Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.03.2019 13:45
  Vždyť ale majitelé farmaceutických komplexů snad taky trpí ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 09:30
  Bohužel moc a peníze stále vítězí nad morálkou. Vydávají ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:16
  Jinak co je to za úchyla co vám tady permanentně dává najevo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Franz Josef„Bože, vrať nám císaře pána a zažeň k čertu politické strany, tento zdroj hádek místo práce, a nepřátelství mezi lidmi.“

* * *

Korpus delicti – mám jeden list z revue Karla Harnacha z roku 1911: Úryvky z něj: Nové proudění v našich městech má za následek i velký přírůstek obyvatelstva…

Všechny tyto úkoly dostavily se takřka přes noc a většina měst bránila a brání se jim houževnatě o překot… Ovšem marně: potřeby ty jsou vyvolány celým novodobým hospodářským i kulturním vývojem lidské společnosti a žádají si důrazně svého uspokojení… Je to zcela nová péče, která povstala našim obcím novodobou jich přeměnou: týká se především otázek sociálně politických… a předpokládá svědomité odborné přípravy, má-li býti splňována pro blaho občanstva. Sociální péčí obce je, zabrániti všemu, co by snad zvětšovalo sociální protivy mezi jednotlivými třídami obyvatelstva, a činiti vše, co by v obyvatelstvu probouzelo a sílilo smysl pro obecné blaho.

Bože, vrať nám císaře pána a zažeň k čertu politické strany, tento zdroj hádek místo práce, a nepřátelství mezi lidmi.

Tehdy nemohli vzniknout bezdomovci, tato hrůza, jíž nebylo ani za feudalizmu, ani za kapitalizmu, ale jenom v tomto kapitalizmu zbloudilém, necitlivém k bídě lidí, kteří si to „zavinili sami“!

 

24. 7. 2018 Vrbík, Zlín

* * *

Zhruba pětina Čechů neví, že v roce 1918 vzniklo Československo

Zhruba pětina Čechů a Češek mezi 18 a 65 lety neví, kdy vzniklo Československo a nezná události roku 1918. Téměř čtvrtina nedokáže říct, co se přihodilo v roce 1968. Třetina nemá povědomost o únoru 1948 a skoro polovina neví, co znamenal rok 1938. Vyplývá to z výsledků průzkumu o osmičkových výročích, který pro společnost Post Bellum provedla agentura NMS Media Research. V červnu na otázky odpovídalo 1004 lidé. "Čím je výročí starší, tím je jeho znalost menší. Jedinou výjimkou je výročí založení Československa v roce 1918. Výsledky se liší také podle věku a rozdíly jsou velké. Čím jsou lidé mladší, tím mají menší znalost o výročích. Někdy je to až zarážející," řekl Kamil Kunc z agentury NMS Market Research.

Celkem 79 procent dotázaných uvedlo, že v roce 1918 vzniklo Československo, nebo skončila první světová válka. Pražské jaro, nebo invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 znalo 76 procent lidí. O únoru 1948 mělo povědomost 65 procent odpovídajících. O Mnichovské dohodě, obsazení Sudet a mobilizaci v roce 1938 vědělo 54 procent respondentů. O událostech před 80 lety mají povědomí ale jen dvě pětiny mladých od 18 do 34 let. O únorovém převratu 1948 ví zhruba polovina této věkové skupiny. Jen o málo větší podíl ví o okamžicích roku 1968. Větší znalosti mají muži než ženy. Roli hraje vedle věku také příjmová situace a vzdělání. Podle ředitele společnosti Post Bellum Mikuláše Kroupy řada mladých do 24 let považuje historii za překonanou a nebere ji jako součást života, je pak ale také snadněji manipulovatelná a častěji se kloní k extremismu.

ČRo, 25.7.2018

* * *

P.S.

Tyto údaje svědčí o tom, že jsme stále postkomunistickou zemí, kde podstatné dění určují struktury, které bez odporu a potrestání přešly z totality do demokracie. Pokračují v destrukčním vlivu na společnost i nadále a bez zábran. Pouze schopní a charakterní jednotlivci mohou začít situaci postupně měnit. Celé naše dějiny jsou obrazem charakteru jednotlivců, ne ideologií.

 

Jan Šinágl, 25.7.2018

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)