Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.05.2018 02:10
  Ι've been exploring foг a bit for any hіgh-quality articles or ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 22:38
  Ι thіnk other web-site proprietors should take thiѕ site as an ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:54
  #1 Ing Jiří Dusil 2018-05-22 17:48 Právě jsem prohrál po více ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:48
  Právě jsem prohrál po více než šesti létech soudní spor s ...

  Read more...

   
 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Dresden 1945Sir Harold George Nicolson: „Největší místní holocaust, způsobený válkou.“ - Raymond Aron (1905 -1983, francouzský filozof.): „Charakter a sebeúcta národa se ukáže na tom,  jak zachází se svými válečnými oběťmi a svými mrtvými.“

Pozdní zničení Drážďan v ohni požárů těsně před koncem války „nikdy v minulosti nedošlo s tak bezpříkladnou jasnosti k realizaci pojmu teorie britské letecké války (...) demoralizace bojových sil terorem proti rodinám doma“, byla dosažena. (Friedrich Karl Fromme, z předmluvy k Wolfgang Schaarschmidt, Drážďany 1945)

(Město lazaret†)

Zákon o válce byla vědomě ignorován (válka proti civilnímu obyvatelstvu). Drážďany tak představují zvláště závažný případ mezinárodního válečného zločinu. To může vysvětlit snahy historické komise zřízené v roce 2004, aby počet obětí byl vědecky vyhodnocen nízce, pouze na základě vyhodnocení zbylých úředních zdrojů?  Pokud se v aktech nic více nenalezlo, byli svědci považováni za traumatizováné a jejich prohlášení jako „vědecky nepoužitelná“ (Očitý svědek: Spalování aktů ve Starém městě, předcházelo týden předem další „vědecky nepoužitelné“).

To vedlo k v roce 2009 k oznámení výsledků jako maximálního počtu obětí 25.000 a zanechává díky šíření v médiích dojem zveličování dosavadních odhadů. Podložený odhad v době činu přes 200.000)

Pohrdaní oběťmi, úřednicky do značné míry zamlčené, dochází k násilnému vystupování autonomních a antifa-fašistických demonstrantů („Bomber Harris do it again“). Stát a široká veřejnost je nechají bez protestů proběhnout. Na příkladu Hirošimi a Nagasaki si člověk uvědomí, co chybí v Německu: v Japonsku se podílí na uctívání památky na pietních aktech podobných stejnému počtu obětí jako v Dražďanech, celá země.

V Německu se tak odhaluje výrazná ztráta identity, takže se zde spíše člověk nechá ponížit, než svoji důstojnost projevit upřímným aktem.

Raymond Aron (1905 -1983, francouzský filozof.): „Charakter a sebeúcta národa se ukáže na tom,  jak zachází se svými válečnými oběťmi a svými mrtvými.“

E. E. Korkisch, svědek doby a očitý svědek, 85354 Freising, Vimystr 4

* * *

Smrt Drážďan před 70 lety

Pekelné zničení kulturní metropole, na mezinárodní úrovni chráněné lazaretní město těsně před koncem druhé světové války ve dnech 13./15. února 1945, bylo majákem ďábelské vůle zničit - a trvale identifikovatelným zneuctěním mezinárodního práva vítězem.

Od té doby se pracuje na fiktivním snižování nesmírného násilí. Tyto snahy vyvrcholily založením komise historiků v roce 2004, která oběti urážejícím způsobem oznámila maximální počet obětí 25.000. Dvoudílný televizní film o zničení Drážďan, vysílaném před několika lety, který se snažil nesmírnou hrůzu relativizovat, mohl tehdejší skutečnost jen naznačit, ale přesto vyvolal velký zájem. Prožitá skutečnost se odehrála mnohem více nemilosrdněji:

První ze čtyř zničujících úderů s ničivými účinky s rychle se rozvíjejícími velkými požáry, proměnil většinu 15   kilometrů čtverečních centra města v peklo, kdy jen okraje města umožňovaly záchranu. Ale že po dvou hodinách proběhne přesně stejná teroristická operace, překročilo kapacitu lidského vnímání a může být vysvětlena pouze bestiální snahou o vyhlazení. Síla ohně, vytvořená nad městem jeho druhou vlnou, opět se strategií požárů, neodradila zničení ještě zesílit a vyžádala si další masové oběti, které se udusily ve sklepích, shořely a když se dostaly na čerstvý vzduch, byly bez obrany vystaveny výbušným bombám a nízko letícím letadlům. (Podle zprávy  historiků nebyly nízko letící letadla ostřelovány, oproti na str. 71 přiložené americké zprávě: “A“ skupina (stíhači) přešli na nízkou výšku, aby mohli palubními zbraněmi ostřelovat pozemní cíle vyzbrojené automatickými zbraněmi“ (překlad Dr. M.Ludwigs). Chyběli snad historikům potřebné jazykové znalosti? K dokončení díla zkázy následovaly další dva teroristické útoky amerických bombardérů.

Celkem bylo, podle údajů Spojenců, nasazeno asi 2.000 dálkových bombardérů, bylo svrhnuto 3.600 výbušných bomb a 650.000 zápalných pum.

Jedná se o nejnižší bod zločinného vedení letecké války, která byla v Churchillově válečném kabinetu naplánovaná už 15.5.1940 a jako možný další cíl plošného bombardování a kdy den na to bylo započato s leteckými nálety na Porúří (první německá reakce následovala o tři měsíce později, 15.9.1940).

Následujícím generacím, včetně historiků, se stalo nemožným rozsah orgií zničení Drážďan posoudit či zprostředkovat.

V roce 2004 se zdálo, že vytvořením komise historiků bude diskuse ukončena. Pomocí nově nalezených dokumentů bylo vědecky doloženo a oznámen počet 18.000 úmrtí a později doplněno o 2.000 mrtvých ve sklepech s faktorem nejistoty 5000. Počet obětí z února 2009, je uváděn jako „maximální“ počet ve výši 25.000 a od té doby šířen médii. Přitom čest zachraňující doplněk uveden není: „Bez už nikdy prokazatelných obětí.“ Tak by pravda věda zašla příliš daleko a představuje politováníhodnou snahu o přizpůsobování dějin naší době.

Na straně Spojenců se mluví o asi 130.000, ženevský Mezinárodní červený kříž uvádí 275.000 obětí. Energie ničení místa přeplněného utečenci z východu, nebráněného civilního města, s rozeznatelným roztaveným materiálem po útoku ohněm, kdy teplota dosahovala až 2000 stupňů, nepřipouští po více než půl století po pekelném dění určit platný maximální počet obětí.

V odůvodněném odhadu v chaosu doby činu se pohybuje počet obětí od 200.000 do 250.000. Diplomat a autor sir Harold George Nicolson, parlamentní osobní tajemník ministra informací v Churchillově válečném kabinetu, prohlásil v Observer dne 5.5.1963 o nasazení Drážďanech:

„Největší místní holocaust, způsobený válkou.“

E. E. Korkisch, bývalý Kruzianer/Kreuzchorschüler, očitý svědek, 85354 Freising, Vimystr. 4

DRESDEN 1945 – Gedenkkultur !?

Překlad J.Š.

P.S.

Drážďany byla odveta Britů za bombardování civilních cílů nacisty. Je třeba informovat o příčinách a následcích oboustranně, ne jednostranně. Je to nikdy nekončící souboj pravdy s mocí. My si neustále připomínáme naše oběti nacismu, ale na mnohem více obětí stejně zločinného komunismu zapomínáme?! Dopustili jsme, aby stoupenci této zločinné ideologie byli v Parlamentu demokratické země, kdy její Ústava odsuzuje obě zločinné ideologie. Umí si někdo představit, že by v Německu po válce nezakázali NSDAP, její představitelé zasedali v Bundestagu a svým prvním místopředsedou si 75% hlasů zvolili předsedu NSDAP, tak jako u nás předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, usvědčeného agenta StB? Jistě ne, ale u nás je to skutečnost – 72 let po skončení II.světové války v Evropě. Potom se nedivme poměrům v zemi. Podzimní volby budou rozhodující – nechají se voliči opět zmanipulovat a zneužít, nebo konečně zasedne v Parlamentu více slušných a schopných, kteří začnou hájit zájmy země a jejího obyvatelstva a ne jen prioritně ty své?!

DOBROU VOLBU občané, vaše děti ještě volit nemohou!

Jan Šinágl, 9.6.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář