Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ocni ordinace

Aktualizováno 4.7.2024: Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

„Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

***

Aktualizováno 18.6.2024: 

Aktualizováno 15.6.2024: Přidal se i Seznam.cz - Znalec píše špatné posudky. Nevadí, vždyť pracuje pro stát, rozhodlo ministerstvo -  a karavana jede dál... JŠ

***

V minulosti jsem o něm psal -  MsP udělilo soudnímu znalci pplk. MUDr. Janu Velkovi pokutu 15 000 Kč. Výsledky jeho posudku (oční lékařství) byly naprosto nepravdivé a zcela vyvráceny (max. pokuta je 500 000 kč). Cituji ze článku: v předmětném znaleckém posudku uvedl, že posuzovaný v jeden konkrétní moment cca 4 roky zpátky byl „slepý“ - posuzovaný do dneška nenosí ani brýle, jen tam mimochodem, jak k tomu pan znalec dospěl, to se již v posudku neobtěžoval vysvětlit, prostě to napsal, jako závěr nesporný a kategoricky správný. To, že onen „slepý“ posuzovaný téhož dne řídil auto, což potvrdila řada svědků, dokonce to potvrdil i sám posuzovaný znalce nevyvedlo z míry, dle jeho tvrzení se řízení auta se „slepotou“ nevylučuje.

V tomto prvním rozhodnutí MsP (26.1.2023), ve kterém znalec Velek dostal pokutu se výslovně uvádí, že jeho závěry jsou v rozporu nejen s odborným poznáním, ale dokonce i se všeobecným povědomím. Aktuálně bylo zjištěno, že znalec Velek se dopustil v mnoha jiných případech chybných posudků a MsP upustilo od potrestání s tím, že ta první pokuta 15 000 Kč je až až.

Odůvodnění (24.5.2024) je zcela absurdní, když ministerstvo výslovně uvedlo, že je to tak i z důvodu, že znalec Velek dělá posudky pro orgány veřejné moci, a tedy ve veřejném zájmu - přitom dělá posudky zcela chybné. Lidé kvůli tomu končí ve vězení (mnoho jich vypracovává pro orgány činné v trestním řízení). Rozhodně není veřejným zájmem, aby, na základě nepravdivých a odbytých posudků, končili nevinní lidé do vězení.

Trest uložení pokuty 15 000 kč a její odpuštění je dostatečná sankce podle MSp?!

Cituji u odůvodnění: Správní orgán dovozuje, že znaleckou činnost provozuje obviněná jako vedlejší výdělečnou činnost, přitom tuto činnost vykonává pro orgány veřejné moci, tedy ve veřejném zájmu. I k tomu správní orgán přihlédl. Pakliže by se obviněný dopustil přestupku i v budoucnu, správní orgán by jeho jednání musel posoudit jako recidivu, která je důvodem k uložení vyššího správního trestu.

Řečnická otázka? Od jakého počtu chybných znaleckých posudků se jedná o "recidivu"?  Deset, padesát, sto...?!

Toto zcela absurdní odůvodnění MsP je tak závažná věc, že je na místě ji zveřejnit. JŠ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)