Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Politici nesmějí být prchliví a nesmějí podléhat návalům hněvu a zloby. Zlost je špatný rádce, svádí na scestí a vede k neuváženým slovům i chybným rozhodnutím, která pro jejich hluboce škodlivý obsah již nelze vzít zpět.  

 „Mudrc se tedy nikdy nerozhněvá. Neboť rozhněvá-li se, také touží; znakem rozhněvaného totiž je, že touží způsobit co největší bolest tomu, kdo mu podle jeho přesvědčení ublížil.“                              

(Marcus Tullius Cicero)   

Na prchlivost, mstivost a nezvladatelnou zlobu vládců a politiků mnohdy doplatili nejen oni sami, ale i jejich spoluobčané a mnohdy i celé národy. Jak je však patrno, z tisíciletých zkušeností lidstva se však až doposud žádný politik ani vládce nepoučil, což názorně vydává svědectví o jejich politické nevzdělanosti a mravní zanedbanosti. Proto i v současnosti jsme svědky toho, jak nezvladatelné záporné emoce vládců i ovládaných sužují celou řadu zemí a způsobují utrpení a smrt i statisícům lidí. I holocaust byl výsledkem Hitlerovy patologické zášti vůči Židům a jeho nezvladatelného záporného emočního přetlaku.

 

                         „Hněv překáží mysli v poznání pravdy.“         (Disticha Catonis)

  

                        „Neboť blázna zahubí rozhněvání,

                          a nesmyslného zabije prchlivost.“               (Kniha Jobova, V/2)

 

                         „Nesmírná hněvivost plodí šílenství.“  (Lucius Annaeus Seneca)

 

       „Nic není ošklivějšího, než když se špatný vliv hněvivé povahy projevuje

        při vykonávání nejvyšší moci.“     

        (M.T.Cicero – Dopis bratrovi Quintovi s pokyny pro správu provincie Asie)

   

    „Nehněvat se, to prozrazuje někdy spíš duševní netečnost než vážnou povahu,

       avšak držet na uzdě své city a svůj jazyk, když jsi rozhněván, nebo i mlčet a

       mít ve své moci svá hnutí mysli a své rozrušení, to svědčí o nevšedních

       schopnostech, když už ne o dokonalé moudrosti.“

                                                                           (Marcus Tullius Cicero – tamtéž)

  

    „Knížete věřících Aliho se zeptali: „Kdo je největším hrdinou mezi lidmi?“

      Odpověděl: „Ten, kdo se dokáže ve hněvu ovládat a kdo neučiní to, čeho by

      litoval, až se uklidní.“

     

Člověk s dokonalým rozumem musí být takový, aby se nerozčiloval, a pokud  

      se rozhněvá, musí jeho rozum ovládnout hněv, nikoliv však hněv jeho rozum.

      Ten, jehož rozum ovládá vášeň, bude chtít v rozčilení utlumit city, vykoná a

      přikáže to, co schvalují mudrcové, aniž by kdokoliv poznal, že se hněvá.“

                                                                    (Nezámolmolk – Pojednání o politice)

                                                    

         Všichni vládci, vojevůdci a politici proto musí mít vždycky na paměti:

 

                       „Bez rozumu nic nemůže být správně vykonáno.“

                                                                                          (Marcus Tullius Cicero)

  

Jestliže je nějaký poslanec anebo senátor natolik arogantní a popudlivý, že to poškozuje i jeho politickou stranu, mohou jej usměrnit jeho spolustraníci a případně jej mohou i donutit k tomu, aby se vzdal funkce. Ani sebevětší blb si totiž nemůže znepřátelit svůj „svaz známých“ (pokud ovšem včas „nepřeběhne“ k jinému), protože by se mu to v budoucnu mohlo ošklivě vymstít. Zcela jiná je však situace u ministerského předsedy anebo prezidenta republiky, které lze vyměnit pouze ve volbách anebo v krajním případě masovým projevem (ne)vůle lidu („hlas lidu, hlas boží“ – „vox populi, vox dei“). Pokud je tedy z vůle manifestujících lidí patrno, že míra jejich trpělivosti už přetekla a přejí si odchod dominantního politika, který se neumí chovat a ztratil jejich přízeň a důvěru, pak dotyčná osoba nesmí podlehnout hněvu, nesmí urážet záporně naladěný dav, nesmí mobilizovat své příznivce a zejména nesmí vyprovokovat násilí, jak se tomu v poslední době děje např. ve Venezuele. V nedemokratických zemích pak musí urychleně najít společensky akceptovatelného nástupce, který dokáže uklidnit zjitřené vášně, a v zájmu sebe samotného, své rodiny i svých spoluobčanů musí včas rezignovat a případně i emigrovat, než ho rozezlení občané k rezignaci přinutí anebo jej nakonec i zabijí (a možná i s celou jeho rodinou). V minulosti se to stalo již mnohokrát a patrně se to bude ještě mnohokrát opakovat. Historia magistra vitae est.  

* * *               

P.S.

V roce 1994 byl JUDr. Oldřich Hein profesně zlikvidován, protože se odvážil trestně stíhat nepoctivou privatizaci. Poté se 10 let handrkovalo, jestli ho budou znovu nominovat jako státního zástupce.  Nakonec to vyhrála klika, která je dnes seskupena kolem nejvyššího státního zástupce. Nevěří už tomu, že se v této společnosti dá ještě něco pozitivního dokázat. Je třeba tlačit na výchovu nové generace. Když se to podaří, může se to ještě obrátit k lepšímu - toho se však lidé jeho věku už nedožijí.

Jan Šinágl, 9.6.2019

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)