Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt dub 25 @17:30 -
Americké centrum o likvidaci novinářů
út dub 30 @10:00 -
KS Praha: MUDr. Yekta Uzunoglu
so kvě 11
Rozloučení s hraběnkou Thamar Kinsky

Nejnovější komentáře

 • 11.04.2019 16:45
  Vážený pane Šinágl, souhlasím s Vámi, ale pro můj věk 78 let ...

  Read more...

   
 • 09.04.2019 21:23
  Kdyby byl Nikulin vrácen do Ruska, jak Rusko požadovalo ...

  Read more...

   
 • 09.04.2019 18:46
  Žijeme v divné době, ve které si neustále stěžujeme a ...

  Read more...

   
 • 02.04.2019 10:35
  Dobrý den pane Šinágle, napsal jsem "vězení" a tak mě napadlo ...

  Read more...

   
 • 25.03.2019 14:07
  Někdy se chováme jako Rusové. Co už jsme jednou zabavili ...

  Read more...

   
 • 25.03.2019 08:17
  Kníže a soudruh. Schwarzenberg je potomkem české šlechty ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Lnenicka JiriDnes 29. 3. 2019 podal Spolek Šalamoun k rukám Ministra spravedlnosti,  předsedy Nejvyššího soudu a předsedy Vrchního soudu v Praze podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce JUDr. Jiřího Lněničky, jehož výsledkem by mělo být zbavení tohoto člověka funkce soudce.


Za Spolek Šalamoun

Václav Peričevič 

místopředseda Spolku Šalamoun

Přílohy: 

              - podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce

              - přepis stěžejních pasáží ústního odůvodnění rozhodnutí Vrchního soudu

Když mně strana a vláda podruhé poslala do vězení, rozhodli mocipáni ve sboru tak zvané „nápravné výchovy“, že mne seznámí s dalšími československými tábory nucených prací.

Předtím jsem poznal Ostrov nad Ohří (Jáchymov). Poté mne poslali z vězení v Hradci Králové po vyhlášení rozsudku do Valdic (Jičín), Pankráce a odtud do Plzně-Bory. Všude jsem strávil po jednom dnu, okoralém chlebu a kolečku salámu, vhodného pro psy. Když jsem dorazil na Bory, špinavý, nemytý a hladový, poslali mne soudruzi do tzv. přijímacího oddělení, abych se naučil, to co jsem už jako podplukovník letectva zapomněl, pochodovat, zdravit a zopakoval si vpravo a vlevo bok a čelem vzad. Doba, mezitím kdy jsem neměl pořadovou výchovu, byla vyplněna navlékáním špendlíků a hlaviček na drátky.

„Peníze vítězí nad hodnotami a smyslem. Slova jako důvěra, spolupráce, vedení vlastním vzorem mizí z našich slovníků a životů.“ Ivan Baťka, generální ředitel Fosfa a.s.

* * *

V pátek 22.04.2019 obdržela naše rodina tři obálky se třemi předtištěnými složenky na odpad ve městě ve kterém žiju. Tři obálky na jednu adresu, do jednoho bytu. Nechápu proč nejsou tři složenky dány do jedné obálky, ušetřilo by se za dvě obálky a dvě poštovné. Na zadní straně složenky bylo či je upozornění, nezdá-li se Vám něco zavolejte a telefon úřednice co má toto na starost. Hodin bylo asi za pět minut třináctá, inu vzal jsem telefon dychtiv hovořit s příslušnou úřednicí, zkoušel sem to po chvilkách do 15ti hodin, telefon nikdo nevzal. Rád bych vysvětlil proč jsem tak toužil hovořit s příslušnou úřednicí.

My Dear Boy aversVe své knize MY DEAR BOY popisuji, jak můj otec Oswald „Valdík“ dostává od lékařů oddělení společnosti Bata Shoe potřebné dokumenty od lidí, které znal.My Dear Boy Joanie

Ano, vím o Janovi Baťovi, protože existuji díky Baťově pomoci mému otci. Táta, když navštěvoval Charles U. med school, pracoval v létě v Baťově zdravotnickém oddělení a navázal tam přátelství. V dubnu 1939, když potřeboval různé dokumenty pro nacisty, obdržel dopis od Jana A. Bati, který mu sdělil, že pro něho bude pracovat v Singapuru. Později odjel na lodi SS Chenonceaux se skupinou skutečných Baťových zaměstnanců. Táta měl štěstí, že nezůstal v Singapuru a odjel do Číny, protože Japonci  později bombardovali tamější nemocnici.

Wonka Pavel studentO tom, kdo bude soudit Pavla Wonku, zatím není rozhodnuto. Ale už víme, kdo bude na Vrchním soudu v Praze rozhodovat o místní příslušnosti. Je to senát podWonka Pavel smrt vedením JUDr. Jana Sváčka.  

Lubomír Müller 25.3.2019

* * *

Proč se roky mlčí  o českých  komunistech, kteří podepisovali rozsudky smrti? Jejich činy jsou, dle zákona, nepromlčitelné! Bude se o nich mlčet dál a i o dalších zločincích žijících mezi námi nepotrestáni za zločiny proti lidskosti? Na bývalého předsedu vlády Lubomíra Štrougala podala SRN trestní oznámení za to, že je vinen smrtí německého občana na hranicích. Všechna média mlčí jako za totality. Zato se mohou přetrhnout v mediální štvanici na premiéra ČR, jako by to byl ten největší zločinec, ohrožující vše a všechny a který může za vše?! Každý v této zemi, kdo se postaví zkorumpovanému „deep state“, musí počítat, že bude pronásledován – tím více, čím více bude mocensko-korupční struktury ohrožovat.

Rovný a rovnější, aneb chráněné zločiny

Velmi chválím úsilí novinářů paní Slonkové a pana Kubíka. Jakákoliv zvrhlost či násilí kohokoliv na druhé bytosti je trestuhodná a nemůže ji zastavit jakékoliv slibování, či přísahání na bibli o mlčenlivosti. Podobně by měli tito novináři začít pátrat proč se roky mlčí  o českých  komunistech, kteří podepisovali rozsudky smrti, ačkoliv jejich činy jsou nepromlčitelné podle zákona. Nebo se bude o nich mlčet dál?

„Platforma evropské paměti a svědomí“ zveřejňuje snímky přes dvacet důstojníků a politiků s poznámkou, kolik který podepsal rozsudků smrti. Jsou skutky zvrhlých kněží horší nežli vraždy konané podle komunistických zákonů? Nejsou vinni čeští komunisté podobně jako němečtí nacisté, kteří se vymlouvali na tehdejší zákony?

VS CR Logo… O absenci výkonu státního dohledu nad činností soudních exekutorů, stejně jako o trestuhodné nefunkčnosti oddělení stížností Vámi řízeného Ministerstva spravedlnosti ČR mám dostatek dokumentů, které budu předkládat při soudním řízení, které jsem proti Vám i proti odpovědným osobám vyvolal.

Přirozenému právnímu pocitu se jeví každé právo jak špatné, odporuje-li pocitu spravedlnosti. Podle individuální situace má spravedlnost respektovat to, co jednotlivci přísluší a co je očekávatelné, nikoliv aby se zákon rušil, ale naplnil svým obsahem, upevňoval řád a pořádek.

… V roce 2018 uplynulo již sedmdesát let od roku 1948, kdy komunisté uchopili moc v Československu. O dva roky později byli řeholníci a řeholnice vyhnáni ze svých klášterů a byli „shromážděni“ do několika konventů, které se proměnily ve vězení. … Pokračujte v modlitbě za nás, tak jako my se modlíme za Vás. Hodně odvahy do všeho, co od Vás vyžadují každodenní zápasy…

* * *

Drazí přátelé,

v každé zemi světa se nachází hrstka mužů a žen, kteří žijí v ústraní, aby hledali Boha v záplavě událostí hlučných a nepokojných. V Evropě, i když křesťané jsou tu nyní v menšině, nejsou kontemplativní řeholníci vystaveni zvláštním obtížím. Víme, že na jiných kontinentech jsou války, pronásledování otevřené či skryté. Žijeme bezstarostně, aniž bychom o těchto skutečnostech příliš přemýšleli, poněvadž se aktuálně těšíme pohodlnému klidu.

Panel 01

7.4.2019: Poděkování kardinála Dominika Duky plk. v.v. Josefu Musilovi - 11.4.2019: Poděkování AP plk. v.v. Josefu Musilovi ze dne 11.4.2019

V den 80. výročí nacistické okupace nezapomínat připomínat také komunistické zločiny, které byly následkem našeho opakovaného selhání v minulosti, tedy i okupace nacistickým Německem. Ta připravila cestu dalšímu zločinnému systému s jehož následky se potýkáme dodnes. Je čas přiznat své chyby a selhání a ne se neustále vymlouvat na chyby a selhání druhých! J.Š.

* * *

Vážení spoluobčané,Panel 06

Výstava je příležitostí k zamyšlení nad tím, kam a ž vede politický systém založený na nenávisti a na lži i při krásných heslech o jednotě a míru, o blahobytu a sociální spravedlnosti, o novém člověku…  Je zároveň silnou výzvou a varováním, že ani dnes, v době technicky tak vyspělé, nás nic nezachrání, jestliže místo základním lidským hodnotám, lásce a pravdě, dáme průchod osobnímu sobectví a nenávisti v mezilidských vztazích.

Lze říci, že naše žití je plně v rukou „mocných“. Kdy budou zveřejněny všechny dokumenty z doby „normalizace“?

Sejnost FrantisekZakladatel občanské iniciativy vězněných osob s názvem Pankrácká výzva 2015 z 1.9.2015 a známý pražský advokát i vysokoškolský pedagog Mgr. František Šejnost svým nekompromisním postojem k porušování základních lidských práv a svobod vězněných v České republice rozpoutal proti sobě štvanici, která překračuje limity trestní odpovědnosti příslušníků Vězeňské služby ČR.

Tohoto aktivistu se snaží management Vazební věznice Praha – Pankrác psychický i fyzicky zlikvidovat, zejména soustavným ukládáním citelných kázeňských trestů,  tj. umisťování do uzavřené cely plné špíny, prachu, bez odpovídajícího větrání, bez možnosti denního spaní na lůžku, bez horké vody a dalších hygienicky žádoucích potřeb (desinfekce apod.)