Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.06.2021 10:46
  Kmo ty jsi kokot. Co kdyby jsi nás dečka přestal obtěžovat? Chováš ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 16:26
  Dva měsíce poté, co Česko vypovědělo ruské diplomaty ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 15:58
  Dobrý den a děkuji za váš článek o bolševicích !!! Sleduji ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:11
  Vážený pán Šinágl, PhDr. Hýbl nám preposlal link na dokument ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:00
  Petr Kellner jako přítěž V našem denním monitoringu českého tisku ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 08:18
  Pane Šinagle, děkujeme za video, přestože o tomto neuvěřitelném ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Raska KarelV roce 1984 mu Anglická královská lékařská společnost udělila Jennerovu medaili, která je v oblasti boje proti infekčním chorobám považována za nejprestižnější ocenění na světě.

Cituji z Wikipedie: Byl autorem konceptu epidemiologické bdělosti (surveillance), kterou Světová zdravotnická organizace přijala v roce 1968 mezi základní epidemiologické metody svého celosvětového působení. V roce 1945 spolu s Františkem Patočkou řídil opatření proti zamezení dalšího šíření epidemie skvrnitého tyfu, která vypukla v KT Terezín. Zde také společně sepsali zprávu o poměrech v Malé pevnosti a mimořádně brutálním zacházení se zde vězněnými Němci a svými protesty přiměli vládu k výměně vedení tábora. Byl jednou z klíčových osobností úspěšného celosvětového eradikačního programu zaměřeného proti pravým neštovicím v rámci Světové zdravotnické organizace WHO, jejímž byl zaměstnancem, jakož i řady dalších lokálních eradikačních programů v Československu, zejména pokud šlo o potlačení dětských nemocí. V roce 1972 jej komunistický režim přinutil odejít do penze. Hlavním důvodem byla nevraživost tehdejšího českého ministra zdravotnictví Jaroslava Prokopce (1969-1989), způsobená předchozím Raškovým odhalením Prokopcova plagiátu při kandidátské práci.

Vzpomínky na prof. MUDr. Karla Rašku – ukázky z článku:

… Vytvořil novou koncepci boje s pravými neštovicemi, která vedla ke globálnímu vymýcení této hrozné nemoci. Za zásluhy o eradikaci pravých neštovic obdržel roku 1984 v Londýně vysoce ceněnou Jennerovou medailí Královské lékařské společnosti, ale doma se mu náležitého uznání v té době nedostalo. Pro naše epidemiology byl a je stále zakladatelem moderní epidemiologie, její principy došly světového uznání a napodobování. Proto stejně jako já, tak i většina epidemiologù v okresech a krajích, neznala, nebo nechápala později odmítavý vztah tehdejších vrcholných představitelů našeho zdravotnictví k prof. Raškovi po jeho návratu v roce 1970 do republiky. Nebylo to asi jen pro jeho odmítání  „bratrské pomoci“ v roce 1968.

… Proč tak vynikající odborník, jakým prof. Raška beze sporu byl, nemůže pokračovat ve své původní práci. Po delším váhání jsem se dočkal odpovědi. Dnes ji mohu bez obav z následků tlumočit: „Byl to příkaz ÚV KSČ na podkladě několika udání“. Kdo je podal a čeho se udání týkala mi však neřekla. Fanatická stranickost a slepá disciplina byla, bohužel, příčinou mnoha osobních tragédií.

… Tyto vzpomínky ke 100. výročí od narození našeho nejlepšího epidemiologa mne vedou k zamyšlení nad současným stavem naší epidemiologie u nás. Za těch 39 let od odvolání prof. Rašky z  funkce v Státním zdravotním ústavu se náplň práce epidemiologů hodně změnila. Jsem zcela přesvědčen, že prof. Raška by jistě nedopustil zrušení částečně specializované hygienické fakulty UK v Praze. To považuji za hlavní příčinu úbytku lékařů s tímto preventivním zaměřením. Jejich nahrazování různými přebytečnými manažery, se zcela jiným vzděláním (a jinými úmysly), je další rána do vazu hygienické, dříve aspoň hygienicko-epidemiologické služby (HES). Přívlastek „epidemiologická“ byl prý vypuštěn proto, že se taky vzdělancům těžko pamatoval a vysvětloval. Ale nemusím přece dnešní epidemiology (spíše úředníky) přesvědčovat, jak to s naším oborem nyní vypadá a jak to může skončit.

… Prof. Raška prosazoval úzkou mezioborovou spolupráci a zřizování laboratoří v HES. Na prvém místě jsou dnes ve společnosti, zdravotnictví nevyjímaje, snahy o bezohledné osobní obohacování. Například v posledních měsících (rok 2009, pozn.  J.Š.) přichází HES o distribuci očkovacích látek, o možnost ovlivnit jejich plánování a dohlédnout na řádnou manipulaci s vakcínami i o možnost ve prospěch celé společnosti kontrolovat očkování.

V době vlády komunistů bylo těžko i „pracující“ inteligenci, přesto jsme mohli dělat smysluplnou a efektivní práci. Nejsem velký fantasta. Tuším však, že myšlenková invence a nebojácnost prof. Rašky by změnila také současný výskyt HIV/AIDS, jen kdyby mezi námi zůstal déle a mohl epidemiology stále vést.

… Mezi nejobávanější examinátory Vinohradské lékařské fakulty patřil ředitel Ústavu epidemiologie profesor Raška. Opravdu s ním nebyla žádná legrace. Původní armádní epidemiolog, byl dokonale rigorózní, vyžadoval stručné vyjadřování a přesné a jasné odpovědi na své otázky.

V období našich závěrečných zkoušek dostali pracovníci Ústavu hygieny zvláštní úkol. Měli připravit a zpracovat tajný výzkum pro ministerstvo obrany či snad pro civilní obranu státu. Přísné utajení platilo zřejmě proto, že úkol spadal mezi přípravy státu na biologickou válku. Jako vše, i toto „přísné utajení“ naprosto selhalo a medici si sice jenom šeptem, ale jinak docela veřejně mezi sebou špitali o tom, že v ústavu mají vymyslet záchodové mísy s vodováhou, aby naši pracující nesrali na stranu.

Je tedy docela přirozené, že se o tom dozvěděl i profesor Raška. Komentoval to velmi ironicky a při státnicích se jednoho našeho kolegy, bodrého Moraváka, zeptal: „Víte něco o šíření infekčních aerosolů při splachování záchodových mís?“  Chudák posluchač podobnou otázku ani v nejhorším snu nečekal. Potměšilý dotaz ho úplně zmátl. Začal se potit a rozpačitě vykoktal: „Ano prosím...“ „Tak nám vysvětlete, který záchod je hygieničtější, suchý nebo splachovací?“,  usmál se profesor svým typickým sarkastickým úsměvem.

Úplně zhlouplý posluchač se zamyslel. Také profesor mlčel. Když ticho neúměrně narůstalo, kolega se zmužil a vyhrkl: „Ten suchý prosím..“  Jeho odpověď profesora zaujala. „Tak mi vysvětlete proč!“ a  pokračoval v mučení.

„Prosím, když tam ty hovna,  pardon, chtěl jsem říci lejna dopadnou, tak se té mikrobé zabijó“,  přešel zoufalý kandidát do rodného dialektu. Odpověděl mu všeobecný hlahol. Jenom asistent, který přisedal při zkouškách, úplně ztuhl, protože netušil, zda si to pan profesor nevyloží jako znevažování své důstojnosti. Nevyložil, nejdřív mu zacukalo v koutcích úst, potom se rozzářil a nakonec se rozchechtal i on.

Takhle jsme jej doposud neznali. Když řehot umlkl, řekl bohorovně: „Tak to vidíte, pánové ! Tenhle kolega vyhmátl i bez složitého bádání jádro pudla. Dejte mi index!“ Když mu zkoušený roztřesenou rukou podal index, zahlaholil slovutný examinátor: „Píši vám výbornou..“  a nám se najednou zdálo, že i ta staromódní pěšinka v profesorových vlasech je veselejší..

Čím byl a čím zůstal profesor Raška? Vědcem s rozsáhlými znalostmi a originálními myšlenkami, bojovníkem s lidskou hloupostí a netečností, ale především velkým Člověkem, skrývajícím pod drsnější slupkou předobré srdce.

P.S.

Syn prof. Karla Rašky Karel Raška ml. pracuje v New Jersey v USA. Jeho rad v boji s koronavirem si cení i president Donald Trump. Kdyby profesor Raška žil v dnešní době, neomezující jeho odborný rozvoj, věřím, že by situace ve světě nedošla tak daleko. Blahobyt vždy vedl k omezení vlády zdravého rozumu. Svět to vždy zvládl. Výjimečné lidi typu pana prof. Rašky potřebuje svět dnes všude. Nikdo nezměníme svět, jen sebe a své okolí svoji prací, tím měníme svět, pokud jsme schopni a ochotni přispívat i bez osobního profitu. Jsme na jedné lodi a ta se potopí, budeme-li každý myslet jen na sebe. „Tož zapřahat“, řekli by i dnes  Tomáš a Jan Baťové!

 

Jan Šinágl, 14.3.2020 

* * *

Sto ruských expertů...

Proti dezinformacím čínského režimu o novém koronaviru z Wu-chanu

Kvůli odmítání Eura jsme za jediný měsíc přišli o miliardy korun, koruna se propadá…

Velká Británie – bezmoc lékařů. Taiwan všem příkladem!

Petice na podporu MUDr. Soni Pekové, PhD. - nový rozhovor o koronaviru (kompletní verze)

Koronavir: porovnání webu ministerstva zdravotnictví České republiky a Švýcarska

Čínská Nová hedvábná stezka nás i svět ohrožuje daleko více než tušíme

Docela děsivých 20 minut – tyto informace šířeny zdaleka nejsou…

Senátor Pavel Fischer: Čína si vítání letadel s rouškami u naší vlády objednala. Jednají s námi jako s lokaji

Emma Smetana v rozhovoru se Soňou Pekovou na téma soukromých laboratoří!

O kríze, ktorej čelíme a o výmene vlád

Seneca: I po 2000 letech promlouvá aktuálně k dnešku!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)