Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

CT logo pravdaPodívejte se pro srovnání na 60 minut Události ČT a 15 minut Tagesschau ARD ze dne 15.2.2018. Nemusíte umět německy a uvidíte ten nebetyčný rozdíl. Po ARD 1hodině zvláštní provinciální směsi informacemi přehlcenému divákovi toho v hlavě mnoho nezůstane. Po čtvrthodině ví divák vše podstatné ze světa, domova, sportu, počasí – a hlavně zapamatuje si to!

ARD nevysílá žádné reklamy během hlavních zpráv, žádné elektronické „pouťové hrátky“ na diváka. Jen klidný, ničím nerušený kultivovaný, přirozený projev moderátora. Kde nic neruší přenos informací divákovi. Zrovna tak je zajímavé porovnat Mediatéku ARD s informacemi o pořadech, uživatelsky nesrovnatelné. Zajímavé, kdy záběry na začátku zpráv ze ZOH nejsou ukázány (cca 2 min.) s upozorněním na krátké přerušení, kdy z právních důvodů nesmí být záběry ukázány. Živě vysíláno bylo, ale pro archiv platí už jiná pravidla. Věřme, že stejně se chová i ČT i když jsem to ještě při záběrech ze ZOH nezaznamenal. Svá práva si ČT hájí důsledně a to i tak, že si na mně stěžuje u společnosti Google, aniž by mne předem upozornila, resp. vyřešila "problém" se mnou.

Pokud je výjimečná událost, ARD se omluví divákům, čekající na svůj pořad od 20:15 hod. a prodlouží vysílání o cca 10 min. Téma potom probere v pozdějších zprávách mnohem podrobněji. Kdo začne sledovat Tagesschau a dříve znal jen Události ČT, zachoval-li si zdravý rozum, přestane nestravitelný „zpravodajský guláš“ ČT sledovat, nebo po pár minutách přepíná na jinou stanici. Na místě je otázka proč to veřejnoprávní ČT nedělá lépe? Neumí, nebo nechce? Jde o přizpůsobení se vkusu většiny publika za účelem udržení sledovanosti, nebo záměr udržet myšlení a způsoby lidí na stávající úrovni a udržovat je v nevědomosti a tím o to snadnější manipulovatelnosti? Veřejnoprávní ČT ve své roli zcela selhává.

Selhala i zakoupením ruského seriálu zlehčující zločiny ruských diktátorů. Proč se tak brání uvést jméno člověka, který dokument navrhl koupit? ČT předvádí veřejnosti klasickou anonymní, kolektivní nezodpovědnost. Ta je jak známo bez mozku a nezjistitelná. Odpovědnost nese ředitel programu Milan Fridrich, absolvent Leningradské státní univerzity (1988-1990). Mimochodem na posledních zasedáních Rady ČT, kterých jsem se zúčastnil se už neobjevoval, stejně jako veřejnost…

Nezávislá TV by zveřejnila smlouvu o koupi i cenu, které by měly být pro všechny stejné, tedy žádné obchodní tajemství. Dost možná, že v tomto případě to byl druh ruské propagandy, tedy cena levná, resp. žádná?! Kreml mohl být zase jednou spokojen…    

Díval jsem se v sobotu 17.února na oblíbený pořad ARD, vysílaný i Eurovizí „Klein gegen Gross“ (volně přeloženo Děti proti Dospělým). Přes 3 hodiny skvělé, kultivované televizní zábavy a poučení. Nepochybuji, že by z přímého přenosu byli nadšeni i diváci ČT, kteří ve většině ani netuší, co vše dokáže skutečná veřejnoprávní televize. Jsou vybrány něčím výjimečné děti, které si to rozdají se známými osobnostmi ze sportu a veřejného života. Nejprve jsou představeny jak žijí doma, jako příklad jiným dětem. Bez ohledu zda vyhrají či nikoliv, vždy na ně čeká skvělá odměny. Např. v soutěží poznávání poznávání letišť podle jejich značek, kdy kapitánka A 320 pozvala vítěze do kokpitu na celý den, kdy mu ukáže tajemství pilotování Airbusu. Radost dětí je skvělým poselstvím divákům. Povšimněte se, jak jsou děti přirozené, zdravě sebevědomé i skromné a s jakou samozřejmostí podávají všem ruku při příchodu. Tady by se mohli mnozí vystupující dospělí v pořadech ČT od těchto dětí hodně učit.

Mne nejvíce oslovil chlapec z rodiny lékařů, který vyhrál v soutěži doplňování textů básní J.W.Goetha. Něco neuvěřitelného - to co se musí vidět a člověk nemusí vůbec umět německy! Jeho výstup začíná od 1:25:00 hod. (Báseň Totalita je skvělá). Záznam pořadu je dostupný do 24.2.2018, tak nepropásněteJ

Takové pořady spojují kultury, lidi a země více než všichni politici dohromady! Kéž by jednou podobné pořady byly přenášeny do všech zemí EU, abychom se vzájemně mohli poznávat, přebírat v čem vynikají druzí a nabízet v čem vynikáme my. Jedině tak se může EU postupně spojovat a být silná.

* * *

„Slováci v TV velmi podrobně a dlouho informují o aktivitách Rusů v USA ohledně ovlivňování voleb. Česko“informuje“ jednou větou.“

Poslanec na výletě v restauraci k číšníkovi: „Mohl bych dostat něco co my v parlamentě nemáme?“ Číšník: „Mohl by to být prosím třeba mozeček.“

K.Mrzílek

* * *

Pedagog Václav Klaus:

„Ahoj Pepo. Slyšel jsi, že Klaus zas půjde učit?“

„No něco jsem zaslech, ale on spíš učit jít musí.“

„Jak to myslíš?“

„No protože jiní než jen ti co musí do lavic by na ty jeho zrádcovský projevy dobrovolně nepřišli.“

* * *

ČT brání kultivaci dobrých mravů a pomáhá udržovat společnost v totalitních návycích, způsobech myšlení a chování. Dopouští se tak zločinu na duši národa.

Skvělých mozků a schopných jednotlivců má naše země pořád dost, jen je třeba, aby se dostaly na místa, kam patří a kde jich je zoufale zapotřebí – ve správě státu, parlamentu, vládě i na Kavčích horách a Radě ČT!

Média mají největší sílu, kterou zatím využívají a zneužívají ti, kteří upřednostňují své osobní zájmy na úkor země a jejího obyvatelstva. To je třeba změnit, nechceme-li být jen konzumní, bohatou zemí s provinciálními způsoby, kterou svět nebere vážně.

Demokracie nemůže fungovat v zemi, kdy společnost nezná a nežije hodnotami, které jsou podmínkou jejího fungování. To vede nutně k jejímu zneužití. Proto spolehlivě funguje ve Švýcarsku, zemi se staletou tradicí demokracie. Společnost dnes potřebuje silné lídry na všech stupních, kteří svoji prací a osobním příkladem zabrání zničení společnosti sama sebou. Ta má šanci jen tehdy, pokud je schopna rozlišit mezi schopnými a populisty. V této rozhodující fázi se nyní naše země nachází.

 

Jan Šinágl, 16.2.2018 (aktualizováno 18.2.2018)

* * *

Výslech gen. ředitele veřejnoprávní ČT a bývalého ředitele TV NOVA ing. Petra Dvořáka!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share
Přidat komentář