Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ocni ordinace1 Pplk MUDr. Jan Velek 2024 06 15 v 15.30.39

Aktualizováno 12.7.2024: V předmětné věci znalec Velek, ve svém posudku, udělal z vidomého „slepce“, a to vše i přes to, že tento „slepec“ téhož dne řídil auto. I když jsou závěry jeho znaleckého posudku zcela vyvráceny a jedná se zjevně o nepravdivý znalecký posudek, za což byl již znalec Velek i odsouzen k peněžitému trestu, tak policie nikdy nevymáhala po znalci ani náklady na tento posudek, a ani vymáhání nezvažovala. Policie, byť o této věci ví nejméně druhým rokem, nikdy v této věci nic neučinila a zjevně ani učinit nehodlá. ODPOVĚĎ PČR Královéhradeckého kraje (11.7.2024). Takto se plýtvá veřejnými financemi!

***

Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

„Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

***

K aktuálnímu článku ke "znalci" Velkovi doplňuji několik informací, které jsou významné a díky kterým je možno se na věc podívat i z jiného pohledu a ukazují problém daleko větší.

- znalec Velek je pplk, tedy podplukovník, má tedy velmi blízko k policii, neboť je to buď (bývalý) voják či policista, proto asi u policie je tak oblíbený

- znalec Velek desítky let na své posudky i ve znaleckém posudku uvádí, že je primář, jenže primářem není a nikdy nebyl, jak vyplývá ze sdělení České lékařské komory 

- všechny jeho posudky, které jsou předmětem obou rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti jsou nepřezkoumatelné, protože obsahují jen zadání a kategorický závěr, ale není zřejmé, jak k nim znalec Velek dospěl. Z tohoto důvodu jsou posudky zcela nepoužitelné a nemohou sloužit jako důkaz, i tak, když to strana soudního řízení nenamítala, tyto posudky běžně soudy akceptovaly a vydávali rozsudky, včetně rozsudků v trestních věcech

- většina posudků Velka je dělána pro orgány veřejné moci, především policii, tedy jsou placeny z veřejných peněz, tudíž, když se ukázalo, že jsou posudky pro neodstranitelné vady k ničemu, logicky by každý očekával, že minimálně to, co za na Velek dostal, tak by měl vrátit, ale to ne, jak je patrno z přiloženého sdělení Policie Královéhradecký kraj, tak o žádném vracení nemůže být řeč

- úplný paradox je to, že by každý normálně smýšlející občan očekával, že pokud udělá znalec svoji práci tak špatně, že musí být trestán, byť prozatím pouze ve správním řízení, tak jednoduše nemůže na nezákonné a protiprávní činnosti vydělat, ale opačný názor má Ministerstvo spravedlnosti. Dle přiloženého sdělení policie obdržel znalec Velek za jeden chybný posudek 15.750,- Kč, ale dostal pokutu 15.000,- Kč, takže byl v plusu a ještě na tom vydělal, pouze méně. Z toho zůstává rozum stát. Navíc ministerstvo napsalo, že ta pokuta je až za nejméně 11 zcela vadných a nepoužitelných posudků, takže, dle názoru ministerstva, i tak znalci náleží vlastně více než 90 % odměny za práci, která je protizákonná a úplně k ničemu, nehledě na oběti jeho posudků - účastníky řízení

- úplně k smíchu je, že Velek u tohoto posudku vykázal 35 hodin práce s tím, že studoval obsáhlý spis, ale dle sdělení policie spis nikdy neměl k dispozici, což pod tíhou důkazů u výslechu potvrdil i Velek. Jeho posudek, kromě zadání, což zkopíroval Ctrl C + Ctrl V, asi 8 vět. Co na tom dělal 35 hodin?

- I přes to vše jej policie, ze zjevných výše uvedených důvodů odmítá stíhat. Ministerstvo uvádí, že nikdy jeho závěry nebyly zpochybněny - což není pravdou.

- z aktuálního rozhodnutí soudu v trestní věci:

Pokud se týká další námitky obviněného XXX, pak soud musí vyjádřit údiv nad tím, že obžaloba navrhuje jako důkaz za podmínek § 211 odst. 5 trestního řádu přečíst znalecký posudek číslo XXX z oboru zdravotnictví, odvětví oftalmologie, podaný znalcem MUDr. Janem Velkem a protokol o výslechu znalce z oboru zdravotnictví, odvětví oftalmologie, MUDr. Jana Velka. Co se týká znaleckého posudku číslo XXX z oboru zdravotnictví, odvětví oftalmologie, pak v něm znalec MUDr. Jan Velek dospěl k závěru, že poškozený XXX trpěl před dnem XXX XXX. (...). Podle názoru znalce XXX po operativních zásazích v roce XXX nemohl přečíst a takto se seznámit s obsahem textu na předmětné kupní smlouvě ze dne XXX, případně na dalších souvisejících listinách.

Dále MUDr. Velek uvedl, že jeho znalecký posudek je přezkoumatelný s tím, že výsledek by musel být stejný jako v případě jeho znaleckého posudku, kdy se u poškozeného XXX  nelze dopracovat k jinému výsledku

(…) nicméně zvukové záznamy uvedené shora závěry znalce MUDr. Jana Veleka minimálně zpochybňují, přesnější by však bylo uvést, že přímo vyvrací. Poškozený XXX totiž na těchto zvukových záznamech jednoznačně čte i relativně drobný text

 - na základě tohoto posudku bylo několik osob 6 let trestně stíháno a obžalováno, policie i státní zástupce o všem od počátku věděli, protože obhajoba všechny tyto námitky od počátku uplatňovala

- znalec Velek dále uvedl, že se nelze dopracovat k jinému závěru, přitom se u posuzovaného jednalo o banální ambulantní zákrok na jednom oku, kdy prakticky okamžitě po zákroku posuzovaný i na operované oko již viděl dobře a na druhé (neoperované) viděl dobře celou dobu

- posuzovaný, který byl dle Velka slepý, mimochodem do dneška nenosí ani brýle

- i přes to vše policie odmítá ve věci proti znalci Velkovi byť jen zahájit prověřování 

MSp Příkaz 26.1.2023 + MSp Příkaz 24.5.2024

Pokud i tato šílená kauza zůstane bez další pozornosti, pak skutečně už nemá smysl nic …

***

20.2.2023: MsP udělilo soudnímu znalci pplk. MUDr. Janu Velkovi pokutu 15 000 Kč

12.6.2024: Soudní znalec „primář“ pplk.. MUDr. Jan Velek – tak chrání MsP podvodníky ve „veřejném zájmu“ - nevinní končí ve vězeních !

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.67 (6 Votes)
Share

Komentáře   

-7 #1 Jan Šinagl 2024-06-18 10:48
Nejlepší policie na světě?

Aktuálně je v médiích, že Karlova univerzita podala stížnost proti odložení věci - nesprávný a nevčasný zásah policie před střelbou na fakultě.

Je zajímavé sledovat, že i státní složky, kam patří i univerzity, jsou zděšeny, jak ve skutečnosti vypadá standardní postup policie - šlendriánství a nezákonnosti - ale podle inspekce a vyšetřování je vše v naprostém pořádku.

V ČR je nejlepší policie na světě do momentu, než s ní má člověk zkušenosti. To vám řeknou i řadoví policisté. Někde se ten velký počet policejních generálů musí projevit…

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)