Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.03.2020 09:22
  Za pomoc se Rusům platí podanstvím. Italie připravuje pozváním ...

  Read more...

   
 • 23.03.2020 08:42
  Vše na světě se dá zneužít dovolí-li to NEZÁJEM nezodpovědných ...

  Read more...

   
 • 22.03.2020 09:20
  Dokud se v České republice nebude promítat Sněhurka a sedm ...

  Read more...

   
 • 15.03.2020 22:43
  Správně dodal pan Šinagl na pohřbu Honzy Vyčítala. "Přejeme ti ...

  Read more...

   
 • 14.03.2020 13:44
  Ruskou gubernii už máme na Pražském hradu. Po generace lámaná ...

  Read more...

   
 • 14.03.2020 13:34
  Mě řeči o Sudeťácích, českých Němcích a neustálé pěstované ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Čo bolo, bolo - Časem bude totalitní společnost počítat jedna a jedna jsou tři…

Bývalí komunisté i současní v různých funkcích nechápou respektive je jim to jedno, že na důležitých postech, kde se rozhoduje, nemají co dělat. Zřejmě si neuvědomují, že byli, respektive jsou členy zločinecké organizace, která má na svědomí zavraždění mnoha českých občanů, dokonce i cizích, Němců z DDR. Ta organizace se jmenovala Komunistická strana, dnes KSČM. Jméno je skoro stejné soudruzi také.

Ať si uvědomí bývalí i současní soudruzi, jak se postupovalo v Německu proti členům nacistické strany. Když byl souzen nácek, neměl šanci. Z počátku tomu tak nebylo. Dnes je Německo očištěno od této sběři, zatím co v Česku si soudruzi, bývalí funkcionáři, nebo politruci, či dnes soudruzi ve velmi vysokých funkcích, jako na příklad ředitel Hospodářské komory pan Dlouhý, který byl prominentním soudruhem už v mládí s možností studovat v Belgii v Liege, podobně jako pan Klaus v Itálii. Počínají si jakoby stáli za tlustou čárou. Tlustou čáru dělají lidé, zločiny této politické strany zůstávají, jsou stále mementem a to že si dnes hrají na demokraty je naše ostuda.

Dokavad tito lidé, pocházející z prognostického ústavu, Marx leninských univerzit, budou ve funkcích, které jim nepřísluší, v této zemi nebude demokracie...

Navratil AugustinAugustinovi Navrátilovi se podařilo před listopadem 1989 zorganizovat největší petici v ČSSR. Podepsalo ji 600 tisíc lidí. Dnes však jeho jméno veřejnosti nic neříká. Křesťan „kverulant“ zemřel v zapomnění v roce 2003.

„Občan, jenž se nesklonil před státní mocí, osobující si právo na jeho svědomí, byl prohlášen za nepříčetného: jaké je to vysvědčení pro moc! Člověk, který si za obecné degradace občanských ctností svou občanskou odpovědnost uchoval, byl jí soudním výrokem zbaven: jaké zrcadlo krize této společnosti! Lidská duše, která chce žít s vědomím vyššího ideálu, je poslána na léčení, aby se naučila adaptovat se k živočichu: jaký obraz zvrácenosti mravních norem této společnosti!“

„Je prosinec r. 1972. Naše poslední z devíti dosud narozených dětí má teprve dva roky, a protože přídavky na děti jsou malé […] měli jsme průměr na jednoho člena rodiny měsíčně z mého platu a přídavků na děti 393 Kčs. To je málo.“

„Pánové znalci se zachovali přesně v intencích učebnice. Opominuli jenom jediné, totiž všimnout si toho, že ‚pacient‘ je v právu“.

„Nevím, kdo má ještě zájem a komu na tom tak záleží, abych po více jak čtyřech měsících vazby, z toho více jak dva měsíce strávené v nepředstavitelně tvrdých podmínkách ‚křížence blázince s kriminálem‘ – jak možno nazvat zvláštní vězeňské oddělení psychiatrického ústavu v Bohnicích – zase trvá na tom, abych v rozporu se zákonem se nemohl dostat domů ke své rodině, manželce, dětem.“

Potmesil JanŽivot politického disidenta není v žádném represivním režimu snadný: to takhle jednoho dne přijdete do práce na letišti, kterou již tři roky bez jakýchkoli problémů zastáváte, a dozvíte se, že jste byl propuštěn, protože se policie zničehonic rozhodla prohlásit vás za nedůvěryhodného. Možnost bránit se nemáte, proti policejnímu stanovisku neexistuje žádný opravný prostředek.

Popsaná situace se přihodila panu E. S. Ten se rozhodl bránit proti rozhodnutí o státní nespolehlivosti aspoň formálním odvoláním, ale samozřejmě neuspěl. Pokus arci přinesl zajímavý výčet toho, co všechno může být v této požehnané zemi důvodem, proč je člověk prohlášen za občana druhé kategorie. A jestlipak, milí čtenáři, uhodnete, kdo za špinavou kampaní proti E. S. na straně ministerstva vnitra stojí? No ovšem, náš starý známý Jan Potměšil, který, jak patrno, to v novém režimu dotáhl až na kádrového referenta ministerstva vnitra. Páni rodičové jsou určitě na synka hrdi!

E.S. se brání správní žalobou.

LN ON Kladivem na Hitlera 100220Referuje iDNES 7. 2. 2020 - Hejtmana rozzuřily hrnky s Hitlerem, rozbíjel je na Václavském náměstí

Hrnek s podobiznou Stalina vidíme na fotografii u článku iDNES také, ale v článku se o něm nehovoří? Trefně to popsal Ondřej Neff v LN – vlevo  (10.2.2020).MK Billa vchod

„Tohle svinstvo tady nechceme“, napsal na tabuli hejtman Bernard a pokračoval: „Je to výzva Pražákům, aby okamžitě zastavili prodej předmětů s nacistickou symbolikou. V zemi, kde kvůli nacismu umírali tisíce lidí. Apeluji na policii. Pokud s tím ona nemůže nic dělat, ať to tedy řeší vláda.“ Rozbíjel kladivem i Stalina, ale mluví jen o nacistickém svinstvu? Zřejmě na to komunistické ve svém „vlastenčení“ zapomněl, kdy u nás za komunismu také umíraly tisíce lidí. Místo na Václavák měl raději vyrazit na Kavčí Hory o rozmlátit tam kanceláře vedení programu ČT stejně na kousky. Všechny dokumenty o Hitlerovi vysílá ČT takřka denně, zatímco stejně zločinné dokumenty o komunistech vysílá občas, většinou v noci, nebo k ránu, dnes už takřka vůbec…

Reakce na článek ČRo Plus (10. 2. 2020): Spolupracovalo Československo s Wiesenthalem při stíhání nacistických zločinců?

* * *

Gratias Agit Hynek avers… Do diplomacie se po „sametu“ nabírali lidi systémem „Kdo dřív přijde, ( 15 )ten dřív mele“. (Podobně jako po srpnu 1968, kdy byli ze zahraničního ministerstva vyobcování nejlepší odborníci; mě střídal mládežník, který si stavěl barák a bláhově se domníval, že ho zaplatí z diplomatické gáže. Přitom např. nejlepší ministerský angličtinář Šafář po vyhození z MZV prosil, abychom mu v redakci krajanského měsíčníku Československý svět“, kam jsem se já po mém analogickém propuštění na čas uchýlil, za-dali nějaký překlad, neměl na živobytí.) - Vedle hromadného umisťování disidentů a uplatňování nepotismu se hned v roce devadesát k diplomacii hlásily i dívenky, hodlající se v zahraničí výhodně vdát. Zklamaně se brzo ze „štací“ vracely s poznáním, že je kolegové a kolegyně z cizích států přehlíželi, neboť ti léta stoupali ke svému rangu podle kariérního žebříčku. …

* * *

( 13 ) Celý život se zastával pronásledovaných spisovatelů. Veřejně se k tomu vyjádřil například na II. sjezdu spisovatelů roku 1956: „Smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr. Smlčí-li pravdu spisovatel, lže.“ Svůj projev zakončil požadavky, aby umlčení spisovatelé byli vyzváni ke spolupráci a aby přítomní uvažovali o uvězněných kolezích a mysleli na jejich osud. Alan Levy.

Školky se potýkají s generací roztěkaných: „Vůbec nerozumí jednoduchým pokynům. Řeknu jim, otočte se na druhou stranu a nikdo nereaguje. Nejsou schopné chvíli udržet pozornost. S tím jsem se ještě nesetkala. Asi mají Komensky Jan Amospříliš podnětů. Stačí si zajít do obchodu a je to na ně strašný nápor,“ hořekovala zkušená kantorka ze školky v Praze 10 nad svými 27 tři až čtyřletými svěřenci. Za svou kariéru už vychovala několik generací předškoláků, ale letošní ročník těch nejmladších se podle ní vymyká. Podobnou zkušenost zažívají učitelky i v jiných školkách.

Obyčejný lidský kontakt, komunikace je pak pro ně problém. Ano, mají i problém, co se týká řeči. Pro děti je těžké pochopit, že je tady nějaká autorita učitele. Vidím to na nich, když přijdou rodiče. Ony nerespektují ani je. Jak mají poslouchat nás? Nemyslím si, že by měly být poslušné jako dřív na povel. Ale jde o respekt k autoritě. Důvodů, proč jsou děti roztěkané, najdeme plno, ale jsou spíš sociologické. Mění se společnost, způsob výchovy, přístup rodičů k dětem, prostředí, ve kterém žijí.

Rodinám chybí pevný řád, nechodí se pravidelně k jídlu ani do postele a nedostatek spánku má podle Kulhánka dramatický vliv na schopnost soustředit se. Další faktor prý je, že děti nejsou zvyklé na dětský kolektiv a školková skupina je může rovněž přetěžovat.

Zurek JiriKde hledat nové Právnické výpočty

V souvislosti s nebývalým mediálním zájmem o pokutu, kterou nám uložil Úřad pro ochranu osobních údajů, bude vhodné provést rekapitulaci toho, co se Jiřímu Žůrkovi podařilo dosáhnout.

V této chvíli víme o dvou běžících a veřejně dostupných implementacích Právnických výpočtů: první provozuje jistá Юлия Носова z Moskvy na adrese https://jednani.com/, a kromě toho, že správně neimplementovala všechny funkce původního systému, její data sahají pouze do prosince loňského roku, provozovatelem druhé je Юрий И. Журкин (obě jména jsou evidentně pseudonymy) a jeho systém na adrese https://www.pravnicke-vypocty.com/ je kompletním klonem původního serveru, včetně veškerých historických dat.

Výsledkem Žůrkovy hurá-akce je, že subjekty osobních údajů nemají vůbec žádnou ochranu, protože ani jeden z provozovatelů serveru se nehodlá GDPR řídit. Díky, Jiří, jste pašák!

Zurek JiriNa iDNES vyšel  7. 2. 2020 článek: Justiční aktivista dostal pokutu 50 tisíc za databázi soudních jednání. Další neuvěřitelné čtení o tom co vše je v naší zemi možné – i nemožné.

Mnoho novinářů, aktivistů, právníků, soudců i státních zástupců používalo roky skvělý systém Tomáše Peciny. Informoval veřejnost o konání soudních jednání a jejich stavu. Zhotovil ho (zdarma), každý měl možnost dozvědět se včas kde a kdy se soud, který ho zajímá, koná. Stačilo zadat do systému např. jméno a systém nahlásil s předstihem konání soudu se všemi podrobnostmi. V podstatě podpořil zákonné právo veřejnosti účastnit se veřejného soudu. Potřebné informace z webu české justice jsou sice dohledatelné, ale časově náročné, zvláště pro veřejnost, která není účastníkem soudního řízení. Je tak de facto omezováno právo veřejnosti zúčastnit se soudního jednání a provádět veřejnou kontrolu soudních jednání.

Oslem měsíce mostecký soudce Pavel Plch

Soudce Okresního soudu v Mostě Pavla Plcha jsme na našem blogu v souvislosti s kausou Lucie Šlégové několikrát chválili, ale mýlili jsme se: nakonec i on podlehl vábení moci a vidině karierního postupu a vydal nehorázný, alibistický rozsudek, ve kterém, po devíti letech od deliktu, uznal všechny tři obžalované vinnými přečinem závadového mávání. Ti se pochopitelně odvolávají.

Poučení? Nikdy nevěřme českému soudci, ani tomu, který se původně jeví jako slušný člověk.

Zurek JiriJiří Žůrek pokračuje v útocích na Právnické výpočty

Ne snad, že by se od v titulku zmíněného neschopného a závistivého individua dalo čekat co jiného, tedy se omezme na suché konstatování, že za provozování Právnických výpočtů jsem dodatečně dostal pokutu 50 000 korun. Velký den pro všechny mé nepřátele, tedy slavte, moji milí, arci s vědomím, že kdo se směje naposled, smává se obvykle nejlépe.