Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

   
 • 13.06.2018 00:09
  Jendo, máš to dobrý! Vždy se poučím a najdu něco nového.

  Read more...

   
 • 11.06.2018 17:14
  lokaj šinágl cpe práskače babyše všude - to je na ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 17:11
  Pane Šinágl, jako zámečník asi nejste schopen pochopit ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 13:04
  Kde jsou všichni ti demokraté? Proč se tu tak masivně, bez ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 12:48
  Chováš se jako spící agent, ktetý dostal po 30 letech příkaz ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Vlk_MiroslavNíže: Jak vznikal Lex Schwarzenberg v Národním shromáždění v roce 1947 – řeč dr. MIlady Horákové - Aneb podobnost s dnešním Parlamentem čistě náhodná…

Velký dvoukolový volební maraton historicky první přímé volby prezidenta je u konce - máme prezidenta! Byl zvolen hlasy více než poloviny voličů, kteří se zúčastnili voleb. Je čas gratulací domácích i zahraničních. Je také čas reflexe nad poměrně dlouhou volební kampaní i nad jejím vyvrcholením – nad osobou nového prezidenta a jeho představami o vykonávání funkce, do které byl zvolen. Reflexemi odborníků nejrůznějších oborů se nyní plní sdělovací prostředky. I když byly někdy vyslovovány pochybnosti o správnosti takového způsobu volby prezidenta, myslím, že celá věc má řadu pozitivních stránek, a jako výsledek má nejen zvolení nejvyššího představitele veřejného života, ale zajímavým způsobem ukazuje jako zvláštní referendum o myšlení a uvažování lidí, určitý stav naší společnosti.

Tato volba aktivizovala značnou část obyvatelstva, i když 40% k volbám nešlo. Volební účast je známkou aktivního úsilí ovlivňovat politiku a celkovou situaci v naší společnosti. A to je jistě pozitivní v situaci, kdy se mnohdy mluvilo o jakési politické letargii širokých vrstev. Skutečnost, že byl zvolen výslovně levicový kandidát, ale neznamená, jak by se na první pohled mohlo zdát, že společnost je z velké části orientována doleva, že očekává řešení problémů společnosti od levice, a to pro nedobrou situaci v současném vedení státu. Lidé si však neuvědomují, že tu situaci přivodila společně minulá činnost levice i pravice a že Miloš Zeman v posledních problematických létech "seděl" na Vysočině. A protože levice je v současnosti v opozici, mají lidé prostou, ale ne zcela zdůvodněnou naději, že právě levice zachrání situaci.

Avšak poměrně vysoký počet, skoro polovina hlasů, zvláště mladých lidí, pro Karla Schwarzenberga jako pravicového kandidáta, reprezentujícího staré tradiční hodnoty, které naše společnost postrádá, ukazuje zřetelně, že i u nás se pomalu rodí trend, který je ve světovém měřítku živý, totiž hledání hodnot, smyslu života, dobra a pravdy atd. Hlasy pro pravici to ukazují.

Předvolební kampaň prozradila, že mnoha lidem nevadí určitá orientace levicového kandidáta na minulost, na její metody, poměrná arogance, lež, manipulace a značná absence hodnot. Zároveň je patrné, že lidé nejdou důsledně za pravdou, že málo racionálně uvažují, snadno podléhají manipulaci nepravd a lživých argumentů. Lze z toho udělat souhrnný závěr, že jsme se s minulostí ještě dostatečně nevypořádali (právně, politicky a ideově) a že se tedy vrací, abychom ji znovu prožili. Ale přece jen hlasy pro Schwarzenberga ukazují určitý sílící posun doprava – a to je značná naděje pro všechny, kteří volili pravicového kandidáta.

Naděje je tedy hodnota, která nás povede do blízké budoucnosti s tím, že i nově zvolený prezident chce být prezidentem i této poloviny voličů oponenta a že vezme v potaz nové trendy ve společnosti a že se mu podaří překlenout příkop, který kampaň mezi občany pochopitelně vyhloubila…

 

27.1.2013 www.kardinal.cz

* * *

Jak vznikal Lex Schwarzenberg v Národním shromáždění v roce 1947

I tento zákon byl ve volební kampani všelijak přemílán, jako zda jeho přijetí nebylo nutné a spravedlivé. Konce konců posuďte sami. Protokol má více než dvacet stran, otiskujeme jen ty části, které jsou charakteristické pro tehdejší „socialistické myšlení“. Bohužel týkalo se to většiny zákonodárců. Za několik hodin byl komplex budovaný po staletí znárodněn. (Bez jazykové korektury).

… Tím se naplňuje v oblasti slavné jihočeské husitské tradice odčinění křivdy, kterou páchali Schwarzenbergové na této jihočeské oblasti od toho okamžiku, kdy se spojili na pomoc s císařem Zikmundem proti jihočeským Husitům a kdy se spojovali s německými utlačovateli a germanisátory, aby tam stavěli hráz proti češství, aby se stali nástrojem cizí moci a cizí vůle. Právní výbor, vědom si této historické události, doporučuje proto slavnému ústavodárnému Národnímu shromáždění, aby tento návrh přijalo jako zákon. (Potlesk.)

… Jelikož dosavadní majitel v době svého pobytu v zahraničí během okupace jako zásadní odpůrce nacismu a hitlerismu se nedopustil vůči českému národu žádné zrady, nebylo lze použít v tomto případě dekretu presidenta republiky o konfiskaci majetku zrádců a nepřátel. Proto Národní fronta zvláštním zákonem, který též pamatuje na určité odškodnění, jež má určit vláda, řeší tento problém.

… Dávám slovo první řečnici, paní posl. dr Horákové. Posl. dr Horáková:

Paní místopředsedkyně, slavná sněmovno, paní a pánové!

Co očekáváme od znárodněných podniků a takto převzatých institucí? V prvé řadě to, že budou ve svém dnešním provozu nejméně tak rentabilní, budou vynášet naší národní pospolitosti nejméně tolik, kolik vynášely dříve soukromému podnikateli a soukromému držiteli. To je podmínka, kterou musíme mít především na zřeteli, posuzujeme-li naše znárodněné a do národní správy převzaté hospodářské celky. A to také podtrhujeme a musíme požadovat do budoucnosti od tohoto komplexu majetkového, který přichází také do znárodněné lidové správy, v této formě do správy země České. Země Česká nezískává totiž ve schwarzenberských statcích jen statické, materiální hodnoty. Jak zde již bylo řečeno a jak to podtrhl pan posl. Neuman, do jejích služeb přechází i rozsáhlý aparát zaměstnanecký, v jehož schopnostech je záruka dalšího spořádaného vývoje a prosperity. Budiž

ještě jednou po zásluze zdůrazněno, že tito zaměstnanci a mnozí jejich předchůdci, ačkoliv poctivě pracovali pro svého zaměstnavatele, věrně sloužili také vlasti a tím, že schwarzenberskému panství vtiskli jeho český ráz, zasloužili se o to, že přechod do vlastnictví země české děje se dnes poměrně s nejmenšími obtížemi. Věříme, že tímto aktem se uskutečňuje opravdu veliká národní, sociální, ale také historická skutečnost, a přejeme těm, kdož přebírají opravdu odpovědný a závažný úkol správy tohoto velikého majetkového objektu, aby touto správou a výsledky své činnosti sloužili především našemu lidu a republice Československé. (Potlesk.)

... Slezsko mělo svého vykořisťovatele a netvora Gera, kterého objevil v celé jeho hrůzné nahotě náš slavný básník Petr Bezruč. Jižní Čechy měly své Schwarzenbergy, kteří jako polyp, jako chobotnice, natahovali svá chapadla do všech okresů jižních Čech, která obepínala a vykořisťovala všechny obory lidského podnikání. Lomy, vápenky, pískovny, lihovary, pivovary, hostince, prostě všechny obory, kde se uplatňovala lidská práce, do všech zasahovala chapadla těchto velmožů. A nejen to, měli k disposici i své patronátní kostely a v těch kostelích své lavice a také své opěvovatele. Všechno sloužilo k tomu, aby bylo jejich jméno chváleno a velebeno. A při tom jižní Čechy tímto upírem vyssávané trpěly a byly brzděny ve svém vývoji.

… A jestliže můžeme konstatovat, že na jedné straně tento velký majetek pomáhal panu Schwarzenbergovi v tom, že mohl sociální postavení svých zaměstnanců zlepšovat, tak to bylo jen proto, že tento majetek svou velkou obludností, tím, že vykořisťoval všechny vrstvy lidského podnikání, byl preferován, a jenom tím mu bylo umožněno, aby lépe mohl vykořisťovat, i když také zlepšoval sociální postavení svých zaměstnanců. Nebylo to dobré srdce pana knížete, nebylo to také ani dobré srdce jeho pana generálního ředitele, ale bylo to právě to, že vykořisťoval tisíce a tisíce jihočeských lidí přímo a další tisíce nepřímo.

… Podpredseda dr Ševčík: K slovu nie je už nikto prihlásený, rozprava je skončená. Dávam slovo k doslovu zpravodajcovi za výbor zemedelský p. posl. Sedlákovi.Zpravodaj posl. Sedlák: Vzdávám se slova. Podpredseda dr Ševčík: Dávam slovo k doslovu zpravodajcovi za výbor právny, p. posl. dr Bartuškovi. Zpravodaj posl. dr Bartuška: Vzdávám se slova.Podpredseda dr Ševčík: Dávam slovo k doslovu zpravodajcovi za výbor priemyslový, p. posl. Plojharovi. Zpravodaj posl. Plojhar: Vzdávám se slova. Podpredseda dr Ševčík: Dávam slovo k doslovu zpravodajcovi za výbor rozpočtový, p. posl. dr Neumanovi. Zpravodaj posl. dr Neuman: Vzdávám se slova. Podpredseda dr Ševčík: Pristúpime k hlasovaniu.

Osnova má 8 paragrafov, nadpis a úvodnú formulu. Pretože niet pozmeňovacích návrhov, dám o celej osnove hlasovať naraz podľa zprávy výborovej. (Námietok nebolo.)Námietok niet. Kto teda súhlasí s celou osnovou zákona, to je s jej 8 paragrafmi, nadpisom a úvodnou formulou podľa zprávy výborovej, nech zdvihne ruku. (Deje sa.) To je väčšina. Tým ústavodarné Národné shromaždenie prijalo túto osnovu zákona podľa zprávy výborovej v čítaní prvom. Z usnesenia predsedníctva podľa § 54, ods. 1 rokov. poriadku vykonáme ihneď druhé čítanie. Ad 1. Druhé čítanie osnovy zákona o prevode vlastníctva majetku hlubockej vetve Schwarzenbergov na zem Českú (tlač 723).

Sú nejaké návrhy opráv alebo zmien textových? Zpravodaj posl. Sedlák: Nejsou. Zpravodaj posl. dr Bartuška: Není změn. Zpravodaj posl. Plojhar: Nejsou. Zpravodaj posl. dr Neuman: Nejsou. Podpredseda dr Ševčík: Kto v druhom čítaní súhlasí s osnovou zákona tak, ako ju ústavodarné Národné shromaždenie prijalo v čítaní prvom, nech zdvihne ruku. (Deje sa.) To je väčšina. Tým ústavodarné Národné shromaždenie prijalo túto osnovu zákona tiež v čítaní druhom. Tým je vybavený 1. odsek poriadku. Prerušujem prejednávanie poriadku schôdze.

Snad ještě jedna věc stojí za zmínku. Bylo přítomno 221 poslanců a předsedající schůze oznámila, že dovolenou podle § 2, odst. 4 jedn. řádu dala jsem na tento týden posl. dr Rozehnalovi, Bezděkovi, Evženu Erbanovi a posl. dr Šíp předložil lékařské vysvědčení k udělené mu dovolené dne 24. června 1947. Takže chyběli čtyři poslanci. Evidovaní. Což by se dnes asi nestalo, leč pokud jde o zmetky v zákonech, mnoho se toho za oněch šedesát šest let alespoň formálně nezměnilo. Uvedený text je dostatečně poučný.

Celý text naleznete na http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/065schuz/s065001.htm

 

ČAS 4/2013

J.Š.2.2.2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry