Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 03.08.2020 16:18
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 03.08.2020 11:02
  Vážený pane, prosím, přijměte mé upřímné pozdravy. Přišel ...

  Read more...

   
 • 03.08.2020 11:00
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 03.08.2020 09:07
  ... Když tam byl přivezen, nedopravili ho do nemocničního ...

  Read more...

   
 • 03.08.2020 09:06
  Připomínám, že Magnitského zákon schválil i Evropský parlament.

  Read more...

   
 • 03.08.2020 09:03
  JÁ NIC, JÁ PRÁVNÍK. P.W. Zničení Pavla Wonky s následkem smrti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Lomeck_Oldich

Žádost o zaslání obchodní smlouvy , uzavřené MČ Prahy 1 s firmou MOYA s.r.o., ze dne 7.4.2013

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký na moji ZOI ze dne 15.3.2013 odpověděl v zákonné lhůtě 15 dnů v poslední den.

11.12.2012 Ing. Oldřich Lomecký (z protokolu jednání zastupitelstva Prahy 1): „… Co se týká otázky zastupitelky Valentové, hovořilo se o tom v inzerátu Remaxu. Tento inzerát nebyl důvodem k výpovědi, nikde tam inzerát uveden není. Někde se objevil, není pravda, že jsme o tom nebyli informováni, že taková věc na internetu běhá, ale nebyl důvodem, mohl vyvolat určité pochybnosti o tom, jestli stanovená výše nájemného je objektivní nebo není. Jedinou odpovědí na objektivitu je veřejná soutěž, ke které došlo. Tento inzerát, který koloval, v žádném případě důvodem k výpovědi nebyl. Byla to nadbytečná informace, se kterou si každý naložil jak uměl. Smlouvaje na dobu neurčitou. (Pokřik v sále) Důležité je to, co si přečtete na papíru, který jsem podepsal.“

CSOB_logoMinistr Blažek se vzdal odvolání v kauze Jana Šafránka – Mark Knopfler zrušil koncerty v Rusku!

… O čom inom ako o Morálke je rozhodnutie Najvyššieho súdu "Zákon nestačí banka musí taky držet slovo řekl soud" a ktorý odborníci považujú za kľučový pre budúce posudzovanie poctivého obchodovania? Je poľutovaniahodné, že Městský pražský soud to absolútne nebral do úvahy. Možno na Slezskej 9 stratili kľúč podobne ako moju Žalobu na Obvodnom pražskom súde pre Prahu 5. …

Alzheimer_II… Přirozeným zdrojem vyjmenovaných vitamínů byla vždy zelenina, ale to již neplatí. Obsah vitamínů a minerálů v zelenině a v dalších plodinách se snížil za posledních 50 let o 80 %, to znamená, že naše strava je chudá na vitamíny, minerály a stopové prvky. Chemické reakce, které jsou na těchto vitamínech závislé nemohou probíhat nebo jsou změněny a tím je porušeno naše biochemické zdraví.  To je příčinou celé řady zdravotních problémů od alergií, demencí, depresí, neplodnosti, předčasného stárnutí, mozkové mrtvice, přes nemoci srdce a krevního oběhu,  až k těm velmi závažným jako je rakovina. …

StB_logo… Dnem 15.února 1990 je odvolávám z dosavadních funkcí na II.správě SNB – Po dobu zařazení v záloze pro přechodně nezařazené příslušníky náleží jmenovaným dosavadní funkční platy. Po tuto dobu se nemění ani výše difer. příplatku. Doba zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky se hodnotí jako výkon funkce první kategorie u příslušníků dosud zařazených ve funkcích I.důchodové kategorie. Předem projednáno ve zvláštní komisi MV ČSSR. … Důvod: Nelze je převést na jinou funkci. …

Neas_a_korupceAmnestii premiérovi zřejmě donesl poštovní holub a kdy a kde ji podepsal, neví.

V poslední den zákonné lhůty jsem obdržel na moji ZOI (20.3.2013) dvě odpovědi dne 4.4.2013. První bez příloh, druhou s přílohami. Zhodnocení ponechám na čtenářích. J.Š. 5.4.2013

Cincar_Jan_K_231_CDNV pátek dne 26.dubna 2013 od 12:00 hodin vzpomeneme před OS Trutnov 25.výročí smrti Pavla Wonky a jeho nedožitých 60.narozenin.

Přináším článek z kanadského časopisu K 231. Autor je zřejmě bratr manželky spisovatele Josefa Škvoreckého. Mezi kanadskými krajany vykonala velký kus práce Eda Ottová. Pohár hořkosti pro Edu Ottovou (2. dubna 1931 - 10. prosince 2010). O Janu Činčarovi není nic na internetu k nalezení… Čest jejich památce a odkazu!

 

Pachman_Notre_DameOS Ostrava: 8.4.2013, 9:30 hod.

Po devítiměsíčním vyšetřování se skladatel Richard Pachman dozvěděl, kdo byl původcem čtyřletého pronásledování, jehož byl obětí. Během této doby dostal stovky textových zpráv z sms bran a e-mailů ze skrytých IP adres, které mu mnohokrát vyhrožovaly smrtí, ublížením na zdraví jemu i členům jeho rodiny. Byly mu zakládány falešné profily na sociálních sítích a kamkoliv cestoval, byly mu posílány zprávy o tom, že je pod trvalou kontrolou a že na příslušném místě „chcípne“.

KSCM_NSDAP… Klíčový význam v tomto smyslu má nález Ústavního soudu ze dne 15.11.2010, sp. zn. I. ÚS 517/101, ve kterém Ústavní soud postuloval důležitou thesi (§ 27). že si lze „v konkrétnostech představit mnoho případů, ve kterých by informace o soudcově členství v KSČ mohla vyvolat (na první pohled) objektivní obavu z podjatosti soudce.“

 

Komarek_Jiri_a_JanaNovým předsedou SPOZ byl na jejím sjezdu minulý víkend zvolen bývalý kriminalista mjr. Bc. Zdeněk Štengl. Do roku 2006 pracoval jako šéf chrudimské kriminálky.Komrkova_Jana_parte_200110 Byl členem zločinného spolčení proti mé osobě za účelem rozbití kontaktu s moji tehdy dvanáctiletou dcerou. V roce 2002 vydal usnesení na zahájení mého trestního stíhání na základě neexistujících zranění tyranů mé dcery, neeexistující mozkové příhody bývalého tchána apod. … Je docela možné, že Zdeněk Štengl má na svědomí i obvinění Jana Šafránka ze znásilnění a dalších nevinných slušných lidí. … Na policistu Štengla jsem se marně pokoušel na ústředí IMV v Praze podat trestní oznámení. …

 

SDL_logo_100Třetí správní žaloba proti rozhodnutí ministerstva vnitra o odmínutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku má už standardisovanou formu: disponibilní argumenty strany už dávno vyčerpaly, a tak jen opakujeme, v jakémsi podivném byrokratickém rituálním tanci, do nekonečného cyklu se uzavírající úkony: žaloba–rozsudek o nepřezkoumatelnosti–nové rozhodnutí–žaloba–rozsudek o nepřezkoumatelnosti–nové rozhodnutí… A dokud nezemřeme, činit tak dozajista budeme, bez naděje na jakýkoli posun.