Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:18
  Mohu být hrdý. Hrdý na svého presidenta. Presidenta, který i ...

  Read more...

   
 • 24.12.2018 18:49
  To co píšete, spolu s tím co už jsem si taky zažil ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Pohodli nesnesitelneObyčejný, čili těžký život znám jen z vyprávění. A protože patřím ke generaci, která zná pouze život pohodlný, nemohu o těžkém životě podat žádné svědectví. Vždy jsem měl boty a nikdy hlad, chybělo mi pouze to, bez čeho se šlo obejít. Mohu podat svědectví pouze o tom, že v životě může nastat okamžik, kdy člověk přestane uvažovat co ještě chtít a začne přemýšlet, co všechno nepotřebuje. Je to jednoduché: Má všechno, kdo nepotřebuje nic.

JMC fotoZesnulý americký republikánský senátor John McCain v dopise na rozloučenou vyzval Američany, aby neklesali na mysli před těžkostmi dneška a aby se neschovávali za zdmi. JMC US 1965 270818

"Oslabujeme naši velikost, když se schováváme za zdmi, místo abychom je strhli, když pochybujeme o síle našich ideálů, než abychom jim důvěřovali jako hnací síle ke změnám, kterou vždy byly," uvedl McCain. "Neklesejte na mysli kvůli současným potížím, ale vždy věřte v naději a velikost Ameriky, protože zde není nic nevyhnutelného. Američané se nikdy nevzdávají. Nikdy se neskláníme. Nikdy se neschováváme před historií. My historii píšeme."

McCain, který v sobotu po ročním boji podlehl agresivní formě rakoviny mozku, se vyznává z toho, že pro něj byla čest sloužit Spojeným státům. "Snažil jsem se naší zemi sloužit se ctí. Dělal jsem chyby, ale doufám, že má láska k Americe je převáží," napsal senátor a veterán války z Vietnamu.

McCain, který byl znám svou přímočarostí a zásadovostí a který neváhal v klíčových otázkách spolupracovat s demokraty, varoval předtím, aby jako patriotismus byla nazývána klanová rivalita, která po celém světě jen rozsévá vztek, nenávist a násilí. "Sbohem, američtí spoluobčané. Bůh vám žehnej a bůh žehnej Americe“, zakončil McCain dopis.

Masin Josef IIGestapo jej nelidsky mučilo, přesto Josef Mašín nic neprozradil

Dne 26.srpna 1896 se narodil důstojník prvorepublikové armády, legionář, významný odbojový činitel a vlastenecky smýšlející podplukovník Josef Mašín. Stal se součástí zpravodajsko - diverzní skupiny v rámci organizace Obrany národa nazvané Tři králové, jehož členy byli ještě podplukovník J. Balabán a štábní kapitán V. Morávek. Tuto skupinu gestapo později rozprášilo a Mašín se sám ocitl 30. 6. 1942 na popravišti jako ,,prominentní" odbojář a oběť heydrichiády. Můžeme říci, že Mašín byl jedním z nejodvážnějších a nejstatečnějších odbojových pracovníků, což během války několikrát prokázal.

Tato zřejmě první verze je nejlepší, nejpřirozenější – 98 milionů shlédnutí vypovídá o tom, co dnešnímu stresovanému člověku chybí – jak málem lze tolik darovat. J.Š.

„Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více nenávidí ty, kteří jí říkají.“

George Orwell

MFD 1 KZ 250200… Na základě této výzvy Platforma předkládá mezinárodnímu společenství dvouciferný počet komunistických zločinců, kteří jsou ještě dnes na svobodě. Jedná se o zločiny proti lidskosti, které jsou nepromlčitelné. Jde o žijící klíčové představitele komunistického státu a další pachatele v počtu asi třiceti, které Platforma jmenovitě i s fotografiemi zveřejňuje. U nich je zároveň uveden počet obětí zabitých během jejich působení ve funkci. Zdůrazňuje se, že uvádění pachatelé jsou pouhou špičkou ledovce odpovědnou za zabíjení v bývalém Československu. Důvody nedostatečného stíhání: Soudy nebyly očištěny od bývalých soudců a kolaborantů. Z toho plyne nedostatek vůle a odvahy na národní úrovni situaci změnit. V takovém případě dosažení a uplatnění mezinárodního práva a spravedlnosti je jediná cesta za pomoci mezinárodního společenství.

Rehabilitovaní vojáci, pořádající výstavu SRPEN ´68, přidali další panel s údaji a textem z MFD ze dne 25.2.2000 (viz tři přiložené kopie článku). Na kolika místech se na veřejných shromážděních k 50.výročí okupace hovořilo o těchto zločinech proti lidskosti komunistického režimu na lidech a zemi, veřejnoprávní média nevyjímaje?! To nebyly žádné „dopravní nehody“, ale cílené vraždění a mrzačení bezbranných civilistů! Proč se mlčí o akci „KRKONOŠE“ (chystané přepadení PLR vojsky ČSLA), nebo akci „NORBERT“ (chystané likvidaci „antikomunistických živlů“, typu Kambodža s připravenými koncentračními tábory, tedy genocidě elit)?!

Babis CRo 210818Poslali jste svoje, řekl bych "najaté" lidi na shromáždění početného davu, a ti se tak činili, že znehodnotili pietní vzpomínku na padlé u rozhlasu 21. 8. 1968. Myslím, že jste mnoho ztratili, a získali jedině ostudu.

Když někdo mluví o ději, v němž padlo 17 lidí okupačními zbraněmi, a nepočetná, ale hlučná skupina si z toho udělá nenávistnou kampaň proti řečníkům, tak promiňte mi, ale to není vkus dnešních lidí. Je něco absurdního, řvát, točit vrkačkami a pískat na pietní akci, za padlé hrdiny, a je to nesnesitelné. Chtěli Ti Vaši žoldnéři dát najevo, že snad Radek Vondráček a Andrej Babiš zavinili ten příchod a střelbu "přátelských" vojsk, nebo co jste chtěli říci? Každopádně jste sprostě zkazili pietní akt k 50. výročí 21. srpna 1968. Asi jste ustanovili nový světový rekord v absurditě.

Dnes tu máme skutečnou lahůdku, usnesení, jímž Obvodní soud pro Prahu 1 zastavil trestní stíhání samolepkových teroristů, aka protistátní ideodiversní skupiny Vondrák, Rodová a spolupachatelé. Soudkyně Dana Šindelářová se pokusila proklouznout mezi Skyllou bojující demokracie a Charybdou zdravého rozumu a zbytkové slušnosti, komodit v české justici pohříchu kriticky nedostatkových, a nevedla si vůbec špatně.

Z odůvodnění vyjímáme:

Demokracie se od totality liší právě tím, že i lidé s kontroverzními názory mají právo je projevovat, pokud svými projevy neporušují zákon, jenž by měl být nastaven pro všechny stejně.

A dále:

Obvinění v kause Hitlerových projevů si nehodlají nechat svévoli komunistických soudců Nejvyššího soudu líbit a podávají ústavní stížnost. Ačkoli lze očekávat, že Ústavní soud se v této fasi řízení nebude jejich argumenty zabývat, minimálně to otevře prostor pro cestu k Evropskému soudu pro lidská práva.

Z argumentů ústavní stížnosti vyjímáme:

Napadené usnesení přikročilo ke zrušení rozhodnutí nižších soudů fakticky jen z důvodu, že oba tyto soudy posoudily nesprávně otázku podjatosti přibraného znalce PhDr. Jana Borise Uhlíře, Ph. D., a nevyhověly, ač měly, námitce podjatosti vznesené obhajobou. Dovolací body uplatněné nejvyšším státním zástupcem toto usnesení eklatantně pominulo.

LN KO Pycha 160818(LN 16.8.218) Jen skutečné hodnoty a skutečná kvalita přežijí a trvají - kvalitní mosty, kvalitní práce, staletími osvědčené morální a mravní hodnoty. Co nemá kvalitní fundament, časem se nutně boří, padá a zaniká. Je třeba opět začít budovat kvalitní fundament mravů. Zisk za každou cenu bez mravního fundamentu je jen jistým fundamentem zkázy.

Převažující mravní odpad v Parlamentu, v české justici, ve správě země, je důsledkem likvidace paměti země, duše, kultury, tradice a elit po letech 1948, 1968 a 1989. Mnoho nejlepších odešlo do zemí, které si jejich schopností a lidských kvalit dokázaly vážit (pokud nebyli zabiti, zavraždění či zavřeni). Obyvatelstvo tento stav dopustilo a není schopné jej ani za 30 let řešit, kdy zástupce zločinecké ideologie strpí v Parlamentu. Je to dalším důkazem ztráty elit, kdy všichni čekají, že to někdo udělá za ně, schopni jen nic neřešící kritiky a konstatování nemravného stavu společnosti. Taková společnost může jen doufat, že se objeví schopný, charismatický lídr, jako byli Tomáš a Jan Baťové a doufat, že nebudou zlikvidování těmi, které ohrožují a kteří po generace ničí naši zemi. Komunismus i demokracie byly a jsou pro ně jen nástrojem k vlastnímu obohacení a páchání zla.

Antosova Oxana… Pro úplnost, naše dnešní korespondence s Úřadem pro ochranu osobních údajů: výzva k vymazání, naše odpověď.

* * *

Barbra Streisand je talentovaná americká herečka, která arci vstoupila do historie poněkud jinak, než si asi představovala: jejím jménem se nazývá sociologický jev, spočívající v tom, že snaha dosáhnout utajení určité skutečnosti vede pravidelně k opačnému výsledku: ke zvýšenému veřejnému zájmu o danou věc. Podrobněji si o tom můžete přečíst na Wikipedii. Slušně našlápnuto k tomu, stát se českou Barbrou Streisand, má úřednice přestupkového oddělení pražského magistrátu Oxana Antošová. Snaha dosáhnout toho, aby informace o jejím trestním odsouzení zmizely z Internetu, má právě opačný výsledek: nyní je tato skutečnost známa tak širokému okruhu lidí, že by toho, domníváme se, nedosáhla ani půlstránkovým inserátem v Mladé frontě. Blahopřejeme, paní Oxano, dobrý nápad, tak zase něco chytrého vymyslete!