Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po pro 11 @09:30 -
KS Ostrava: Dominik Floder - děs!
út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Demo Ukrajina„To jsme to dopracovali. Estébák Filip si vydělává z tohodle zkurvenýho státu měsíčně 175.000 Kč!“

Ivo Bican, syn Josefa Bicana: „Než ruské vlajky v Edenu a jiné symboly toho zvěrstva, které přineslo našemu národu tolik bolesti a ponížení, tak pak raději tu divizi, pane Rejžku.“ – MY POZEMŠŤANÉ!

… Jak řekl jeden bývalý český vel­vyslanec na Ukrajině, obvyklá čes­ká taktika zůstat schovaný ve křo­ví, počkat si na konec zápasu a pak se přidat k většině, je v tomto přípa­dě riskantní. „Pokud máme být na Ukrajině relevantní a nepřijít o Švédy a Poláky coby naše spojen­ce, musíme se veřejně přihlásit k demonstrantům, když jsme jim celá léta slibovali, že se na naši pod­poru mohou spolehnout,“ dodal. …

Pokud chce někdo sledovat ukrajinské drama, jedním z dobrých zdrojů je twitterový účet Radosiawa Sikorského.

Polský ministr zahraničí tam co chvíli zveřejňuje detaily k dění v zemi, kde se v posledních hodi­nách vážně mluvilo o vyhlášení vý­jimečného stavu. Mezi řádky se ták člověk dozví i to, že Sikorski si už v neděli kvůli brutálnímu postu­pu pořádkových sil vůči lidem protestujícím proti odmítnutí doho­dy s Evropskou unií ukrajinskou vládou předvolal ukrajinského vel­vyslance ve Varšavě; do médií pak prohlásil, že Polsko stojí jedno­značně na straně pokojných de­monstrantů.

Spolu se švédským ministrem za­hraničí Carlem Bildtem vzkázali na Ukrajinu, že evropský sen pořád trvá a mimo jiné Sikorski řekl, že posílá do Kyjeva dodatečně dva svoje lidi, aby měl všechny infor­mace z místa.

Připoutání Ukrajiny k západu je i české dítě

Na příkladu Sikorského a Bildta se člověk dozvěděl nejen to, co všechno teď Poláci či Švédové děla­jí, ale také to, co všechno nedělá česká diplomacie.

Připoutání Ukrajiny k Západu - tedy to, za co se v ulicích Kyjeva skanduje - je přitom také české dítě. Projekt Východního partner­ství, který má šesti postsovětským republikám pomoci vymanit se z ruské sféry vlivu, byl slavnostně odstartován v roce 2009 v Praze bě­hem českého předsednictví EU a ži­votaschopnost tohoto projektu, sou­dě alespoň podle koncepce zahra­niční politiky schválené ještě minu­lou vládou, patří mezi těžiště české­ho zájmu. Rusnokův kabinet na této koncepci nic nezměnil a minis­tr zahraničí Jan Kohout naposledy na konci listopadu prohlásil, že Vý­chodní partnerství je „dlouhodo­bou prioritou“ Česka.

Přesto je realita jiná. Černínský palác si v případě Ukrajiny vystačil s jedním prohlášením na webu v pondělí odpoledne, v němž dává od země ruce pryč. Násilné potlače­ní demonstrací českou diplomacii sice „znepokojilo“, ale „zazname­nali jsme“, že se prezident Janukovyč od násilí následně distancoval; a tak dále. Nic, co by dávalo tušit, kde Česko stojí a co si myslí.

Hlasitá komunikace diplomacii zpravidla neprospívá. Přesto při­cházejí momenty, kdy jsou jasná slova vyřčená veřejně tou nejpád­nější strategií. Jeden z těch momentů nastal pro linku Praha-Kyjev. Česko se spolu s Pol­skem a Švédském dobrovolně při­hlásilo k roli advokáta evropského směřování Ukrajiny a teď, když se ona cesta na Ukrajině láme, Češi nemohou mlčet.

Jak řekl jeden bývalý český vel­vyslanec na Ukrajině, obvyklá čes­ká taktika zůstat schovaný ve křo­ví, počkat si na konec zápasu a pak se přidat k většině, je v tomto přípa­dě riskantní. „Pokud máme být na Ukrajině relevantní a nepřijít o Švédy a Poláky coby naše spojen­ce, musíme se veřejně přihlásit k demonstrantům, když jsme jim celá léta slibovali, že se na naši pod­poru mohou spolehnout,“ dodal.

Kateřina Šafaříková, spolupracovnice LN, 3.12.2013

* * *

Raději tu divizi...

Ad LN 28.11.: Neonormalizace?

Rád čtu Poslední slovo pana Jana Rejžka. Je výjimečně přímý a konstantní v principech správ­nosti, na kterých stojí pozitivní hodnoty a tak i funkčnost světa lidí. Ano, pane Rejžku, pro všechny slušné slávisty je lepší spadnout z první ligy, „radši v di­vizi, ale bez ruských peněz, co smrdí po naftě“, jak píšete v čás­ti o možné „infuzi nových majite­lů z Lukoilu“. Sami si to dobré nedovedou vytvořit, tak ho ne­právem berou druhým. Bez ohle­du na to, jaké devastující násled­ky to pro ty druhé má. Octa k člo­věku a jeho právům a svobodám je těmto lidem naprosto cizí. Ne­chápou volání člověka po nich a ani pláč trýzněných a těch, kte­ří je milovali. Než ruské vlajky v Edenu a jiné symboly toho zvěrstva, které přineslo našemu národu tolik bolesti a ponížení, tak pak raději tu divizi, pane Rejžku. To neříkám jen za sebe, ale i za mé rodiče a především za mého otce Josefa Bicana.

Ivan Bican, Praha, LN, Dopisy redakci, 3.12.2013

* * *

Je to i problém povahy a charakteru národa. My jsme nikdy nebojovali jako národ. Pokud se ptám spoluobčanů proč, odpovídají: „Stálo by to moc obětí na životech, ti druzí nás zradili, oni byli špatní.“ Na moji otázku: „A proč za nás a naši svobodu museli bojovat a umírat druzí“, už odpověď nemají. Nedivme se proto, že si Sněmovna právě zvolila prokazatelného agenta StB Vojtěcha Filipa drtivou většinou 155 hlasů. Jinými slovy tak nepřímo vyjádřila souhlas se zločinnou komunistickou ideologií či v „lepším“ případě ochotu ji tolerovat. Také jsme kdysi komunisty tolerovali a víme jak to dopadlo. Opět se u nás začíná nedůstojně handrkovat o vládě a situace stále více připomíná stav, který tak důvěrně známe z nedávné minulosti. Čeká nás opět vládnutí bez vládnutí? Budeme opět „potkávat“ politiky jen na přímých přenosech ze Sněmovny či v médiích, kdy se budou opět bát pohybovat se mezi běžnými občany…?!

Jeden návštěvník těchto stránek mi dnes napsal: „To jsme to dopracovali. Estébák Filip si vydělává z tohodle zkurvenýho státu měsíčně 175.000 Kč!“ K tomu je nutno ještě připočítat osobní servis včetně osobního řidiče.

Dění na Ukrajině se nás přímo dotýká! Je v našem zájmu i zájmu EU, aby byl oslaben vliv Ruska a posílen vliv Západu. Putin už situaci označuje předem jako pogrom. Stejné řekl před tzv. „oranžovou revolucí“ a značně jí tím pomohl. Boxer Vitalij Kličko má možnost silou své osobnosti a svým charisma prosadit vůli většiny obyvatelstva bez rizika velkého násilí. Dojde-li k násilnému udržení moci, bude to jen prodloužení agonie neudržitelného. I přes nemalé problémy EU je stále garantem svobody. Další volby do EP na jaře by měli vést k jeho zkvalitnění. Je-li v jakékoliv organizaci příliš lidí, pro které je prioritou osobní profit, nebudou problémy ubývat, ale zákonitě přibývat.

Vše nasvědčuje tomu, že přichází zlomová doba. Nejvyšší čas, abychom se přestali zbaběle „schovávat za křoví“ a sami přispěli k řešení stále větších problémů – každý z nás!

 

Jan Šinágl, 3.12.2013

 

Otřesná kauza rodiny Šárky Rosové Váňové 1.prosince na ČT 2 od 11:40 hod.!

KivH 2013-11-30 14:14

Dobrý den,
V této krásné zemi na pohled se líhne čím dál víc lidí, kteří si neuvědomují, že osobní prospěch se rodí jen na základě prosperity celku. Proč i primitivní organizmy ví víc, než my, lidé a chovají se podle toho? Asi proto, že chtějí přežít. Mnoho lidí umřelo za svobodu, které si Vy, kteří pácháte zlo, na lidech jako jsou Rosovi, nebo další, nevážíte. Svoboda je Zodpovědnost, kterou si Vy úředníci, politici a další chátro, neuvědomujete. A jednou na to zhyneme všichni, včetně Vás.

* * *

My Pozemšťané…

Tři stádia pravdy: Výsměch, Prudký odpor, Přijetí - Kdo jí maso je spolupachatelem, ať jsou jatka jakkoliv daleko - Kdo jí maso, měl by si zvíře sám zabít - Dokud budou existovat jatka, budou existovat války - Změna je nevyhnutelná, nebo nás k tomu donutí příroda - Jak zasejeme, tak sklidíme!

Tenhle film rozhodně stojí za to shlédnout. Tato témata jsou stále aktuálnější a ještě více varující. Pro milovníky domácích mazlíčků je to dost drsný film, ale pravdu je potřeba nějak vstřebat. Dokumentární celovečerní film z roku 2005 se snaží ukázat brutalitu, kterou lidé páchají na zvířatech, aby dohnal diváky k přehodnocení svého životního stylu. Je rozdělen na několik částí: domácí mazlíčci (odchyt a utracení zdivočelých psů), jídlo (mučení a porážka dobytka na jatkách), oblečení (zabíjení zvířat pro kožešinu), zábava (kruté životní podmínky zvířat v cirkusech, smrt při rodeu a při koridě) a neuvěřitelně primitivní, brutální pokusy na zvířatech zaživa „ctihodnými vědci“. Jsou to drastické záběry. Málokdo dokáže tento film sledovat bez přestávek. Pokud nemáte čas, podívejte se alespoň od cca 1:hod.17minuty. Potom se určitě najdete čas na celý dokument! Každého odpovědného člověka nutí ke změně návyků, chování a myšlení. I o tom budou nadcházející volby!

* * *

Platón: "Ti, kteří se považují za příliš chytrý na to, aby se politicky angažovali, budou potrestáni tím, že jim budou vládnout lidé, kteří jsou hloupější nežli oni."

* * *

George Orwell: 1984: „Kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost, kdo kontroluje přítomnost, kontroluje minulost.“  

* * *

Konfuzius, 6.st. p. Kristem.: „Nejprve se pomíchají slova, potom se pomíchají pojmy, a nakonec se pomíchají věci.“

* * *

TGM.: „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii… Demokracii dělají demokrati a lepší demokrati lepší demokracii.“

* * *

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.89 (18 Votes)
Share

Komentáře   

+4 #8 Aleš Krejčí / Brno 2013-12-09 22:51
Vidím, že v hodnocení opět vedu, abych si potvrdil vítězství, uvádím ještě, že mě zde ještě rozesmály články o iráckém jaderném programu, svobodné číně a věznicích v KLDR, prostě skoro cokoliv zahraničního. Ano, a také pomník Karlu Krylovi, ne, že by si ho nezasloužil, ale není tu nic důležitějšího?
Škoda, pane Šinágle, škoda, Vaše kvality na poli justiční mafie tak zůstavají skrytější v tomhle braku, co přebíráte od agentur, od kterých berou všichni..
+1 #7 Vitezslav Haramule 2013-12-07 23:58
Cituji Michal Penc:
Pane Haramule,opět mimo mísu.Já psal o mentalitě Ukrajinců, která je bude ještě dlouho držet pod ruským vlivem, vy píšete o heslech.S Falmerem Vás nesrovnávám, naopak upozorňuji na rozdíl.Bratři Kličkové se v současných dnech sami přesvědčují o tom, co píši ve druhé větě.Nebo snad nesledujete aktuální vývoj situace na Ukrajině? Situaci Ukrajinců v Kanadě nesleduji, sleduji situaci Ukrajinců na Ukrajině.To je velký rozdíl.
Velmi bych přivítal, kdybyste mi netykal a řeči o rozbíjení úst či pejorativa o mých údajných příbuzných si nechal do Kanady.V souladu s příspěvkovým kodexem těchto stránek byste se tak vyjadřovat neměl.

Penci,uvidime kdo znas dvou mel pravdu.Ja a nebo ty..A ja se tak snazil ti napsat slusnou odpoved v mem komentari.Asi je to tim ze ja to delam mimo misu, a ty to mas v hlave.
-3 #6 Michal Penc 2013-12-07 23:07
Pane Haramule,opět mimo mísu.Já psal o mentalitě Ukrajinců, která je bude ještě dlouho držet pod ruským vlivem, vy píšete o heslech.S Falmerem Vás nesrovnávám, naopak upozorňuji na rozdíl.Bratři Kličkové se v současných dnech sami přesvědčují o tom, co píši ve druhé větě.Nebo snad nesledujete aktuální vývoj situace na Ukrajině? Situaci Ukrajinců v Kanadě nesleduji, sleduji situaci Ukrajinců na Ukrajině.To je velký rozdíl.
Velmi bych přivítal, kdybyste mi netykal a řeči o rozbíjení úst či pejorativa o mých údajných příbuzných si nechal do Kanady.V souladu s příspěvkovým kodexem těchto stránek byste se tak vyjadřovat neměl.
+1 #5 Vitezslav Haramule 2013-12-07 14:00
To same muzete tvrdit o cesich a slovacich Penci.Nevim jak ty,ale ja si pamatuji hesla "Sovetsky svaz,nas vzor,Se Sovetskym svazem na vzdy atd.atd...To znamena ze se bez moskalu cesko neobejde?
Pokavad se tyka placani,neumim si predstavit ze by jsi ten tvuj nazor ktery mas o ukrajincich rekl Vladimiru anebo Vitaliji Klickovi do oci.Asi by ti poradne proplacali drzku.Neprirovn avej me k tomu hovadu Falmerovi.Ja od nej a z Vasich dani neziji protoze pobiram kanadskou penzi do ktere jsem si po leta platil. Me je jedno jestli Ivany
Stalin zajima a nebo ne,v Kanade ale zije velike mnozstvi ukrajincu kteri na toho vraha nezapomenou a to jeste ani v budoucnu.Mimoch odem znal jsem jednoho Pence (NE STANISLAVA) a to byl hrozny idiot,neni to tvuj blizky pribuzny?
-1 #4 Michal Penc 2013-12-07 08:43
Jste totálně mimo mísu, pane Haramule - Ukrajinci si i v roce 2013 neumí představit své bytí bez velké Rusi. I přes otřesný hladomor ve třicátých letech a všechna další příkoří, kterých se od Rusů později dočkali, jsou stále (a dlouhu ješte budou)pod jejich velkým vlivem. Je zcela evidentní, že současné dění na Ukrajině, bohužel, skončí stejným fiaskem jako Oranžová revoluce.
Plácáte nesmysly a ještě štěstí, že - na rozdíl od Falmera - to daňového poplatníka nestojí ani kačku. Mimo jste i se Stalinem - ten už dnes nikdo nezajímá a to ani v samotném Rusku.
+13 #3 vh 2013-12-04 00:49
Cituji Vitezslav Haramule:
Ukrajinci nikdy nezapomenou na Stalinuv bolsevicko-komunisticky holocaust v letech 1941 -1945 ktery si vyzadal aprox. 3.ooo.ooo obeti.Cim dale od Moskvy,tim lepe. KOMUNISTICKY boss Falmer - Filip bere 175.000 bezpracne vydelanych oblbovanim lidi jako jsou vsichni ti ubozaci, kteri jeste veri v nemozne. Vim stoprocentne, ze komunistickym hlavounum v cechach se styska po tatickovi Stalinovi.Vetsina politiku, vcetne komunistickych, jsou oportunisticti parasiti kterym se jedna ne o blaho naroda ale o vlastni pandera.

175 000 korun ESTEBAKU Falmerovi-Filip ovi mesicne + dalsi vyhody, musi cesky poplatnik zaplatit tomu komunistickymu darmozroutu.
+11 #2 Vitezslav Haramule 2013-12-04 00:37
Ukrajinci nikdy nezapomenou na Stalinuv bolsevicko-komu nisticky holocaust v letech 1941 -1945 ktery si vyzadal aprox. 3.ooo.ooo obeti.Cim dale od Moskvy,tim lepe. KOMUNISTICKY boss Falmer - Filip bere 175.000 bezpracne vydelanych oblbovanim lidi jako jsou vsichni ti ubozaci, kteri jeste veri v nemozne. Vim stoprocentne, ze komunistickym hlavounum v cechach se styska po tatickovi Stalinovi.Vetsi na politiku, vcetne komunistickych, jsou oportunisticti parasiti kterym se jedna ne o blaho naroda ale o vlastni pandera.
-5 #1 Aleš Krejčí / Brno 2013-12-03 21:52
Ubohost pane Šinágle, ubohost. V mezinárodních komentářích jste pořád mimo. Ukrajině držím pěsti ať se vymaní z kapitalistickéh o jha a jde tam, kde se rodí nové myšlenky a kde svítá svoboda. Demonstranti na Ukrajině jsou stejně zkorumpování jak Havlova klika co udělala převrat u nás. Jestli ukrajincům přejete stejné konzumní bezpráví jako máme u nás, jste buď hodně nevědomý, nebo vysloveně zlý člověk. Věnujte se raději jen a pouze naší justiční mafii, to je Vaše silné místo..

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)