Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.11.2018 16:58
  Převratu v roce 1989 se také říká sametová revoluce. Proto, že ...

  Read more...

   
 • 12.11.2018 07:57
  Dobrý den Vážený pane Šinágle, Jsem velice potěšen s toho co ...

  Read more...

   
 • 08.11.2018 15:03
  Omlouvám se autorovi komentáře níže, omylem jsem smazal jeho ...

  Read more...

   
 • 08.11.2018 08:58
  Tuhle smlouvu nepotřebujeme, jde o to propašovat LGBT agendu ...

  Read more...

   
 • 06.11.2018 16:55
  Přímá demokracie pro nás Čechy je prozatím nevhodná, protože ...

  Read more...

   
 • 14.10.2018 15:44
  Poslední komentář na těchto webových stránkách je ze dne ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Burka a mobilMy níže podepsaní studenti Střední zdravotnické školy v Praze, Ruská 22OO/91, prostřednictvím této petice vyjadřujeme podporu paní ředitelce PhDr. Ivance Kohoutové, Ph.D. v otázce nedávného odchodu zahraničních studentek. Naší snahou je poukázat, že na Střední zdravotnické škole Ruská jsme se my, studenti, nesetkali s žádnými projevy diskriminace a potlačováním základních lidských práv a svobod ze strany pedagogického sboru a vedeni školy. Věříme, že tento náš výraz podpory bude brán v potaz v událostech následujících.

Střední zdravotnická škola v Praze, Ruská 2200/91, Praha 10, PSČ 100 00, PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.,

Dne 13. 11. 2013 jsem umístila na webové stránky školy ucelené informace ve výše uvedené věci. V souvislosti s četnými dotazy občanů žijících v ČR i v zahraničí, které jsem obdržela prostřednictvím e-mailu i poštou, jsem přislíbila, že o dalším průběhu kauzy odchodu studentky ze Střední zdravotnické školy, Ruská 2200/91, Praha 10 budu i nadále informovat.

Dne 4. 12. 2013 inspekční tým České školní inspekce provedl prošetření stížnosti, kterou ČŠI obdržela na mé jednání v souvislosti s odchodem jedné studentky ze školy. Zápis z ústního jednání v rámci prošetření stížnosti je uložen v dokumentaci školy. Závěrečnou zprávu prozatím nemám k dispozici.

Dne 4. 12. 2013 bylo uveřejněno v Lidových novinách, že Kancelář veřejného ochránce práv obdržela v minulých dnech podnět právního zástupce zastupujícího Organizaci pro pomoc uprchlíkům,  ve kterém je požadováno, aby  ochránce posoudil, zda ve známé věci dvou studentek Střední zdravotnické školy nedošlo zákazem nosit ve škole „muslimský šátek“ k diskriminaci z důvodů náboženského vyznání, víry či světového názoru ve smyslu příslušných ustanovení Listiny základních práv a svobod a antidiskriminačního zákona

Dne 10. 12. 2013 předali studenti SZŠ Ruská do Kanceláře prezidenta republiky, primátorovi HMP a na odbor školství MHMP petici na podporu mého stanoviska v otázce nedávného odchodu zahraniční studentky ze školy.

Dne 6. 1. 2014 student čtvrtého ročníku SZŠ Daniel Hrych obdržel odpověď z Kanceláře prezidenta republiky, s jejímž obsahem mě seznámil (viz níže). Souhlasil s jejím uveřejněním na webových stránkách školy, včetně jeho jména a příjmení.

Dne 10. 1.2014 Daniel Hrych obdržel vyjádření primátora hlavního města Prahy RNDR. T. Hudečka, Ph.D., s jejímž obsahem mě seznámil (viz níže).

Dne 16.1.2014 jsem prostřednictvím oddělení rovného zacházení veřejného ochránce práv obdržela žádost o vyjádření k zadaným otázkám. Odpověď připravuji.

Dne 23.1.2014 ČŠI provedla v rámci prošetření stížnosti další jednání ve škole.

Děkuji všem za podporu a trvalý zájem o výše uvedenou problematiku a i nadále budu veřejnost prostřednictvím těchto webových stránek o vývoji situace informovat.

 V Praze dne 23.1.2014

                                                                 PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.,

                                                                            ředitelka školy

Petice zde

Odpověď primátora MHMP zde

Odpověď kanceláře prezidenta zde

http://www.szs-ruska.cz/aktuality2

* * *

My níže podepsaní studenti Střední zdravotnické školy v Praze, Ruská 22OO/91, prostřednictvím této petice vyjadřujeme podporu paní ředitelce PhDr. Ivance Kohoutové, Ph.D. v otázce nedávného odchodu zahraničních studentek. Naší snahou je poukázat, že na Střední zdravotnické škole Ruská jsme se my, studenti, nesetkali s žádnými projevy diskriminace a potlačováním základních lidských práv a svobod ze strany pedagogického sboru a vedeni školy. Věříme, že tento náš výraz podpory bude brán v potaz v událostech následujících.

* * *

Skvělý občanský, demokratický postoj studentů, který svoji úrovní jen dokládá kvalitu práce vedení školy a její ředitelky.

 

Jan Šinágl, 28.1.2014

 

Vyjádření ředitelky SZŠ PhDr. Ivanky Kohoutové, PhD. k odchodu dvou studentek islámské víry

Ohrožuje Českou republiku postupný nástup islámu, počínaje českým školstvím a výchovou dětí…?!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.36 (14 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)