Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Kompletní zpravodajství z Jihlavy, premiéry dokumentu "Pavel Wonka se zavazuje", vyjde na tomto webu v pondělí, dne 27.října 2014!

VIDEO: Rozhovor Daniely Drtinové s Libuší Rudinskou 23.10.2014 - Komentář mé známé: „Rudinská působí jako nesympatická krávaWonka Pavel marnice hlava a horni trup Wonka Pavel Vezen svedomibez ohledu na to, na jaké straně člověk stojí. Daniela Drtinová působí, jako že jí nic nevěří. Je to humus.“ – TAK VLASTNĚ HO NECHALI UMŘÍT ŽE VLASTNĚ BYLI RÁDI, ŽE MAJÍ KLID, OD NĚHO. Drtinová se zmohla jen na komentář: „To vypadá, jako byste říkala, dobře, že umřel?“ - Rudinská Drtinové: „Té Vaší teorii nevěřím“ a cynicky se přitom opakovaně směje. Ta osoba není viditelně normální! - Rudinská: „Ten Šinágl mi to vnuknul. Šinágl je provokátér, vytváří provokující situace – to se mu povedlo.“ - Pokud žena nosí kulaté náušnice, má uprostřed sebe prázdnotu, kterou chce nezřídka zaplnit penězi a udělá pro to vše.

Točíme za peníze daňových poplatníků „dokumenty“, které z hrdinů dělají bezcharakterní osoby. Bude dalším krokem „rudinských“ natáčení dokumentů o estébácích, ze kterých budeme dělat příkladné hrdiny, jako tomu už bylo nejednou v našich dějinách? Paní Rudinská nám to právě příkladně ukazuje. Hloupá, koupená, nebo vychytralá, která tuší jaká doba může přijít, využívá ji chová se podle toho? Rozhodněte se sami. Flagrantně porušuje základní zásady dokumentaristiky. Její práce i projev má silné prvky laciného bulváru. Na místě pana Jiřího Wonky bych podal co nejdříve trestní oznámení pro pomluvu. Závažná obvinění rodiny Wonků jsou neprokazatelná, na rozdíl od jejich skvělé pověsti a charakteru. Doba poslušných a ustrašených ovčanů nám opět klepe nebezpečně na dveře? To už není jenom o Rudinské, ta je jen poslušným kolečkem nahromaděného, totalitního zla se kterým jsme se stále nedokázali vypořádat.

VIDEO: Historik Petr Blažek: „O vědomé spolupráci Wonky s StB nemůže být řeč. Pavel Wonka nebyl registrován jako spolupracovník StB, a proto nemůžeme mluvit ani o tom, jestli vědomě spolupracoval. Režisérka Rudinská nemá žádný důkaz, že Wonka udával.“

Davida Milan vypoved biti Wonky 121290Proč asi dokument nedává prostor uznávaným, renomovaným osobnostem a dává takový prostor estébákům o jejichž charakternosti a hrdinství můžeme důvodně pochybovat? Nastoupený trend tak pokračuje. Soudíme oběti, ne jejich pachatele! Estébáci se nežalují a neodsuzují, ale stále více relativizují a bagatelizují. Finančně jsou zajištěni i dnes lépe, než jejich oběti, které se často musí i soudit za svá práva! Máme další světový primát: Pliveme špínu na člověka zemřelého za svoji statečnost v komunistickém kriminále! Cár papíru je hlavní důkaz – jeho práce, činnost, smrt a nelidské utrpení, neznamená pro Rudinskou vůbec nic! Jakoby samotný podpis byl už vrah a zločinec! Presumce neviny se neuznává, důkazy se ještě nenašly, ale určitě je to zločinec, podle chorého myšlení a uvažování autorky dokumentu „Pavel Wonka se zavazuje.“

Havel Pavel Wonka 080408Přikládám dopis presidenta Václava Havla ze dne 8.dubna 2008, který mi poslal k 20.výročí smrti PavlaMF Jiri Wonka 251014 Wonky. Byl přečten na mnou pořádané demonstraci před OS Trutnov, kde dodnes soudí JUDr. Marcela Horváthová, která má neodejmutelný podíl na smrti Pavla Wonky. Poslala do vězení těžce nemocného člověka co viděl na první pohled i laik. Za pár dnů Pavel Wonka ve vězení zemřel za nesmírného utrpení. O tom všem Libuše Rudinská ví, účastnila se i demonstrací před OS Trutnov, pilně natáčela. Obávám se, že z toho asi mnoho neukáže ve svém „dokumentu“, pokud vůbec?!

Obávám se, že dnes by se Pavel Wonka musel soudit stejně jako celá řada jiných obětí StB, vydávaných potomky estébáků za pachatele, místo za oběti! Tak dopadá každá revoluce, která se provede sametově, resp. žádnou není. Máme co jsme nechtěli, ale co si zasloužíme. Když 10 milionů obyvatelstva mlčí, ujme se moci zlo. Dobře nám tak, když nás zajímali více auta, krámy, cestování a zlu jsme umožnili bez odporu a trestu získat opět moc – i nad námi. Jen divení, kritizování a nadávání zlo neohrožuje – právem se nám vysmívá už 25 let! Potom se nedivme, že ze slušných se stávají bezcharakterní a z darebáků „hrdinové“! Chcete aby v takovém prostředí byly rozeny a vychovávány vaše děti? Ne? Tak konečně něco začněte proti tomu dělat! Těch pár statečných, kteří denně něco proti stavu naší země dělají to sami nezvládnou!

MF Rudinska 221014Přikládám dva „prorudimské“ články z MFD ze dne 22.října: „Film sáhl na jeden ze symbolů disentu“ (autoři Zdeněk John, Tomáš Plecháč) a „Dějiny nemají být zkreslené. Proto bořím obraz hrdiny“ I.část a II.část (autor Tomáš Plecháč). Ze dne 23.října skvělý článek v MFD Luďka Navary „Hrdina je estébák a naopak.“ Pouze mne velmi zaráží, že na rozdíl od článku "Dějiny nemají být zkreslené, proto bořím obraz hrdiny", ze dne 22.října 2014, kdy upozornění na téma bylo nepřehlédnutelně na 1. straně, navíc červeně oznámeno (otištěny na celé 4. straně), byl článek Luďka Navary následný den otištěn až na 12.straně – bez upozornění na 1.straně?

Zajímavé, že v 5+2 TRUTNOVSKO vyšly další dva „prorudinské“ články dne 24.října „Zná pravdu o Wonkovi“ a „Kandidovat s mocí za zády pro mne není hrdinství, říká filmařka“ opět od autora Tomáše Plecháče?!

Doporučuji rozhovor na ČRo Plus s historiky Petrem Blažkem a Tomášem Bursíkem a následného rozhovoru s Libuší Rudinskou z 23.října (Bohužel tento rozhovor stále není v archivu ČRo na rozdíl od rozhovoru stejného dne s oběma historiky, tak používám svoji nahrávku). Zmiňuje se kupodivu i o mně: Nevzpomínám si, že by se mnou něco točila o 1.Máji na Letné 2005? Cituji: „Ten Šinágl mi to vnuknul.“ „Šinágl je provokátér, vytváří provokující situace – to se mu povedlo.“ Zvláštní, jak si je jistá jednáním druhých, kdy vůbec nepochybuje. V mnohém tak připomíná nejenom praktiky StB, ale i praktiky komunistů.

Pokud taková lidská spodina má ovlivňovat mravní, morální měřítka a hodnoty, potom je to s naší společností velmi špatné! Dnes bude mít „premiéru“ její „dílo“ „Pavel Wonka se zavazuje“ v Jihlavě na festivalu dokumentaristiky od 15:30 hod.

 

Jan Šinágl, 25.10.2014

* * *

První nezávislé svědectví o zmanipulovaném dokumentu „Pavel Wonka se zavazuje“– doplněno o svědectví známých osobností!

Pavel Wonka agentem StB? Rudinská nepochopila základní problematiku výkladu, tvrdí historik

Rudinská: Feministicko-komunistická manipulátorka

* * *

Historie v podání režisérky Rudinské

Rozhovor Tomáše Plecháče s Libuší Rudinskou velice přesně odhalil proti­klady, se kterými se nedokázala ve svém díle o Pavlu Wonkovi vyrovnat. Režisérka na jednu stranu tvrdí, že není psycholog, ale vzápětí se dopouští nedovoleného a amatérského psychologizováni. Snaží se vy­kládat traumata Wonkova dětství a vyvozu­je z nich jeho údajně nevyrovnanou osob­nost. Přisuzuje mu nekoncepčnost, nedůvěryhodnost a nestandardnost. Jeho kandida­turu do Federálního shromáždění považuje za furiantský akt, kterým na sebe chtěl strh­nout pozornost. Podle ní si liboval ve stup­ňování perzekuce vůči své osobě. Zcela v rozporu s tím je její zjištění, že lékaři v Bohnicích u něj nezjistili známky duševní poruchy. Navzdory tomu, že má Pavel Wonka negativní lustrační osvědčení, dovoluje si jej řadit ke spolupracovníkům StB, k če­muž využívá nedůvěryhodné svědky a po­chybné myšlenkové konstrukce. Patrně si neuvědomuje, že ve snaze o objektivitu se dopouští zkreslení, které je dané její vlastní nezkušeností a psychickou výbavou. Pokud bychom měli psát dějiny podle Rudinské, nedivil bych se, kdybychom příště mezi spolupracovníky StB našli i Václava Havla a většinu chartistů. I ti měli totiž často komplikované dětství a komunistický režim je považoval za nevyrovnané, nestandardní osoby. A dodnes se najde dost lidí, kteří to jsou ochotni dosvědčit.

MUDr. Vít Šlechta Libštát, MFD 24.10.2014

* * *

Vaz. pan Jiri Vonka

vyslechla jsem rozhovor p.Drtinove s Rudinskou. Udelalo se mi nevolno. Takhle po smrti umuceneho cloveka vylicit pusobi na mne bestialne. Je mi fuk jestli Pavel podepsal spolupraci ci nikoliv/vsichni vime kolik uzasnych odpurcu rezimu se k tomu dostali a jak to vsechno bylo/. Jde o to ze shromazduje svedectva ze Pavel byl negativni clovek a sice to nerekla, ale vyplyva z toho ze si svoje umuceni vlastne spusobil sam a zaslouzil. Odporne bestialne! Pavel se branit nemuze a Vy z toho musite byt na mrtvici. Rikam ze je to tady velice problematicke ale neni tady valka. Ale proc jsou lidi tak zli a nemaji ani zakladni etiku. Jsem rozhorcena.

Se srdecnym pozdravem a silu s touhle odpornou babou.

Nada Kohlerova, 24.10.2014

* * *

On-line s disidentem, odbojářem a s nositelem statusu válečného veterána Vladimírem Hučínem…?!

DOTAZ: Pane Hučíne, viděl jste v předpremiéře nebo slyšel jste o novém filmu o disidentu Pavlu Wonkovi? Podle prvních ohlasů tento film zásadně mění pohled na tohoto člověka a ukazuje ho mj. jako spolupracovníka StB. I důvody jeho smrti ve vězení jsou údajně trochu jiné, než je prezentováno. Znal jste P. Wonku a co si o něm myslíte?

ODPOVĚĎ:Tato záležitost by si vyžadovala důkladnější analýzu. Nechci se zde na několika řádcích vyjadřovat k tak citlivé problematice. Režisérku Rudínskou, která film natočila, znám a o daném problému jsem s ní několikrát hovořil.

* * *

„Perly“ z rozhovoru Daniely Drtinové s Rudinskou:

Kolem roku 70 se nechal registrovat jako důvěrník VB kriminální policie, ta spolupráce trvala krátce, protože nesplňoval kritéria, která STB měla. Okamžitě prý té spolupráce zneužil, a tak se stal nedůvěryhodný. Nebyl prý schopen konspirace, protože o tom vyprávěl, cituji:

Vždycky to vyprávěl s nějakou záminkou, aby z toho měl ňákou výhodu, aby ňákým způsobem unikl, z ňáké situace vybruslil…

Přišel na to, že když řekne, že patří k represivním složkám státu, nějaké složky, které se ten národ bojí, ta veřejnost se bojí, takže vlastně bude nedotknutelný. Prví impuls byl před maturitou, protože nechodil do školy, měl absence, tak ho nepustili maturitě a on řekl, že nemá čas chodit do školy, protože pracuje s VB. Je přesvědčená, že to byl vědomý pokus navázat spolupráci s STB. Přestože říká, že je potřeba znát komplexně osobnost toho člověka, popisuje Wonku jako vychytralého, prý: PW se ze své podstaty choval vůči lidem ze svého okolí represivně. On udal své podřízené, že poslouchají svobodnou Evropu, neustále podával na někoho trestní oznámení, udával třeba příslušníky VB, obviňoval je že si postavil jeden dům z kradeného materiálu, že načerno ubytovává německé turisty a neměl k tomu žádné důkazy, jó…

Na dotaz Drtinové, proč to dělal: prý potřeboval mít pocit, že je nedotknutelný, nebo pocit nějaké moci, že na něho nemůžou, jo? Byl komplikovanou osobností. On se prostě nikdy nevyrovnal s tím, že v dětství prožíval ústrky jako syn člověka, který pracoval pro gestapo! Dále říká v rozhovoru, že do vězení přišel W. zdravý, cituji:

To byl zdravý člověk, opakuje 3x byl naprosto zdravý. Za 14 dní, nebo 10 dní, jak dlouho ve vězení byl se prý neumírá hlady !! Proboha ! Ona neví, že byl měsíc před tím v Minkovicích, které jsou označovány za konc. tábor totality a kde mu podlomili zdraví ? Jeho Smrt má logický rámec, říká Prý si to své okolí tak popudil, že mu nakonec nikdo nechtěl pomoct. Cituji:

Neustále podával nějaké podněty. Na ty bachaře, na spoluvězně, že vlastně vzbudil takovou nechuť v těch lidech,

že vlastně když byl v situaci, že ležel a nemohl reagovat, TAK VLASTNĚ HO NECHALI UMŘÍT ŽE VLASTNĚ BYLI RÁDI, ŽE MAJÍ KLID, OD NĚHO.To již se mi zdá opět drsné. Drtinová se zmohla jen na komentář - To vypadá, jako byste říkala, dobře, že umřel, Co tomu říkáte ? Já nevím, kolik té paní je, ale myslím, že by snad mohla pamatovat totalitu. Ona neví, že se lidé báli pomáhat někomu, kdo byl persekuovaný? Dokonce i dnes, třeba v práci, se lidé bojí říci nahlas svůj názor, aby se náhodou nedočkali výpovědi. Jo a na dotaz Drtinové, proč ve filmu nejsou svědci, mluvící o PW pozitivně, Rudinská odpovídá : Jsou vystavováni persekuci od jeho bratra, který na ně útočí  ten bratr je hlídá, aby nic neřekli…

Zdraví A.H.

24.10.2014

* * *

Poslední slovo Pavla Wonky:

Wonka Pavel marnice zadaOpětovně musím konstatovat, že jsem nevinen. Důvody mého nesmysl­ného trestního stíhání spočívají v tom, že velmiWonka MAFIE skladba mnoha lidem vadí má společenská angažovanost na úseku ochrany socialistické zákonnosti, práv občanů a míru. Pro tuto činnost jsem stále persekvován a v průběhu minulých tří let soustavně trestně stíhán pod nejrůznějšími nesmyslnými záminkami. Protiprávně jsem byl po pět měsíců i vězněn, ještě déle jsem byl potom zbavován možnosti pracovat.

Každému musí být jasné, že při své společenské angažovanosti nemohu páchat žádnou trestnou činnost, když je čekáno pouze na záminku, abych byl trestně stíhán a obvinění se proti mně dokonce konstruují často za po­moci křivých obvinění a svědectví svědků. Právě dnes, kdy píši tento text, mě mí klienti varovali, že příslušníci VB rozšiřují na veřejnosti, že se nade mnou stahují mraky a že mě zavřou na mnoho let. Žádám proto senát, aby vlastním rozumem uvážil, zda za této situace bych se mohl do­pustit páchání trestné činnosti.

V celém trestním řízení také není jediného důkazu o mé vině, pouze několik nepřímých indicií, které se dají nashromáždit na kohokoliv při kterékoliv činnosti. Důkazů o tom, že bych spáchal trestnou činnost, není ani přesto, že bylo vyslechnuto asi na 50 osob a byly provedeny 4 revize mé pracovní činnosti. To vše Vám musí dát jistotu o mé nevině.

Wonka Pavel oblicej a mísaO mé nevině svědčí konečně i skutečnost, že okresní prokurátor v Trut­nově ztrácí nervy a zahajuje proti mně nová trestní stíhání. Tento OP na mne uvalil protiprávně vyšetřovací vazbu a zde mne bez ohledu na plat­né zákony po pět měsíců věznil, je zcela pochopitelné, že prokurátor má obavu z následků tohoto jednání a z toho, že po osvobození před tímto soudem bude činěn odpovědným. Proto také řádně nehájil má práva a ne­plnil své dohledové povinnosti. Namísto, aby trestní stíhání sám zastavil, vypracoval nesmyslnou a ničím nepodloženou obžalobu a případ dostal před soud. Okresnímu prokurátoru v Trutnově je již dnes zřejmě jasné, že mě Váš soud nemůže odsoudit a očividně ztrácí nervy, když proti mně zahajuje nová, stejně nesmyslná trestní stíhání. Tentokrát mě chce stí­hat za mé domněnky a za to, že myslím.

Možná, že se Vám nelíbilo mé některé vystupování před soudem, když jsem se domáhal svých procesních práv, nebo prosazoval své představy na zákonný průběh řízení. Třeba se Vám to zdálo nezvyklé. Já jsem ta­kovou obhajobu pokládal za nejsprávnější a nejvhodnější. Sami byste možná nejednali jinak, kdybyste byli po léta vystaveni persekuci soustavné­ho a po léta trvajícího nesmyslného trestního stíhání.

Osobně se snažím žít jako čestný občan tohoto státu a snažím se svou činností přispět k zachování zákonů, ústavy a mezinárodních konvencí a udržení míru.

Žádám nyní po Vás spravedlivé rozhodnutí. Apeluji na Vás, abyste se nedali ovlivnit tendenčností spisového materiálu, jak byl sebrán proti mé osobě. Abyste hodnotili pouze fakta, která se vší pochybností svědčí o mé nevině.

Dovolávám se Vašeho svědomí a Vaší odpovědnosti před budoucností i přítomností. Žádám Vás, abyste s konečnou platností zastavili persekuci po léta proti mně vedenou a umožnili mi žít čestný a poctivý život s uzná­ním přirozené lidské důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv, beze strachu a obav z budoucnosti, který mně právem náleží jako občanu čs. státu.

Budete chránit nejen má práva, ale především základní hodnoty, na kterých je budována socialistická společnost. Jsem přesvědčen, že čestně dostojíte svým povinnostem a postavíte se proti zneužívání zákona k ne­zákonnému postihu osob. …

 

Pavel Wonka - vězeň svědomí, promlouvá aktuálně i ke dnešku!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (18 Votes)
Share

Komentáře   

+8 #12 Rudinská je KSČ+StB 2014-10-27 00:15
Kdo natočí film zcela pomíjející a relativizující zločiny KSČ a StB a naopak napadající pomocí výroků estébáků utýranou oběť KSČ a StB je svojí podstatou komunista a estébák. RUDINSKÁ TÍM DEFINITIVNĚ PROZRADILA, ŽE JE KOMUNISTKA A ESTEBAČKA.

Ptám se,kolik za to dostala od estébáků a od vrahů Pavla Wonky, které se filmem pokouší rehabilitovat, neboť Wonka si za svou smrt mohl podle ní sám a byla to prý jeho vypočítavost? Paní Rudinská, co je na tom pravdy, že jste z komunistické rodiny a že vaši příbuzní pracovali na komunistické Vojenské správě, kde mohli dělat jenom nejprověřenější kované komunisté? Weis.
+5 #11 Jan Šinagl 2014-10-26 20:34
Pane Rudinský, že po všech dosud zveřejněných informacích o panu Hučínovi mu důvěřujete, je Vaší volbou. Slušný člověk se s Vaší volbou neztotožní.
-7 #10 Jan Rudinský 2014-10-26 20:19
Ctu ty lidumilne komentare a mam strach. Rudinska ma pravo na svuj pohled. Ma pravo prispet do spolecenske diskuse, o to vic pokud se jedna o evidentne kontroverzni osobu. Pro em podstatna je reakce pana Hucina - z ni citim, ze se jeste mame na co tesit.
+12 #9 Estebak Kluk. 2014-10-25 22:48
VSECHNY KOMUNISTICKY A ESTEBACKY SVINE SPOJTE SE A UKAZTE TE CESKE PAKAZI KDO JIM VLASTNE VLADNE.KDEJAKA OPORTUNISTICKA FLUNDRA MA NYNI SANCI VYLEZT PO VASICH HRBETECH NAHORU A PLIVAT KOLEM SEBE SVE LZI A POLOPRAVDY.
Pamatka hrdinu se ale neda pospinit.
+15 #8 Projevila nenávist 2014-10-25 21:16
Nejde o objektivní film filmaře. Kromě zneužití státních dotací jde zcela jednoznačně o projev osobní nenávisti L.Rudinské a StB k Pavlu Wonkovi. Hodnota dokumentu je z toho důvodu tedy nulová. Stejně jako morálnost nejspíše asociální psychopatky Rudinské. Josef
+15 #7 zločinec Rudinská 2014-10-25 20:25
ZLÉ, ZÁKEŘNÉ, PODLÉ, GAUNERSKÉ A UBOHÉ. Zakomplexovaný amatérský psycholog RUDINSKÁ filmem za peníze daňových poplatníků vyrobila psychologickou osobnost "zlého" Wonky úplně stejně jako komunisté a estébáci v Rudém Právu a Československé Televizi.

Ona je evidentní zločinec páchající trestný čin pomluvy tím nejbrutálnějším způsobem - v médiích a ve filmu. Za její lži o Wonkovi coby StB a Gestapu nejen zaslouží pořádně přes držku, ale patří do kriminálu a platit miliony odškodnění.

POZOR - "SVĚDCI" PROTI PAVLU WONKOVI VYSTUPUJÍCÍ V JEJÍM FILMU BYLI RUDINSKOU DOPŘEDU NEGATIVNĚ OVLIVNĚNI A ROZEŠTVÁNI JEJÍMI POMLUVAMI A PŘEKROUCENÝM VÝKLADEM UKAZOVANÝCH ARCHÍVNÍCH LISTIN...!!! PŘESNĚ PODLE MODELU STB. Josef
+11 #6 Estebak Kluk. 2014-10-25 18:40
Rudinska je blba neuspokojena ramlice ! ! !
+7 #5 Vitezslav Haramule 2014-10-25 18:27
Cituji Vitezslav Haramule:
Rudinska by zaslouzila poradne pres drzku.Cim si tohle zasmradle,komunisticke
"yeast infection"proslo? Samozrejme hraje na notu komunistickym grazlum kdyz snizuje utrpeni vezne Wonky.Rad bych ji videl na pitevnim stole na kterym lezela umucena obet komunisticke zlovule. Wonka zdaleka nebyl jediny ktery prosel estebackym tyranim.Jeji nacvicene komediantske vystoupeni v poradu bylo daleko horsi nez jsem byl* za meho mladi videt na zizkovske pavlaci.

* Nez jsem byl zvykly......
+9 #4 Vitezslav Haramule 2014-10-25 18:19
Rudinska by zaslouzila poradne pres drzku.Cim si tohle zasmradle,komun isticke
"yeast infection"prosl o? Samozrejme hraje na notu komunistickym grazlum kdyz snizuje utrpeni vezne Wonky.Rad bych ji videl na pitevnim stole na kterym lezela umucena obet komunisticke zlovule. Wonka zdaleka nebyl jediny ktery prosel estebackym tyranim.Jeji nacvicene komediantske vystoupeni v poradu bylo daleko horsi nez jsem byl za meho mladi videt na zizkovske pavlaci.
+14 #3 estebačka Rudinská? 2014-10-25 17:52
Je filmařka Rudinská opravdu taková ESTEBÁCKÁ HYENA? Na tuto odpověď čekali všichni nepřátelé KSČ a StB mnoho měsíců.A nyní na ní odpověděla sama Rudinská svými rozhovory v médiích a svým filmem. Ukázala v nich, že je.

Rudinská vytvořila od roku 1989 nejspíše největší dílo na rehabilitaci "důvěryhodné" Státní Bezpečnosti a Komunistické strany. A na skandalizaci jejich umučené oběti do role darebáka.

Rudinská v podstatě tancuje rudý čardáš na hrobě umučeného disidenta a antikomunisty Pavla Wonky ve Vrchlabí, dokud neprošlape hrobní desku a nerozšlape Wonkovy tělesné pozůstatky (viz foto) v rakvi doslova na prach...

Bravo! Dokončila tak podruhé Wonkovu perzekuci až na doraz! Ode dneška je názor o bestii od bratra P.Wonky nežalovatelný, protože každý soudce zjistí, že Rudinská se tak skutečně zachovala. Nejvyšší pohrdání! Stejně jako s Jakešem a Husákem...
J.Kubík
(jeden z mnoha svědků statečnosti Pavla Wonky vystříhaných z filmu)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)