Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Gerhard Schmidt (nar. 1939), občan bývalé Německé demokratické republiky (NDR), se v roce 1976 chtěl dostat do Západního Německa. Nepovedlo se. Zadrželi ho a po pár dnech věznění ho vrátili do NDR. Příští rok se pokusil celou akci zopakovat, tentokrát s celou rodinou. Výsledek byl tragický. Gerharda pohraničníci 6. 8. 1977 zastřelili a pozůstalou vdovu s třemi dětmi předali STASI.

Wonka Pavel mrtevDne 5. 4. 1984 zahájil vyšetřovatel okresní prokuratury v Trutnově JUDr. Miroslav Soukup trestní stíhání proti Pavlu Wonkovi (nar. 1953) za to, že 7. 2. 1984 „vyplnil svým psacím strojem formulář ,Socialistický závazek naWonka Pavel počet 40. výročí SNP‘“+, v němž se „zejména zavazuje ,prosazovat, aby v závodě [Mileta Hořice] nedocházelo k porušování zákonnosti, usilovat o zjištění trestné činnosti ředitele závodu Karla Novotného a řidiče Jiřího Noska, prosazovat, aby ředitel závodu uhradil škodu, kterou ... způsobil svým jednáním, a usilovat, aby další škody nepáchal“. Podle vyšetřovatele Wonka oba jmenované „členy KSČ“ takto „nepravdivě obvinil“ i na veřejné schůzi KSČ dne 14. 2. 1984.

Trestní stíhání se vleklo téměř 4 roky, až bylo dne 5. 2. 1988 zastaveno Okresním soudem v Hradci Králové s tím, že „trest, k němuž může stíhání vést, je zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obžalovanému již uložen“.

Šlo o nepodmíněné tresty odnětí svobody v trvání 14 měsíců podle rozsudku Okresního soudu v Náchodě z roku 1984 a 21 měsíců s následným tříletým ochranným dohledem podle rozsudku Městského soudu v Praze z roku 1987.

Pro neplnění podmínek onoho ochranného dohledu byl Wonka vzat 5. 4. 1988 do vazby a dne 26. 4. 1988 v královéhradecké věznici zemřel.

Sacher RichardAktualizováno 16.5.2020:  K probádání rozkazu ministra vnitra Sachera historiky z ÚSTR nedošlo ani po 30 letech?!

Tento rozkaz je „odměna“ za „cinkání klíčky“ a to s jedná jen o Plzeň! Kolik z těchto příslušníků SNB bylo „rehabilitováno“, bývalými kolegy a nastoupilo zpět do bezpečnostních složek? Kolik z nich dnes pobírá  padesátitisícové důchody - za podporu zločinného komunistického režimu?

Statisíce obětí zločinného komunistického režimu nebyly odškodněny či jen pár korunami, pokud vůbec?! Pachatelé zločinů proti lidskosti či jejich pohrobci, pokračují ve svých zločinech dodnes. Nebude-li mít země sílu se tomuto dědictví totality postavit, budou napáchány škody mnohem větší, než hrozí koronavirem a suchem.

Opět ohrožujeme sami sebe nejvíce. Nyní se rozhoduje, zda budeme žít v nové formě totality, nebo si svobodu a demokracii vybojujeme vlastním úsilím. Žádná totalita nemůže trvale zajistit blahobyt a prosperitu a už vůbec se demokratické hodnoty „nevybojují“ na zahradách, chalupách, v hospodách, na dovolených či v supermarketech. Svoboda nebyla nikdy zadarmo, jen otroctví - bez boje!

Předsedovi Vlády ČR, Předsedovi Senátu ČR, Předsedovi Poslanecké sněmovny ČR Ministryni spravedlnosti ČRWonka Pavel

Wonka Pavel mrtev

Vážení,

Jakožto členové a příznivci čechoslovakistického hnutí, jež má býti hnutím demokratickým, dovolujeme si obrátit se na vás s naléhavou žádostí ohledně soudu ve věci potupného odškodnění pozůstalých po vězni svědomí Pavla Wonky zavražděném komunistickým režimem. Žádáme, abyste nalezli důstojný způsob, jak odčinit tuto urážku pozůstalých a spolu s nimi všech pronásledovaných a všech příznivců demokracie, a pozůstalé veřejně odškodnit.

Hidzab studentky a Sabatova… I přesto, že ředitelka školy Ivanka Kohoutová věnovala celému letitému soudnímu sporu nemalé úsilí, čas a zdraví, po vážné debatě na doporučení právního zástupce školy, který ji zastupuje zdarma, učinila v tomto principiálním sporu rozhodnutí, že se zpětvzetím žaloby souhlasit žalovaná nebude. V současnosti ji totiž k tomuto postoji nutí nejen odpovědnost za školu, její žáky a zaměstnance, ale i morální povinnost a vědomí, že celý spor je předmětem celospolečenské debaty, a veřejnost si zaslouží, aby o věci bylo rozhodnuto. …

* * *

Deníkem N byla dne 28. dubna 2020 uveřejněna zpráva, že ve věci: A. A. Jamaal vs. Střední zdravotnická škola v Praze (tzv. „šátková kauza“) byla žalobkyní vzata žaloba zpět. K uvedenému tímto sděluji jako právní zástupce školy následující prohlášení:

Kim Cong unBlasfemické informace o Kim-Unovi, je nutno brát podobně jako urážlivé prohlášení prezidenta Zápotockého v roce 1953, který den před peněžní reformou prohlásil, že žádná peněžní reforma nebude.Zapotocky lze 290553

 

Připomínka K.Mrzílek, 28.4.2020

 

P.S. Blasfemický =  rouhavý. J.Š.