Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

… Pro jakoukoliv společnosti by proto byl pravým požehnáním moudrý a osvícený samovládce, který by si uměl vybrat moudré rádce a schopné úředníky; nikoli tedy horda nevzdělaných, zištných, závistivých, úplatných, splašených, uhádaných a samolibých pseudodemokratů, kteří si myslí, že svým zvolením okamžitě získali „patent na rozum“ a kteří již v minulosti mnohokrát z prospěchářství, závisti anebo zloby fyzicky anebo společensky zlikvidovali své obecně prospěšné anebo perspektivní spoluobčany….

 * * *

       „Slušelo by se Efeským, aby se všichni dospělí oběsili a zanechali město nedospělým, neboť vyhnali svého nejzdatnějšího muže, Hermodóra,  říkajíce: „Z nás nebudiž nikdo nejzdatnější, anebo budiž jinde a u jiných.“

Politika je služba veřejnosti, nikoli sobě, své rodině anebo zájmovým skupinám. Ideálním stavem by bylo, kdyby to byla služba nezištná. Pokud by však byla vykonávána v souladu se všemi kategorickými mravními požadavky, nelze mít nic proti tomu, aby byla i náležitě honorována.

 

                   „Poctivost je jednou mírou metod vládnutí,

                     spravedlnost je druhou mírou metod vládnutí.

                     Vládnout zákony tam, kam dosahují zákony,

                     a soudnou myslí tam, kde zákony už nestačí,

                     to je nejvyšší mírou metod vládnutí.

                     A největší chybou vládnutí je:

                     upřednostňovat osobní zájmy

                     a nepřidržovat se všeobecných (mravních) principů.“        (Sün-c´)

 

         Jakmile se obecně prospěšná politická činnost změní v činnost individuálně anebo skupinově prospěšnou, stává se její dominantní motivací zištnost, chamtivost a touha po moci, ať už jde o jakékoliv společenské zařízení. Takové chování politiků pak svádí mnohé mravně nepevné občany k podobnému jednání, což zvyšuje kriminalitu a prohlubuje vnitřní nestabilitu státu. 

 

         „Dnes však vrchnost a vládcové holdují nepravostem.

           A proto jsou příčinou mnohých trápení.

           Neboť:

           štěstí a neštěstí člověka nezávisí na Nebesích.

           Štěstí a neštěstí si lidé sami způsobují.“                                     (Meng-c´)

 

         „A kde jsou truhlice plné, ale lid zbídačený,

          tam se říká, že „vrchnost hoduje a lid hladuje“!

          A každá taková krajina je ohrožená.

          A útok nepřítele těžko přežije.

          Proto:

          kdo odírá krajinu, jen vlastní záhubu tím urychluje a nepřítele posiluje!

 

          Odírání krajiny vyvolává růst lupičství,

          podporuje nepřítele,

          zbídačuje lid i zem a ohrožuje samotného vládce.

          A to jsou cesty, kterými ostražitý vládce nekráčí!“                        (Sün-c´)                                                                                                   

 

         Po dosavadních neblahých zkušenostech lidstva lze spolehlivě prokázat, že ani demokracie (natož pak obecná /přímá/ demokracie, po které tak nadšeně volají někteří populističtí politici) nezaručuje plnění všech požadavků na obecně prospěšnou politickou činnost. Již od starověku je totiž známo, že právě demokracie umožňuje vyniknout nejrůznějším politickým dobrodruhům (avanturistům), kořistníkům a megalomanům, kterým záleží jen na sobě. Kdo totiž touží po moci a prospěchu s ní spojeném, je schopen nejnestoudněji lhát, planě slibovat, intrikovat, vyhledávat „nepřítele“, který za všechno může, podvádět a zrazovat své politické soukmenovce a uplácet, skandalizovat anebo i vraždit své politické odpůrce. Možná to mnohé čtenáře překvapí, ale např. i Platón považoval demokracii za nejzkaženější společenské zřízení a za ideální formu vlády považoval osvícenou samovládu anebo vládu mudrců.

 

   „Dejte mi obec spravovanou neomezeným samovládcem. Budiž mladý, dobré

     paměti, vtipný, udatný a od přírody velkodušný. A o čem jsme také

     v předchozích hovorech tvrdili, že se má družiti ke všem částem ctnosti, to

     se družiž také nyní k duši samovládcově, ač má-li býti nějaký prospěch

     z jeho ostatních dobrých vlastností.“

                                                             (Platón – asi 427-348/47 př.n.l.;  Zákony) 

                                                       

   „Lidské pokolení nevyjde z běd, dokud se buď stav pravých a opravdových

     filosofů neujme politické vlády, anebo dokud se třída držitelů vládní moci

     nějakým božským řízením neoddá vážné filosofii.“

                    (Platón vzkazuje Diónovým příbuzným a přátelům mnoho dobrého.)

 

   „Demokracie – i když ctnostná – nemůže ctnostnou zůstat, protože

     prosperita, kterou občanům zajišťuje, plodí ctižádostivost, násilí a rivalitu,

     zatímco je třeba zachovat umírněnost, abychom se vyhnuli nadbytku

     bohatství  a hrdosti.              (Dion Cassius - asi 163-233 n.l.; Římské dějiny)

                                              (Volný výklad dle Roberta Etienna – Julius Caesar)

 

   „Národy mnohdy netuší, jak jsou bohaté na lotry. Je třeba převratů, aby je

     objevily. Pak žasnou, co vstává z prachu.“                                (Victor Hugo)

 

         Demokracie s neschopnými, zištnými, samolibými a věčně rozhádanými politiky je neperspektivní, obecně mravně destabilizující a časem se zákonitě    přežije (viz Platónova teorie o cyklické změně politických systémů: tyranie, tímokracie, oligarchie, demokracie, znovu tyranie atd.). Až se občané dostanou do nesnesitelné sociální tísně a mravního úpadku, jejich nenávist vůči „demokratickým“ politikům dosáhne vrcholu, začnou zvonit klíči (ne-li harašit zbraněmi anebo je dokonce používat) a budou naléhavě volat po vládě „silné ruky“. Pak se objeví výřečný a charismatický „spasitel“ a demokracie bude nahrazena novou diktaturou („demokraturou“) anebo dokonce tyranidou. Potom už bude záležet jenom na tom, do jaké míry budou noví vládci vzdělaní a mravně vyspělí, jaké si přiberou rádce a zda se ze starých pseudodemokratických struktur nestanou noví tyrani anebo tyranovi přisluhovači (kývalové, pochlebovači, špiclové, udavači apod.).

    Důležitá upozornění:

 

 1. Diktatura není totéž co tyranida (tyranie)!

 

 1. Diktatura může být moudrá, uvážlivá, spravedlivá, slušná, uměřená i lidská, anebo nerozumná, nespravedlivá, neslušná, neuměřená, nelidská a krutá. Její mravní obsah je přímo úměrný míře mravní vybavenosti vládce (vládců).  Z nemravného hlupáka nemůže být nikdy moudrý vládce.

 

 1. Tyranida (tyranie) je nespravedlivé užívání moci (nespravedlivá diktatura).               

 

Pro jakoukoliv společnosti by proto byl pravým požehnáním moudrý a osvícený samovládce (idea Platónova a Sün-c´), který by si uměl vybrat moudré rádce a schopné úředníky; nikoli tedy horda nevzdělaných, zištných, závistivých, úplatných, splašených, uhádaných a samolibých pseudodemokratů, kteří si myslí, že svým zvolením okamžitě získali „patent na rozum“ a kteří již v minulosti mnohokrát z prospěchářství, závisti anebo zloby fyzicky anebo společensky zlikvidovali své obecně prospěšné anebo perspektivní spoluobčany.

 

        „Slušelo by se Efeským, aby se všichni dospělí oběsili a zanechali město nedospělým, neboť vyhnali svého nejzdatnějšího muže, Hermodóra,  říkajíce: „Z nás nebudiž nikdo nejzdatnější, anebo budiž jinde a u jiných.“

                                        (Řecký filosof Hérakleitos z Efesu – asi 544-484 př.n.l.)

 

                „V každé organizaci se vždycky najde někdo, kdo ví, o co běží.

                  Je třeba ho neprodleně propustit.“                         (Conwayův zákon)            

* * *               

P.S.

V roce 1994 byl JUDr. Oldřich Hein profesně zlikvidován, protože se odvážil trestně stíhat nepoctivou privatizaci. Poté se 10 let handrkovalo, jestli ho budou znovu nominovat jako státního zástupce.  Nakonec to vyhrála klika, která je dnes seskupena kolem nejvyššího státního zástupce. Nevěří už tomu, že se v této společnosti dá ještě něco pozitivního dokázat. Je třeba tlačit na výchovu nové generace. Když se to podaří, může se to ještě obrátit k lepšímu - toho se však lidé jeho věku už nedožijí.

Soudce VS Praha JUDr. Ivan Elischer si přivydělával jako herec v seriálu TV Barrandov. Hrál podnikatele nakaženého virem HIV. Soudcovská unie ho pouze pokárala?! Obávám se, že jsme v tomto případě opět „jedničkou“ na světě. Kolik asi takových morálních zrůd se nachází v české justici? Kolik nevinných lidí bylo díky nim odsouzeno? Kolik vinných neodsouzeno? Jsou neomezenými a prakticky nepotrestatelnými pány nad našimi životy! Jak dlouho si naše země může ještě takovou „justici“ dovolit, aby se zabránilo anarchii?!

J.Š.

 

                                        

                                                  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)