Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.03.2019 08:17
  Kníže a soudruh. Schwarzenberg je potomkem české šlechty ...

  Read more...

   
 • 25.03.2019 08:16
  To co jste napsal o Sajidu Javidovi angl. ministru ukazuje, že ...

  Read more...

   
 • 25.03.2019 08:12
  Dobrý den, potkal jsem se s Milanem i jeho otcem. S generálem/H.Pík ...

  Read more...

   
 • 24.03.2019 22:22
  Při své cestě hledání pravdy, jsem objevil pár základních ...

  Read more...

   
 • 24.03.2019 21:17
  Zdravím, pane.. není mi jasné oč vám jde.. Budu tedy ...

  Read more...

   
 • 24.03.2019 20:59
  Podle mě celá novela ex. zákona, pod kterou je podepsaná ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dubcek AlexandrVčera vyšly dva výstižné postřehy čtenářů LN v rubrice Dopisy redakci – viz příloha vpravo. K tématu připomínám můj článek z prosince 2016 Kurt a Alexandr, který bezcharakternost a zbabělost Alexandra Dubčeka doplňuje – cituji: LN DR 2 Dubcek 091117

… Pán prezident Havel na salzburgskom festivale povedal: „Domnienka, že i možno beztrestne preklučkovať hlstórlu a prepísať vlastný životopis, patrí k tradičným stredoeurópskym omylom. Ak sa nlekto o to pokúša, škodl sebe i  svojim spoluobčanom, pretože niet plnej slobody tam, kda nie |e daný prlechod plnej pravdy“. …

… Prosím pána prezidenta, aby sa pozrel okolo seba a poukážem len na |eden případ. Koho navrhol. aby stál po jeho boku, keď sa uchádzal o priazeň Slovákov pred prezidentskou volbou? Pána doktora soclálnych vied Alexandra Dubčeka v rokoch totality komunistické strany, súdruha, prvého tajemníka KSS (1962-1968) a prvého tajomnlka KSC (1968-1960).

Pán RSDr. Dubček začínal svoju závratnú kariéru v roku 1949, teda v čase, keď se u nás ujala nekontrolovatelnej moci komunistická strana. Keď sa hromadné zatýkalo, popravovalo (vyše 170 ludíé), medzl nimi i žena, dr. Milada Horáková, dr. Vlado Clementls atd. - keď sa likvidovali kláštory, živnosti, prevádzala sa násilná kojektivizácia, vylučovalo sa zo škol, keď sa rúcali sochy Štefánlka, keď nebolo takmer vrstvy obyvatelstva, ktorá by nebola ne|ako postihnutá, vrátane komunlstov, a to i jej najvyšších predstavltelov, keď Štátnym súdom v rokoch 1948-1952 bolo odsúdených 27 000 ludí, obecným súdom v rokoch 1953-1967 70 000 ludí, odsúdených alebo Internovaných bolo 15000 rolnikov, remeselnikov a maloobchodnikov bolo takto postihnutých 15 000. Spolu 147 000 ludí. V pracovných táboroch bolo 186 000 ludí, v technických práporoch (FTP) 118 683 ludí. V rokoch 1948-1967 bolo zatknutých spolu 1 120 387 osob, v tomto čase zomrelo 15 728 vazňov. A vtedy pán doktor Dubček neustále stúpal na stranickém rebrlčku: Od r. 1949 do r. 1951 bol taj. a ved. tajemnikom KSS v Trenčíne. 1951-1952 - vedúci odboru UV KSS. 1952-1953 - zást. ved. tajomníka UV NF, 1953-1955 - vedúcl tajemník KV KSS v Banskéj Bystrici, v rokoch 1955-1958 študoval na Vysokej škole politickej pri UV KSSZ v Moskvě, kde dosiahol doktorát sociálnych vied. Od roku 1962 - vedúd tajomník KV KSS v Bratlslave, od roku 1953 kandidát UV KSS, od roku 1953 člen UV KSS, 1958 UV KCS, v rokoch 1958-1960 kandidát předsednictva UV KSS, 1960-1962 ta|omník a člen sekretariátu UV KSČ, 1962 člen Predsednictva ÚV KSČ a ÚV KSS, 1962-1968 prvý ta|omník ÚV KSS. 1968-1969 prvý ta|omník ÚV KSČ. V rokoch 1950-1955 a v rokoch 1960-1970 poslancem NZ, 1964-1970 poslancom SNR, v roce 1968 predsedom ÚV NF, 1968-1969 predsedom ÚV NF ČSSR, 1968-1969 člen výkonného výboru Předsednictva ÚV KSČ. …

… Čiže pán dr.Dubček je vždy za to, to je v móde a kde sa može uplatnít a realizovat. Otázkou už len je, čím by  zase bol, keby sa karta obrátila a zahnivajúci kapltallzmus a pluralitnou demokraciou by u nás stroskotal?!

Ze slovenského tisku

Denní Hlasatel, Chicago, USA, 18.prosince 1990

* * * 

Jan Šinágl, 10.11.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)