Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá srp 26 @15:00 -
Lošany: Otevření Památníku rodiny Mašínů
čt zář 08 @18:00 -
Praha JIC: Hanzelka a Zikmund v Japonsku 1963

Nejnovější komentáře

 • 19.08.2022 10:14
  KLAUS POSLAL DO LIKVIDACE SVOU NADACI LIKVIDÁTOREM JE ...

  Read more...

   
 • 18.08.2022 16:26
  V památníku na Blanensku si připomněli válečný transport Romů ...

  Read more...

   
 • 18.08.2022 15:13
  A jak to vypadá v centrále rozvědky Ředitel naší bezpečnostní ...

  Read more...

   
 • 17.08.2022 15:53
  V rámci svých zkušeností s českou justicí a obecně všemi ...

  Read more...

   
 • 17.08.2022 15:43
  Zdražení elektřiny a inflace nesouvisí s válkou na Ukrajině ...

  Read more...

   
 • 17.08.2022 15:33
  Přehodnocení naší reakce na covid Opravdu v pondělí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

… Vše se tudíž zdá směřovat k jedinému možnému řešení krise, ke státnímu převratu: buď budou tyto nároky anulovány mocensky, což způsobí zánik právního státu v podobě, jak jej známe, anebo bude fakticky zabráněno je vznášet stejným mechanismem, který funguje v případě povinného zahalování, tedy přímým donucením ze strany státem organisované lusy; ano, přesně takové, která v květnu 1945 počala okrádat, vraždit a vyhánět sudetské Němce, a kterou se pokusili v listopadu 1989 zmobilisovat komunisté, domnívajíce se, že se takto podaří zastavit masové protesty. …

… To jsou důvody, proč se domníváme, že nejhorší důsledky koronavirové krise nebudou ani zdravotní, ani ekonomické, ale právní a politické, a že jedinými dvěma možnými vyústěními této krise je buď Výmarskou republiku připomínající chaos, anebo nová diktatura, po které ostatně podle průzkumů již stejně většina populace volá. …

* * *

Koronavirus? Volejte advokáta!

Jeví se nám dosti zvláštním, že zatímco u jiných mimořádných událostí, jako například dopravních nebo průmyslových nehod, rozkolů a sporů mezi obchodními partnery, případně rozpadu manželství, jsou právníci mezi prvními, na jejichž pomoc spoléháme a na něž se obracíme, v případě současného koronavirového ohrožení vznikl dojem, že právo vypuknutím pandemie zaniklo, že je to něco, co zde máme pro klidné doby, kdežto nyní je třeba jednat. Čím rychleji a rozhodněji, tím lépe.

Opak je arci pravdou: vyhlášením nouzového stavu nepozbyl platnosti jeden jediný právní předpis a nepřestala fungovat ani jediná instituce, povolaná k tomu, aby našim právům poskytla ochranu. Nouzový stav byl vyhlášen v rozporu s výslovným zněním zákona, který vyžaduje, aby bylo vymezeno území, na němž platí, a zejména, aby tento stav vyhlašující akt obsahoval taxativní výčet, která práva budou omezena a které zvláštní povinnosti uloženy. To je podstatnou náležitostí takového usnesení a absence onoho vymezení činí usnesení vlády nezákonným; každý, kdo je jím dotčen, je tak aktivně legitimován podat buď správní žalobu, anebo přímo ústavní stížnost; nevyčerpání opravných prostředků je zde dostatečně odůvodněno obecností ohrožených základních práv, která jsou ve hře [§ 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Takové žaloby a ústavní stížnosti již byly podány např. Davidem Zahumenským, budiž však poznamenáno, že i kdyby některý ze soudů vyhověl, vláda druhý dne přijme nové, opravené usnesení, a jen si tak usnadní cestu k prodloužení nouzového stavu, které by jí jinak musela schválit Poslanecká sněmovna. Význam bude takové rozhodnutí mít jen pro ty, kteří se během nouzového stavu dopustili deliktního jednání: řízení o něm bude muset být buď zastaveno zcela, anebo vedeno s přihlédnutím k tomu, že se tak nestalo v době nouzového stavu.

Poněkud nadějnějším se jeví napadnout některá dílčí opatření, která buď a limine nedovoleně anebo disproporčně zasahují do práv obyvatel této země, ať občanů nebo cizinců, kteří zde legálně pobývají. To se týká zejména opatření, jímž byl zakázán volný pohyb. Svobodu pohybu, včetně svobody opustit Českou republiku, lze pouze omezit, nikoli zakázat, a toto opatření, ač jeho cíl je legitimní, nemůže před soudem obstát. Mezi opatření, která jsou zjevně disproporční, patří příkaz zakrývat si kdekoli mimo své bydliště nos a ústa: následky takového paušálního nařízení jsou horší než nepatrné snížení risika šíření nákazy – povede to k oslabení imunity a k dalším nepříznivým zdravotním následkům, nehledě na to, že platí-li příkaz všude mimo bydliště, takto omezená osoba se nemůže kupř. v práci legálně ani najíst a napít.

Paradoxně nejhorší ze všeho je však vládní iniciativa směřující k tomu, aby se podnikatelé postižení nouzovým stavem nemohli domoci práva na náhradu ušlého zisku. Morální či pseudomorální argumenty typu, že jde o jakési černé pasážery, neobstojí, protože opatření proti pandemii směřují k ochraně celé společnosti, nikoli jen omezovaných jedinců, a celá společnost je proto povinna nést následky solidárně. Lze to připodobnit k situaci města, jehož obyvatelé se rozhodli čelit záplavám tím, že nad městem postaví přehradu. Ta bude chránit všechny a všichni se proto z místních daní musejí podílet na vykoupení pozemků pod ní: nelze spravedlivě argumentovat tak, že se jejich vlastníci musejí obětovat pro blaho celku.

Proč se domníváme, že právě tento aspekt je ze všeho nejhorší? To je prosté: odmítne-li stát odškodňovat tyto podnikatele dobrovolně, zahltí se po uplynutí šestiměsíční lhůty pro předběžné projednání soudy lavinou žalob v rozsahu, který místní justice nepamatuje, a soudy, které budou i tak čelit náporu nově napadlých žalob pro neplacení a následných exekucí a insolvencí, nebudou s to projednávat nic jiného. Vzpomeňme na restituční spory, z nichž některé nejsou uzavřeny ani po třiceti letech – a toto bude ještě mnohem horší.

Vše se tudíž zdá směřovat k jedinému možnému řešení krise, ke státnímu převratu: buď budou tyto nároky anulovány mocensky, což způsobí zánik právního státu v podobě, jak jej známe, anebo bude fakticky zabráněno je vznášet stejným mechanismem, který funguje v případě povinného zahalování, tedy přímým donucením ze strany státem organisované lusy; ano, přesně takové, která v květnu 1945 počala okrádat, vraždit a vyhánět sudetské Němce, a kterou se pokusili v listopadu 1989 zmobilisovat komunisté, domnívajíce se, že se takto podaří zastavit masové protesty.

To jsou důvody, proč se domníváme, že nejhorší důsledky koronavirové krise nebudou ani zdravotní, ani ekonomické, ale právní a politické, a že jedinými dvěma možnými vyústěními této krise je buď Výmarskou republiku připomínající chaos, anebo nová diktatura, po které ostatně podle průzkumů již stejně většina populace volá.

https://paragraphos.pecina.cz/all/uvahy-a-komentare/koronavirus-volejte-advokata

J.Š. 30. 3. 2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.31 (13 Votes)
Share

Komentáře   

-6 #1 Jan Šinagl 2020-04-03 11:14
Nechci nosit sovy do Athén, ale trochu se děsím toho, že Češi opět chtějí být premiantem, tentokrát ve zvládnutí pandemie. Naposledy to bylo v případě velké privatisace, a cosi mi říká, že paralela může být dokonalá.

facebook.com/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)