Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:04
  Za více než 40 let práce v oblasti rodinné politiky v ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 19:03
  Samozřejmě i Rudá armáda byla již 17.dubna 1945 v Brně. Na ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 18:55
  Dodá KOSMAS.cz Velkoobchod s knihami. tel. 226 519 800 ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 16:04
  Prosím o sdělení, kde je možné zakoupit knihu Práce je čest aneb ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Postřehy a komentáře

V padesátých letech byla pro výběr vedoucích pracovníků stanovena kriteria a požadavky ze zcela jiného světa, než by mnohdy zdravý rozum předpokládal. Od takového člověka pak nešly očekávat převratné technologické změny ve výrobě, ani nové přístupy k organizaci práce, ale zase s nima byla někdy legrace, pokud zrovna nerozhodovali o osudu jiných.

Moravský zákazník přicházel s přáním odlít složitý výrobek podle předloženého výkresu. Ten jako vždy obsahoval nárys, půdorys a bokorys, toho stejného výrobku. Vedoucí vzal výkres do svých rukou, dlouze se do něho zahleděl a nebylo pochyb o tom, že intenzivně přemýšlí. Po delší odmlce položí výkres na stůl a prstem ukazuje, že dva odlitky by dokázal vyrobit, ten třetí bohužel nikoliv. Zástupce moravské firmy po tomto sdělení nevyšel z údivu.

Cesta z Washingtonu do Arlingtonu po silnici dálničního typu uplyne velice rychle. Skoro se zdá, že Arlington je okrajovou čtvrtí hlavního města Spojených států amerických. Ve skutečnosti tomu tak není. Arlington už patří do Virginie.

Co znamená pro každého Čecha vyšehradský Slavín, to pro Američana představuje Národní hřbitov Arlington. Je tu však podstatný rozdíl. Zatím co na Vyšehradě jsou pochováni spisovatelé, básníci, hudební skladatelé, divadelní umělci, vědci a přední průmyslníci, prostě řečeno česká inteligence, na Arlingtonském hřbitově jsou pochováni stateční vojáci, kteří obětovali své životy za americkou svobodu a demokracii od doby občanské války Severu proti Jihu, až po válku v Perském zálivu v posledním desetiletí a jistě zde budou pochováni i někteří vojáci, kteří zahynuli v letošním roce v Iráku a Afganistánu.. Přesvědčí vás o tom před vstupem na hřbitov sousoší čety vojáků, kteří na symbolicky dobytém území či ostrově vztyčují žerď s americkou vlajkou.

Po letu do Kanady jsem neobdržel kufr, který spolu se mnou měl cestovat v zavazadlovém prostoru letadla. Nestalo se mě to poprvé. Při služebních cestách do Ruska jsem raději sebou vozil jen to nejnutnější, abych mohl mít zavazadlo u sebe, neboť několikrát skončilo kde nemělo. Po ohlášení ztráty na letišti v Montrealu jsem byl ujištěn, že po ztraceném kufru bude zahájeno okamžitě pátrání.

Vondrackova Helena 2018„Z oblasti zábavného umění se svými podpisy připojili Waldemar Matuška, Olga Blechová a Helena Vondráčková se skupinou.“ (Rudé právo 11.2.1977). Dnešního soudního jednání jsem se zúčastnil jako jediný za veřejnost a média – byloOSP5 KL HV prg 230418 velmi rychlé…

J.Š. 23.4.2018

* * *

Na iDnes se můžeme dočíst, že soud prý rozhodl, že nikoli. Majíce zvukový záznam, dozvíme se nejen výši relutární satisfakce, kterou příkladmo Česká televise smlčela, ale i to, že soud nic takového nenaznal, toliko schválil soudní smír uzavřený mezi žalobkyní a vydavatelkou Krajských listů. Na straně Marka Nespaly jde tedy o klasický – a arci nepříliš povedený – spin doctoring, snahu vykreslit klientku v příznivém světle, a věcně: o vědomou nepravdu, tedy o lež.

Buber Martin“Jakmile je svoboda vynesena na piedestal nejvyšší hodnoty, ztrácí smysl: její absolutizací zmizelo kriterium, jímž bychom byli schopni odlišit pravou volbu od falešné.” Martin Buber

Tvorba a sounáležitost

V první z nich, „Řeči o vychovávání", pronesené roku 1925, napadá Buber libe­rální tezi, že hlavním cílem výchovy má být rozvoj tvůrčích sil v dítěti. Připomí­ná, že adjektivum „tvůrčí“ (schopferisch) se až do 18. století používalo vý­hradně pro popis schopností Boha, niko­liv člověka. Jistě, člověk je obdařen ně­čím, co můžeme nazvat „tvůrčím pu­dem". Jeho posláním však nemůže být tvořit něco z ničeho, ale jen přetvářet a dotvářet stvořené. Podle Bubera je reali­zace tvůrčího pudu nutnou podmínkou uskutečnění člověka, nikoliv však pod­mínkou dostatečnou. Tvorbou člověk od­povídá na svět, vytvořené dílo mu však nemůže odpovědět zpět. Z tohoto hledis­ka zůstává i ten největší tvůrčí génius osa­mělý a nenaplněný.

IUSTITIA slepa zena… Korupce. Nic si nenalhávejme, existuje a je v justici přítomnější, než se jeví z prohlášení jejích koryfejů. Uplácí se v I. i II. stupni, uplácí se u Nejvyššího soudu, a dictum, že dobrý advokát zná právo, lepší advokát soudce, platí universálně: nejcennější KPI advokáta je být schopen doručit do správných rukou úplatek. … Advokacie. Český advokát není nevzdělaný nekňuba, jen praktik, který dobře ví, že produkt, který místní justice vygeneruje, má jen velmi volnou vazbu ke spravedlnosti a racionalita v něm těžce prohrává na body s libovůlí. Proč se snažit, když výsledek stejně neovlivníte? Tím vůbec nejdůležitějším právním předpisem – a jediným, jehož ustanovení čeští advokáti prožívají s vášní – tak pravidelně bývá advokátní tarif. ...

* * *

Často se zamýšlíme, nejen zde na blogu, nad otázkou, proč je právní prostředí v této zemi tak nesnesitelné, a jaké jsou jeho největší bolesti, tedy ty věci, kterými by každý ministr spravedlnosti, pokud by mu šlo o skutečnou nápravu svého strašidelného resortu, musel začít.

Babis a RyanKdyž je takový problém trestně stíhaný premiér, tak proč PČR urychleně nekoná, když má údajně jasné důkazy? Proč opozice nejedná konstruktivně a netlačí na PČR, aby TO urychleně vyřídila, místo neustále opakované mantry „trestně stíhaný“? Nebo je snadbabis Budujeme stat pro 40 milionu hlavním důvodem co nejdéle moci používat výrazy „trestně stíhaný premiér v demisi“ a zakrývat tak vlastní neschopnost, v tom lepším případě? Bývalý president Francie Jacques Chiran byl také trestně stíhán před nastoupením do funkce. Odsloužil si celý mandát a až poté byl souzen, rychle zproštěn viny a plně očištěn. Tak o čem se zde bavíme? Kdo z koho dělá blbce? Povšimněte se toho důsledného označování „trestně stíhaný premiér v demisi, ministr v demisi a vláda v demisi“. Pochopitelně, že se to dostane do podvědomí a působí jak účelově požadováno. Že to funguje věděl dobře už Goebbels. Kolik znáte miliardářů, kteří se takto zasazují o nápravu věcí veřejných a neužívají si svého majetku? Kolik z nich dělá něco ve prospěch země? Co dokázali polistopadoví „politici“ udělat se zemí, jejím mravním, kulturním a hospodářským stavem? Jakou přidanou hodnotu dali zemi svoji odvedenou „prací“? Co jí dali a co od ní dostali?

IUSTITIA slepa zena… A to je, milé děti, z dnešní pohádky o Smolíčkovi-občanovi a jezinkách-úřednících a našich demokratických soudcích vše. Když budete hodné, budu vám zase něco strašidelného z praxe vypravovat.

* * *

Zřejmě nikde jinde se neprojevuje nízká úroveň právního státu v této zemi, hraničící s jeho úplným vymizením, v takové nahotě jako v civilním soudním řízení, kde proti sobě stojí občan a stát. Na rozdíl od správního soudnictví, ve kterém – vyjma případů, kdy jde o skutečně velké peníze – soudy státní orgány příliš nezvýhodňují, bývá vítěz soudního sporu mezi čičmundou-žalobcem a Českou republikou předem jasný: stát má své soudce dobře vychované a vzorně poslušné, a umí toho využít.

Aleppo„Jako lidská bytost musím říct, že to, k čemu dochází v Sýrii, je genocida,” říká Feras. „Rusové nás každý den bombardují a chtějí zabít každého. Je to o světové vládě. Není to o ničem jiném. Není to o ekonomice nebo o něčemSmolensk 100410 takovém. Je to o tom, že Rusové chtějí být zase v pozici světové mocnosti, aby si mohli diktovat, co chtějí. Chtějí říci světu: My jsme tady a můžeme si dělat, co chceme. Můžeme rozhodovat o životech lidí. Zabít kohokoliv. Vést války. Tahle ruská válka není o ropě nebo o plynu. Je to válka o to, aby z nich zase byla velmoc. Je to stejná válka, jakou vedli nacisté. Je to o moci. Není to o ničem jiném. Je to o jejich egu. Oni chtějí kontrolovat svět, změnit vládu světa z jedné strany na druhou.”

Ukázky z filmu i celý rozhovor s režisérem Ferasem Fayyadem můžete zhlédnout ve videu, včetně dvou dalších – viz odkaz výše. Syrská vláda vybírá daně, dává je Rusům, aby Syřany zabíjeli!

Europoslanec za KSČM MUDr.  Jiří Maštálka vám řekne, proč nás má Moskva ráda a proč špioni v Británii umírají jen „údajně”…