Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bata UV avers 2018KDE JEST VINA? Vina je u nás všech. Vina je v soudcích, že shovívavě posuzují činy těch, kteří zneužili důvěry. Vina jest v naší společnosti, že omlouvá zjevné, neboBata UV revers 2018 zastřené bankroty. A vinen jest ten, kdo slíbil zaplatiti dnes a zaplatí až zítra. Za inflací mravů následuje inflace hospodářská a tím i inflace měny. Nebezpečí vězí v tom, jaké stanovisko zaujímáme ve společnosti i ve státní správě k těm, kteří hodnoty ruší, čili k lidem, kteří podlamují hospodářskou morálku.

ČASOPISY OHLAŠUJÍ, že o sanaci bank je již rozhodnuto. Avšak otázka mravní sanace bankovnictví zůstala nedotčena, až na úvahy dr. Hodače a dr. Stránského. Vláda rozhodla pouze o finanční sanaci bank.

MRAVNÍ SANACE se scvrkla na to, že vedoucí lidé bank musí prý vrátit tantiemy za poslední dva roky, a to znamená, že mají vrátit ty zvláštní odměny, které obdrželi za dosažení mimořádných zisků. Nestojí tam nic o tom, budou-li ponecháni na vedoucích místech a budou-li postaveni před soud.

Mnozí naši spolupracovníci povzdechnou si při čtení této truchlivé zprávy. Truchlivé pro každého, kdo má vybudovaný smysl pro hospodářské otázky státu a pro hospodářskou politiku.

Nejupřímněji povzdechnou si ti, kteří přinesli největší oběti při „přelomu mravů“ za Rašína v roce 1922.

Tenkráte učinil Rašín konec přesunům výrobních ztrát z pohodlného výrobce na konsumenta. Avšak někteří výrobci, místo aby se dali do práce, lenošili dále a když bylo zle, schovali se za bankéře stejné kvality.

A nyní se podařilo bankám schovati se za pokladny státu.

JEDNU A PŮL MILIARDY STÁTNÍCH PENĚZ rozděluje bankám kuratorium, pozůstávající ze 17 členů. Velká většina těchto mužů neuměli sami hospodařiti se svým jměním a prohospodařili více nežli kolik jim bylo svěřeno. Tj. útěk od Rašínovy hospodářské morálky, vyjádřené heslem? „Pracuj a šetři“.

JE TO INFLACE (POKLES) MRAVŮ a jest podivné, jak správné jest poznání, že za inflací mravů následuje inflace hospodářská a tím i inflace měny.

Na pomalém, ale stálém úpadku vývozu naší země jest patrno, že naší státní administrativě schází duch, který budí mravní hospodářské síly ke tvoření hodnot. Vývoz jest rozdíl hodnot vyrobených a spotřebovaných. Hodnotu vyrábí morálka, která káže „pracuj“ a přebytek je zásluhou morálky „šetři“.

To nám konečně řekl guvernér státní banky správnými slovy: „Dělejte nám dobrou politiku hospodářskou a finanční a my vám budeme dělat dobrou měnu.“ Očekávané zvýšení tarifů železničních tento úpadek zvýší a upevní.

NEVIDÍME NEBEZPEČÍ ve ztrátě jedné a půl miliardy. Nebezpečí vězí v tom, jaké stanovisko zaujímáme ve společnosti i ve státní správě k těm, kteří hodnoty ruší, čili k lidem, kteří podlamují hospodářskou morálku.

KAŽDÝ OBČAN, který vidí toto nebezpečí, má povinnost brojiti proti němu a my jsme v našem závodě vyhověli této povinnosti tím, že jsme sepsali obšírné pojednání pod heslem „Mravní sanace bank nutí předcházeti sanaci finanční“. Toto pojednání předložili jsme na pravých místech a není naší vinou, že zůstalo bez účinku.

Považujeme za svoji povinnost, sděliti s našimi spolupracovníky neblahý výsledek našeho úsilí a jmenovitě těm spolupracovníkům, kteří v roce 1922 přinesli oběti ochotně a vědomě na zlepšení hospodářských poměrů v naší zemi.

UČINILI JSME VŠECHNO, co bylo v naší moci, abychom dílo tehdá započaté obhájili.

 

ÚVAHY A PROJEVY, Tomáš Baťa, str.279

J.Ś. 12.1.2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)