Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 17:51
  Jak je to u nás když někdo mluví, má své názory,a zveřejňuje ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Snemovna reprezentantuVzhledem k tomu, že:

totalitní režimy, včetně fašistických a komunistických diktatur, způsobily nesmírné lidské utrpení a ztráty a zneuctily nejen všemožná lidská práva ale i samotné lidství;

zločinnost komunismu se soustředila zejména nato, aby organizovaně a záměrně zničila vlastnictví majetku osobního, nemovitého, obchodního i finančního v držení osob i společností;

konfiskace majetků bez náhrady, prováděné totalitními režimy, měly často za účel postihnout lidi pro jejich náboženství, národnost nebo sociální původ nebo pro jejich odpor k těmto režimům;

některé osoby i společnosti byly dvakrát postiženy zabavením majetku bez náhrady, nejdříve nacisty a jejich kolaboranty a pak komunistickými režimy;

kostely, synagogy, mešity a jiné církevní majetky, nemocnice, školy a sirotčince patřící církvím byly zabaveny nebo zničeny proto, aby se zlomila duchovní víra a oddanost věřících a aby se zrušila církevní společenství;

lidé, kteří uprchli před komunismem, nejen že byli protiprávně zbaveni svého majetku ale byli často nuceni se vzdát svého občanství, aby uchránili sebe a své rodiny před pronásledováním komunisty, kteří vládli jejich zemím;

členské státy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě se shodly, že budou plně respektovat a ochraňovat majetek všeho druhu, včetně majetku soukromého, jakož i právo na včasnou, spravedlivou a hotovou náhradu za soukromý majetek vyvlastněný pro veřejný účel;

v zemích Střední a Východní Evropy, Kavkazu a Střední Asie nastalo post­komunistické období přechodu a vývoje demokracie, kdy mnohé země začaly nesnadný a obtížný pokus o nápravu bezpráví bývalých totalitních režimů;

mnohé země Střední a Východní Evropy přijaly zákony k navrácení maj které byly protiprávně a nespravedlivě zabaveny, znárodněny nebo jinak vyvlastněny totalitními režimy;

uzákoněná a administrativní omezení, která vyžadují, aby žadatelé měli trvalý pobyt v zemi nebo občanství země, od které žádají navrácení neprávem vyvlastněného majetku nebo náhradu za něj, jsou svévolná, diskriminující a porušují mezinárodní právo;

uplatnění práva a demokratických norem vyžaduje, aby činnost vlád a jejich administrativ se řídila zákony, které schválily jejich parlamenty nebo zákonodárné orgány, a že tyto zákony musí být v souladu s mezinárodně uznanými lidskými právy;

Budiž tedy rozhodnuto, že Sněmovna reprezentantů:

1) vítá úsilí mnohých, dříve totalitních zemí, zabývat se složitou a obtížnou otázkou stavu neprávem vyvlastněných majetků;

2) vyzývá země, které tak dosud neučinily, aby navrátily neprávem vyvlastněné majetky jejich oprávněným majitelům nebo, pokud to není možné, aby jim vyplatily včasnou, správnou a hotovou náhradu podle zásad a metod, které jsou správné, jasné a spravedlivé;

3) vyzývá k navrácení neprávem zabavených majetků církví;

4) vyzývá Chorvatsko, Českou republiku, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a všechny ostatní země, jejichž zákony a nařízení omezují restituce a odškodnění za neprávem vyvlastněný majetek na osoby, které mají trvalý pobyt na území země nebo občanství země, od které žádají restituci nebo odškodnění, aby odstranily taková omezení;

5) vyzývá bývalé totalitní země, aby přijaly a uplatnily zákony, které se postarají o restituci nebo odškodnění za neprávem vyvlastněné majetky

Přeložil Jan Sommer, Kanada

* * *

P.S.

Neškodí připomínat, jak jsme se po 30. letech (ne)vypořádali s dědictvím totality a zločinného komunistického systému.

J.Š. 27.3.2017

* * *

"We fought against them [Americans] and instead of harming us, they fed, clothed and rebuilt us. If it had been the Russians who had won the war instead, we would now be like North Korea." — Owner of a noodle shop, Japan.

"Bojovali jsme proti nim (Američanům) a Ti místo aby nám ubližovali, nás po válce živili, oblékali a přebudovali. Kdyby to místo nich byli Rusové, kdo by vyhrál válku, byli by jsme dnes stejní jako je Severní Korea." - Majitel obchůdku s nudlemi v Japonsku.

P.S.

Podobně pozitivní vliv měla Anglie na Indii a negativní vliv Mongolsko na Rusko. Rozhodujícím způsobem ovlivnily budoucí vývoj Indie a Ruska. Severní Korea nemá prakticky psy, nebo kočky, jako domácí „mazlíčky“ - všechny je snědli… Kolik dnešních soudruhů z KSČM tam posílá peníze, dary, či jezdí učit Severokorejce tomu „správnému“ komunismu, když jim pořád nefunguje a i děti umírají hlady…?! 

* * *

Sv. Anežka Česká zmizela z našich peněženek – a z našich srdcí?!

Loučíme se s kardinálem Miloslavem Vlkem…

Má setkávání s kardinálem Vlkem

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share
Přidat komentář