Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Bylo by dobré, aby se na školách objevil slogan: Ministerstvo školství varuje rodiče, přemíra vzdělanosti může vašim dětem škodit.

Nedávno jsem se dočetl, že podle výzkumu klesá IQ. obyvatel Skandinávie, a to navzdory všude vychvalovanému systému vzdělávání. Ve Finsku už dokonce přiznali, že ekono­mickou recesi země do značné míry zavinil nekoncepční sys­tém školství. Jistý renomovaný architekt v rozhovoru přiznal, že ročně vychází z našich vysokých škol několik stovek archi­tektů. Vyučených zedníků však mnohem méně. Napadlo mne, kdo bude projekty těch architektů realizovat? Běženci pracovat neumějí a nechtějí. Něco snad zastanou Ukrajinci, jenže ty k nám úřady nechtějí pouštět. Respektive dělají to tak složitě, aby šli raději jinam.

Naštěstí z vysokých škol vychází značné množství psychologů. Prý jich podle statistik absolvuje asi desetkrát tolik co pokrývačů. Takže výhledově nebude mít kdo opravovat střechy a poteče nám na hlavy, ale nebude nám to vadit, protože každý budeme mít svého osobního psychoanalytika, který nám vysvětlí, že v mo­derní Evropě je to přirozená cena za pokrok v lidských prá­vech.

Co s tím?

Buď se začneme učit sami opravovat všechno, jako za socialismu, nebo nám konečně dojde, že se musí výcho­va mladé generace přizpůsobit potřebám společnosti a studo­vat budou jen ti nejlepší. Rovnost není v tom, že si mohu dě­lat, co chci, ale na co mi stačí schopnosti. Věřte mi, znám řadu spokojených řemeslníků, kteří dělají svou práci rádi a žijí šťast­ně. Ale znám i neúspěšné vysokoškoláky, kteří zatrpkli, proto­že se nemohou uplatnit. Nikoli proto, že by byli diskriminová­ni, ale proto, že je rodiče měli s ohledem na jejich intelekt dát raději na řemeslo. Dneska by asi byli také šťastní a úspěšní.

METRO, Sloupek, Vlastimil Vondruška, spisovatel a historik, 4.1.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share
Přidat komentář