Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.06.2021 10:46
  Kmo ty jsi kokot. Co kdyby jsi nás dečka přestal obtěžovat? Chováš ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 16:26
  Dva měsíce poté, co Česko vypovědělo ruské diplomaty ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 15:58
  Dobrý den a děkuji za váš článek o bolševicích !!! Sleduji ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:11
  Vážený pán Šinágl, PhDr. Hýbl nám preposlal link na dokument ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:00
  Petr Kellner jako přítěž V našem denním monitoringu českého tisku ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 08:18
  Pane Šinagle, děkujeme za video, přestože o tomto neuvěřitelném ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Mnozí z vás, zejména ti, kteří používají součást mého systému Právnických výpočtů DIR, si povšimli, že počátkem července bylo zahájeno insolvenční řízení týkající se mediálně známého politického aktivisty a antikomunisty Jana Šinágla. Za jakých okolností se tak stalo, skládá poměrně spletitý, typicky postkomunistický příběh, rozhodně nikoli prostý zajímavosti, který bych si dovolil vám na tomto místě odvyprávět.

Kdo je Helena Vondráčková, zřejmě víte: někdejší zpěvačka pokleslého normalisačního popu, jež nedostatek talentu vyvažovala nezměrnou pílí a schopností lísat se, bez jakýchkoli morálních zábran, k mocným. Nepřekvapí, že po Listopadu začala její popularita rychle upadat, a přestože se zpěvačka několikrát pokusila o comeback, nepodařilo se jí to: někdejší sláva, založená nikoli na pěveckých vlohách, nýbrž na nezměrné lásce k momentálnímu vedení komunistické strany, a utužená ostentativním přátelstvím s těmi zahraničními hvězdami, které se, jí podobny, těšily komunistické přízni, odešla do nenávratna; umělecká prostitutka Vondráčková, pohrdána národem, zůstala toliko předmětem zájmu bulvárních medií a jejích konsumentů.

Tomu odpovídá i nový partner, jehož si zpěvačka našla a posléze pojala za manžela, jistý Martin Michal. Postava barvitá a svým způsobem zajímavější než samotná Vondráčková, vyznačující se tím, že prakticky nic z toho, co o sobě Michal hrdě uváděl, se posléze nepotvrdilo: nebyl ani pilotem dopravních letadel, jak o sobě prohlašoval (měl pouhou licenci na malá sportovní letadla), ani doktorem práv. Byl arci podnikatelem, a to takového druhu, že mu to vyneslo několik měsíců ve vazbě pro podezření z podvodů; že své podnikatelské dovednosti úspěšně předal své ratolesti, jsme ostatně na tomto blogu traktovali. Manželství Michala s Vondráčkovou je bezdětné, avšak harmonické: jejich majetek byl striktně rozdělen, takže ona drží zbylá aktiva, on si ponechal mnohamilionové dluhy, které jakožto osoba nemajetná není schopen splácet a exekutoři tak odcházejí s prázdnou.

Proč Vondráčková s Michalem zůstává přese všechno, co se o něm dostalo na veřejnost, je záhadou: zasvěcení hovoří o údajných daňových podvodech, kterými Michal dokázal zpěvačku zavázat k mlčení a poslušnosti. Nevíme, možná, v každém případě je to vysvětlení, které by odpovídalo Michalově charakteru i tomu, proč se Vondráčková svým domem v Řitce zaručila za nemalý úvěr. Jak jsme uvedli, jde o manželství harmonické, a cynici by možná dodali, že pro Vondráčkovou, za všechny ty malé i větší podrazy z doby, kdy byla režimem protežována, zatímco její partnerka – a podstatně talentovanější zpěvačka – z někdejších Golden Kids Marta Kubišová nesměla vůbec veřejně vystupovat, v konečném efektu i spravedlivé.

Právě o tuto podařenou dvojici, o Michala a Vondráčkovou, se začal zajímat Jan Šinágl, a to se mu nakonec stalo osudným. Neuvědomil si totiž, že veškeré spory mezi nimi půjdou k soudům, kde se osazenstvo v soukromí dosud zdraví Čest práci!, a jeho předchozí vystupování nemůže vést k jinému výsledku než ke katastrofě. Tak se i stalo: první spor, který dostal u Krajského soudu v Praze jako soudce Vojtěch Cepl ml., skončil ještě úspěchem, avšak další spor již prohrál a byl pravomocně odsouzen k omluvě a zaplacení pro něj likvidační zhruba milionové relutární satisfakce, protože o Michalovi a Vondráčkové zveřejňoval pravdivé, avšak těžko prokazatelné a v některých případech i nevhodně intimní informace. Jeho první chyba, byl – námi i jinými – varován a vyzýván, ať se Vondráčkovou a Michalem přestane zabývat, leč nedbal.

Jan Šinágl měl, na rozdíl od formálně nemajetného Michala, jednu nevýhodu, a to rodinný dům v Žebráku, který zdědil po rodičích a v němž po návratu ze švýcarské emigrace žije. Po takovém majetku se mlsně vrhne každý exekutor, a učinil tak i Jan Beneš, jemuž M&V svěřili vymáhání svých pohledávek. Tento muž nepěkného charakteru (víme, u exekutora je to trochu pleonasmus) začal Šináglovi za neplnění předběžného opatření ukládat donucovací pokuty v nepřiměřené, stotisícové výši, jejímž jediným účelem bylo připravit jej o dům, který by se dal v dražbě levně prodat; jak výkon exekuční činnosti v praxi vypadá, jsme kdysi popsali v Námětu na seriál.

Fungovalo to víceméně stejně jako v našem seriálu, dům měl být prodán v nedobrovolné dražbě a Šinágl bez koruny vystěhován. To bylo špatné, ale stále ještě se dala situace zachránit. Kdyby ovšem aktivista neudělal další, zřejmě již osudnou chybu: místo na právníky se obrátil na lichváře a podvodníky, kterým mají naivní lidé tendenci uvěřit spíš než tomu, kdo nabízí skutečnou pomoc, ale nehalí ji do sladkého hávu slibů. Aktivista požádal o radu podvodníka Miloše Horu a jeho kumpána Leoše Krále z Českého Brodu. Hora byl v té době držitelem dražební koncese a navrhl Šináglovi, že exekuci vyplatí, dům fiktivně vydraží a když bude Šinágl schopen zaplatit mu za tuto službu lichevní úrok, po několika měsících si bude moci svůj majetek koupit zpět.

Marně jsem Jana Šinágla před takovým postupem varoval a upozorňoval jej, že tohle nemůže skončit jinak než neplatností dražby a jeho vlastním trestním stíháním, ale znáte to, zoufalí lidé dělají zoufalé činy, a tak před trestním odsouzením, aspoň prozatím, ho zachránilo to, že se řídil jinou mou radou a všechny telefonáty s Horou i Králem si zvukově zaznamenal.

Tristní výsledek celé Akce Vondráčková vidíte v insolvenčním rejstříku; je to smutná četba, arci poučná pro každého, kdo se snad ještě domnívá, že v této zemi soudy a exekutoři vynucují právo a chrání slušné a čestné lidi před ničemy a grasly.

https://paragraphos.pecina.cz/all/nase-pripady/jan-sinagl/proc-je-jan-sinagl-v-insolvenci

* * *

„JUDr.“ Martin Michal – podvodník, zločinec, nebo těžce nemocný člověk?

Sv. Hostýn 5.9.2020: XXVIII. Muklovská pouť – zapomenuté zločiny KSČ připomněl především plk. v.v. Josef Musil - v mém vystoupení jsem připomněl hodnotu svobody slova a projevu!

Režisér Otomar Krejča o odpovědnosti a kázni, aneb léčba Klausem

MS Praha 19.7.2018: Syn Martina Michala 8 let, jeho tchán 10 let – krácení daně a praní špinavých peněz. Média mlčí…

 

 

J.Š. 7.9.2020

* * *

Díl druhý: „JUDr.“ Martin Michal – podvodník, zločinec, nebo těžce nemocný člověk?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.11 (9 Votes)
Share

Komentáře   

-5 #1 Jan Šinagl 2020-09-07 18:14
Děkuji panu Tomáši Pecinovi za jeho článek, který jako dosud jediný veřejně upozornil na skutečné pozadí této ostudy české justice.

Pouze bych upravil jednu větu, kdy mi byl pan Miloš Hora, v dobré víře, doporučen panem Jiřím Vondráčkem, bratrem zpěvačky Heleny Vondráčkové.

Připadám si jako Pavel Wonka, který byl také likvidován formálním naplňováním zákona, aniž by byl naplňován jeho duch a hledána spravedlnost v širších souvislostech. Věřím, že můj boj není ještě zdaleka dobojován. Není jen mým bojem, ale součástí úsilí všech slušných lidí za zachování svobody slova, projevu a práva veřejnosti na informace a kteří ctí demokratické hodnoty.

Jedná se o veřejně známé osoby, které požívají nižší míru ochrany soukromí než běžný občan. Zveřejňuji o nich jen pravdu a hodnotící soudy. Ony naopak mají přístup do mainstreamových médií, kde beztrestně lžou a pomlouvají mojí osobu, kde je mi přístup do nich odmítán, tedy i bránit se.

Nedivme se, že ESLP ve Štrasburku prohlásil ve svém rozsudku ze dne 25.6.2020 českou justici za „disfunkční“, která porušuje vnitrostátní právo na „ostří nože“ - i mlčení českých "nezávislých" médií...

Byl jsem a jsem v situaci, kdy bych uzavřel i smlouvu s dáblem, jen abych zabránil této otřesné nespravedlnosti , ke které by ve vyspělé, skutečně demokratické zemi, nikdy nemohlo dojít.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)