Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dedictvi titulek 15.1.2023Dedictvi Betrand 15.1.2023

"Nemáme dvě srdce, jedno pro zvířata a druhé pro lidi.

Máme jedno srdce, nebo nemáme žádné."

 

Jann Arthus Bertrand

***

Čtěte a konejte sami zodpovědně. Řešení problémů začíná u každého z nás! JŠ

***

Po filmu Domov přichází Yann Arthus-Bertrand s dokumentem, který je silným, vášnivým apelem. Sdílí v něm citlivou a radikální vizi našeho světa, jehož ničení v průběhu jedné generace byl svědkem, a odhaluje trýzněnou planetu, dezorientované lidstvo neschopné brát vážně nebezpečí, které jemu a všem živým bytostem hrozí. Filmař vyzývá k činu – každý z nás může a musí podniknout rázné kroky pro záchranu planety a budoucnosti našich dětí. Nakonec nás vyzve ke smíření s přírodou a navrhuje několik řešení. Režie: Jann Arthus Bertrand.

***

Dedictvi Divka 15.1.2023Dedictvi Cina 15.1.2023Bohužel byl tento vynikající dokument v iVysílání ČT pouze do 15.1.2023. Přináším výtah podstatných myšlenek, který by měly oslovit každého, ještě normálního člověka. Japonci budou likvidovat následky Fukušimy desítky let. Mají problém kam s kontaminovanou půdou – bude dána do moře! Výhody globalizace se musí využít v globální snaze za záchranu země. Jiné řešení není. V akutním ohrožení jsme všichni, včetně flóry a fauny. Země není nafukovací. Poslechnete si Výzvu Janna Arthuse Bertranda a Závěr dokumentu! JŠ

***

Harmonie života, zvykat si ve smyslu všeho co známe. Zvířata se dělí na ty, která dokáží přežít a ty, která se bezhlavě řítí do smrti. Lidé už zabrali 75% území zvířat, kde je zemědělská půda  Síla země spočívá ve svobodě vzájemného propojení. Chudoba se šíří snadněji než bohatství. Dvacetinásobné navýšení majetku, které vlastní 1% obyvatelstva země.

Navahové: „Krása léčí duši.“

Důležitou roli vždy hrála láska a přátelství. Příběh nás všech – příběh člověka. Podstata života je energie. Život na zemi existuje pouze díky skleníkovému efektu. Jediným cílem rostlin bylo získání energie. Stromy jsou dokonalé solární elektrárny a vodní pumpy. Žijí jen ze světla a kysličníku uhličitého a po odumření tvoří humus. Nejmocnější přírodní síla pro přežití. Sdružovat, konzumovat, rozmnožovat – nejmocnější hnací síly na planetě. Za 150 let se zvětšila úroda 500x.

Hmyz nevylepšuje, udržuje – jen člověk chce více

Energie 1 litru ropy odpovídá práci 100 lidí za jeden den. Těžíme 15 miliard litrů ropy denně = ekvivalent 200x počet obyvatel země. Krásná pohádka o vývoji lidstva se začíná vymykat kontrole. Člověk odstranil všechny překážky, pokračuje ve svém nekontrolovatelném běhu vpřed a neexistuje nic, co by ho mohlo zastavit. Řítí se dál, zcela vyvedený z rovnováhy. Klesá úmrtnost a počet lidí roste závratným tempem. Obklopuje se stále větším množstvím věcí. Člověk uvěřil, že ovládl zákony přírody, ty se dnes opět hlásí o slovo.

Na omezené území se nevejde neomezené množství obyvatelstva. Nelze neomezeně těžit omezené množství surovin. Není možný neomezený růst v konečném světě. Svět čelí krizi ekologické a biologické rozmanitosti, čelí krizi světa. Jsou propojené a vzájemně se prohlubují. Obě mají dopad na lidskou populaci.

Stav ledovců je nejlepším klimatickým ukazatelem

Dedictvi Mulatka 1992 15.1.2023Ledovce jsou neklamným signálem, že se planeta příliš rychle zahřívá. Čím více skleníkových plynů vypustíme, tím zásadnější roli hrají na pólech v regulaci klimatu. Pokud roztají Grónské ledovce, hladina oceánů stoupne o 6 metrů. Pokud by roztálo Antarktické pohoří, vědci hovoří o 60 metrech! Oceány by se posunuly o 10 až 100 km do vnitrozemí. Ledový příkrov taje čím dál rychleji.

Ledovce – jediný zdroj pitné vody, postupně mizí

Ledovce se nacházejí v řetězovém bodě, který rychlost tání zvýší. Rozmrzání permafrostu v Kanadě a na Sibiři je také jedním z bodů. Tvoří 1/5 zemského povrchu do hloubky několika metrů. Obrovské množství metanu ohřívá atmosféru 30x více než oxid uhličitý. V důsledku tání se dostává do atmosféry, kde se urychluje jeho rozpouštění. Tempo se zvyšuje – skutečná klimatická bomba. Klimatická krize je spíše klimatická změna. Energie oxydu uhličitého se nám vrací jako bouře a cyklóny. Nikam nemizí, pouze se přeměňuje.

Ještě horší je globální dopad na zemědělství

Genetické zemědělství se absolutně nedokáže přizpůsobit klimatickým změnám. Jsme zcela závislí na produkci zemědělského sektoru. Týká se to všech živých organizmů. Změny jsou pro současnou biodiverzitu příliš rychlé. Stromy, hmyz, ptáci, savci a lidé jsou na sobě vzájemně závislí.

Bez biodiverzity nemáme šanci přežít

METRO Trpaslik 18.1.2023Každý rok vyhubíme tisíce druhů – nevratná a nenahraditelná ztráta. Jako bychom vymazali pevný disk aniž bychom věděli co na něm bylo nahráno. Další milion druhů je v ohrožení.

Od roku 1972 se zdvojnásobil počet obyvatelstva země

Vyhubeno 2/3 živočichů. 96% všech savců tvoří lidé a hospodářská zvířata. Jen 4% živočichů žijí volně.

Od roku 1982 se zdvojnásobila těžba přírodních zdrojů

Každý rok se dostane do moří a oceánů přes 8 milionů tun plastového odpadu = jeden popelářský vůz každou minutu. Rozkládá se mnoho set let! Civilizace odpadu!

Od roku 1992 planeta přišla o polovinu lesů a polovinu polárních ledovců

Dnes je 75% země přeměněno lidskou činností. Polovina obyvatel je využívá pro zemědělskou výrobu, která jakoby zešílela – spotřebovává 70% sladké vody na planetě a 1/3 půdy zabírají plodiny ne pro ně, ale pro hospodářská zvířata. Každý rok rozprášíme 5 milionů tun pesticidů a herbicidů. V Evropě zmizelo i ve chráněných územích 75% létavého hmyzu. Vyhubeno 30% ptáků z řádu pěvců. Takových čísel lze uvést desítky!

Zvíře, které je ukryto v našem těle nás nutí požírat stále více

Naše hyperproduktivita už dospěla do bodu, že už ji nic nedokáže zastavit. Jede pořád dál na plné obrátky. Včely pro opylení mandloní v USA jsou přiváženy nákladními auty. Potřeba jsou stovky miliard včel. Pronajímají se až z Austrálie. Výsledkem je obrovská úmrtnost včelstev. Domácí zvířata jsou chovány v podmínkách, které usvědčují člověka z nedostatku lidskosti – v Číně jsou prasata „chována“po celý život v obrovských panelácích. Nebereme ohled na jejich city a inteligenci.

Naše chamtivost a honba za ziskem způsobily, že jsme přestali vnímat hodnotu života

Se zvířaty zacházíme stejně jako s rostlinami, které je třeba co nejrychleji vypěstovat a sklidit. Krmení zvířat a krav odčerpává vodu a obilí, které by mohlo nasytit svět a prohlubuje skleníkový efekt. Za 40 let se spotřeba masa ztrojnásobila! Následky jsou obezita, cukrovka, poruchy krevního oběhu atd.

Jeden hektar nakrmí dva masožravce, ale až 50 vegetariánů! Ročně zabíjíme pro maso více než 100 miliard zvířat – 1 miliardu ve Francii. Tuto urputnou snahu nic nezvrátí.

Nemáme dvě srdce, jedno pro zvířata a druhé pro lidi. Máme jedno srdce, nebo nemáme žádné

Ryby lovíme, jako bychom sklízely jahody buldozerem. Ročně máme na svědomí stovky milionů žraloků. Každou hodinu jich zabíjíme přes 10 000. Vymizelo jich už přes 90%!

Jeden obyvatel Bangladéše vyprodukuje 30x méně kysličníku uhličitého než jeden Američan

Nenechme se mýlit, i tito lidé chtějí žít svůj sen, který dennodenně vidí na svých obrazovkách . Mají hodně dětí a nic nemají. Nevyhání je jen chudoba a válka, ale stále častěji období sucha a krize. Ať už se jedná o politické, ekonomické, nebo klimatické pochody, všichni jsou to uprchlíci. Je jich čím dál více. V roce 2019 jich bylo „pouze“ 20 milionů. Do roku 2050 OSN předpokládá 250 milionů klimatických uprchlíků. V nejchudších zemích způsobuje klimatická krize chudobu a války, což se nepřímo dotýká i bohaté části světa.

Skutečně největší krize ještě nezačala

Není pochyb, že tvrdě zasáhne jak uprchlíky, tak ty, kteří je budou přijímat. Je příliš pozdě být pesimistou. Jako nejlepší způsob boje proti klimatickým změnám jsem propagoval obnovitelné zdroje energií. Spotřeba fosilních paliv to nesnížila. Tyto zdroje nebyly nahrazeny – jen se k nim přidaly další. Slunce za hodinu vytvoří tolik energie, že by pokryla roční spotřebu celého lidstva. Tisíce fotovoltaiek nenahradily 100 milionů barelů ropy denně – a toto číslo každý rok stoupá.

Dalším zklamáním jsou konference OSN o boji proti klimatickým změnám

Dedictvi Greta 15.1.2023Společně jednají o problému nejvyššího významu. Bohužel to často připomíná setkání spoluvlastníků, kteří se nedokážou shodnout. Každý hájí své vlastní zájmy a jednotlivé státy si nakonec udělají, co chtějí.  Pařížská dohoda 2015: 180 zemí se zavázalo snížit emise skleníkových plynů přispívajících ke globálnímu oteplování, ale aby státy souhlasily s podpisem, nejsou v dohodě použitá slova – uhlí, ropa, plyn a fosilní paliva. Jako bychom se báli pojmenovat nepřítele, který se nás chystá zabít. Žádná klimatická konference nikdy nedosáhla snížení emisí kysličníku uhličitého.

To selhání je symbolem naší závislosti na růstu

Z uhlí se na celém světě stále vyrobí nejvíce elektřiny. Říkalo se, že ropa skončí, ale těží se jí čím dál více, stejně jako břidlicového plynu, který otravuje americkou půdu. USA nejvíce znečišťují životní prostředí a jsou pro mne symbolem našeho úpadku.

Vše je pod bezvýhradnou ochranou finančního trhu

Banky půjčují společnostem, které vyhledávají nové zásoby fosilních paliv přes 650 miliard USD ročně. Banky jsou závislé na svých dlužnících, tudíž na rozvoji fosilního průmyslu. Tento model je velmi obtížné změnit, protože hrozí obrovské finanční ztráty a dokonce bankroty.

Co s tím?

Jedním z řešení je změnit závislost finančního sektoru na uhlí, ropě a plynu. Zatím je to spíš naopak. Energie nás zabíjí! Nemáme jinou možnost, než dekarbonizovat své životy. Jedinou udržitelnou energií je láska.

***

Ještě bych připomněl možný vliv precese zemské osy,  o které mluvili už Sumerové. I malá kulička se vychýlí, když se zatíží. Kolik sil působí na naši zemi zvenčí a zevnitř?

***

 „Láska je největší léčivá síla v přírodě.“

Osho

 

J.Š. 22.1.2023

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)