Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 26.04.2018 20:26
  Pane Vlčku alespoň trochu úspěchu a držím pěsti. Před pár ...

  Read more...

   
 • 26.04.2018 13:26
  Drzim palce .. nam vsem, aby se na chyby v justicnich poukazovalo ...

  Read more...

   
 • 26.04.2018 11:01
  Bohužel pravdivé, ale tato situace je úmyslně vytvořená ...

  Read more...

   
 • 25.04.2018 07:06
  Naprostý souhlas nejsme právní stát a naše justice a policie ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:41
  Nejde jen o sedmdesátiletou bábu, která zpívá jak se namane.

  Read more...

   
 • 24.04.2018 18:31
  Sv. Anežka Česká zmizela. Proč ? Byla to příkladná žena. Měli ...

  Read more...

Kalendář událostí

po dub 30 @13:00 -
KS Praha: plk. Jiří Komárek
pá kvě 04 @09:00 -
Druhá žaloba AMM na Jana Šinágla - 2.300.000,-Kč
pá kvě 18 @15:00 - 12:15PM
Stkání bývalých chovanek a Dagmar Šimková
so kvě 19 @15:00 - 12:15PM
Stkání bývalých chovanek a Dagmar Šimková
ne kvě 20 @15:00 - 12:15PM
Stkání bývalých chovanek a Dagmar Šimková

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Fischer_JanPRAHA Seděli v komunistických kriminálech a fárali v jáchymov­ských uranových dolech za to, že se jim příčily praktiky totalitního režimu. Po roce 1989 za to byl kaž­doročně někdo z nich oceněn nejvyšším státním vyznamenáním od hlavy státu. To možná skončí. Pokud se příští rok ocitne na Hra­dě některý z favorizovaných kandi­dátů - Miloš Zeman nebo Jan Fis­cher političtí vězni si už pro žád­ný metál nepřijdou. „V žádném pří­padě bychom od prezidenta, který má komunistickou minulost, nic ne­přijali,“ shodují se jednotně.

 

„Osobně si to nedovedu předsta­vit. Nevzal bych si to,“ odmítá mož­nost třeba spisovatel a skaut Jiří Stránský. Během totality totiž zažil ledacos. Těsně před maturitou mu­sel opustit gymnázium z politic­kých důvodů, pak prošel kvůli obvi­nění z velezrady žalářem i uranový­mi doly.

Jednomu z favoritů prezidentské volby Janu Fischerovi proto několi­krát vzkázal: Nekandidujte. „Komunismus je jako lepra, je nevyléči­telný. Kandidát na prezidenta proto ne že nemůže mít komunistickou minulost, on ji prostě mít nesmí. A tak to je,“ pronesl Stránský.

Ve svém názoru není sám. „Naše postoje něco takového abso­lutně vylučují,“ reagoval na před­stavu, že přebírá metál od bývalého komunisty, také účastník protiko­munistického odboje a držitel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka František Zahrádka.

Konfederace politických vězňů proto podle předsedkyně Naděždy Kavalírové sdílí obavy. „Jak to bude do budoucna, to ví pánbůh,“ říká Kavalírová.

V komunistické straně byli před rokem 1989 celkem tři účastníci blí­žící se přímé prezidentské volby: Jan Fischer, Miloš Zeman a Vladi­mír Dlouhý. Dva ž nich jsou navíc podle prognóz jednoznačnými fa­vority. Například Jan Fischer má podle agentury STEM u národa bezmála třetinovou podporu.

Rudou stranickou knížku přitom nosil devět let - od roku 1980 až do sametové revoluce. Ke svému člen­ství se ovšem přiznal až po své no­minaci na premiéra v dubnu 2009. V  jeho životopise, který zveřejnil na webu Českého statistického úřa­du a který poslal médiím při svém jmenování, tento údaj chyběl.

„Je na každém občanovi, zda vy­znamenání přijme, nebo ne. Prezi­dent musí takové rozhodnutí re­spektovat,“ říká dnes Jan Fischer.

Miloš Zeman strávil v komunis­tické straně dva roky. Do KSČ vstoupil během pražského jara, vy­loučen byl v roce 1970. Spolupráci s novodobými komunisty se ale ne­brání. Komunisté jsou totiž podle něj nebezpečnou stranou jen tehdy, „mají-li za zády Sovětský svaz a jeho tanky“, prohlásil.

Další kandidát na prezidenta Vla­dimír Dlouhý strávil v komunistic­ké straně jedenáct let. Barvy změ­nil hned po sametové revoluci v roce 1989. Na post místopředse­dy federální vlády už tehdy vstupo­val jako člen Občanského fóra.

Ver, LN, 29.10.2012

 

P.S.

Sluší se poznamenat, že MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR a Rady ÚSTR navštívila osobně kancelář Jana Fischera a vyjádřila mu podporu. Spisovatel Jiří Stránský měl kandidovat na předsedu KPV, ale v poslední chvíli kandidaturu odvolal.

Z komentářů:

Dobrý den, nerad obtěžuji, ale vzpomněl jsem si na M.Jakeše, když na nějakém zasedání řekl, že: když my pořád na toho Havla nadáváme a kritizujeme ho, tak mu tím děláme obrovskou reklamu. Byla to pravda, V.Havel se stal presidentem. Po revoluci všichni politici nadávají na komunisty a pořád straší lidi z jejich návratu až docílili toho, že je lidi zase začali volit. Když v Česku někoho kritizujete a varujete před ním národ, začne si ten národ myslet, že vlastně ten kritizovaný strašák není až zas tak hrozný a že možná je dokonce dobrý a je potřeba ho začít respektovat. Bylo to tu už tolikrát, že se to snad nedá ani spočítat. Navíc všechny porevoluční vlády dělají všechno proto, aby těm komunistům udělaly pořádnou reklamu. A mluví o tom, že za komančů nebyly banány. Přeji Vám úspěchy ve všem co děláte a ještě dělat budete a taky Vám přeji krásný nejen dnešní den.

V.K. 30.10.2012

Dobré je říkat, ten pán či ta paní souhlasili s okupací Československa a následnou normalizací tím, že vstoupili do KSČ. Lidi zaberou, teprve když zjistí co se za členstvím v KSČ skrývá, potom mnozí zbystří.

K.M. 29.10.2012

* * *

Pokud někdo tvrdí, že do KSČ vstoupil aby mohl dělat svoji práci, čili nechoval se svobodně, ale jako poslušný sluha či otrok, zatímco jiní raději emigrovali, nebo skončili v kriminále, do jaké míry mu lze věřit, až bude skládat slib presidenta, zda ho naplní a dodrží? Nemluvě o tom, když volební kampaň nedělá za své peníze, ale za peníze druhých, resp. daňových poplatníků, pokud je kandidátem politické strany. Ve věci volebních plakátů Jana Fischera na pobočkách České pošty, jsem včera od PČR obdržel  toto vyrozumění . K tématu - Volební plakát kandidáta na presidenta Jana Fischera byl právě odstraněn na České poště v Žebráku

 

Jan Šinágl, 30.10.2012

 

TV Pětka VOLEKTE PRESIDENTOVI: host Jan Šinágl

Kdy: úterý, 6. listopad 2012, 19:00 - 19:50 hod.

Místo: studio TV Pětka

Formát pořadu: živě vysílaný diskusní pořad

Moderátor: Petr Skočdopole

Rozhovory jsou nabízeny všem presidentským kandidátům. Budu mít tak potřetí možnost promluvit déle v TV pořadu v "živém" vysílání.  Poprvé to bylo v pořadech TV NOVA Kotel, kde jsem vystoupil 2x po sobě – M.Grebeníček a ministr vnitra F.Bublan, kdy jsem byl posledním vystupujícím z řad veřejnosti. Poté pořad skončil. Musel jsem si doslova vykřičet slovo na konci pořadu, které mi moderátorka paní Jílková slíbila, ale nechtěla udělit. Následoval rozhovor v Z1, také už skončila. Nyní tedy do třetice a celých 50 minut. Těším se na vaše otázky, ptejte se na cokoliv - o to bude pořad zajímavější a hodnotnější. Nemám co skrývat a žádný problém mluvit o čemkoliv – i o tom, co je stále tabu a o čem politici neradi. pokud vůbec, hovoří. J.Š.

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry