Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá srp 26 @15:00 -
Lošany: Otevření Památníku rodiny Mašínů

Nejnovější komentáře

 • 09.08.2022 12:44
  Díky, díky, díky. Když mi bylo 17 až 19 let, tak můj parťák byl ...

  Read more...

   
 • 06.08.2022 14:37
  Jak jste se právě od sudetoněmeckého pisálka dozvěděli, vzal ...

  Read more...

   
 • 05.08.2022 13:06
  Na Ukrajině padla plukovnice, která se chlubila zabíjením.

  Read more...

   
 • 05.08.2022 11:12
  Exekutor zabavil dům investora Krúpy. Ve prospěch firmy, s ...

  Read more...

   
 • 04.08.2022 13:45
  Rusko nyní spaluje zemní plyn tak intenzivně, že je plamen ...

  Read more...

   
 • 03.08.2022 18:59
  Díky za zprávu. Stručné, silné, výstižné. Ari Lieberman

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Klatovy smutna pani Hranáč Josef, pplk. ČSA - ubit ve vazbě 29. 4. 1950 - Langferner Matěj, z Petrovic u Sušice - zastřelen na zahradě svého domku při zatýkání 31. 3. 1950 -Klatovy pametni deska Mazanec Karel, býv. starosta města Klatov - po neustálém nátlaku StB ke spolupráci spáchal sebevraždu 11. 10. 1953 - Nedbal Ladislav, plk. ČSA, velitel klatovské posádky - udřepován v Leopoldově 24. 9. 52 - Pouska Milan, por.ČSA - zavražděn bachařem na táboře 12-Jáchymov 13. 4. 51 …

… Přibližně 270.000 politických vězňů prošlo 180 tábory a pevnými věznicemi po celé bývalé ČSSR. 400 mužů a žen v těchto táborech a věznicích zemřelo, 248 politických vězňů bylo popraveno, přibližně 60 jich zemřelo ještě ve vyšetřovací vazbě. Více jak 280 osob bylo zastřeleno na hranicích při pokusu o přechod na Západ. Podle zprávy MV z r. 1994 bylo mezi nimi 60 dětí.

27. června proběhlo u památníku obětem komunismu v Klatovech tradiční pietní setkání představitelů města, armády, Sokolů, skautů, zástupců druhého odboje, členů KPV a veřejnosti. Sešlo se přibližně na osm desítek Klatovanů.

Projev Františka Wiendla, předsedy pobočky KPV ČR č. 26, Klatovy

Vážení páni místostarostové, dámy a pánové, sestry a bratři,

shromáždili jsme se dnes, po pětadvacáté, na tomto místě, abychom vzpomněli a uctili památku všech těch, kteří byli komunistickým režimem pronásledováni, vězněni, umučeni, popraveni. Všech těch, kteří se nedočkali těchto dnů, a jak čteme nápis na tomto pomníku: "Všem, jimž smrt zabránila, aby o tom vyprávěli".

Ale dovolte mi malou vsuvku k historii našeho spolku. V r. 1968, v rámci Pražského jara, jsme založili zde v Klatovech klub K-231. Nazvaný byl podle zákona 231, na jehož základě jsme byli my, političtí vězni, zrůdnou komunistickou stranou souzeni k neúměrně vysokým trestům. Jeho jepičí život byl příchodem tzv. spřátelených armád Varšavské smlouvy okamžitě ukončen. Vzpomínám, že založení tohoto klubu se zúčastnilo přes 300 politických vězňů. Ustavující schůze se konala v sálu hotelu Střelnice. Moderoval ji P. Jaroslav Karl, kterého si dovoluji pozdravit - byť velmi nemocný, je našeho dnešního pietního setkání přítomen.

Po sametové revoluci v r. 1989 jsme 17.3.1990 založili naši pobočku KPV ČR, a již 22.5.1993 dochází k odhalení tohoto památníčku, jehož autorem byl Mistr Olbram Zoubek. 24.4.2017 se konala za jeho přítomnosti vernisáž výstavy jeho soch zde v barokním kostele sv. Vavřince a druhý den nastupoval v Praze do nemocnice. Výstava potrvala do 18.6.2017, ale 16.6.2017 Mistr Olbram Zoubek zemřel.

Smyslem našeho setkávání je, abychom s úctou vzpomněli na ty, kteří nejsou mezi námi – na ty všechny, kteří se vzepřeli zrůdnému komunistickému režimu, kteří usilovali o odstranění despotického řádění komunismu a o nastolení spravedlnosti a práva místo bezpráví, se všemi jeho negativními důsledky a pošlapáváním přirozených práv člověka.

Symbolem pro tuto vládu zla od února 1948 do listopadu 1989 se stala justiční vražda spáchaná na dr. Miladě Horákové v roce 1950. Den její popravy, den, kdy v ranních hodinách vydechla naposledy, 27.6.1950, byl zvolen jako "Den vzpomínky na oběti komunismu". Tři hodiny po dopsání posledního dopisu svým blízkým byla vyvedena na dvůr věznice, kde byla v časných ranních hodinách oběšena.

Jako každým rokem připomeňme si dnes všechny ty, které komunistický režim různým způsobem pronásledoval.

Přibližně 270.000 politických vězňů prošlo 180 tábory a pevnými věznicemi po celé bývalé ČSSR. 400 mužů a žen v těchto táborech a věznicích zemřelo, 248 politických vězňů bylo popraveno, přibližně 60 jich zemřelo ještě ve vyšetřovací vazbě. Více jak 280 osob bylo zastřeleno na hranicích při pokusu o přechod na Západ. Podle zprávy MV z r. 1994 bylo mezi nimi 60 dětí.

Nesmíme také zapomenout na děti, které se narodily matkám uvězněným v pankrácké věznici. Známe jen 80 hrobů nemluvňat narozených v pankrácké věznici vězněným maminkám a pohřbených na hřbitově v Ďáblicích v Praze.

A nechoďme nikam daleko a rozhlédněme se zde kolem nás. Kolik statečných životů bylo zmařeno na tak malém kousku země, jako byl náš okres. Dnes se skláníme před obětí těch tisíců a tisíců po celé naší zemi a milionů na celém světě.

Ale skloňme hlavy a připomeňme si aspoň jména těch, kteří padli z našeho nejbližšího okolí, kteří padli za nás za všechny, kteří padli za tuto zem, za tuto republiku i za ty, kteří přijdou teprve po nás:

Havlíček František, pplk. SNB - popraven 12. 11. 1952

Hrabíková Barbora z Janovic/Úhl. - údajně spáchala sebevraždu ve vyšetřovací vazbě v Č. Budějovicích 17. 12. 1951

Hranáč Josef, pplk. ČSA - ubit ve vazbě 29. 4. 1950

Langferner Matěj, z Petrovic u Sušice - zastřelen na zahradě svého domku při zatýkání 31. 3. 1950

Mazanec Karel, býv. starosta města Klatov - po neustálém nátlaku StB ke spolupráci spáchal sebevraždu 11. 10. 1953

Nedbal Ladislav, plk. ČSA, velitel klatovské posádky - udřepován v Leopoldově 24. 9. 52

Pouska Milan, por.ČSA - zavražděn bachařem na táboře 12-Jáchymov 13. 4. 51

Peteřík Jaroslav, zemědělec z Otřetic - popraven 20. 2. 54

Rendl Emanuel, úředník z Čepice u Sušice - popraven 6. 2. 52

Sporka Josef, ze Žihobcí, stržm. SNB - popraven 8. 10. 1951

Suttý Alois, z Nýrska, řidič - popraven 12. 4. 1951

Šíma Bohumil, pom. Dělník z Nezdic n.Š. - popraven 10. 2. 1955

Šnajdr Václav z Tupadel, vr. stžm. - popraven 12. 11. 1952

Prosím, věnujme nyní každý z nás tichou chviličku, ve které na ně vzpomeneme a poděkujeme za jejich statečnost a oběti.

Děkuji Vám.

* * *

František Wiendl, bojovník proti nacismu i komunismu, převaděč přes hranice a následně politický vězeň, dlouholetý předseda pobočky KPV ČR č. 26, Klatovy. Je nositelem Řádu TGM a čestným občanem Klatov. V současnosti je vedoucí osobou sporu s vedením KPV, které se snaží přimět k dodržování vlastních stanov a platných zákonů. Byl úzkým spolupracovníkem zesnulého plk. letectva Josefa Hejtmánka, který pravomocně uspěl se svoji žalobou na vedení KPV ČR ještě za předsednictví MUDr. Naděždy Kavalírové. Vzpomeňme i jeho odkazu a památky. Patřil k těm, který se Ocenění příslušníka III.odboje nedočkal ačkoliv si ho zasloužil mnohem více než někteří ocenění a mnohem mladší…

 

Jan Šinágl, 13.7.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 K.Mrzílek 2017-07-14 20:16
O všech těch, kteří nepřežili vlivem komunistických krutostí se bude psát na internetových stránkách. Ale strava pro veřejnost v televizi u pana ředitele Dvořáka bude denně na 2TV pořad o nacismu. A kanály s červenou hvězdou jak by smet.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)