Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

LoutkyCituji s prvního článku: Poučení? V zemi, jako je Česká republika, se nevyplatí dělat cokoliv pro druhé, protože se vždy najde dostatek závistivců, kteří zařídí, aby dílo skončilo v troskách a jeho autor byl vláčen blátem. Takový Jan Antonín Baťa by mohl vyprávět… A z druhého: Úcta k autoritě nesmí být chápána jako něco jednou provždy daného a bezpodmínečného, protože jinak bychom se mohli ocitnout v roli profousů, kteří dohlížejí na vězněné vojáky při kázání opilého feldkuráta Katze. Est modus in rebus, sunt certi denique fines, a president, který při státním aktu málem pozvrací svatováclavskou korunu a do medií se v přímém přenosu vyjadřuje jazykem pomocného asfaltéra, podrývá autoritu úřadu natolik, že není na místě vynucovat ji mocensky.

Doporučuji článek Jan Antonín Baťa: povoláním český patriot. Náš největší patriot a vlastenec platil v naší zemi za "kolaboranta" až do roku 2007! Neexistuje na světě vyznamenání, které by jeho službu vlasti mohlo plně ocenit. Jeho nejvyšší ocenění bylo a je v srdcích lidí, kteří jej znali a pracovali ve firmě Baťa, jejíž základy vybudoval stejně neocenitelný Tomáš Baťa. Jako občané se chováme na demonstracích, necháme sebou manipulovat jako stáda ovcí, jak v minulosti, tak i dnes. Věru není mnoho důvodů ke slavení. Pokud si nebudeme schopni přiznat pravdu o našem charakteru a naší minulosti, čeká nás jen cesta zpět, nebo stát na místě - v tom lepším případě.

Ferdinand DobrotivyOslava

Oslavujeme sto let českého státu? Český stát, který má tisíciletou historii, ze které vyčnívá z mnoha knížat a králů nejen král císař, kterého jsme si určili za největšího Čecha a dali na bankovku. Ale také poslední český král a panovník Ferdinand V. Dobrotivý, který odložil pro svojí nenávist k násilí, hádkám a válkám mezi šlechtou a měšťany rakouskou korunu a ponechal si korunu českou. Knížete Metternicha, odvolal, a v bouřlivém roce 1848 z vídeňského Schönbrunnu jako český král se odstěhoval do Prahy. Měl množství titulů dalších podle vévodství a knížectví v Itálii, v Německu, které v té době ještě netvořily samostatné státy. Při své abdikaci mimo jiné Jeho Veličenstvo královský majestát prohlásilo: Po zralé úvaze a nutnosti tohoto kroku jsme dospěli k rozhodnutí slavnostně se zříci  rakouské císařské koruny. Kéž Vám Všemohoucí opět vrátí vnitřní klid, dovede pomýlené k povinnostem a oklamané k pravému poznání.“

VivialUvidíme, co na to soud, ale už nyní lze konstatovat, že mít takového Vyviala, to se daňovému poplatníku věru vyplatí!

Na nákladech obhajoby zaplatilo ministerstvo spravedlnosti Štepánu Reichovi, jenž byl policistou Janem Vyvialem na loňské prvomájové demonstraci napaden, něco přes třicet tisíc korun, dalších třicet tisíc na náhradě nemajetkové újmy mu nyní přisoudil Městský soud v Brně, plus 43 tisíc na nákladech řízení. Pečlivě odůvodněný rozsudek soudce Stanislava Pulkraba s potěšením vystavujeme. Ministerstvo se proti rozsudku odvolalo a žalobce odvolání zvažuje, takže účet nemusí být konečný.

Stolfa JosefŽe vypracovaná svalovina bývá začasté symptomem – jak to říci kulantně? – ne právě výkonné mozkovny, jest obecně známým faktem.

Dalším jeho důkazem je Josef Štolfa, jeden z organisátorů únosu Zuzany Vybíralové, známý v místě svého hodonínského domicilu jako karierní výběrčí výpalného. Řečený jedinec, místo, aby se uchýlil do soukromého oboru a tam v tichosti vyčkával, jak obnovené vyšetřování únosu dopadne, rozhodl se na mne podat žalobu na ochranu osobnosti a navrhnout soudu vydání předběžného opatření, jemuž soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisová (výkon jejíž vlastní mozkovny jsme na tomto blogu thematisovali a příslušnými oceněními dekorovali v minulosti více než jednou) vyhověla. Prý bych se měl zdržet písemného či ústního šíření tvrzení o tom, že se Štolfa dopustil nebo jakkoliv podílel na únosu Zuzany Vybíralové (tzv. judikatorní zeugma; čeští soudci jsou jeho mistry), a odstranit ze svých internetových stránek jeho jméno, fotografie a odkazy, které by jej s únosem jakkoliv spojovaly.

Tak tos' uhodl, šampione!

Ovšemže nevyhovíme a s potěšením se budeme žalobě bránit.

Aktualisováno.
Naše odvolání; D. Stamidisová nepatří k právě rychlým soudcům, takže výsledek sporu bych realisticky před rokem 2025 neočekával.

LN CH inspirace 091018(LN 9.10.2018)

„Ve Švýcarsku jest to lid, který schvaluje zákony, která národní shromáždění švýcarské odhlasuje. U nás to bude senát, kterému to budeme předkládati, nikoliv lid, a pak president. Ano, jsou zde pokroky, ale ideálu demokracie to, co tvoříme, neodpovídá.“

Předpokladem skutečně funkční demokracie je vyspělost občana, daná tradicí. Je-li demokracie dána do rukou země bez tradice a vyspělé občanské společnosti, bude nutně zneužívaná. Následný vývoj slova moudrého poslance vyslovená před 100 lety potvrdil, sarkasticky řečeno „volíme, krmíme, neměníme, stojíme“. Trvalá výzva každému občanovi – být respektovaným voličem, nebo být neustále zneužívaným „volebním volem“. Máme novodobé papalášstvo, které nás trvale „krmí“ neplněnými sliby, mezi voliče chodí jen před volbami. Je nepřehlédnutelný volební trend volit osobnosti, které svým životem něco dokázali, stejně jako nevolit strany se stále stejnými kandidáty a sliby, které ke skutečným osobnostem mají hodně daleko, při vší úctě k výjimkám.

Kocka pohrebPlně se ztotožňuji se stanoviskem žižkovského starosty Alexandra Bellu, že pohřební průvod za ostatky Jana Kočky ml. neměl být povolen. Pieta za zemřelého je ryze soukromou záležitostí, odehrávající se na místě k tomu určeném, a jen ve výjimečných případech, u skutečně význačné osobnosti, je možno povolit v souvislosti s konáním pohřbu určité omezení provozu na veřejných komunikacích. Jan Kočka ml. ve svém krátkém životě nevykonal nic, čím by si takové privilegované zacházení zasloužil. Jeho život byl charakterisován toliko sledem protiprávních jednání, které jeho vlivní příbuzní jen s obtížemi žehlili, a okolnosti jeho smrti, zejména to, že jeho vinou zemřel řidič kamionu, rovněž nedávají důvodu, proč by město pro Kočku mělo truchlit.

Jsem proto pobouřen a doufám, že nové vedení města, nově již bez Kočkovy ČSSD, prověří okolnosti, za jakých bylo povolení vydáno.

JANUV ZAKONHráz, obrana před příbojem - Kdy začneme snášet sami sebe?Hostin pamatnik 2018

Někteří lidé jejichž projekty, nápady byly za komunistické totality zašlapány dokázali se otřepat a vymýšlet, znovu to zkusit  uplatnit se, připomínali děti budující na mořské  pláži své hrady. Od rodičů ale vědí, že přijde příliv a s ním příboj a jejich výtvory zničí a odplaví. Jsou to děti, otřepají se a druhý den začnou znova. Nevědí, že za totality tvůrčí elán jejich otců smýval neustálý komunistický příboj. Ten příboj je komunistů program, a jejich mentalita, je k tomu, aby vše co nepovolí ústředí spláchnout. Po celých čtyřicet dva let bylo zašlapáno obrovské množství lidského umu, kreativnosti nadarmo jak to ukazují pořady televize o „Zašlapaných projektech“, o vynalézavosti Čechů. Tento totalitní příboj utopil a zničil spousty lidských zdrojů, nápadů a projektů, ale i životů.

IUSTITIA slepa zenaMůj stát - Nebuďte sprostá, paní doktorko!

– Šéfe, průšvih! vyhrkl jeden ze dvou policistů, kteří bez zaklepání vtrhli do kanceláře zlínského státního zástupce Martina Malůše. Ten byl ve funkci jen krátce, avšak na výhody s ní spojené, zejména na luxus, který mu poskytovala práce pro organisovaný zločin, v jeho regionu zvláště rozvinutý a výnosný, si rychle zvykal. – Představte si, šéfe, ten advokát z Brna, ten… ten Cholenský – on by chtěl vědět, co jsme vyšetřili! – Nic jste nevyšetřili, samozřejmě! obořil se na opovážlivce mladý prokurátor. – A co mě vůbec obtěžujete s takovými nesmysly? To tam nemáte žádný čerstvý mord nebo znásilnění? Advokát si moc vyskakuje, tak se na místě činu najde jeho pachová stopa, a hotovo. Číslo na kynology máte? Máte, tak si to zařiďte. Děláte, jako byste byl u kriminálky první měsíc, člověče! A ukažte, co jste mi to přinesl! Státní zástupce se začetl do listiny, kterou mu policista předložil. – Taková drzost! Neuvěřitelné! Jasně se mu vzkázalo, že se nic vyšetřovat nebude, a on si nedá pokoj. No nic, nechte mi to tady, já mu něco napíšu. Dostal vyrozumění, že věc postupujeme z Brna do Zlína? Dostal! To mu musí stačit, otrapovi. Jo, a kluky od Pepíka Štolfy z Hodonína pozdravujte, ať se ničeho nebojí, a příležitostně ať se mi ozvou, měl bych pro ně možná takovou malou zakázečku, dodal státní zástupce závěrem.

TOMAN… Vyprávěli mi v šedesátých létech lidé jaké metody výslechů se uplatňovaly. V létě se na celách topilo, k jídlu dostávali jen slanečky a pití žádné - nutili je pít vlastní moč. Nebylo to vždy bití, které doprovázelo vynucená přiznání. Uvězněné ženy ponižovaly v době menstruací tím, že nedostávaly menstruační vložky, jen jako výsměch jeden jediný přeložený papír s cynickým: "To vám stačí"! Krev jim stékala po nohách. Není to nic pěkného. …

* * *

Dobrý den, děkuji za informace! Je to poučné, protože spousta lidí se dívá na minulost i současnost různě. Poznat období padesátých let bylo možné od těch, kteří tuto dobu prožívali. Byli lidé kteří tu dobu prožili tak, že ji skoro nepřežili. Prošli trestaneckými lágry, často jen za to, že se nechtěli stát členy KSČ. Dnes je možné číst memoárové knihy či romány popisující tehdejší dobu. Jiří Mucha a jeho Studené slunce je románem, který tuto dobu velmi dobře vystihuje a popisuje. V příloze posílám i ukázku z dobových novin. V roce 1963 v rámci tzv. dubnového pléna se dokonce i KSČ pokusila vypořádat s nezákonnostmi, které tehdejší jejich režim napáchal, ale jen na členech KSČ. Oběti z řad demokratů a humanistické inteligence byli ponechány stranou. Křivá svědectví byla organizována přímo vedením strany. Viz. např. Tausiggová a pod. Rudolf Slánský byl vyloučen posmrtně z KSČ za podporu nezákonnostem, tak i Reicin. Vaš byl odsouzen za likvidaci nepohodlného svědka. Ve třech přílohách je anotace publikovaná k dubnovému plénu ÚV KSČ z roku 1963. Pár dokumentů pár střípků o hrdinné době závěrečné etapy života Klementa Gottwalda. I členové KSČ musí pochopit jaká to byla doba.

Zeman je proti sankcím i proti novinářům.  Pes ochranář také.

Zeman odsuzuje v Německu sankce, ale nezveřejňuje, z čeho a proč vznikly a co by měla postižená strana dělat, aby se mohly zrušit. Sankce se dávají, aby byly napraveny chyby, kvůli kterým vznikly. O tom Zeman má mluvit. I já tvrdím, že by se měly zrušit, ale až se napraví kvůli čemu vznikly. Budu-li kritizovat nesjízdnost ulice, která vznikla nepřízní počasí a nepřetržitým provozem, vím co a proč se má opravit. Dokud to neudělám nebudu jenom říkat, že by se povrch měl opravit. I sankce vzniklé nepřetržitým nedodržováním a zneužíváním dojednaného, mohou zaniknout po následné nápravě. Říká-li president pouze, že by se sankce měly zrušit je to pro paní Merkelovou, ale i pro nás posluchače zbytečné.