Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka

Nejnovější komentáře

 • 14.07.2020 11:59
  Právo a spravedlnost - demokratický řád lidských práv a svobod ...

  Read more...

   
 • 12.07.2020 09:16
  Můžeme mluvit o pravdě či o pravdách jak dlouho chceme. Děláme ...

  Read more...

   
 • 10.07.2020 09:30
  Je to stále stejné. Komunistická strana jde svým směrem svými ...

  Read more...

   
 • 08.07.2020 12:13
  Je to stále stejný nezpůsob jednání komunistů, vůči jinými ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 22:32
  Někteří naši poslanci nesnáší svobodu projevu. Skončí jako ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 21:57
  Kritik Kadyrova zastřelen ve Vídni. Tento stát všechno prohraje ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Vlk_a_koza… Jak se tomu říká, když někdo slíbí vlasti hájit její zájmy a pak slib flagrantně poruší? Vlastizrada, že? Na to bývala šibenice. …

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci tří z ODS, jehož účel je podivný (abych neřekl něco horšího), je určitě nemístné, protože nebyl důvod je učinit. Šlo o vzdání se mandátu za trestních okolností dále uvedených. ÚS sám prohlašuje, že další okolnosti jednání tří poslanců posuzovat nebude -  tu vlastní korupci a vlastizradu, (a že tedy „koza zůstává celá“). To prý je zcela v kompetenci vyšetřovatelů. Ale NS zasáhl do kompetence vyšetřovatelů tím, že nařídil propuštění vyšetřovaných z vazby („vlk se zažral“), a tím umožnil dělat jim něco, čemu měla vazba zabránit. Neboli zmařil práci vyšetřovatelů. Tak pracuje (maně si vzpomínám na silná slova pana ministra) soud? Dokonce Nejvyšší?

Janousek_Roman

Proč Ronald Reagan odmítal komunisty do odpovědných funkcí!

… Nemůžeme se divit: justice převzala z minulého režimu prakticky beze změn soudcovský sbor, který byl zkorupmovaný systémově, a nechala ho, aby se po dvacet let doplňoval o sobě podobné (na jmenování nových soudců měli klíčový vliv předsedové krajských soudů, donedávna téměř bez výjimky bývalí komunisté). Vyhodit komunistické soudce, jichž je u vyšších soudů stále zhruba polovina, se dnes zdá být naprosté sci-fi, a tak nám tato elita národa předvádí, co se v bývalém režimu naučila a jaké hodnoty vyznává. Nechť nás proto nepřekvapí, až Roman Janoušek odejde od soudu čistý jako lilium: nebude to poprvé ani naposledy a rozhodně to nebude zadarmo. ...

Mafie

Níže odpovědi ministra obrany (Ing. Michael Hrbata) a financí (povodňová daň) na ZOI ze dne 2.7.2013

Zvítězila justiční mafie! Propuštění trafikantů je pomníkem nové třídní justice! - Dvacet let Ústavního soudu a ještě dvacet dalších let k vypořádání s totalitou - Může být podvodník šéfem Ústavního soudu? - Zásadní demokratický a ústavní princip rovnosti občanů před zákonem byl zničen - Z poslanců se rozhodnutím Nejvyššího soudu stává nová třída nedotknutelných „lidí zvláštního ražení - Kdo z českých byznysmenů má zájmy v Číně, měl by se spojit s hlavní spojkou na tamní trh, kterou není nikdo jiný než někdejší elitní funkcionář KSČ Miroslav Štěpán - Žádné klíčové rozhodnutí ČEZ se neobejde bez konzultace s předlistopadovým místopředsedou Socialistického svazu mládeže Vladimírem Johanesem a tak dále.

Na moji ZOI ze dne 2.7.2013 ministru obrany Vlastimilu Pickovi ve věci Ing. Michaela Hrbaty, odpověděl Mgr. Roman Hrabačka, ředitel kanceláře ministra, dne 17.7.2013, tedy v poslední den zákonné lhůty 15 dnů. Na ZOI ministru financí Miroslavu Kalouskovi ze dne 2.7.2013 ve věci povodňové daně přišla odpověď dnes.

US_CR_budovaDne 20.července končí volební období ústavního soudce Pavla Hollaendera. Byl jako bývalý člen KSČ (1976-1979) 2x po sobě zvolený soudcem Ústavního soudu jako Pavel Hollaender, nikoliv jako Pavol Hollaender. Je Slovák nar. v Lučenci na Slovensku. Ve spise má pouze fotokopie. Usnesením č. 169 ze dne 16.7.2003 ho Senát zvolil jen na základě fotokopií! Lustrační osvědčení má ze dne 14.6.1993 od českého MV na jméno Pavel Hollaender, nikoliv od slovenského Ministerstva vnitra. Ve spise v Senátu nemá listinu o změně jména. Takže jde o podvod. Na jméno Pavel nemohl být vůbec zvolen. Navíc, všichni soudci Ústavního soudu (od roku 1993 do března 2013) nemají v Senátě originály svých listin, pouze fotokopie!!! Originály Senátu prezident Havel ani Klaus vůbec nedoručily Senátu. Ústavní soudci byli tedy podvodně zvoleni, plat dostávají podvodně a usnesení jsou nezákonná.

Bata_TomasK 81. výročí smrti Tomáše Bati. V tomto článku se zaměříme na dosti opomíjenou Tomášovu vlastnost, a tou je nevídaná schopnost změnit myšlení člověka

Byla to právě tato jeho osobní schopnost, jež způsobila dojmem, že ten člověk je bůh i ďábel, že u něj není nic nemožno. Způsobila, že se mu práce dařila, jako Paganinimu hra na housle. (Sám odpovídal, když mu levice nadávala do milionářů: Bez milionů neměl bych práci pro své lidi. Byl bych jako houslista bez nástroje“.)

Rusko_a_valkaRuské ozbrojené  síly dnes zahájily velké cvičení ve východní a střední části země: bude prověrkou jejich bojové pohotovosti – sdělilo ruské ministerstvo obrany. O tom, že armáda Ruské Federace je připravena na válku, psala  už ve středu “Gazeta Polska“.

Jak podala agentura  Itar-TASS,  prezident Ruska Vladimír Putin se včera setkal s  ministrem obrany Sergejem Šojgu i přikázal mu provést v noci z pátku na sobotu neodkladné zahájení cvičení za účelem prověrky bojové pohotovosti ozbrojených sil Východního vojenského okruhu. "Dnes ráno  se  prověřovacího cvičení zúčastnilo  160000 vojáků, kolem  tisíce tanků a pancéřových vozidel, 130 letadel a kolem 70 válečných plavidel" – oznámil ruský ministr  obrany.... A konečně před dnes fakticky politicky destabilizovanou ČR? Nejsou snad takové souvislosti, jaké napadají,  opravdu důvodem k naprosto nepovrchnímu zamyšlení?

Bata_TomasPoložení základů beztřídní společnosti a deset let jejího života je nejhodnotnější, dějinný počin Tomáše Bati. Je to přeměna námezdného dělníka v podnikatele a tím splynutí „dělnické třídy“ s kapitalisty! Pokračujeme v debatě o Tomáši Baťovi u příležitosti výročí jeho smrti 12. 7. 1932.

„Nejvyšším ideálem řádného živnostníka je touha po vzrůstu. Touha po rozvoji, vůle rozšiřovat svůj podnik, to je kapitál cennější než peníze, síla mocnější než elektřina. Vůle růst přivádí k nám myšlenky, vzory a síly, pod nimiž roste naše živnost ve větší a velkou. - Toto nejlíp svědčí o tom, co vše T. B. pro zaměstnance dělal: Nejméně o 50% vyšší mzdy, než průměr v průmyslu - Účast na zisku, ve výši 30%, postupem let i přes 50%, u důležitých pracovišť násobky platu - 10% úročení investovaných peněz, v podnikové spořitelně totéž - Llevný nákup životních potřeb v podnikovém konzumu (-30%)- Levné stravování v závodních jídelnách - Totéž ve veřejných jídelnách - Nízké nájemné v domcích, levná elektřina, plyn, voda - Pětidenní pracovní týden od r. 1922 - závodní lékaři, závodní nemocnice zdarma!

Bata_TomasTřetí článek jako připomínku 81, výročí smrti Tomáše Bati stavím na předmluvě emeritního profesora  Univerzity T. B. doc. Ing. Františka Trnky: TOMÁŠ  BAŤA  A  DNEŠEK

„Věřím v člověka a v to, že se zlepšuje. Věřím, že tomu zlepšení nesmírně přispívají technické vynálezy, které jsou dětmi lidského ducha. Dětmi ducha člověka, který se vypracoval výše, ukáznil svůj mozek a odvahu a rozdává z toho bohatství druhým, v čemž nachází největší štěstí a naplnění svého života.“ … „Čím vyšší morálka obchodníků a výrobců, tím bohatší lid, tím bohatší země. Nemůže být bohatství tam, kde lidé jsou zaměstnání vzájemným podváděním; nemají času na vybudování hodnot na vytvoření bohatství.“ „Niveau morálky obchodníků a průmyslníků souvisí těsně s niveau kultury dotyčného národa nebo země.“ … „Vynaložme největší úsilí na to, abychom poznali o sobě a o světě pravdu. Nelžeme a nelichoťme, avšak nedopusťme také, aby nám lhali a lichotili druzí“. … „Blahobyt všeho obyvatelstva v zemi, lze vybudovat jen tehdy, když výroba slouží obchodu a obchod výrobě.“

Tomáš Baťa naučil lidi myslet a cítit tak, že jim práce byla pramenem uspokojení nejen hospodářského, ale taky morálního, jako služba druhým.

Bata_TomasO obchodu a podnikání vůbec: „Nechci pracovat v obchodě s lidmi, kteří pohlížejí na obchod jako na příležitost k rabování, kteří v něm chtějí rabovat 10 – 20 roků a pak utéci a trávit z kořisti. Já chci pracovat v obchodě jen s lidmi, kteří se odhodlali v něm setrvat až do smrti, kteří si obchodní službu zvolili za své celoživotní povolání. Slušné živobytí taková služba zabezpečí každému.“

Snad každý Čech ví, že kdysi za 1. republiky existoval ve Zlíně proslulý a často připomínaný podnikatel toho jména. Ale o skutečné tvůrčí síle, jíž proměnil vesnici s 2.600 obyvateli v proslulé světové hlavní město obuvi, ví u nás snad jen pár desítek lidí. Ještě méně lidí si v humbuku levicového štvaní a demagogie dokázalo a dokáže uvědomit ten jeho geniální počin, že on vytvořil to, o co marně usilovali bolševici vražděním, Gulagy a rozkulačováním. Beztřídní společnost.

Pochybuji, že tento tradiční pietní akt vysílala ČT 24 živě a že by byl v archivu veřejnoprávní ČT? - Maminka paní Mašínové zemřela na Pankráci ve vězeňské cele v lednu, při otevřeném okně, bez topení a bez lékařské pomoci, takřka neoblečena! Byla vhozena do bezejmenné díry spolu s 34 novorozeňaty vězeňkyň! I bezbranná  novorozeňátka zabíjeli komunisté jako třídního nepřítele. To nezaznělo z úst žádného řečníka, přitom mělo a hodně hlasitě! - Jak se Cyrilovi s Metodějem málem podařilo civilizovat Čechy …

Z mnoha řečníků stojí za poslech projev předsedy SBPV (Svaz bývalých politických vězňů) Ladislava Bergmana (10:50 min.), kaplana vězeňské služby Bohdana Pivoňky (28:50 min.), kardinála Dominika Duky (34:50 min.), který nemilosrdně porovnal současný a komunistický Parlament, báseň Jiřího Pospíšila NEZAPOMEŇ (40:50 min.), Zdeny Mašínové (41:25 min.) a na záběr opět Bohdana Pivoňky (43:05 min.) o české povaze. Zúčastnili se zástupci velvyslanectví Francie, Holandska, Polska a USA.