Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.10.2019 16:59
  O kom se u nás nemluví. „První povinností vlády je chránit ...

  Read more...

   
 • 13.10.2019 16:57
  I za normalizace jsme to dokázali. 200.000 tisíc. Tolik se ...

  Read more...

   
 • 11.10.2019 14:46
  Někdy mě ty emoce, v tomto případě pláče, připomínají průvod ...

  Read more...

   
 • 10.10.2019 18:20
  Budování bez morálních základů buduje vždy jen zkázu.

  Read more...

   
 • 10.10.2019 18:17
  Dnes se dá říci, že hodně věcí komunisté "vybudovali" verbálně.

  Read more...

   
 • 08.10.2019 16:45
  Náš národ je bez paměti a bez zájmu. Hlavně, že je co ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pokud bude současná ministryně obrany zvolena předsedkyní EK, bude to dobrá volba.

Vyjádřila se už ve smyslu, že EU potřebuje reformu na federální bázi na příkladu švýcarského modelu. O tom jsem psal již dříve i na příkladu USA, kdy hlavní ústava zemi spojuje, ale přesto mohou v určitých věcech, právě v duchu ústavy USA, rozhodovat jednotlivé státy zcela svobodně a nezávisle.

Dosavadní vedení EK selhalo, bylo bez osobností, pouze byrokratické vedení velkého společenství bez silných osobností, kam lukrativní podmínky přitáhnou mnoho neschopných. Je tomu tak vždy v každém společenství po období dlouhodobého blahobytu, kdy dochází k úbytku dobrých mravů a zdravého rozumu. Svět se radikalizuje, přichází doba velkých výzev, kterou zvládnou jen silné osobnosti na odpovědných místech.

Kapitalismus, resp. „sociální“ tržní hospodářství je v krizi, obrací se stále více proti přirozenosti člověka a přírody, kterého konzum zotročuje. Komunistická Čína využívá výhody kapitalismu a současně využívá jeho slabiny k získání moci a vlivu ve stále více bohatých a vyspělých kapitalistických zemí. Svět je opět nesmyslně „převyzbrojen“. Připomínám jak svět obchodoval s Hitlerem stejně jako dnes s Čínou, dokud nepřepadl Evropu…

Tři možné scénáře vývoje blízké budoucnosti:

     a) Prosazení Číny jako nejlidnatějšího státu světa bez jediného výstřelu v rámci jeho sofistikované obchodní strategie i s pomocí tzv. „hedvábné stesky“,

     b) Světová válka, která nebude mít vítěze,

     c) Nalezení nové cesty vedoucí k přežití lidstva ze střetu kapitalismu a „komunismu“

Poslední bod má nejblíže k rozumnému řešení narůstajících problémů dnešního světa. Kapitalismus nesmyslně vyrábí pro výrobu „dočasnou kvalitu“ za účelem co nejvyššího zisku na úkor udržitelného rozvoje a ničení planety země. Omezuje tím stále více normální život lidí, které „přeprogramoval“ pro svoji potřebu a ze kterých se stávají stále více oběti přebujelého, nenormálního konzumu mnoha forem. Ohrožuje tak nejen sebe, ale i člověka a svět. Smyslem života je tvořit, ne jen konzumovat a omezovat se pouze na „kvalitní“ existenci. Proč asi nepotkáváme šťastné, spokojené, usmívající se lidi, kteří mají všeho dost. Ano, už toho mají skutečně „dost“. Svět se nachází v hluboké mravní krizi, mravních hodnot jako následek nezřízeného blahobytu. Co vždy následovalo nás dostatečně poučují dějiny. Budeme i nadále nepoučitelní?

* * *

„Rodinné sítě jsou stále složitější a hlavní funkce rodiny přivádět na svět a dobře vychovávat děti až k dospělosti slábne. Západní společnost vymírá. Zdá se, že výdej sil stoupá a koordinace rodičů, partnerů, partnerek a dětí je stále chaotičtější.“

„Pro rozpadání hranic rodiny nemáme žádnou omluvu. Přepjatý individualismus západní společnosti upřednostňuje zájmy dospělých před základními vývojovými potřebami dětí. Kritický pokles porodnosti není žádná náhoda. Udržet život není samozřejmé – je velmi nepravděpodobný a vyžaduje zvláštní uspořádání, rodinu se stabilní strukturou a hranicemi.“

„Namáhavě a bolestivě se propracováváme k novému paradigmatu – už nestačí považovat za nejmenší jednotku společenství jedince, ale dvojici/pár. Teprve jejich vztah způsobuje, že nejsme zrnky v písku, který se prvním poryvem větru rozsype. Dlouhodobý vztah váže dvojici k sobě a vytváří okolo ní první sociální hranici, aniž by ta vnitřní zanikla. Podobně jako když buňky vytvářejí jednu tkáň.“

Ludmila Trapková, dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka a rodinná terapeutka, jež pracuje v Praze a Liberci.

* * *

 „Největším problémem dneška není nemožnost dostat se zdola na vrchol, ale „pracující chudoba“. Bohatí lidé využívají mocenské asymetrie, která jim umožňuje udržovat chudé v závislosti a podřízenosti nezávisle na tom, jak moc pracují. Demokratický kapitalismus, jak jej dnes známe, totiž produkuje nerovnost, která se vždy projevuje i politicky. Bohatí mají větší slovo při určování pravidel, jež jsou jim proto vždy alespoň trochu nakloněny. Výsledkem je narůstající nerovnost ve všech rozvinutých státech.“

John Rawls (1921–2002), americký filosof.

* * *

„Pokud nikdo není imunní vůči lákání pozlátka moci, je třeba systému brzd a protivah a demokratického procesu, který umožní nekompetentní vládce jednou za čas vyměnit bez krveprolití. Pokud nikdo nemá legitimní monopol na pravdu, potřebujeme svobodu slova, kultivovanou veřejnou diskusí a svá tvrzení konfrontovat s realitou. V lidských srdcích se ukrývá kapacita pro mnohá dobrodiní i pro zlotřilé ničemnosti. Abychom se posunuli kupředu, musíme se naučit apelovat na naše lepší stránky a potlačovat ty špatné.“

Stefen Pinker, profesor psychologie na Harvardově univerzitě a jeden z nejvlivnějších dnešních myslitelů na světě.

* * *

Globalizace posloužila především obchodu a je stále větším problémem. Bude to drahé. Jsou ničeny země, hranice, občanské společnosti, národy. Vítězy budou banky a lidé poraženi, budou-li jen přihlížet. Počítače stále více řídí a určují naše životy. Berou nám přirozenost života, který zabezpečují, zpohodlňují, ale současně stále více ohrožují. Rozpadají se rodiny, lidské vztahy, narůstají psychické problémy dospělých i dětí…

Dnešní doba je dennodenní výzvou každému z nás, chceme-li si uchovat naději na přežití.

Lid nemá mozek, vždy jen tvořící a jednající jednotlivec.

 

Jan Šinágl, 7.7.2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)