Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po pro 11 @09:30 -
KS Ostrava: Dominik Floder - děs!
út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Karplus MartinKardinál József Mindszenty – bojovník proti komunismu, bude svatořečenMindszenty Josef

Osoblaha: Sdružení Krnovská synagoga získalo rodokmen židovské rodiny Karplusů, který potvrzuje, že čerstvý nositel Nobelovy ceny za rok 2013 chemik Martin Karplus má předky v Osoblaze. Z Osoblahy však pocházela celá řada úspěšných lékařů, právníků a obchodníků. Známé jsou například bruntálské rodiny Berl a Marburg, ale také mnozí krnovští průmyslníci na přelomu 19. a 20. století, například z rodin Pollak, Reik, Gessler či Lichtwitz.

Bruntálský deník 29.11.2013: Nobelovu cenu získal chemik, jehož předci žili v Osoblaze

* * *

Kardinál József Mindszenty – bojovník proti komunismu

Následující text se soustřeďuje na období života kardinála Mindszentyho od doby, kdy mu bylo poskytnuto útočiště na americkém velvyslanectví v Budapešti, po jeho odvolání z úřadu arcibiskupa papežem Pavlem VI.

Zatčení a věznění

Mátyás Rákosi počátkem roku 1948 řekl, že maďarská demokracie se snažila tři roky začlenit katolickou církev do díla obnovy, ale marně, a že je konec s trpělivostí, se kterou zacházeli se špiony, zrádci a fašisty v kněžském a kardinálském oděvu, a že je třeba udělat pořádek. Tento ohlášený útok na církev vedl k zesílení propagandy, volání zmanipulovaných demonstrantů po oprátce pro Mindszentyho, podpisovým akcím proti němu, domovním prohlídkám a policejním akcím proti katolickým institucím, legitimování návštěvníků arcibiskupské rezidence a 19. listopadu pak k zatčení kardinálova sekretáře Andráse Zakara. 23. prosince policie obsadila sídlo kardinála a prováděla v něm domovní prohlídku. Večer o svátku sv. Štěpána byl kardinál zatčen a odveden, přičemž mu ani nebylo dovoleno řádně se rozloučit se svou právě přítomnou matkou. Tiskové oddělení ministerstva vnitra následující den oznámilo, že Mindszenty byl vzat do vazby kvůli podezření z jednání nepřátelského republice, ze zrady země, ze špionáže a devizových spekulací. Kardinál je pak ve vězení 14 dnů bit, je mu odpírán spánek a jsou mu podávány drogy. V únoru 1949 byl Mindszenty v zinscenovaném třídenním procesu odsouzen na doživotí, přičemž prokurátor pro něj požadoval trest smrti. Soud mu však nevyhověl, nejspíše proto, aby kardinál nebyl považován za mučedníka. Spolu s kardinálem byly odsouzeny i další osoby, aby tak vznikl dojem, že byl v čele spiknutí. Komunistický režim se již předtím snažil o to, aby podepsal s Vatikánem dohodu. Pius XII. se však postavil za kardinála a odmítl ji 3. ledna 1949 s tím, že je neslučitelná s chováním vůči kardinálovi, které je pro Svatý stolec urážkou. Podporu kardinálovi vyjádřil i při dalších příležitostech (v dopise maďarskému episkopátu, v promluvě ke kolegiu kardinálů, v řeči k akreditovaným diplomatům a v proslovu k římským věřícím). Biskupové Maďarska odmítli „smíření“ mezi církví a státem s tím, že o případné dohodě budou jednat jen se svolením Svatého stolce. Ve světě se zdvihla vlna protestů proti jednání maďarské vlády. Valné shromáždění OSN prohlásilo odsouzení Mindszentyho za protiprávní. Po svém odsouzení strávil kardinál půl roku ve vězeňské nemocnici, kde lékař, který mu předtím podával drogy, jej zbavoval následků jejich působení. Poté strávil čtyři roky na neznámém místě. Po celou dobu svého věznění byl takřka odříznut od zpráv týkajících se toho, co se děje ve světě; pokud se něco dozvěděl, tak to bylo z nedostatku pozornosti jeho strážců. … Na pokus zavléci jej do jednání mezi státem a církví odpověděl ministerskému úředníku, že vyjednávat může jen ten, kdo je na svobodě. Kardinál odmítl také amnestii, která by byla vázána na podpis dohody církve s vládou. Komunisté se snažili vzbudit dojem, že vztahy mezi církví a státem jsou „normalizovány“, a proto tolik usilovali o dohodu. …

Krátce na svobodě a na vyslanectví USA

23. října 1956 vypuklo v Budapešti povstání. Kardinál se o něm dověděl již druhý den. 30. října vstoupil do jeho cely velitel domobrany v Rétságu. Sdělil mu, že je volný a že se vydají na cestu do Budapešti. Kardinál pak strávil noc v kasárnách v Rétságu. Cestou jej zdravily davy občanů, vyzváněly kostelní zvony, dozvěděl se, že nová vláda za předsednictví Imreho Nagye ho rehabilitovala a že bez omezení může vykonávat svá občanská a církevní práva. V jeho rezidenci na zámku Buda ho již čekal pozdrav od papeže. Další asi čtyři dny strávil kardinál přijímáním delegací (zástupce ministerského předsedy Zoltán Tildy, náměstek ministra obrany plukovník Pál Maléter), poskytováním interview maďarskému i zahraničnímu tisku; také napsal dopis biskupům světa, ve kterém prosí o dary pro církevní charitativní organizaci Actio Catholica, vydal krátké rozhlasové prohlášení, přijal vedoucí představitele komunisty rozpuštěných církevních organizací a institucí, na poradě s biskupy prohlásil, že je třeba rozpustit kolaborantskou organizaci tzv. „mírových kněží“. Dne 3. listopadu měl delší projev v rozhlase, jehož politickou část konzultoval se Zoltánem Tildym. V noci na 4. listopadu byl probuzen telefonátem sekretáře Tildyho, který ho prosil, aby se hned odebral do parlamentu, neboť k Rusům se přidal generální sekretář komunistické strany János Kádár a ti´rozpoutali dělostřeleckou palbu a jejich tanky poté obklíčily parlament. Když Mindszenty viděl, že není důvod, aby zůstával v parlamentu, rozhodl se odejít na nejbližší vyslanectví, tedy americké. Byl přijat vyslancem E. T. Walesem a během půl hodiny dorazila zpráva, že prezident Eisenhower souhlasí s poskytnutím azylu. Zdá se, že to již předchozího dne zprostředkoval (16. června 1958 popravený) předseda vlády Imre Nagy. Kardinál poskytl zahraničním tiskovým agenturám interview a o dva dny později prohlásil, že vládu Imre Nagye považuje za legální, kdežto vládu Kádára, který byl dosazen zahraniční mocností, za ilegální. …

Závěr

Po změně maďarských politických poměrů byly v roce 1991 převezeny kardinálovy ostatky do Ostřihomi a uloženy v tamější bazilice. Na žádost kardinála Pétera Erdő dostalo se Mindszentymu v březnu 2012 plné právní, morální a politické rehabilitace. V roce 1993 byl zahájen proces blahořečení kardinála. Dokumentace k tomu byla pak v roce 1996 poslána Kongregaci pro svatořečení. Kardinál byl mužem heroických ctností. Podle mého soudu jeho blahořečení nebrání, že ve vazbě podepsal přiznání ke svým údajným zločinům, protože se nejednalo o svobodný úkon, neboť komunisté mu podávali drogy. Život kardinála Mindszentyho se podobá osudu jiného velkého odpůrce komunismu, ukrajinského kardinála Josyfa Slipyje, jehož beatifikační proces byl také již zahájen.

Pověst svatosti se zakládá na svědectví o heroických ctnostech. U mučedníků je toto svědectví obětí života za víru v Krista. U vyznavačů je třeba, aby se svatost projevila v ctnostném životě v mimořádném stupni. (...) Souhrnně pro heroičnost ctností je zapotřebí dosáhnout čtyř věcí: nadprůměrnost, snadnost, radost a hojnost. Jinými slovy, předmětem heroických ctností musí být něco mimořádného a činy musí být vykonávány rychle a snadno. Také se k nim musí přistupovat s radostí a konečně často neboli vždy, když se naskytne příležitost. Zdálo by se tedy, že heroické ctnosti jsou cosi nadlidského a nemožného, ale všechny tyto ctnosti či dobré vlastnosti pramení z Ducha Svatého, kterého se dostává každému pokřtěnému. (...) U svatých nesmí scházet žádná z božských a mravních ctností a žádná z podmínek heroičnosti. Moudrost pak jakožto auriga virtutum („vůdce“ ctností) řídí a podporuje rozvoj všech těchto ctností. Aby se však hrdinské ctnosti mohly rozvíjet, musí mít základ v lásce.

Z knihy Jaroslav Němec: Cesta ke kanonizaci

Celý článek lze stáhnout - SVĚTLO č. 46/2013 - Kardinál Mindszenty – bojovník proti komunismu.

 

Jan Šinágl, 30.11.2013

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentáře   

0 #8 check these guys out 2014-05-11 03:31
Spot on with this write-up, I absolutely believe this web site needs a great deal more attention.

I'll probably be returning to read through more, thanks for the advice!
0 #7 fuchsiabooks.co.uk 2014-05-08 16:07
Hi there, I enjoy reading through your article post.

I like to write a little comment to support you.
0 #6 this link 2014-05-06 21:41
Hello there! This post could not be written much better! Looking at this
post reminds me of my previous roommate! He continually kept
preaching about this. I'll send this post to him. Pretty sure he will have a great read.
Thanks for sharing!
0 #5 http://sivapartners. 2014-05-06 12:19
We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in
our community. Your site offered us with helpful info to work
on. You have done a formidable job and our whole community shall be thankful to you.
0 #4 bois-blaswood.com 2014-04-27 05:05
I think everything published was actually very logical.
However, think on this, what if you were to write a awesome title?
I ain't suggesting your information isn't solid., however what
if you added a headline that grabbed folk's attention?
I mean Nositel Nobelovy ceny za rok 2013 chemik Martin Karplus
má předky na Moravě is kinda vanilla. You could glance at Yahoo's home page and watch how
they create article headlines to get viewers interested.
You might add a video or a related picture or two to grab readers interested about
everything've got to say. In my opinion, it might make your blog
a little bit more interesting.
0 #3 newmenopausesupport. 2014-04-26 04:44
I blog quite often and I seriously thank you for your content.
This article has really peaked my interest. I am going
to take a note of your site and keep checking for new information about once per week.
I opted in for your Feed too.
0 #2 read here 2014-04-26 01:39
Hello! I simply wish to offer you a huge thumbs up for the great info you have right here on
this post. I will be returning to your website for more soon.
0 #1 Trudi 2014-04-24 13:45
Appreciate this post. Let me try it out.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)