Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt zář 19 @08:30 -
OS Ostrava: pokračování výslechu MUDr. Igora Dvořáčka
út říj 15 @15:00 -
Brno: RAF 68, vernisáž výstavy

Nejnovější komentáře

 • 16.09.2019 08:40
  Objektivita, nestrannost neznámá slova v ruském slovníku.

  Read more...

   
 • 16.09.2019 04:31
  Jen několik poznámek k předchozím komentářům. První - Ano ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 02:38
  Již sto let máme v čele státu presidenta. A je to vskutku ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 17:28
  Už se blížíme k té klíčové hranici, a pokud by to tak bylo jak ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 17:02
  Proč se bojíte nezveřejnit pravdu? Já se nebojím, sem s tím ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 16:34
  A věřím že dodnes se to příliš nezměnilo, většina Ostravy je ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

AuroraKdo rozpoutal peklo světového komunismu? Kdo nese zodpovědnost za desítky miliónů popravených, zastřelených, umučených, ubitých, zmrzačených? Kdo nese zodpovědnost za porobení národů?

… Masaryk, který tak vehementně zastával bojovou neutralitu čs. legií v revolučním Rusku, sám později prohlásil, že mohl Rusko zachránit od bolševizmu ve dnech povstání petrohradských komunistů, 7. listopadu 1917, kdy měl k dispozici dvě divize (40 tisíc) zkušených a dobře vyzbrojených legionářů. Masaryk se tragicky mýlil v domnění, že ustavení vlády Sovětů je jen přechodná fáze pro Rusko s její omezenou proletářskou revolucí. V názoru na komunismus se Masaryk a Beneš zásadně rozcházeli i se Štefánikem, který si byl mimo to i vědom vděčnosti k národnímu Rusku za zřízení čs. legií, jež vyzýval ještě na jaře 1919 - před návratem ze Sibiře do Evropy - k neúprosnému boji proti komunismu, nepříteli Svobody a důstojnosti člověka a celého lidstva. Po tragédii v Ivance, poblíž vajnorského letiště, 4. května 1919, hlas Štefánika umlk. …

* * *

Rok 1917-1918!

Rada národních komisařů v SSSR!

1) Předseda rady - Lenin (Uljanov)

2) Komisař zahraničních věcí - Cičerin

3) Komisař národních záležitostí - Stalin (Džugašvili)

4) Prezident nejvyšší hospodářské rady - Larin (Lurie)

5) Komisař výstavby - Schlichter

6) Komisař zemědělství - Protian

7) Komisař státní kontroly - Lander

8) Komisař armády a námořnictva - Trocky (Bronstein)

9) Komisař státních pozemků - Kaurmann

10) Komisař veřejných prací - Schmid

11) Komisař veřejného zásobování - E. Lilina (Knihisen)

12) Komisař školství - Lunčarsky (Mandelstam)

13) Komisař pro věci náboženské - Spicberg

14) Národní komisař - Zinovjev (Apfelbaum)

15) Komisař zdravotnictví - Anvelt

16) Komisař tisku - Volodarsky (Kogen)

17) Komisař volební - Radomyslsky (Urlicky)

18) Komisař spravedlnosti - Steinberg

19) Komisař dopravy - Fenigstein

20) Komisař financí - Bukovský

21) I. zástupce dopravy - Fenigstein

22) II. zástupce dopravy - Zaslavsky

Z dvacetidvoučlenné rady pouze jeden Armén, jeden Gruzínec, jeden Rus a osmnáct ne - Slovanů!

Nejvyšší státní administrativa měla 545 členů. Z toho: 11 Arménů, 1 Čech, 3 Finové, 2 Gruzínci, 1 z Imericie, 34 Lotyšů, 1 Maďar, 11 Němců, 3 Poláci, 23 Rusů a 455 ne - Slovanů! Kdo tedy provedl revoluci a ovládnul Rusko?

Výkřikem hrůzné občanské války v Rusku došlo 16. července 1918, kdy byla vyvražděna carská rodina Mikuláše II. Zavražděni byli carští manželé, jejich pět dětí a čtyři služební.

To bylo právě v době, kdy se komunisté sami nacházeli ve velké tísni! Surový čin likvidace cara měl jednak odstrašit nepřátele, zlikvidovat pravoslavné náboženství a jednak ukázat i vlastním stoupencům, že není návratu k minulosti a že pro komunisty je možné jen dokonalé vítězství nebo totální zničení! („The Genesis of Czechoslovakia“, Josef Kalvoda, str. 375)

Na konferenci v Jassy (Rumunsko) koncem roku 1917 generál Alexejev věřil, že by pomocí čs. legií mohl zachránit „Donskou oblast“, kde čekal generál Kaledin se sto tisíci kozáků a tím uchránit případně celou Rus od bolševizmu. Masaryk odmítl požadavek náčelníka spojenecké mise v Jassy, aby čs. jednotky obsadily Bessarabii a jižní Rusko a tím pomohly spojencům udržet jižní frontu (ukrajinskou). Když pak 25. ledna 1918 vyhlásila Ukrajina svou samostatnost, vyslovil se Masaryk proti svobodné Ukrajině mimo rámec Ruska v obavě, že by se prý taková Ukrajina mohla stát provincií Německo-Rakousko-Uherska.

Masaryk, který tak vehementně zastával bojovou neutralitu čs. legií v revolučním Rusku, sám později prohlásil, že mohl Rusko zachránit od bolševizmu ve dnech povstání petrohradských komunistů, 7. listopadu 1917, kdy měl k dispozici dvě divize (40 tisíc) zkušených a dobře vyzbrojených legionářů.

Masaryk se tragicky mýlil v domnění, že ustavení vlády Sovětů je jen přechodná fáze pro Rusko s její omezenou proletářskou revolucí.

V názoru na komunismus se Masaryk a Beneš zásadně rozcházeli i se Štefánikem, který si byl mimo to i vědom vděčnosti k národnímu Rusku za zřízení čs. legií, jež vyzýval ještě na jaře 1919 - před návratem ze Sibiře do Evropy - k neúprosnému boji proti komunismu, nepříteli Svobody a důstojnosti člověka a celého lidstva.

Po tragédii v Ivance, poblíž vajnorského letiště, 4. května 1919, hlas Štefánika umlk.

Na pařížské mírové konferenci se Kramář, předseda čs. vlády, zasazoval o intervenci spojenců na záchranu národního Ruska. Viděl v tom druhou, novou příležitost našeho národa nejen ve Slovanstvu a Evropě, ale i v historii celého lidstva. 18. července 1919 obdržel na konferenci připiš od prezidenta Masaryka, že je zbaven svého úřadu. (???)

Ještě 28. října 1919, když už bolševické jednotky učinily konec nezávislosti Ukrajiny a Bíle Rusi, obhajoval Masaryk svou neutralitu k ruské revoluci. Proto mohl generál Syrový, který vždy ochotně plnil příkazy Benešovy, vydat v únoru 1920 admirála Kolčaka bolševikům i se zlatým pokladem. Kolčak byl zastřelen 7. února a jeho poslední slovy prý byla: „Spasibo vam, Čecho - sobaki!“ (Děkuji vám, čeští psi!) Svědectví o tom také vydal na Borech a v Leopoldově Benešem zrazený a vězněný armádní generál Jan Syrový.

Téhož roku v srpnu se valily armády bolševiků přes Polsko s úmyslem spojit se s německým proletariátem k ovládnutí Evropy, dle směrnic Trockého-Bronsteina, na světovou revoluci. „Zázrak na Visle“, jak dosud Poláci nazývají toto vítězství nad přesilou komunistické invaze, tomu zabránil.

Tak Poláci podruhé zachránili Evropu: r. 1863 u Vídně před Turky a 15. srpna 1920 na Visle před bolševizmem (byť jen na čtvrt století)!

Čeští železničáři pod vlivem socializace státu, jak známo, zadrželi vlaky z Francie se zbraněmi pro napadené Polsko. „Prý odvetou za Těšínsko!“

Takto jsme po 28. říjnu 1918 pod vedením „našich“ nových vůdců zradili národní Rusko.

 

Koudelka Josef

* * *

Antonín Fischer:

Modlitba

Když životem zlé chvíle jdou    A kámen v srdce slét,

Modlitbu jednu zázračnou Se modlím nazpaměť.

Je v souzvuku slov oživlých Zdroj blahodárných sil,

Posvátná krása dýše z nich Tajemně do mých chvil.

Břemeno z duše je to tam Ten tam je pochyb mrak,

Zás víru mám, dar slzí mám A lehko, lehko tak.

 

Jáchymov - Rovnost 1955

(Z pozůstalosti Antonína Fischera zachoval Josef Dolejší)

* * *

LN DNA TGM NO 020217Je nepochopitelné, proč se pravnučka TGM Charlotta Kotíková brání vydat souhlas s výzkumem jeho DNA. Pravda byla heslem TGM, životním krédem a vyjadřuje ho i Presidentská standarda s nápisem PRAVDA VÍTĚZÍ. Jak to má být neuctivé k TGM a českému národu? Není mnohem více neuctivé bránit potvrzení pravdy, když je zde tolik závažných důvodů, že skutečným otcem TGM byl někdo jiný?! Kdo byl skutečným otcem TGM ani v nejmenším nezpochybňuje jeho práci, dílo a odkaz. (Vlevo LN, 2.2.2017)

 

Jan Šinágl, 6.2.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #1 Oldřich Musil 2017-02-06 17:06
Podle všeobecného světového názoru vznikl komunismus v Rusku. Podle mého názoru vznikl už v patnáctém století u nás. Prvním "Leninem" byl Hus a prvním "Stalinem" Žižka. Od národa který má tohle v genech a stále se k tomu hrdě hlásí (Těžko lze čekat,že pražská čtvrť Žižkov někdy změní svůj název a odstraní pomník masového vraha), lze těžko očekávat něco jiného než uvádí tento článek.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)