno srozumitelné tvrzení argumentačně uchopil, nezbývá než na další polemiku s jeho zaměstnanci resignovat s odkazem na, žel, již nežijícího klasika žánru efektivní komunikace s orgány veřejné moci…

Dnes doručeným usnesením zamítl Krajský soud v Praze stížnost státní zástupkyně Zdeňky Galkové proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, jímž byl zastaven bez několika dnů deset let běžící Velký samolepkový proces ve věci zločinecké skupiny Vondrák, Dupová a spol. Zraky spojené Pravdy a Lásky se nyní upírají k nejvyššímu státnímu zástupci, který jedině se může dovoláním pokusit tento nezvratný výsledek změnit. A pokud to nevyjde, zbývá těšit se nadějí, že neoprávněně obvinění nedostanou náhradu za průtahy v řízení, jak krajský soud v závěru svého usnesení naznačuje; jenže to se mýlí, protože taková kompensace přichází v úvahu, jen pokud je závěr o spáchání trestného činu víceméně nesporný – a v nálepkové kause byl naopak vydán jediný, a to zprošťující rozsudek.

Bývalým obviněným blahopřejeme a věříme, že jim naše vyspělá demokratická společnost napomůže k rychlé resocialisaci (přičemž M. Dupové nabízíme individuální resocialisační program).

Hospodářské noviny vlastněné Zdeňkem Bakalou zveřejnily 31. května letošního roku uniklý 71stránkový návrh auditní zprávy Evropské komise o možném střetu zájmů Andreje Babiše v neúplné podobě. O dva dny později vystoupil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v televizi a prohlásil, že byť předběžnou auditní zprávu jen v rychlosti proletěl, její zjištění jsou závažná a mohla by zakládat podezření z trestného činu. Je to už pět měsíců a stále nebylo vzneseno žádné trestní obvinění. Dne 8. října 2019 zveřejnila parlamentní vyšetřovací komise k OKD 52stránkovou zprávu, která odůvodňuje podání 14 trestních oznámení týkajících se uhelných dolů a bytů. Pavel Zeman k tomu neřekl ani slovo. Je pravda, že nikdo z uvedených v trestních oznámeních není současný politik, Zeman tedy tentokrát nemusí cítit nutkání rychle zasáhnout. Čím déle bude mlčet, tím více to bude vypadat, že jedním z jeho úkolů je legalizovat privatizaci OKD.    

Sděluje dnes ČTK. O skonu  signatářky Angeliky Hanauerové, statečné ženy a skvělé režisérky mlčí ČTK i ČT, kde je stále na webu její zaměstnankyní…

* * *

Ve věku 67 let v pondělí po dlouhé nemoci zemřela pedagožka a signatářka Charty 77 Hana Jüptnerová z Vrchlabí na Trutnovsku. Sdělila to režisérka a dokumentaristka Libuše Rudinská.

V roce 2017 organizace Člověk v tísni Jüptnerové udělila Cenu Příběhů bezpráví. V roce 2018 získala osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu.

Jüptnerová podepsala Chartu 77 v roce 1979, když byla jako samoživitelka se dvěma dětmi na mateřské. Chtěla tak vyjádřit solidaritu pronásledovaným a rodinám politických vězňů. Do činnosti se zapojila víc po uvěznění disidenta Pavla Wonky z Vrchlabí, kvůli němuž pak zorganizovala protestní hladovku. Když Wonka v dubnu 1988 zemřel ve vězení, promluvila na jeho pohřbu. Následně musela opustit práci na gymnáziu. Tolik dnešní zpráva ČTK, resp. Libuše Rudinské…

… Politické tlaky jsme vnímali i kdysi za Akreditační komise, ale takto otevřené hrozby, jak zazněly od pana poslance a hejtmana Iva Vondráka, jsme od politika nikdy nezažili.

* * *

Schopnost přiznat si problém, rozebrat jej a hledat systémová řešení vedoucí k nápravě patří mezi nejdůležitější dovednosti každého významného činitele. Kultura toho, jak se na zjištěné problémy reaguje a jak se řeší, silně vypovídá o společnosti jako takové.

Ostravská univerzita má problém, který souvisí s její lékařskou fakultou, na níž podivně probíhaly přijímací zkoušky. Na signály, že je něco v nepořádku, reagoval Národní akreditační úřad (NAÚ), což je instituce, která vznikla v roce 2016 a jež má vyšší pravomoci, než měla dříve Akreditační komise. Především do rozhodování NAÚ již nemůže vstupovat ministerstvo školství, které dříve vedlo správní řízení a kde AK byla občas svědkem toho, jak se některým školám přes politický (nebo možná i ekonomický) nátlak na ministry, náměstky či poradce, dařilo udělení sankcí protahovat či dosáhnout dokonce jeho zrušení. To by již podle současného zákona nemělo být možné.

Dnes byl u Městského soudu v Brně uzavřen účet, který daňový poplatník zaplatil za vysoce profesionální zásah policisty Jana Vyviala proti Štěpánu Reichovi, účastníkovi prvomájového shromáždění Dělnické mládeže v r. 2017 v Brně. Ministerstvo vnitra velmi rozumně naznalo, že nemá smysl zvyšovat náklady výslechem svědků, kteří měli usvědčit video a fotografie ze lži, a přistoupilo na soudní smír, který byl následně uzavřen.

Kolik to dělá celkem? Sečteme si to: náklady obhajoby něco přes třicet tisíc korun, náhrada nemajetkové újmy za nedůvodné trestní stíhání dalších třicet, k tomu 43 tisíc nákladů náhradového řízení, relutární satisface za samotný, vysoce profesionálně provedený, zákrok 17 tisíc, a na nákladech řízení 36 tisíc… inu, to máme dohromady nějakých 156 tisíc, kterými státní rozpočet na Vyvialovo počínání přispěl.

Naznáme současné cenové relace, přesto se pro jistotu ptáme: nebylo by levnější objednat mu místo návštěvy demonstrace příště třeba zápas v kleci?

zda už se staví nová Trojská lávka (slibovali začít na přelom srpna a září). Je jasné, že to není žádná trivialita, jako ten most v Janově, který začali stavět deset měsíců po pádu, nýbrž architektonický projekt na samých hranicích lidských možností, ale přece jen, v prosinci už to budou dva roky... https://www.facebook.com/tomas.pecina.5/posts/10220491513500888

Tomáš Etzler popisuje dnešní Čínu a chování našeho prezidenta vůči ní věcně a nekompromisně.

Skoro 8 let v Číně, 26 let mimo Českou republiku. Bývalý zpravodaj České televize a spolupracovník CNN, zná asijskou velmoc jako málokdo. Byl odposloucháván, sledován a vyslýchán, tamní režim podle něj nenávidí svobodu slova a zároveň si neváží vazalů, a proto si teď neváží ani Česka. Čína je nesmírně nebezpečná a chce se infiltrovat do celého světa, zdůrazňuje Etzler. Život tam a praktiky režimu popisuje detailně a roli prezidenta Zemana hodnotí nesmlouvavě. 35 minut videa doporučuji i těm, kdo ještě mají iluze o Číně. Spisovatelka Radka Denemarková to vystihla přesně: „Čína si vzala to nejhorší z komunismu a kapitalismu a spojili to.“ Níže výběr z rozhovoru, který od zveřejnění (26.9.2019) má už bez mála 150.000 shlédnutí:

YustitiaZ. K. mladší ze dvou bratrů, pocházející z dobře situované žilinské rodiny – jeho otec byl, mimochodem, vrcholový sportovec, federální representant – sestoupil na dráhu zločinu tak záhy, jak mu tehdejší trestní předpisy umožnily: v patnácti byl poprvé odsouzen za drogovou trestnou činnost, hned nepodmíněně, a pak už to byl jeden velký, celoživotní kolotoč: krádeže, neoprávněné užívání cizí nemovitosti, vloupání, drobná a větší ublížení na zdraví, naposledy účast na únosu za účelem získání výkupného. Lifestyle 50-na-50: půlka života na svobodě, půlka v base.

Vojta Vaclav MUDr Vitany Host 2 2017 170717Další z řady slavných osobností naší země, které byly donuceny opustit rodnou zemi kvůli zločinnému komunistickému režimu. Mohly žít ve svobodě, svobodně pracovat, myslet a zmírňovat její špatnou pověst ve světě… Naše děti dnes znají nacistické zločince, komunistické neznají ani ty, kdo proti nim statečně bojovali, nebo pomáhali zachraňovat jejich zdraví. Čest a poděkování MUDr. Václavu Vojtovi. J.Š.

* * *

Vesnička Mokrosuky u Sušice odhalila pomník svému nejslavnějšímu rodákovi - světoznámému dětskému neurologovi Václavu Vojtovi, který objevil reflexní metodu diagnostiky a léčby dětské mozkové obrny. Díky ní mohou lékaři zavčas odhalit hybné poruchy a určit nejúčelnější terapii. Vojta se v Mokrosukách, kde žije asi 130 obyvatel, narodil 12. července 1917. V obci, která slaví 600 let existence, prožil dětství a vždy se tam velmi rád vracel, řekl ČTK starosta Zdeněk Němec.