Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.04.2018 18:37
  Neúčast milovaného našeho presidenta na pohřbu kardinála a ...

  Read more...

   
 • 23.04.2018 18:07
  I já právě hledám, kdy mne kardinál Josef Beran biřmoval.

  Read more...

   
 • 23.04.2018 08:22
  Heslo pana Macrona je velmi výstižné, protože alespo%n v Česku ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 17:52
  Za tímto účelom sme zriadili komisiu: Komise položila otázku ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 14:08
  Nešlo by o chybu prezidenta, že se neúčastnil mše svaté v ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 11:28
  Vážený pane Musile, vždy si budu vážit a podporovat věříci ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Volba na kterou je víc vidět – My plebejci

LN_Vaculik_volby_050213

 

Volba, na kterou je víc vidět

Ad LN 1. 2.: Po volbách

Máme voleb - naštěstí - poměr­ně hodně, ale zatím nikdy jsme neslyšeli „to není můj poslanec, to není moje sněmovna, moje za­stupitelstvo“ atd. Přitom poslan­ci nebo zastupitelé vlastně ovliv­ňují náš bezprostřední život víc než prezidenti. A jistě je mezi nimi spousta větších lhářů než jistý M. Z. Ob­čas sice nějakého poslance nebo zastupitele zavřou, což u prezi­denta snad ani nejde, a taky je zřejmé, že někde v Dolní Horní možná ten nebo onen zvítězil mnohem nečestněji než M. Z. Jen je na tu letošní unikátní prezidentskou volbu jaksi pod­statně víc vidět.

Vladimír Píša, Liberec

* * *

My plebejci

Ad LN 31.1.: S de Gaullem na Hradě

Neopakovatelná atmosféra dru­hého kola prezidentské volby nespočívala na faktech, ale v na­ději, že by se mohl stát zázrak. Malý zázrak se stal, oněch 45 procent pro Schwarzenberga bylo nečekaně mnoho, ale vel­ké zázraky se zjevně nedějí na přání. Česká společnost je společ­nost plebejská a Franta z lidu zů­stává náš, i když se občas napije a nekouká na slovník, ostatně pro nás není hříchem, když sám o sobě konstatuje, že má vycho­vání řeznického psa. Pěkně o tom pohovořil v roce 2007, krátce před svou smrtí, his­torik Dušan Třeštík v pořadu Na plovárně, který je snadno dosaži­telný na YouTube. Odkud se bere ta česká plebejskost a že má staleté kořeny. Závěr pana profe­sora, že se jako plebejci staneme nakonec obyčejnými Evropany, mne povzbudil. Pro Evropu bude Miloš Ze­man barvitou figurou, která však nevybočí z hlavního proudu. Spí­še s napětím očekávám, kdy zase podlehne nutkání poradit Izraeli, jak má skoncovat s Palestinci. Česká zkušenost se vždycky hodí.

Miloš Hübner, Trnávka

LN Dopisy redakci 5.2.2012

 

J.Š. 6.2.2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry