Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt zář 19 @08:30 -
OS Ostrava: pokračování výslechu MUDr. Igora Dvořáčka
út říj 15 @15:00 -
Brno: RAF 68, vernisáž výstavy

Nejnovější komentáře

 • 16.09.2019 04:31
  Jen několik poznámek k předchozím komentářům. První - Ano ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 02:38
  Již sto let máme v čele státu presidenta. A je to vskutku ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 17:28
  Už se blížíme k té klíčové hranici, a pokud by to tak bylo jak ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 17:02
  Proč se bojíte nezveřejnit pravdu? Já se nebojím, sem s tím ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 16:34
  A věřím že dodnes se to příliš nezměnilo, většina Ostravy je ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 16:15
  A zopakuji to. Mě několik let pravidelně mazali profily na ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Petice na podporu ředitelky SZŠ v Praze dr. Ivanky Kohoutovéze dne 29.8.2014, podpisy rekordně přibývají!

MuslimkyPráva a svobody deklarované Všeobecnou deklarací lidských práv neplatí podle článku 30 pro ty, kteří tato lidská práva a svobody vzhledem k jiným sami porušují nebo k tomu třeba jen směřují, islám nevyjímaje - Deklarovaná práva a svobody nesmí být kýmkoliv zneužity k porušování těchto práv a svobod jiných. To prakticky znamená, že deklarovaná práva a svobody neplatí pro ty, kteří tato lidská práva a svobody vzhledem k jiným sami porušují nebo k tomu třeba jen směřují - Možná opět nastane čas, kdy živí budou závidět těm mrtvým. Naší vinou.

… Dokud se islám přesvědčivě nevzdá všech aktivit spojených s agresivním džihádem a z islámských svatých knih nevypustí všechny pasáže, které znamenají genocidu neislámské části světa, nebude se na islám vztahovat ochrana jako na náboženství podle "Všeobecné deklarace lidských práv" a islám bude považován za genocidní ideologii stejně jako nacismus. …

… Na toto zdůvodnění jsem dotyčnému odpověděl toto:

Především moc děkuji, že jste mi odpověděl. Snad přijmete mé uznání vyjádřené veršem z Goethova Fausta: "Vždyť je to věru pěkné, když tak velký pán tak vlídně ráčí hovořit i s ďasem." Bohužel "ďas" s Vaší argumentací nesouhlasí. Nedovolil bych si znova se na Vás obracet, kdyby se nejednalo o tak závažný problém, jako je otázka bytí a nebytí celé naší civilizace. Existuje snad závažnější problém než právě tento?

Vytýkáte mi přílišné zevšeobecňování, čímž zřejmě rozumíte to, že vycházím z toho "co je dáno", tedy přikázáno všem muslimům v jejich svatých knihách, zatímco Vy důvěřivě zevšeobecňujete několik Vašich pozorování na většinu muslimů s tím, že ne všichni muslimové jsou ochotni příkazy svých svatých knih plnit. Dělení muslimů na ty "hodné" (tvořící možná většinu početní, nikoliv však mocenskou) a na fundamentalisty a teroristy je známá argumentace multikulturalismu, který je součástí pseudohumanismu. Historie však varuje, že dění neurčuje početní, ale mocenská většina (viz nacistické Německo, bolševické Rusko aj.). Nefunkčnost obou forem multikulturalismu (asimilační i diskriminační) již před časem otevřeně přiznali i čelní politici, jako Merkelová (Německo), Sarkozy (Francie), Cameron (UK). Přesto tato ideologie paralyzující sebeobranné a sebezáchranné schopnosti států i nadále ovlivňuje dění v Evropě a ve světě. Velkou nadějí na změnu názorů na sebeobranu jsou výsledky posledních voleb do EUP. U nás bude patrně multikulturalismus přežívat o něco déle vinou chimérického "pravdoláskařství". Zatím se nikdo snad ani nepokusil vysvětlit, jakým právem je lidsko-právní agendou, multikulturalismem a vládami ignorován čl. 30 "Všeobecné deklarace lidských práv", který má zabránit zneužívání široce pojatých práv v ostatních článcích, a Úmluvy o prevenci a postihu zločinů genocidy (Resoluce OSN 260 z roku 1948). Právě z jejich nedodržování a ignorování plyne bezpečnostní riziko nebývalého rozsahu pro státy zejména naší civilizace, tedy včetně našeho. Toto je smyslem mého podání. Nejde tedy o další subjektivní názor, ale o názor vycházejících z platných dokumentů a z aktuální situace. Můj hlas jako jeden z tisíců umlkne, jestliže někdo objektivně a důvěryhodně (!) vyvrátí výše uvedené argumenty. Do té doby nemohu než apelovat na jednu ze základních povinností představitelů státu, tj. chránit bezpečnost jeho a jeho občanů.

Ještě za něco Vám musím poděkovat. Jsem rád, že jste mne neoznačil nálepkami jako "rasista", "xenofob" apod. Bylo by to nespravedlivé. Nikde u mne nenajdete útočné či urážlivé výroky, ale naléhavé výzvy k sebeobraně. To platí i o návrhu pro OSN. Lze prokázat, že sebeobrana není jen právem, ale základní povinností každého subjektu. Pokud ji tento nepřijme, je to známkou jeho degenerace, a podle Přírody (základních biologických principů) tím ztrácí nárok na existenci. Příroda nezná slitování.

Omlouvám se za svoji smělost, ale prosím, udělejte jako člověk vše, co je ve Vašich silách. Naše generace nějak dožije. Ale těch, co přijdou po nás, je mi upřímně líto. Možná opět nastane čas, kdy živí budou závidět těm mrtvým. Naší vinou.

S nadějí – občan Roman Los

3. Závěr

Je zřejmé, že dosáhnout podání uvedeného návrhu na OSN je nadlidský úkol. Zná však někdo lepší řešení? Jen nářky a "monitorování" neúprosně se zhoršujícího stavu nic nevyřeší. Situace by se podstatně zlepšila, kdyby se za takový návrh postavila nějaká občanská sdružení, objevily se petice a informace na facebooku, twitteru, řetězové e-maily apod. s cílem přesvědčit co nejvíce občanů a média, že naše civilizace je opravdu ohrožena a že není naléhavějšího úkolu pro každého než vynaložit všechny své síly pro její záchranu jako při rozsáhlé živelní katastrofě, před kterou není úniku. Jako jeden z mnoha se jako autor těchto řádků o to snažím, avšak vzhledem k věku budou možnosti mé i mých vrstevníků čím dál omezenější. Štafetu musí převzít mladší generace, neboť o jejich budoucnosti se dnes rozhoduje. Jestli vedení státu se své povinnosti vůči občanům nezhostí, pak by měl přijít ke slovu zmíněný článek 23 Listiny základních práv a svobod (ČR):

"Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny."

Celý článek: http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-ochrana-lidskych-prav-a-islam-dr9-/p_zahranici.aspx?c=A140602_235426_p_zahranici_wag

* * *

Petice na podporu ředitelky SZŠ v Praze dr. Ivanky Kohoutové

Podpisy rekordně přibývají!

… Neupíráme žádnému člověku základní lidská práva, stejně tak jako neupíráme právo každého člověka bránit se, jsou-li jeho práva ohrožena právem jiného. Pokud je někdo dočasným hostem v naší zemi, či se stane jejím trvalým obyvatelem, očekáváme, že bude respektovat a ctít její zákony, tradice a zvyky. Některé mohou přijmout, některé můžeme přijmout my. Nemůžeme ale souhlasit, aby praktikování muslimských náboženských zvyklostí bylo umožněno i ve veřejných školách, navíc v zemi s bohatou křesťansko-židovskou tradicí a historií. Plně proto podporujeme a stojíme za jednáním, výroky a postoji paní ředitelky Ivanky Kohoutové. Vyjadřujeme jí plnou podporu podpisem této petice. …

Prosím o šíření této petice všemi dostupnými prostředky! Přestože byla Petice spuštěna na víkend, podpisy rekordně přibývají! Děkuji Vám!

Jan Šinágl, 31.8.2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)