Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

McCrae_a_Satlerova_191011Výmluvný a ilustrativní právní dokument – o stavu práva, spravedlnosti a poměrech ve věznicích, který jen reflektuje současný stav naší společnosti a země

… Je to svým způsobem velmi smutné čtení - dávající jasnou a výmluvnou vizitku společnosti, ve které žijeme a která připustí, aby její oficiální orgány takto vypadaly. Když si to přečtete, v souladu se skutečností zjistíte, že tzv. OČTŘ (Orgány činné v trestním řízení) neudělaly dobře jeden jediný úkon, a v tak závažné kauze jakou je bezesporu vražda, za situace, kdy je z ní obviněn cizinec z právně vyspělé země, předváděly směs zvůle, násilí, amatérismu nejhrubšího zrna, cynismu, zesměšňování a hrubého porušování nejen procesních, ale už i základních lidských práv obviněného. … Lidé mívají tendenci to přecházet mávnutím s tím, že "těm grázlíkům stejně nic jiného nepatří". Jenže - co když se mezi ty grázlíky jednou dostane i někdo, kdo tam zjevně nepatří a kdo se tam nikdy dostat neměl?

http://www.k213.cz/US-McCrae-vymluvny-a-ilustrativni-pravni-dokument

* * *

VS Praha předvedl výkon hodný 50.let, jen na místě dr. Milady Horákové stál někdo jiný!

* * *

Nemohu s jistotou tvrdit, zda se pan Gilbert McCrae činu dopustil či ne, ale Ústavou zaručené právo na spravedlivý proces mu bylo zcela jistě a prokazatelně odepřeno, kdy byla porušena i základní právní zásada IN DUBIO PRO REO – v případě pochybností ve prospěch obviněného.

 

Jan Šinágl, 11.3.2013

 

Z korespondence:

Dobrý den, pane Šinágle,

chtěl jsem tento příspěvek „přilepit“ pod článek o případu McCraye, ale nejde to, je příliš dlouhý. Tak Vám jej posílám mailem.

Podrobně jsem prostudoval celý rozsudek soudu prvního stupně a musím konstatovat, že důkazy, na kterých soud postavil závěr o vině, jsou více než nepřesvědčivé. Již motiv údajné vraždy je více než podivný. Těžko si lze představit, že by bez jakéhokoli afektu někdo mohl někoho ve spánku zastřelit jen na základě toho, že mu poškozený před hodinou nadával a navíc ještě v tramvaji, když měl možnost jej dále sledovat a zastřelit jej na vhodnějším místě. Slabina tohoto motivu navíc je v tom, že McCray nerozumí česky, zatímco poškozený jiný jazyk než češtinu neovládá. Těžko by tedy bylo možné McCraye nějak urazit nadávkami v jemu neznámém jazyce. V baru, kde se měl poškozený údajně s McCrayem setkat, se podle svědků vyslechnutých krátce po události, poškozený hádal s nějakým mužem ruské národnosti nebo rusky mluvícím, což v žádném případě nemohl být McCray. Je s podivem, jak mohla policie z vraždy podezřívat anglicky hovořícího Američana, když celý měsíc pátrala po rusky hovořícím údajném vrahovi.

Obžaloba stojí pouze na třech důkazech, z nichž není ani jeden, který by policie nemohla snadno zmanipulovat ve prospěch obžaloby. Mechanoskopické stopy na nábojnici není problém vytvořit, když měla policie v ruce zbraň, ze které mělo být vystřeleno a nalezená nábojnice na místě činu mohla být snadno zaměněna za nábojnici vystřelenou z nalezené zbraně cestou z domovní prohlídky. A pokud nedošlo k manipulaci s důkazem tímto způsobem, mohlo se tak stát mnoha dalšími způsoby. Při domovní prohlídce byly údajně nalezeny nábojnice (20 ks) stejné značky, jako u nábojnice nalezené na místě činu. Ani jedna z těchto nábojnic neměla na sobě stopy zbraně, nalezené u něj v bytě. Že by tyto nábojnice byly vystřelené ze zbraně, která se McCrayovi ztratila před několika lety se nezdá být pravděpodobné a McCray tvrdí, že tyto nábojnice doma neměl  a tuto značku nábojů nikdy nekupoval.  Pokud by byl vrahem McCray, nejspíš by se snažil vražedné zbraně zbavit, měl na  to ostatně měsíc čas. Pokud McCray používal náboje značky Winchester, je s podivem, že ani jeden takový náboj nebyl u něj v bytě nalezen, jen několik prázdných nábojnic této značky ale pocházejících neznámé zbraně.

Dalším důkazem měla být pachová stopa. Ta je ovšem vždy považována za nepříliš spolehlivý důkaz, jelikož je u něj možná manipulace ze strany psovoda a podle platných předpisů musí být u provádění důkazu pachové stopy přítomen obhájce.

Třetím důkazem mělo být svědectví osoby, která byla ve stejnou dobu vyšetřována pro trestnou činnost a byla tedy v kontaktu s policií a mohla být snadno k označení McCraye při rekognici zmanipulována.

Proti McCrayovi tedy neexistuje žádný přímý důkaz, ale naopak všechny tři důkazy, na kterých stojí obžaloba, mohly být snadno zmanipulovány.

Pokud existuje záznam z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět muž podobný zdálky McCrayovi, proč nebyl proveden důkaz podle metody profesora Jiřího Strausse, podle které lze pachatele spolehlivě rozpoznat podle stylu jeho chůze, odborně „pohybu na dvou nohách“ (bipedální lokomoce)? Na základě této metody již dříve bylo usvědčeno několik pachatelů loupeží např. u benzínových čerpadel. Podle svědectví manželky McCraye byli oba ten večer na procházce a okolo onoho místa. které bylo v dohledu bezpečnostní kamery, procházeli. Proč nebylo její svědectví konfrontováno se záznamem bezpečnostní kamery, čímž mohla být její a McCrayova výpověď potvrzena nebo vyvrácena? Proč nebyly připuštěny další navrhované důkazy?

Tento případ na mne působí velmi podivně a být soudcem, nemohl bych si být jistý, že jsem neodsoudil nevinného člověka.

 

Marek Kořínek

Prostějov, 22.3.2013

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)