Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka
út srp 18 @14:00 -
Praha-Ryzyně: 75.výročí návratu RAF z Velké Británie

Nejnovější komentáře

 • 04.08.2020 17:14
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:12
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:10
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:06
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:05
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:04
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Opět ukazujeme svoji malost a bezmocnost vyjádřit se a konat jasně ve jménu vyššího principu mravního. Rusko se spojenci osvobodilo svět od nacismu a umožnilo v naší zemi nástup ještě zločinnějšího komunismu. Ten připravil o život mnohem více lidí než nacismus. Kdo byl osvobozeným a kdo porobeným? Kam jednou vstoupí ruská bota, je svoboda nemilosrdně zadupána do země. Rusko rozumělo a uznávalo vždy jen hrubou sílu. O skutečný mír mu nikdy nešlo. Jakoby Rusko bez potřeby války, dobývání  a nepřítele nemohlo existovat…

Poláci plným právem nepozvali ruského prezidenta Putina na připomenutí 80.výročí začátku II.světové války 1.září 1939. Rudá armáda 17.září 1939 zákeřně přepadla Polsko, statečně bojující proti nacistickým okupantům. Rusko s Německem uzavřelo tajný pakt o neutočení a hospodářsky roky masivně podporovalo Hitlera. Na pomníku Koněva tabulka plným právem připomíná jeho zločiny v Maďarsku v roce 1956. Podílel se i na rozdělení Berlína. Smutné je, že máme i pomník prezidenta Zápotockého, ale jeho zločiny nikdo tabulkou na jeho pomníku nepřipomíná, stejně jako se nepřipomínají zločiny K.Gottwalda a jeho následovníků.

Máme v Praze i pomník W. Churchilla. Náhle byla nařízena úprava parku kde se socha nachází a kdo o ní neví, neuvidí ji. Kdopak to asi zařídil a nařídil? Sochu W.Wilsona před hlavním nádražím v Praze, které nese jeho jméno, většina cestujících neuvidí, zato sousoší objímajícího se ruského a českého vojáka většina minout nemůže. Na sochu Ronalda Reagana jsme se nezmohli, jen na pojmenování ulice jeho jménem poblíž velvyslanectví USA. V Maďarsku jeho sochu můžete vidět na hlavní třídě v Budapešti v patřičné velikosti. Ruské velvyslanectví v Praze se může ustěžovat, zatímco velvyslanectví Velké Británie a USA decentně mlčí a důvody by měly - proč byla socha Churchilla „zneviditelněna“ před zraky veřejnosti. Stejné „zneviditelnění“ sochy Koněva či její přestěhování na velvyslanectví Ruska za stávajících poměrů by bylo překvapením. Proč se asi dosud nevybudoval památník na počest našich legionářů v České republice? Proč asi nemáme památník statisíců obětí okupace z roku 1968? Proč nevybudovala Praha památník na počest vojáků ROA (Ruská Osvobozenecká Armáda generála Vlasova), která osvobodila Prahu, kdy Rudá armáda už neměla co osvobozovat?

Připomeňme trapné problémy se sochou gen. George S. Pattona v Plzni, která nakonec skončila na vesnici, místo na důstojném místě v Plzni. Američané samozřejmě mlčeli a mysleli si své… Většině slušných občanů to bylo a je jasné, stejně jako to, kdo byli gen. Patton a maršál Koněv, kdo byl osvoboditelem a kdo okupantem.

Mimochodem v mezistátní smlouvě péče o vojenské pomníky se píše o poválečných pomnících. Pomník Koněva byl odhalen v roce 1980, tedy 35 let po válce a 12 let po okupaci vojsky Varšavské smlouvy proruským kolaborantským režimem. Koněv na jaře 1968 navštívil ČSSR…

Vojáci musí poslouchat rozkazy a sloužit, velitele si vybírat nemohou. Především ti si zaslouží památníky na místech kde padli. I tím se měří vyspělost zemí.

Stále platí výrok Jana Masaryka: „Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky.“ Nezapomínejme ani na jeho výrok po jeho návratu z Moskvy: „Kdyby táta věděl co způsobil, musel by se dnes Habsburkům omluvit.“  

Blahobytně rosteme a o to více mravně pustneme. Jedině zastavením vnějšího „růstu“ může nastat  obnova vnitřního, bez kterého nás budou očekávat jen další krize a tragédie – zasloužené.

 

Jan Šinágl, 1.9.2019

* * *

Slováci pomník Koněva postavit odmítli: Ignoroval utrpení, udával kolegy, bezohledná povaha, podílel se na přípravách okupace v roce 1968

Pomníky v Praze: viditelný rudoarmějec a Koněv, ukrytý Churchill a Wilson...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentáře   

0 #5 Jan Šinagl 2019-09-16 14:32
Socha Koněva byla postavena za přítomnosti ruských okupantů, kdy o jejím postavení rozhodl sbor ruských kolaborantů ÚV KSČ. Rakousko neprotestovalo proti odstranění nadnárodního Mariánského sloupu, ani SSSR při odstranění sochy Stalina, přitom obě sochy byly zničeny a dnes se jedná jen o přemístění. Rudá armáda neměla už v Praze co osvobozovat, kdy hlavní boj svedli Vlasovci a pražští povstalci – ti především si zaslouží pomník. Ne maršál, který pomáhal likvidovat svobodu a svobodné národy (Maďarsko 1956 a rozdělení Berlína). Nezapomínejme na pakt Molotov – Ribbentrop, zákeřné přepadení Polska Rudou armádou, Katyň ani to, že bez materiální pomoci západních zemí, především USA, by Rudá armáda nacisty v Rusku nezastavila a neporazila. Jan Masaryk: „Komunismus je 10% ideologie a 90“ taktiky“ - „Kdyby táta věděl co způsobil, musel by se dnes Habsburkům omluvit.“

Teprve až bude znovupostaven Mariánský sloup a socha maršála Radeckého, budeme se moci začít považovat za vyspělou zemi.

„…od poloviny 90. let přemýšlivější lidé postupně ztrácejí naději… těm ostatním stačí, jako před více než dvěma tisíci lety, chléb a hry… ještě pořád máme duši otroků a potácíme se pouští. Bez Mojžíše“.

Z TV dokumentu Pavla Kouteckého „Evoluce 4 z revoluce“.
0 #4 Jan Mrzílek 2019-09-16 04:31
Jen několik poznámek k předchozím komentářům. První - Ano, čeští legionáři bojovali ne mnoha bojištích Velké války. Ale je třeba říci, že bojovali proti své vlasti, proti statečným a své vlasti věrným českým vojákům, kteří v naprosté většině čestně splnili svoji vojenskou povinnost, mnozí i za cenu nejvyšší. Druhá - Malý, slabý český stát zcela zanikl již po pouhých dvaceti letech své existence a stal se součástí Velkoněmecké říše v podobě protektorátu BuM. Říšskoněmecká správa převzala ihned po okupaci zbytku českého území veškeré podniky na tomto území již nikoli suverénního státu, nýbrž pouhého protektorátu, kde do všech řídících a vedoucích funcí dosadila Němce. Češi měli pracovní povinnost v podřízených postavení. Fakticky veškerý průmysl tak patřil Německu a nelze tedy tvrdit, že (nesvobodný) český národ, potažmo (neexistující) český stát se podílel na válce na straně Německa. Třetí poznámka - Kdyby se Češi po vydání průmyslových Sudet Německu pustili s Německem do války, nepochybně by dopadli hůře, než Poláci nebo Rusové. České etnikum by dnes téměř jistě neexistovalo, pochopitelně ani český stát. Na rozdíl od Rusů a Poláků. Přesto si myslím, že kdyby Beneš nevydal bez boje silně vyzbrojené průmyslové Sudety Německu a vedl s Německem válku, navzdory spojencům, tedy Británii, Francii, Spojeným státům a Rusku, kdo ví...šance byly nepatrné, ale byly. Čtvrtá - Sochy cizích státníků myslím nemají v Čechách co dělat. O český stát se nijak zvlášť nezasloužili a podpora rozbití naší historické silné a významné monarchie a její nahrazení malou, slabou a politicky pochybně a nedostatečně zajištěnou republikou nelze za zásluhu považovat, spíše naopak. Památníky bojů a padlých hrdinů i cizích armád patří historicky k dobrým mravům a svědčí o kulturní vyspělosti národa. Nevidím ale důvod k existenci sochy ruského generála v nadživotních obřích rozměrech v Dejvicích, zvláště když má významný podíl viny na vysokých ztrátách českých vojáků v bojích u Dukly a na osvobození Prahy měl pranepatrné zásluhy. Významně se však o Prahu zasloužili Vlasovci a čeští vlastenci, na které zbyly malé cedulky na domech, to v lepším případě. A k tomu jen ještě připomínám, že dosud nestojí v Praze na svém místě nádherné sousoší k poctě významného českého hrdiny, známého a uctívaného po celém světě, vítěze nad Napoleonem, českého generála a císařského maršála Václava Radeckého z Radče. To je skutečná ostuda.
-3 #3 Jan Šinagl 2019-09-02 13:48
Tak jako se omluvil president SRN Polákům, měl se za chování Čechů omluvit prezident Česka a také vyzdvihnout statečnost Poláků. Na facebooku je prezident Česka vidět jako podřimující při projevu prezidenta Polska, zatímco ostatní presidenti pozorně naslouchají...
-3 #2 Jan Šinagl 2019-09-02 13:44
80 výročí počátku II. světové války.

Náš stát měl ve druhé válce kontraverzní pozici ve srovnání s ostatními státy, které bojovaly proti OSE Berlín, Řím, Tokio.

Byli jsme bez boje obsazeni Německem, respektive nechali jsme se obsadit a naše zbrojovky za války vydatně pomáhaly německému wehrmachtu. Heydrich dával české dělníky za vzor, měli možnost rekreace.

Druhá zcela odporná skutečnost vznikla v osvobozené republice, která se týká druhé světové války. Čeští a slovenští vojáci, kteří bojovali v západních spojeneckých armádách na třech frontách, byli vlastními Čechy, kteří zaměnili politiku za vlastenectví, po válce perzekuovaní, degradováni, mučeni a ostouzeni.

Pozvání Česka k 80 výročí počátku druhé světové války do Polska se mě jeví naše účast na podobném shromáždění jako dvojsmyslné. Stát pomáhal Německu vyrábět zbraně proti spojencům podobně jako Sovětský Svaz, nežli byl napaden Německem na základě smlouvy Ribentrop-Molot ov a dodával materiál pro německé a české zbrojovky. Tím, že jsme nebojovali ve své zemi, na svém území přesto mnozí trpěli nacistickou krutovládou, ale zároveň jsme přispívali k vítězství Velkoněmecké Říše. Máme své Lidice, jako Francouzi Oradour. Ale Rusové a Poláci jich mají na OSM SET!
Podíl české účasti na shromáždění 80. výročí počátků druhé světové války bychom měli nazírat z obou hledisek.

K.Mrzílek
-5 #1 Jan Šinagl 2019-09-01 20:35
Nejen na Velikonočním ostrově cestují sochy..
Také Česko má podobnou tajemnou a nevysvětlenou realitu. Týká se to soch západních státníků jejichž armády osvobozovaly západní Čechy. Na Churchillově náměstí na Žižkově zcela ve předu u Seifertovy třídy byl zasazen piedestal pro sochu W. Churchilla. Při návštěvě britské premiérky Thatcherové bylo jí na tento kámen poklepáno,aby britský premiér tam byl viděn kolemjdoucími pražany. Chodíval jsem tam tehdy skoro denně. Bydlel jsem tam. Za pár měsíců do parku vtrhla rypadla kopáči. Cestičky změnily směr a piedestal zmizel. Objevil jsem jej později až zcela vzadu v koutě se sochou premiéra. Kolem byly nasázeny stromy, které když olistnily sochu tak, aby ji člověk hledal. Aby mohli, jak se říká při své cestě lidé sochu potkávat, nemůže být ani řeči. Ale sochy se přeci staví tam, kde chodí veřejnost, aby připomínaly události, za které jsme jim vděčni..
Podobně to dopadlo se sochou presidenta W. Wilsona, jehož socha po příjezdu presidenta Bushe staršího měla být instalována před hlavním nádražím, aby nesla jeho jméno. Tehdejší president W. Wilson v roce 1918, uznal samostatnost nového státu, Československa. Stalo se tak za účasti T.G. Masaryka a generála Milana Rastislava Štefánika, protože čeští a slovenští legionáři za první světové války udatně bojovali na třech frontách - francouzské, ruské a italské. Socha amerického presidenta měla stát před nádražím, aby se "potkávala" s kolemjdoucími občany, aby připomínala vznik naší samostatnosti.
Stalo se to samé co s britským premiérem. Socha byla umístěna zcela dozadu na okraj parku k Opletalově ulici. Takže pro občany je zcela stranou. Chodec jdoucí Opletalovou ulicí může zahlédnout její záda. Kdo asi má zájem, aby západní státníci byli umístěni mimo dohled veřejnosti, zatím co socha maršála Koněva stojí v Dejvicích na širokém prostranství všem na očích? Jistě by o tichém přemisťování soch dvou západních státníků mohli vědě starostové a archivy. Bylo by třeba, aby se televize o toto zřejmě záměrné uklizení soch západních státníků od veřejnosti zajímala, když socha ruského maršála může stát všem na očích.

K.Mrzílek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)