Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.04.2021 09:55
  Ministr musí být především manažer, který umí řídit lidi – i ...

  Read more...

   
 • 13.04.2021 17:46
  Doba covidová má i komické aspekty: Dnes jsem potkal v autobuse ...

  Read more...

   
 • 13.04.2021 11:01
  Pionýři v testování Téměř každé české a slovenské dítě bylo za ...

  Read more...

   
 • 13.04.2021 09:54
  Jen počasí je za totality a demokracie stejné. Víte že, od ...

  Read more...

   
 • 13.04.2021 09:51
  "My, co máme něco za sebou, víme, že bez svobody život nevoní ...

  Read more...

   
 • 12.04.2021 14:28
  Že to byl záměr dokazuje Rusko tím, že dodnes NEVRÁTILO letoun ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Reagan Ronald a vlajka USA„Politika je údajně druhé nejstarší řemeslo na světě. Občas si uvědomuji, že se v mnohém podobá tomu prvnímu.“ Ronald Reagan

***

„Jednou z velkých Platonových myšlenek bylo, že i demokracie nese v sobě plán sebezničení, přechod k tyranii. Záleží jen na vyspělosti davu volitelů, zda-li vyzdvihne ty, kdo nebudou k tyraniiTriumf a zkaza dav následně manipulovat, nebo svého postavení zneužijí k vymývání mozků. Toto pravidlo ověřuje historie už nejméně 2500 let jako platné.“ - Jan Baltus, publicista – „Svůj rozum odevzdejte Googlu“ (LN 24.2.2021)

Dnes před 73 lety komunistická lůza začala ovládat zemi. Na svoji ochranu vybudovala Lidové milice. Pohrobci tohoto zločinného režimu a jimi zavedené struktury, nás ohrožují stále více. Občané by dnes měli urychleně vybudovat „Lidové milice“, aby ve jménu země sloužily občanům proti zvůli režimu. Novodobou „Obranu národa“ ve stylu amerických Národních gard, aby začaly chránit občany před neschopností  většiny politiků a úředníků. Ohrožují zemi stálé více, kdy základní lidská práva jsou pošlapávána a flagrantně porušována jako za totality. Nikdo nenese za nic osobní odpovědnost, vše určují zákony na které každý odpovědný činitel „deleguje“ svoji odpovědnost. Je tak bráněno řešení situace zdravým rozumem. Nebude-li se situace urychleně řešit, můžeme očekávat obnovení ruských poměrů. Jejich kořenů jsme se nezbavily. Nabývají na síle.   

Lidé už mají dost neustále stejných tváří v médiích, které rozumí „všemu a ničemu“ a všechno znají nejlépe. Umí pouze konstatovat problémy, šířit strach a paniku, jenom ne věcně, racionálně situaci řešit. Ochota ke spojení ve jménu společného cíle neexistuje. Upřednostňuje se pouze osobní a politický zájem.

Jenom šílenec by chtěl porazit přírodu a nepodřídit se jejím neměnným zákonům. Nelze je porazit, jen ve vlastním zájmu respektovat. Je člověk tak nepoučitelný? Slušný a rozumný člověk má zákony rozumu a dobrých mravů v sobě a řídí se jimi. Ty psané nepotřebuje, jen neschopní a zločinci, aby mohli páchat bezpráví všeho druhu pod ochranou psaných zákonů, jejichž ducha zneužívají.

Nedivme se, že zdravý rozum se nerozumu odmítá podřídit a staví se mu na odpor. Nenechme se nerozumem nakazit.  Dejme naši vůli ve volbách najevo.

„Šerifa“ už máme, je sám proti všem, sám to nezvládne, proto je tak napadán ze všech stran i z vlastních řad. Zná systém, není koupitelný, proto je zavedenému zkorumpovanému systému tolik nebezpečný a chce ho zničit za každou cenu. Jako jediný politik pracuje roky pro naši zemi zadarmo. Nedělá co by chtěl a co velí zdravý rozum, ale co je možné v rámci omezené moci koalicí. Má svázané ruce vynucenými kompromisy, kdy se opozice snaží získávat laciné, nemravné volební preference, na úkor ohrožení zdraví obyvatelstva země a jejího hospodářství.   

Běda zemi, kde zákony zbavují odpovědné odpovědnosti a občané na svá práva rezignují. Máme v rukou jedinou zbraň – volby. Chraňme se jednoho, tradičního „ode zdi ke zdi“. Vždy se dá na pozitivní navázat a dostat se dále. Neustálým začínáním nanovo se jen o to rychleji budeme blížit k nedávné minulosti a jejímu zopakování.

Další zpřísnění opatření přichází přesně na den výročí „vítězného února“. Náhoda? Na takové v ČR nevěřím. Jan Masaryk: „Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky.“

Někdo musí velet, pokud chtějí velet všichni, nelze vyhrát, nebo se zbytečnými, ztrátami na životech i nevratnými na hospodářství země.

Tomáš Baťa nám ukázal, že to jde: Jeden výjimečný člověk, skvělý mozek, dokázal vybudovat jedinečnou firmu i zaměstnance, protože existovala vzájemná důvěra, svornost a síla, která si poradila se všemi výzvami doby.

***

Dne 19.1.2021 zemřel plk. v.v. Josef Musil, který uspořádal celkem 20 výstav o zapomenutých zločinech komunistů v letech 1948 až 1989. K jeho památce a odkazu vydám článek. Udělal sám práci, kterou měly dávno udělat k tomu určené instituce země. Odešel voják, který bojoval doslova do posledního dechu. Svůj poslední boj jako předseda sociálně právní komise Vojenského spolku rehabilitovaných vojáků AČR, už nemohl dobojovat – za chybně vypočítané důchody rehabilitovaných vojáků, kdy jeho ústavní stížnost byla skandálně odmítnuta z formálních důvodů.

S plk. v.v. Josefem Musilem se rozloučíme dne 3.března 2021 v krematoriu Pardubice od 9:00 hod.

Praha, TF-UK 21.5.2019: 11.vernisáž výstavy o zapomenutých zločinech na církvi a v letech 1968-1969-1989

Měl cíl a udělal vše, aby ho dosáhl. Bylo mi ctí s plk. v.v. Josefem Musilem moci poslední roky spolupracovat. Byl stále v boji a vůbec ne ve výslužbě. Čest jeho památce.

***

Systém řízení světa, jdoucí proti lidské přirozenosti a zdravému rozumu kolabuje, nutně se hroutí a spěje ke změně. Budou-li občané nadále jen pasivně přihlížet, budou platit stále více – i ztrátou  svobody a blahobytu.  

Potřebujeme dělníky každodenních pozitivních činů na všech úrovních života společnosti jako příkladné vzory pro nejbližší okolí. Jen tak mohou začít potřebné změny. Pouze konkrétní činy a příklady mění společnost. Každý jak může vzhledem ke svému postavení, možnostem, schopnostem, moci a s osobní odpovědnosti.

 

Jan Šinágl, 25.2.2021

***

Praha 27.2.2021: Pochod společně proti diktátorům zrušen!

Můj letitý boj proti zločinné exekuci za svobodu slova a právo veřejnosti na informace se blíží ke konci, nebo začátku

***

„První povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy.“

„Stát není řešením problému, stát je jeho součástí.“

„Nejděsivější slova, jaká v angličtině jsou: Jsem z vlády a přišel jsem pomoct.“

„Politika je údajně druhé nejstarší řemeslo na světě. Občas si uvědomuji, že se v mnohém podobá tomu prvnímu.“

„Pohled vlády na ekonomiku by se dal shrnout do několika krátkých frází: Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to.“

„Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte.“

„Mí drazí Američané! Mohu vám oznámit, že jsem dnes podepsal zákon, který už navždy zlikviduje Sovětský svaz. Bombardovat začínáme za pět minut.“

„Jak byste nazval komunistu? No, je to někdo, kdo čte Marxe a Lenina. A jak byste nazval anti-komunistu? To je někdo, kdo Marxovi a Leninovi rozumí.“

„Žijte jednoduše, milujte velkoryse, opatrujte se hluboce, mluvte laskavě, zbytek nechávejte Bohu.“

 

RONALD REAGAN

***

„Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“

„Komunismus je vzpoura méněcenných.“

„Když máš 20, záleží ti na tom co lidi říkají, když máš 40 přestane ti záležet na tom co lidi říkají, když máš 60 uvědomíš si že v první řadě nikdy nikdo nemyslel na tebe. Máš nepřátele? To je dobře. To znamená že sis za něčím, někdy ve svém životě stál.“

„Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.“

 

WINSTON CHURCHILL

***

„Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Tomáš Baťa

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.71 (7 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)