Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Snajdr Frantisek… Nejen ve Zlíně ale i v republice jsou známé sportovní boty Prestige. Málo­kdo ale ví, že první model v roce 1983 navrhl náš oslavenec František Šnajdr, ještě pod názvem Lendlovky a Mečířky. V současnosti je vyrábí fa Moleda …

* * *

Člena našeho klubu ABŠ Fran­tiška Šnajdra jsme navštívili 24. ledna v den jeho narozenin.

V našem Zpra­vodaji píšeme o významných osobnostech, které se setka­ly s baťovským školstvím. Františka známe jako býva­lého modeláře ve Svitu, starší kolegové také jako aktivního lyžaře, turistu, má­lokdo ví, že se jako rozhodčí podílel na organizaci prvních orientačních závo­dů u nás v roce 1950. A jak se František dostal k Baťům?

Jeho otec, také František se vyučil obuv­níkem v Českých Budějovicích. V roce 1918 pak dokončil studium modeláře obuvi v Pardubicích. Dostal umístěnku do Zlína, do obuvnické firmy k Zapleta­lům. Později Baťa koupil celou Zapleta­lovu firmu i se zaměstnanci. František Šnajdr senior pak pracoval jako uzná­vaný modelář. V roce 1935 zařizoval modelárnu obuvi v Baťově továrně v německém Othmuntu. Po návratu do Zlína připravoval s 32 modeláři podkla­dy pro 33 továren po celém světě. Jak ševci víme, byly to šablony, vysekávací nože, formy a komponenty. Po válce byl pan Šnajdr jmenován ředitelem obuvnického závodu. Protože neměl stranickou příslušnost, byl přeřazen do výzkumného ústavu jako překlada­tel. Tam měl časový prostor, napsal 4 odborné knihy o modelářství a výrobě obuvi.

Syn František šel do učení v roce 1938. V roce 1941 jej otec poslal do Baťovy továrny v již zmiňovaném německém Othmuntu na dvouměsíční praxi. Po návratu do Zlína pokračoval ve studiu na průmyslové škole, kterou dokončil v roce 1944. Potom pracoval, stejně jako jeho otec, ve funkci modeláře. Byl vy­sílán, později jako zaměstnanec Svitu, do bývalých Baťových fabrik v Polsku, staral se tam 2 roky o výrobu. Delší dobu také pracoval v Gala Prostějov, kde byla galanterní výroba.

Nejen ve Zlíně ale i v republice jsou známé sportovní boty Prestige. Málo­kdo ale ví, že první model v roce 1983 navrhl náš oslavenec František Šnajdr, ještě pod názvem Lendlovky a Mečířky. V současnosti je vyrábí fa Moleda, o které jsme se zmínili v minulém čísle Zpravodaje.

Pan František má výbornou paměť a setkání bylo pro nás velmi inspirativní. Má radost ze svých vnuků i pravnuků, kteří po něm zdědili výtvarné a kon­strukční vlohy. Přejeme našemu členu klubu ABŠ Františku Šnajdrovi hodně zdraví do dalších let.

 

/Alois Láznička/

 

ZPRAVODAJ, Klub ABŠ, Společenská rubrika, č. 113, březen 2018

 * * *

„Jen láska k práci může povznést člověka na prvé místo odborníka.“ J.A.Baťa

 

J.Š.10.3.2018

* * *

JAN ANTONÍN BATA OČIMA ABSOLVENTA BAŤOVY ŠKOLY PRÁCE

Zlín 9.3.2018: Odhalení pamětní desky Jana A.Bati u jeho domu, dnes sídla ČRo a ČTK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář