Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.08.2020 16:29
  ČRo: Policie zatkla ruského diplomata při nelegálním nákupu munice ...

  Read more...

   
 • 14.08.2020 10:05
  Život je plný štěstí a někdy potřebujeme osoby, které nás ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:59
  Včera v Událostech komentářích na ČT 24 od 22:00 hod. si ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:43
  Předseda senátu, který si notoval s místopředsedou Filipem ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:29
  Life is full of happiness and some times need some people to ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Babis AndrejNepochybujeme o tom, že Andrej Babiš chápe, že demokracie a efektivně fungující organizace jsou dvě rozdílné věci. Přesto se snaží myslím obyčejných lidí tyto dva pojmy vnutit jako vzájemně zastupitelné - Ve skutečnosti se zdá, že Andrej Babiš chce, abychom se zřekli odpovědnosti za svá politická rozhodnutí v jeho prospěch. A to je nakonec tím nejzávažnějším důvodem, proč je třeba jej považovat za nepřítele myslícího a soudného občana - Bakala, drzý Benda a zlodějny. Poslankyně a novinářka Lorencová účtuje s polistopadovou érou

… Navzdory své minulosti a své povaze snad Andrej Babiš může vybudovat efektivní vládu. Bez občanů schopných politického uvažování to ale nikdy nebude dobrá vláda. Zdaleka nejdůležitějším důvodem, proč bude Babiš bránit rozvinutí dospělé politiky, v níž ti u vesla podléhají kontrole svými spoluobčany, je jeho pohrdání politickým úsudkem obyčejných lidí. …

„Adolf Eichmann představuje paradigmatickou figuru nemyslícího a neusuzujícího ne-občana naší doby. Pokud Eichmann namítá, že to, co dělal, ‚nebylo vraždění, ale dobře zvládnutý management a efektivně fungující organizace,“ je to scestný úsudek, nedostatek úsudku, nebo se to vůbec za úsudek nedá označit?“ Ronald Beiner, Political Judgment *

… Znepokojivá masa lidí této juxtapozici dvou stereotypů – schopného nestranného odborníka a tupého zkorumpovaného politika – shledává přesvědčivou. Přesvědčivou natolik, že přiměla přes milión voličů odevzdat svůj hlas člověku, který o nich smýšlí jako o svých podřízených.

V zemi, jejíž současný politický systém je vybudován na svobodné soutěži nedokonalých politických stran, lze pokus nahradit politiky odbornými státními „aparátčíky“ považovat za krok zpět, či rovnou ústup do minulosti hnaný zoufalstvím ze zmatků, které způsobuje selhávání stranické politiky. Jedinou výjimkou z ústavně zakotveného mocenského monopolu, který drží politické strany, je institut přímo volené hlavy státu, výjimka to nedávná a přesto již zdiskreditovaná.

Pokus nahradit volené kandidáty politických stran jmenovanými odborníky činí z občana zbytečnou, nepotřebnou věc. Vede ho k tomu, aby se vzdal své politické spoluodpovědnosti za vládu ve prospěch kohosi, kdo je zřejmě k tomu lépe či více kvalifikován. Tento nebezpečný nesmysl čpí nedávnou minulostí, v níž privilegovaná třída pravověrných vědeckých marxleninských kádrů, jakým byl i Andrej Babiš, pracovala ve státem ovládaných monopolech, jakým byl i Petrimex.

… Naše schopnost aktivně čelit klubajícímu se diktátorovi, když už jsme si ho zvolili, či ukázat na zjevný střet zájmů našeho nového ministra financí, závisí na naší schopnosti činit politická rozhodnutí. Jak jinak si ale máme udržovat tuto přirozenou lidskou dovednost, než jejím pravidelným procvičováním? A jak si ji máme procvičovat, přenecháme-li politické rozhodování odborníkům?

Typ technokrata, jak jej ztělesňuje Andrej Babiš, se pokouší přesvědčit voliče, že výkonná složka moci by měla být svěřena do rukou lidí, jako je on sám, kteří se považují za příslušníky předpokládaně nadřazeného manažerského plemene. My ostatní bychom se měli spokojit s pasivní rolí přihlížejících. Děkuji, nechci!

„Přesvědčen o tom, že řízení politického systému je nezadatelnou doménou vysoce kvalifikovaných specialistů a že pohled obyčejného občana nedostojí etablovaným kánonům racioanlity, stahuje se kvaziobčan do svého vlastního soukromého světa, z něhož pak vyvěrá jeho politická frustrace a otrávenost.“

Jistěže. Toto zakopání se ve svém soukromém životě, pohánění naším rozčarováním z demokratické politiky se může stát trvalým – pokud se necháme připravit i o soutěž politických stran, jakkoli chimérickou.

Podle mého soudu existuje celá řada důvodů, proč se domnívat, že Andrej Babiš není schopen obnovit dobrou vládu v této zemi. Mezi nimi jmenujme jeho absolutistické sklony k ovládání všeho kolem sebe a nemastnost-neslanost jeho skutečně politických oponentů, kterou pochopíme v okamžiku, kdy se Babiš podívá na zoubek jejich majetkovým přiznáním. Kombinace i jen těchto dvou důvodů je pro demokratickou politiku potenciálně smrtící.

Nezapomínejme ani na ono zmanipulované sémě, z něhož vyrašily Babišovy miliardy. Nikdo se dosud nedopátral toho, kdo stál za tajemnou švýcarskou firmou, která vlastnila 55 % akcií Agrofertu v prosinci 2001 – to jest v době, kdy se tehdejší předseda vlády Miloš Zeman vší mocí pokoušel Agrofertu prodat český petrochemický průmysl, obecně známý pod názvem Unipetrol. A ačkoli Agrofert nabídl za většinový podíl mnohem méně než britský zájemce Rotch Energy, Agrofert zvítězil; jenž nakonec se Unipetrol stal u Babišů sprostým slovem. Transakce z roku 2001 musela být zastavena poté, co Agrofert nedal dohromady peníze. Druhý pokus Agrofertu ukrojit si z Unipetrolu skončil o tři roky později stejným fiaskem, když se Babiš rozkmotřil s polským státním petrochemickým podnikem PKN Orlen, s nímž předtím vytvořil za účelem koupě Unipetrolu konsorcium. Pokud jde o Polsko, Babiš považuje za šunt nejen odtud dovážená kuřata…

Možná byste si mohli osvěžit paměť, pokud jde o původ Babišových miliard, kdybyste se vrátili k některému ze skvělých článků Jaroslava Spurného, který se v Respektu kauzou Agrofert zabýval celá léta. Doporučuji třeba ten z května 2002: http://respekt.ihned.cz/c1-36325060-the-richest-czech-keeps-a-secret (v angličtině).

Navzdory své minulosti a své povaze snad Andrej Babiš může vybudovat efektivní vládu. Bez občanů schopných politického uvažování to ale nikdy nebude dobrá vláda. Zdaleka nejdůležitějším důvodem, proč bude Babiš bránit rozvinutí dospělé politiky, v níž ti u vesla podléhají kontrole svými spoluobčany, je jeho pohrdání politickým úsudkem obyčejných lidí.

O schopnosti Andreje Babiše utvářet si zdravý politický úsudek osobně pochybuji. Nepochybuji však o tom, že neztratil schopnost rozlišovat. Velmi pravděpodobně si je vědom toho, že demokracie a efektivně fungující organizace jsou dvě rozdílné věci. Přesto se snaží myslím obyčejných lidí tyto dva pojmy vnutit jako vzájemně zastupitelné.

Ve skutečnosti se zdá, že Andrej Babiš chce, abychom se zřekli odpovědnosti za svá politická rozhodnutí v jeho prospěch. A to je nakonec tím nejzávažnějším důvodem, proč je třeba jej považovat za nepřítele myslícího a soudného občana.

*Práce Ronalda Beinera „Political Judgment“ (Politické myšlení) v českém překladu dosud nevyšla. Pro čtenáře vládnoucí anglickým jazykem doporučujeme její recenzi na http://www.nytimes.com/1984/08/19/books/what-s-a-citizen-to-do.html

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/james-de-candole.php?itemid=22200

* * *

Články k tématu „Andrej Babiš“ časopisu RESPEKT, naleznete na:

http://www.mapovani.cz/podkapitola/nejbohatsi-cech-ma-tajemstvi/180

* * *

Je jen škoda, že se na kandidátkách politických stran a hnutí, neprosadilo více takových osobností jako je novinářka Jana Lorencová. I proto jsem podporoval Hnutí ANO 2011.

Je samozřejmě otázkou, do jaké míry je legitimizován způsob vládnutí Andreje Babiše, když se národ nachází v takovémto katastrofálním, především mravním stavu a kdy vláda „pevné ruky“, může být jediné smysluplné řešení po určité období. V tak korupční zemi to lze akceptovat i se všemi možnými riziky a nejistotami. Tu šanci si Hnutí ANO zaslouží. Nelze, ale jen slepě důvěřovat a riskovat zneužití moci jako tomu bylo už mnohokrát v minulosti. Nekontrolovaná moc často ovládne mocného než on ji, aniž by si to vůbec uvědomil. Chci stále věřit, že Andrej Babiš to bere jako výzvu sám sobě, svým schopnostem a pomoci zemi. Pokud se mu to zdaří, budou z toho profitovat nejen jeho firmy, ale i ostatní podnikatelé. Nepřejí si nic jiného, než moci podnikat v normálním prostředí, kde se prosadí skutečné schopnosti a ne známosti. Potom z toho bude profitovat celá země, tedy my všichni.

Přeji paní poslankyni, aby měla pravdu a její slova se naplnila. Teprve tehdy, až se budou trestat nejen zloději tisícikorun, ale i zloději miliard, budou vláda a Parlament důvěryhodné. To bude určováno i počtem takových lidí na odpovědných místech, jaké představuje i Jana Lorencová.

 

Jan Šinágl, 11.2.2014

 

Babiš: Nasranost společnosti je gigantická

08.06.2011

Andrej Babiš: Korupce překročila únosnou mez

19. 9. 2011

Andrej Babiš: Korupce je nejvíc v okolí Václava Klause

19.09.2011

Andrej Babiš: V Česku se od revoluce prošustrovalo 2000 miliard korun

21.09.2011

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.67 (6 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)