Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

BATA 99 postrehu avers 2022BATA Inspirace avers 2022

„Šťastná duše je pro člověka vším. Je silným motorem fyzického těla, je inspirací mysli.“ Tomáš Baťa

***

Dokonalý návod na smysluplný život a prosperující, zdravou společnost

Odpovědnost všech za všechno je odpovědností nikoho za nic – Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě – Nehledejte lehké cesty. Ty hledá již tolik lidí, že se po nich nedostanete nikam – Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé – Vědomosti můžeme druhému dáti, ale zkušenosti musí si každý vykoupit vlastním potem, vlastními mozoly - Dlouhá je cesta přes pravidla. Krátká a vydatná přes příklady – Najít správný poměr mezi opatrností a odvahou, to je nejvyšší umění – Bata byty 1935 aversBata byty 1935 reversŽádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele – Dosavadní naše zkušenosti nás učí, že jest těžší naučiti lidi samostatně mysliti, než naučiti je poslouchati – Zásadně nebude přijat nikdo, kdo by chtěl pracovat jenom v kanceláři, ale také nikdo, kdo chce zůstat jen dělníkem a nemá vyšší cíle – Chcete být vůdci práce mnoha spolupracovníků? Chcete-li s nimi budovat závod, vybudujte napřed sebe - Nebezpečí? Nejvíce lidí umírá v posteli, když se přestali hýbat. Zastavíte-li se jste mrtvým. A když se zpomalíte, jste mrtvým napolo. Svět byl, je a bude nebezpečným vždycky. Život je pohyb. Nehybnost je smrt.   

Jsou lidé, které nepřemohl ani neúspěch, ani nepřátelé, ale kteří podlehli úspěchu. Jedině stálá sebekontrola buduje charakter. Lidí se nebojme, ale sebe.

Nehoňte se za penězi. Kdo se honí za penězi, ten je nedohoní nikdy. Služte! Když budete sloužit podle svých nejlepších sil, nebudete moci uniknout penězům.

Nikdo neotřese trůnem vaší práce, ať jest velký nebo malý, pokud svoji práci budete konati v duchu služby člověku, v duchu služby veřejnosti.

V našem hospodářském a veřejném životě neuplatnilo se dosud jedno platidlo. Jmenuje se čest. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že za peníze lze dostati všecko. To není pravda. Mnohem více lze dostati za čest.

Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech.

Jsou obchodníci, kteří se velmi namáhají, aby zvýšili svůj zisk. Měli by mnohem větší úspěch, kdyby se namáhali také přemýšlením, jak zvýšit zisky svých obchodních přátel a vydělávat s nimi. Z obchodu, který přináší prospěch jen nám, vyklube se nakonec i ztráta pro nás.

Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní zaměstnání, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pak se odebrat na odpočinek.

Byla to touha tvořit, poskytnouti stále a stále většímu množství lidí účasti na výhodách, které náš závod, jak zaměstnancům, tak zákazníkům poskytoval. Pokud budete této velké idei sloužiti, potud budete ve shodě se zákony přírodními, i lidskými. Jakmile ale budete každý pamatovati sám na sebe, jakmile přestanete sloužiti svým závodem všeobecnu, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně.

***

MOJE DRAHÉ – OBECNÍ SVATÉ

Povinností občana je vládnout – ne hubovat. Stejně jako chci, aby každý člověk v naší továrně si byl sám ředitelem. Přál bych si, aby každý občan naší obce si byl sám starostou.

***

Tomas Bata 1876 1932 aversTomas Bata 1876 1932 reversFirma Baťa byla největší československá firma, sedmá na světě. Už v roce 1926 vyráběla nejvíce bot na světě. Kdy bude natočen film o Tomáši Baťovi a jeho stále aktuálnímu poselství člověku a dnešní době? Pomohl by navrátit světu hodnoty, které ztratil a kterých je dnes tolik třeba. Miloš Forman už o něm film nenatočí…. Kdo přijme tuto výzvu doby?!

Věřím, že knihy vydané Nadací Tomáše Bati v tomto roce „Baťa 99 postřehů“ a „Inspirace Baťa“ autorky Gabriely Končitíkové, budou brzy rozšířeny a přeloženy do světových jazyků!

 

Jan Šinágl, 11.4.2022

***

„Nezachraňujte svět. Svět nepotřebuje, abyste jej zachraňovali. Zachraňte sebe. Tím, že zachráníte sebe, zachráníte svět, protože ten nebude muset zachraňovat vás.“ – „Strach před lidmi je zbabělost. Je urážkou důvěry v člověka a lidskou důstojnost vůbec. Konáme-li svou práci tak poctivě a účelně, že prospívá každému, vědomí této dobré práce nám dává sílu neobávat se nikoho a ničeho. Strach je nepřítelem života, a díla zbudovaná ve strachu život poškozují. Díla užitečná rostou z důvěry.“ – „Myšlenka je všechno! Vyvolává touhu a ta vede mysl i tělo!“  

Tomáš Baťa

***

Bata letadla aversBata letadla reversBata Cipera aversBata Cipera revers

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)