Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.05.2019 13:03
  Orwel je velká pravda. Velmi dobře to bylo slyšet za ...

  Read more...

   
 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Putin socha svobodySvoboda slova je dobrá tam, kde se hraje podle pravidel. Svoboda slova je nástroj demokraticky vytvořené společnosti. Funguje jen v demokratických společnostech. Jako důležitý nástroj vlivu společnosti na státní moc. Ale v autoritativních společnostech se mění na nástroj propagandy. Společnost tímto nástrojem neovlivňuje moc, ale státní moc ovlivňuje společnost. Zotročuje ji. A, a co je ještě horší, rozvrací ji.

V Berlíně se nedávno odehrála podivná akce komunistů – ulicí Friedrichstrasse projeli na tahačích sovětské tanky a křižník Aurora s hesly “Lepší revoluce než válka”. Jakápak revoluce v Německu? K čemu Německo potřebuje revoluci? Jakou souvislost s tím mají ruské tanky a křižník Aurora, který se stal symbolem jednoho z nejstrašnějších státních převratů, který vedl k milionům mrtvých? Kdo tuhle přehlídku platí? Na první pohled vypadá taková akce nepatřičně, na druhý směšně. Ale když budete bušit do stejného cíle rok za rokem, věřte, že tato taktika přinese ovoce.

Demokracie je znakem dospělé, svobodné společnosti. Příznakem autoritativní, nedozrálé společnosti je infantilismus. Neschopnost logického úsudku a pochopení, že určité akce vedou k určitým výsledkům.

Pokusy hrát si na demokracii s autoritativními režimy v infantilních společnostech, které si žádají jednoduchá řešení složitých problémů, přivedly Evropu už jednou na pokraj katastrofy. Teď mluvím o nacismu a Hitlerovi. Snaha mluvit s takovými režimy jazykem demokracie není úspěch, ale slabost. Podobné režimy tomuto jazyku nerozumí. S nimi je potřeba mluvit jazykem, kterému rozumí ony. Klepnout přes prsty ihned. Bezodkladně. Klást tvrdý odpor. Nedovolit jim zapustit kořeny.

Dávat svobodu sebevyjádření lidojedům je nejen neprozíravé, je to nebezpečné. Západ si bohužel doposud toto nebezpečí v plné míře neuvědomuje. Celkem často se musím stýkat s lidmi, včetně evropských politiků, a vidím, že nerozumí nebezpečí, o kterém mluvím. Pořád se ještě ze setrvačnosti snaží vnímat Rusko jako sice pokřivený, ale přece jen právní stát. Tím ale dávno není.

Rusko už dávno pochopilo cynickou myšlenku, že nehrát podle pravidel je výhodnější. Zvlášť, pokud je to dovoleno. Když nemůžeš vyhrát olympiádu čestně, to znamená, že je třeba podniknout speciální operaci s dopingem. A sám major FSB se vloupává do skladu se zkumavkami moči sportovců a mění závadné vzorky moči s meldoniem za nezávadné. To není námět Kafkových povídek. To je skutečnost, která způsobila nedávný skandál s meldoniem. Ten samý skandál, který tvoří stejnou část rostoucího vlivu, jakým je i korupční export. V současné době se v Rusku a nejen zde, ve všech postsovětských zemích, ujal termín “kleptokracie.” Moc zlodějů, korupčníků. Je to vskutku přesný termín. Kleptokracie byla nastolena především díky infantilismu, o kterém jsem psal výše. Díky nezodpovědnosti obyvatel k území, na kterém žijí. K budoucím pokolením, které zanechají za sebou.

Ale ještě horší je to, že především export korupční eroze se momentálně jeví jako nejúčinnější nástroj rostoucího vlivu. Jaké peníze od vás proudí do země? Jak a pro koho budou pracovat? Jaký vliv budou mít na obyvatele? Jak a jaké demonstrace, strany, síly, korupční schémata, fejkové virtuální firmy a mechanismy vlivu se z nich budou platit příště? A hlavně, budu se opakovat, jak budou pokračovat v rozkládání společnosti? Jelikož, když dlouho bušíte do jednoho místa, obvykle to přinese výsledky. A bušit do jednoho místa takové režimy umějí.

Zdá se mi, že je velice důležité ptát se hlavně na tyto otázky. Je velmi důležité nakonec pochopit, že korupční eroze není jen o zlodějně a praní peněz, nabytých nekalým způsobem. Nyní je to především a hlavně o hybridní válce.

A tomu musíme především porozumět, pokud chceme budovat strategii odporu proti ní. V rámci tohoto komentáře není možné zacházet do podrobností, jak by tato strategie mohla vypadat. Je ale zřejmé, že první krok k úspěšné strategii odporu je, aby si politici i obyvatelé uvědomili, že Západ se nachází ve skutečnosti pod vlivem útoku korupce, že jeho otevřené obchodní kanály se používají pro temné politické cíle putinského režimu. Po pochopení velikosti tohoto jevu, který je podle mě jasným prvním stupněm k vybudování strategie, můžeme dále uvažovat nad tím, zda je nutné zastavit veškeré obchodní toky z Ruska na Západ nebo zda a jak lze selektivně oddělit víceméně čisté peníze od kremelských, jak zachovat vztahy Západu s ruskou společností, ale přitom potlačovat podvratné působení kremelských kleptokratů.

V únoru roku 2013 velitel Generálního štábu Ozbrojených sil Ruska Valerij Gerasimov zveřejnil v průmyslovém týdeníku “Военно-промышленный курьер” článek “Hodnota vědy v předvídání”. V něm pojednává o tak zvané “teorii chaosu”, jejíž podstata spočívá v tom, že válečné akce jsou pouze závěrečnou částí nové hybridní války. A základní její částí je oslabení situace. Stvoření chaosu ve státě a ve společnosti skutečného protivníka.

A hlavní je pochopit, že korupční eroze i kyberútoky nebo pokusy ovlivnit politiku jiných zemí skrz fejkové účty na sociálních sítích, jsou tou stejnou doktrínou Gerasimova. Ta stejná teorie chaosu v praxi. Ta stejná hybridní válka.

A ta je už tady.

tapolitika.cz, 23.1.2018, FB profil Arkadije Babčenka

Zdroj: FB profil Arkadije Babčenka 11. 12. 2017

* * *

Výroční zpráva BIS 2016 (viz zejména str. 10-12)

https://www.bis.cz/pdf/2016-vz-cz.pdf

2.3. Kontrarozvědná činnost

Ruskými prioritami pro rok 2016 byly vlivové a zpravodajské operace vedené v rámci či na podporu hybridní kampaně v kontextu ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území ČR. V kontextu čínských aktivit se rok 2016 nesl ve znamení růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu činnosti čínské špionáže na území ČR a proti českým zájmům a bezpečnosti.

BIS nezaznamenala žádné, z hlediska působnosti relevantní, aktivity zpravodajských služeb dalších států, s výjimkou zpravodajských služeb Íránu (viz kapitola 2.5. Terorismus). 

Ruské zpravodajské služby nezměnily svůj extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí. Ruský diplomatický personál tak zůstává nejvýznamnějším zdrojem rizika nevědomého kontaktu se zpravodajským důstojníkem cizí moci, a dlouhodobě si tak stále drží tento negativní primát v diplomatickém sboru deklarovaném v ČR.

V oblasti vlivových operací ČR nebyla v roce 2016 (a ani před ním) primárním cílem ruské hybridní kampaně (4). Byla ale zasažena vlivovými operacemi či aktivními opatřeními, které byly přímými či nepřímými komponenty ruské hybridní kampaně proti jiným cílům (5).

V kontextu ruských vlivových a aktivních opatření v roce 2016 lze konstatovat, že Rusko, využívá ve svůj prospěch všech dostupných prostředků, ale (hlavně) také všech slabých i silných stránek protivníka. To znamená, že princip hybridního konfliktu spočívá:

1. ve využití všech dostupných sil a prostředků (za podmínky současné kombinace vojenských a nevojenských, resp. kinetických a ne-kinetických) proti protivníkovi;

2. v lapení protivníka do pasti jeho vlastních definic a schémat (operačních, obranných, varovných atp.), tj. protivníka na konci strčíme do jámy, kterou si sám vykopal a postavil se na její okraj;

3. v cíleném působení pod i nad reakčním prahem protivníka, tj. v kombinaci akcí, které způsobí paralýzu protivníka (např. neschopnost správně vyhodnotit situaci či nejistota ohledně adekvátnosti reakce – jde o vojenský útok či ne?), či jeho neadekvátní reakci (např. mediální hysterie, unáhlené a chybné reakce, které se stanou vodítkem pro plánování dalšího vedení HW, resp. jeho dílčích složek).

V roce 2016 ruské vlivové a zpravodajské operace v ČR korespondovaly s popsanými teoretickými schématy. Tyto ruské vlivové a zpravodajské aktivity jsou v prvé řadě ruskou ingerencí do českých vnitřních záležitostí (ve škále vlivových opatření od bílé po černou). Ve strategické rovině jsou však vnímány jako součásti ruských hybridních kampaní proti Ukrajině, NATO a EU.

To, co BIS uvedla o ruských aktivních opatřeních a vlivových operacích vedených v kontextu dění na Ukrajině v roce 2015 (zejména aktivity na webu a činnost nevládních organizací atp.), platilo i v roce 2016. Ruská strana tento základ podržela a dále rozvinula, a to zejména ve smyslu vyšší angažovanosti ruských zpravodajských entit.

Pokračoval fenomén českých občanů nelegálně (z Ruska) cestujících na problematická území Ukrajiny (Donbas, Krym). Při těchto cestách čeští občané využívají, byť třeba nevědomě, skrytou asistenci ruských tajných služeb. Přítomnost ruských zpravodajců, a v některých případech i fotografie z těchto cest, zpochybňovaly údajně soukromý charakter těchto výletů.

Rusko a jeho zpravodajské služby, v rámci subverzních aktivit namířených proti zachování svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, koordinovaly a financovaly činnost tzv. nevládních organizací, které (pod pláštíkem obhajoby práva na národnostní sebeurčení a zlepšení situace menšin na Ukrajině) prováděly šedá a černá aktivní opatření proti územní celistvosti Ukrajiny. Představitelé „nevládních“ entit přímo či nepřímo řízených ruskou mocí a jejími zpravodajskými službami systematicky usilovali o získání podpory českých parlamentních a neparlamentních politických stran a představitelů vrcholných orgánů české státní správy. Někteří čeští občané tak vědomě či nevědomě participovali na zpravodajské agresi cizí moci proti integritě třetího státu. V souvislosti s těmito aktivitami bylo velmi zajímavé sledovat, jak se pod ruskou taktovkou „bratří“ entity z extrémní či ortodoxní pravice a levice, či skalní zastánci a smrtelní odpůrci Benešových dekretů.

Na poli klasického sběru zpravodajských informací dominovala ruským zájmům v ČR politická rozvědka. Ruské zpravodajské služby v ČR dlouhodobě disponují kvalitní sítí informačních, přístupových a vlivových kontaktů, kterou dále rozvíjely. Dotčení Češi nepředávají ruské straně utajované informace, ale ve velkém rozsahu jí vyzrazují citlivé interní informace. Byť Rusové získávali informace neutajované, jejich charakter a rozsah způsoboval ČR větší škody, než vyzrazení informace utajované (viz pozn. pod čarou č. 4, citát V. I. Trubnikova). 

V roce 2016 se významně nezměnily počty čínských zpravodajských důstojníků působících v rámci čínské diplomatické mise v ČR. Zvýšily se však počty zpravodajců cestujících do ČR v rámci čínských oficiálních delegací a především došlo ke zvýšení počtu, agresivity a intenzity čínských zpravodajských operací proti českým cílům a zájmům. Čínské zpravodajské služby při svých operacích na českém území využívají služeb a spolupráce čínské krajanské komunity v ČR.

Čínskou prioritou již nebylo rozšiřování a prohlubování vlivové infiltrace české politiky a složek české státní moci (byť i tyto aktivity pokračovaly), nýbrž využití těchto kapacit ve prospěch čínských vnitro a zahraničně-politických zájmů. Dominantním zájmem Číny a jejích zpravodajských služeb v ČR byla eliminace tibetské otázky a narušení česko-taiwanských vztahů.

Čínské zpravodajské a vlivové operace v ČR byly také spojeny s termínem, který je primárně spojován spíše s Ruskem, a tím je hybridní kampaň. Jako příklad (včetně využití tzv. modrých mužíčků (6)) mohou posloužit čínské aktivity prováděné v kontextu sporů v Jihočínském moři. Stálý rozhodčí soud v Haagu rozhodl 12. července 2016 na základě Úmluvy OSN o mořském právu v neprospěch ČLR a ve sporu o oblasti v Jihočínském moři vyhověl stížnosti Filipín. Podle vyneseného rozsudku Čína porušuje svrchovaná práva Filipín, nemá historický nárok na sporné ostrovy v Jihočínském moři a navíc způsobila nenapravitelné ekologické škody při průzkumu přírodních zdrojů a budování umělých ostrovů v oblasti.

V souvislosti s vyvrcholením čínsko-filipínského sporu o oblast Jihočínského moře zesílila v ČR aktivita osob napojených na čínské zpravodajské služby. Exponenti čínských zpravodajských služeb v ČR intenzivně hledali podporu čínského stanoviska v uvedeném sporu nejen v čínské komunitě v ČR, ale především na české politické a akademické scéně. V českých médiích se objevily výrazně pro-čínské články a interview, za jejichž vydáním stála čínská ambasáda v Praze. Cílem těchto aktivit bylo ovlivnění mínění české veřejnosti, potažmo i čínské, vzhledem k faktu, že články byly překládány a publikovány na čínských zpravodajských serverech, a vytvoření dojmu, že obyvatelé i političtí představitelé ČR stojí na čínské straně.

 

https://www.bis.cz/vyrocni-zprava16e1.html?ArticleID=1136

* * *

Zubov: Ruské tanky tentokrát v Česku nebudou zapotřebí

ZOH Pchjongčchang 2018 – místa, program a dopingová katastrofa!

 

J.Š.4.2.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (5 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #6 Jan Šinagl 2018-02-13 09:37
Omlouvám se pane Masku, Mašků je hodně, zapůsobilo podvědomí, ne záměr. Zkuste být poříště trochu empatický a háček pro Vás už nebude takový problém. Stačilo prostě upozornit. Váš E-Mail mne také trochu mate - - asi mnoho Mašků, že? Na rozdíl od Vás zveřejňuji pozitivní i negativní zprávy z obou stran. Jinak od vynášení rozsudků máme soudce:-)
-2 #5 Karel Masek 2018-02-12 19:03
Cituji Jan Šinagl:
Ani jednou pane Mašku a dokonce ani v Osvětimi a Hirošimě... Ano doping je všude, ale jenom Rusko a dříve NDR ho prováděly na státní úrovni. Podrobnou zprávu jako USA Rusko těžko kdy zveřejní. Jinak jste si doufám všiml, že potrestáni byli jen ruští sportovci, kterým byl prokázán doping. Škoda, zpočátku jste argumentoval věcně, nyní přecházíte do nevěcné, paušalující, ideologické, tedy podjaté roviny. Tam už přínosná, demokratická diskuse končí - přestala jí být.

JSTE PODJATÝ,ale na svém webu jim můžete být. Opravdu nevím,proč mi přidáváte háček nad S, když jej tam nemám
0 #4 Jan Šinagl 2018-02-12 18:42
Ani jednou pane Mašku a dokonce ani v Osvětimi a Hirošimě... Ano doping je všude, ale jenom Rusko a dříve NDR ho prováděly na státní úrovni. Podrobnou zprávu jako USA Rusko těžko kdy zveřejní. Jinak jste si doufám všiml, že potrestáni byli jen ruští sportovci, kterým byl prokázán doping. Škoda, zpočátku jste argumentoval věcně, nyní přecházíte do nevěcné, paušalující, ideologické, tedy podjaté roviny. Tam už přínosná, demokratická diskuse končí - přestala jí být.
0 #3 Karel Masek 2018-02-12 15:41
Pane Šinágle,kolikrá t jste byl v Rusku,že to vše tak dobře víte ?
„Dopingové skandály americké atletiky“
Doping ve sportu je znám již od starověku. Známé jsou případy dopujících sportovců závodících na starověkých olympijských hrách v řecké Olympii. V roce 2003 uveřejnil Dr. Wade Exum, bývalý šéf amerického Antidopingového výboru šokující zprávu mající 30000 stran o dopingu amerických atletů v letech 1988 až 2000. Nicméně s rozvojem profesionalismu , globalizace a rozvoje reklamního průmyslu narostl problém dopingu ve sportu gigantických rozměrů. Na úvod uvádíme 10 největších dopingových skandálů, které sestavila americká stanice CBS Sports.
Každý ruský sportovec je vinen podobně jak Žid v nacistickém Německu
-4 #2 K. Mrzílek 2018-02-04 15:38
Důsledek slabosti.
Česko je ideální, mezi ostatními státy, Evropy k naroubování všech možných i nemožných lží, protože je názorově rozpadlé. Jako jediný stát se nebránil dvěma totalitám. Je to horší než sloužit násilné moci, která po přemožení dožene národ k pokání. Naopak vítězné státy společným napravováním křivd získávají hrdost a uznání. V Česku nebylo a není co by nás pojilo. Jedině přicházející nové násilí, kterému se opět podáme. Tentokrát plíživé hybridní. Následkem prožité ponižující minulosti se chováme jako člověk, který, po mnoha nemocech ztratil imunitu a je náchylný při první příležitosti se nakazit, znovu ohrozit sám sebe, ale i své okolí.
0 #1 taaaaaaaaaa 2018-02-04 13:59
Ano - přesně popsal systém ovlivňování ze strany USA a jeho tajných služeb.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)