Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 25.05.2018 02:03
  As soon as Ӏ detected thiѕ site I wеnt on reddit tߋ share ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 23:20
  Fantastic beat ! І wish t᧐ apprentice while y᧐u amend your ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 20:43
  Hі theгe to all, hoѡ is all, I thіnk eveгу one is getting ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 18:22
  Ꮤhy viewers ѕtіll make սse of to rеad news papers ᴡhen іn ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 07:49
  Na tvrdo bych dal CSSD do exekuce a obestavil jim celý majetek.

  Read more...

   
 • 24.05.2018 06:55
  Už dlouho přemýšlím o věcech obecných, i o politice. Například ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Zeman_opilec„Stoupá-li dno společnosti vzhů­ru, jde celá společnost ke dnu.“ Petr Pavlovský

Má sedmiletá dcera se v sobotu večer po zjištění, že naším no­vým prezidentem bude Miloš Ze­man, usedavě rozplakala: „Mami, jak může být lhář naším prezidentem?“ Moje ujišťování, že vyhrál v demokratických volbách, a tudíž se s tím teď musíme na pět let smířit, ji nijak neuchlácholilo. Vrhla se k oknům a zača­la zatahovat všechny závěsy s vý­křikem: „Už nikdy nechci vidět ten Zemanův svět!“

Jak tedy my dospělí hodláme vysvětlit dětem, že lhát, urážet a podněcovat nenávist je v prezi­dentské kampani v pořádku, proto­že to je „jenom“ politika? Že teď, když Miloš Zeman nečestným způsobem vyhrál, zahrabeme všechnu špínu, urážky, nepravdy do příkopů a budeme respektovat našeho „demokraticky“ zvolené­ho prezidenta jako hlavu státu?

Děti mají oproti nám dospě­lým velkou přednost. Nejsou cy­nické a vidí věci tak, jak jsou. Vy­hrál lhář - je to špatně. „Nechci, aby byl lhář mým prezidentem.“ Jednoduchost je občas nejlepší odpověď na komplikované otáz­ky. Dohady politických komentá­torů a stranických tlučhubů o tom, jak se teď sjednotí naše zem a jak všichni musíme respektovat demokraticky zvoleného prezidenta, který vyhrál špinavými taktikami, jsou v očích dětí, ale i spravedlivých, netaktizujících lidí naprosto zcestné. Miloš Zeman nebude se svou pokřivenou morálkou, kterou jasně předvedl v prezidentské kampani, nikdy prezidentem nás všech a zcela určitě ho nepřijme má velmi tvrdohlavá dcera. Pochybuji, že bude tolerovat, aby její paní učitelka vyvěsila portrét prezidenta-lháře do její třídy.

Vysvětlila jsem své dceři, máme demokracii a že za pět budou další volby. Pro sedmileté dítě je pět let věčností. Na druhou stranu se má dcera už v útlém věku poučila o tom, jak funguje demokracie: „Pokud chceš změnu, musíš pro ni něco udělat, angažuj se, jdi volit.“ Jsem přesvědčena o tom, že až jí „konečně“ bude osmnáct, nevynechá jediné volby a že si dá velký pozor na to, aby jí nevládl prezident-lhář.

 

Olga Krupauerová

LN, dopisy redakci, 1.2.2013, Je to jenom politika?Ad LN 28.1.: Zeman je zpět

 

Poznámka k citátu v úvodu:

Jsme „jedničky“ v Evropě pokud jde o velikost prodejní plochy na jednoho obyvatele. V České republice se prodává nejvíce zboží v akcích. O jaké zboží se jedná ohledně původu, kvality a jeho „rodokmenu“, můžeme oprávněně mnohdy pochybovat. To samo o sobě naznačuje, jaké „hodnoty“ upřednostňujeme. Paradoxně nakupujeme levně, ale ve skutečnosti draho. Levné ceny svádí často ke koupi toho, co často vůbec nepotřebujeme. Při vyšších cenách bychom si to rozmysleli, kupovali jen to, co skutečně potřebujeme, tím vydali i méně peněz, o pozitivním vlivu na kvalitu zboží nemluvě. Smutným obrazem jsou dlouhé fronty před „akciovým“ otevřením, hádáním se o poslední „kousky“, ať už alkoholu či kachen. Pro velkou část obyvatelstva se stal konzum náplní života. Svědčí o tom i přeplněná nákupní centra a plná parkoviště o víkendech. Dříve lidé chodili v neděli do kostela, dnes k Macdonaldovi do supermarketů – to je ten posun ke zhovadilosti, před kterým varoval Palacký, pokud zemi bude vládnout komunismus jen po jednu generaci. Nepochybuji, že většina z takto nakupujících byla voliči Miloše Zemana. Takto většinově se chovající a uvažující obyvatelstvo, není žádné umění ovlivnit a zneužít lží, podvody a manipulovat dle libosti. Stále platíme daň za deformaci svobodného a odpovědného myšlení a chování, způsobenou totalitním systémem. Tato nemocná generace musí odžít, aby po ní mohly nastoupit skuteční, odpovědní občané, jakou bude jistě i dcerka paní Krupaerové. Pro ně už nebude smyslem života pouze primitivní a plebejský konzum, zasetý do hlav komunisty, ale i tvorba skutečných hodnot, které jsou hlavním smyslem života. Potom budoucí Zemanové nebudou mít žádnou šanci.

Navážu-li na citát divadelního kritika pana Pavlovského: „Dno zůstane dnem, byť je i nejvýše. Jen dno může udržet dno u moci. Jen vršek může být nositelem hodnot, pokroku, naděje, prosperity a zárukou existence země a národa!“ O tom to dnes je a bude i v budoucnu.

 

Jan Šinágl, 2.2.2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry