Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...

   
 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

REFLEX Gaba titulek II 21.10.2021

Právo je reálná společenská koncepce založená na rozsáhlém kriminálním základě

***

Každá řádně prošetřená a vyřízená stížnost na nevhodné chování soudce dává signál veřejnosti o tom, že soudní funkcionáři věnují náležitou péči soudcovské etice za účelem zajištění spravedlivého fungování justice.

***

Můžete se o tom sami přesvědčit v odpovědi Mgr. Kateřiny Skalkové, ředitelky odboru dohledu a kárné agendy MSp ze dne 23.5.2022, na stížnost ing. Marka Gáby. Končí: „S díky za pochopení a pozdravem…“

OS Ostrava prokazatelně při zadokumentování, co vše se v soudní síni řeklo, podvádí, ale MSp to nesmí zkontrolovat, současně je si jist, že k absolutním excesům ze strany soudkyně nedošlo?! Jak si může být jist bezchybností protokolu ze soudního jednání, když zvukové záznamy (pořízené soudem), zrovna v kritických místech, jsou náhle „nesrozumitelné“ a zcela srozumitelné zvukové nahrávky, pořízené ing. Gábou, jsou soudem i MSp odmítány?! Jak mohlo MSp porovnat „slovo od slova, je zachyceno vše, co se v jednací síni odehrálo“, když na zvukovém záznamu, pořízeného soudem, všechna slova pronesená žalovanou stranou nejsou? Umí-li MSp překládat „nesrozumitelné do srozumitelného“ tak jistě, jako soudkyně zamlčuje vyslovená slova v soudní síni v soudních protokolech?

To není o neschopnosti MSp, ale vědomé snaze neodkrýt podvody soudkyně, resp. je krýt a napomáhat tak flagrantnímu porušování práva každého na spravedlivý soudní proces, zaručeného Ústavou ČR a LPS. MSp tak samo sebe usvědčuje, že podvodné jednání soudkyně si je vědomo a kryje je tím, že je nemá zájem odhalit a prokázat, s alibistickým odkazem na nezávislost soudu. Stává se tak vědomím spolupachatelem na této justiční zrůdnosti, která připomíná praktiky 50. Let. Ing. Gába nevyžaduje od MSp nic více a nic méně, než aby zkontrolovalo zákonné postupy ve věci, ne rozhodnutí, která jsou ale na nich přímo závislá. Rozsudek založený na podvodech nemá se spravedlností nic společného a ti, kdo se na tomto bezpráví vědomě podílejí, mají sedět zcela jinde, než na soudech či ministerstvech.

***

Kauza Ing. Marka Gáby – další neuvěřitelné skutečnosti vyplouvají na povrch

Předseda Okresního soudu Ostrava podporuje porušování zákona soudkyní a její zákaz účasti novináře na veřejném soudním jednání!

***

VOP JUDr. Stanislav Křeček shledal závažná pochybení, MSp mu v zákonné lhůtě dosud neodpovědělo, ale VOP stále odmítá vyslat svého zástupce na soudní jednání? Další jsou nařízena na 1.6 a 9.6.2022. MSP mé stížnosti už ústně vyhovělo, „propustku“ mi slíbilo, ale zákonnou lhůtu 15 dnů na písemnou odpověď už měsíce překračuje?!

Samozřejmě se opět do Ostravy vypravím. Bude v soudní síni za veřejnost přítomný pouze otec, bratr a známý ing. Gáby, nebo se konečně dostaví i veřejnost ve větším počtu. (Ne)závislá média už roky selhávají, jejich účast je stále vítaná, ale už neočekávaná. Informována jsou všechna hlavní média a stovky novinářů.

Zůstanu opět na chodbě soudu v „péči“ justiční stráže OS Ostrava? Mimochodem se chová korektně, za své jednání se mi omlouvá s tím, že musí poslouchat soudkyni. Mé stránky sledují, stejně jako je nepochybně sleduje celé ostravské, zkorumpované justiční a policejní  „Palermo“.

Odkaz na tento článek současně posílám Mgr. Kateřině Skalkové na vědomí, stejně jako jejímu nadřízenému ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi. Více „zbraní“ jako občan a novinář nemám k dispozici, byť situace nutí k zamyšlení, že by zde pomohly už jen ty skutečné…

Pro takové bezpráví, páchaném na slušném občanu, vzorném otci dvou dětí a mrhání penězi daňových poplatníků, si občané justici neplatí.

***

§ 128 odst. 1 ZSS:

Zjistí-li příslušný orgán státní správy soudů, že soudce zaviněně porušil své povinnosti při výkonu funkce nebo že chování soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů, podá návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce podle zvláštního právního předpisu. Této povinnosti odpovídá také oprávnění ministra spravedlnosti k podání návrhu na zahájení kárného řízení se soudcem dle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

***

Nejvyšší správní soud ze dne 25. 6. 2010, č. j. 2 As 66/2009-53:

 „Zjistí-li příslušný orgán státní správy soudu při vyřizování stížnosti, že prošetřovaný soudce porušil zaviněně své povinnosti při výkonu funkce nebo že jeho chování narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů, je (nepostačí-li přijetí jiného opatření) povinen podle zásady oficiality podat návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce, a to podle zákona o řízení ve věcech soudců (§ 173 odst. 3, in fine a § 128 odst. 1 zákona o soudech a soudcích).

***

Sdělení VOP ze dne 20. 1. 2007, jsou principy dobré správy: 

"neformální zásady kvalitního spravování věcí veřejných, které vycházejí z ústavních zásad, obecných právních principů, morálních pravidel i legitimních společenských očekávání. Dobrá správa tedy označuje takový postup úřadu, který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknout svévoli, účelovost, vyhýbavost, neefektivnost, liknavost a jiné nežádoucí znaky. […] Písemné odůvodnění rozhodnutí úřadu je přehledné, srozumitelné a jednoznačné. “

https://www.ochrance.cz/dokument/principy-dobre-spravy  

 

Jan Šinágl, 26.5.2022   

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy. 30 let života v totalitě, 20  let v demokracii, 20 let v postotalitě.

***

Neměl by už soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický "přesídlit" na Pankrác, či spíše do Bohnic ?!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)