Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.02.2019 18:19
  Pane Šinágle, navazuji na Váš článek o sněmu ANO a o projev p.

  Read more...

   
 • 12.02.2019 05:38
  V mém případě, je anonymita nutností a místo extrémního ...

  Read more...

   
 • 12.02.2019 05:26
  Ať mi nikdo nevykládá, že tohle se mi jen zdá, že je to ...

  Read more...

   
 • 04.02.2019 04:37
  To co jste napsal o nemožnosti nás Čechů si řešit problémy ...

  Read more...

   
 • 02.02.2019 15:51
  Z mé zkušenosti na vojně: Náš tankový pluk již v r. 1977 ...

  Read more...

   
 • 02.02.2019 15:48
  "Je v našem evropském zájmu, aby na kontinentu byli američtí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Kalousek pionyrMladý budovatel, hlasatel lepších zítřků. Ano, je to z jeho rodné Bechyně, kdy se slavnostně odkrývala pamětní deska k 50. výročí KSČ na Čechově ulici v Bechyni. Mladý Míra a starý Míra se nezapřou. Prostě recitovat to umí, vždyť vyhrál i Celoarmádní ASUT v Bechyni v roce 1985. No i vojenskou službu měl skvělou, jako důstojník PHM letištního praporu (předurčen do zálohy), absolvent VKVŠ na letišti v Hradci Králové vlastně "prožil" na Letištním klubu jako součást složky politického aparátu -  kulturní úderky, nástěnky, názorná agitace. Celou dobu v polobotkách a v teploučku. Kolegové Heinic a Šulc by mohli vyprávět...

Kristus a Farizejove„Sprostí, zchytralí a zákeřní dokáží i bezpráví povýšit na právo.“ – „Zákon pro člověka učiněn jest, a ne člověk pro zákon! Člověk je pánem zákona a zákon není pánem člověka!“ -  „Základem trvalé přízně a dobré pověsti je spravedlnost, bez níž si žádný skutek  nezaslouží chvály.“ - Dříve se totiž komunisté báli alespoň Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ, ale dnes se už nebojí nikoho a ničeho. Mnozí z nich nám to každodenně dokazují svými slovy i činy. - V menšině jsou pak mezi nimi i lidé zcela neschopní a současně i nečestní, kteří kupodivu mohou ve svých funkcích dlouho vydržet, zvláště pokud všechno nekriticky podepisují a jsou dobře zapsáni ve svém „svazu známých.“ - demokracie je nejzkaženější společenské zřízení, které umožňuje „svobodně“ demokratické zvolení horní vrstvy „lotrů“, kteří se pak též jako lotři chovají. - Společenská skupina „oddělených“ je přitom velice široká – politici, kteří myslí pouze na sebe, podnikatelé, jejichž majetky jsou pochybného původu, manažeři, kteří ničemu nerozumějí, ale přesto všechno řídí, soudci a státní zástupci, kteří křiví právo, v trestání  jiných lidí nalézají potěšení a upevňují si tím vlastní ego, „slovutní“ advokáti, kteří za peníze lžou anebo učí lhát jiné, i drobní, leč lokálně mocní úředníci, kteří dokáží otrávit široké okolí své působnosti. - Kolik mocných „oddělených“ bylo pravomocně odsouzeno za spolehlivě prokázané zločiny? Buď jsou tedy tak schopní zločinci, anebo státní zástupci a soudci jsou zcela neschopní břídilové. - Žádná vášeň nedokáže tolik riskovat jako hrabivost. Vždyť ostatní vášně mají i své meze a lze je krotit strachem.“

 

Solon II„Na to, že jsou rozvrácené mravy, že vládne ničemnost, že se vztahy mezi lidmi zhoršují a vedou k zločinům všeho druhu, si stěžovali už naši předkové, na to si stěžujeme my, na to si budou stěžovat naši potomci.“ (Lucius Annaeus Seneca – 4 př.n.l.-65 n.l.; O dobrodiních)

  „Zeptejte se kohokoliv z nich, co dovede, a nikdo z nich nebude vědět, co říci. Ve svém ubohém životě nikdy nepotřebovali vlastní ruce… Nejsou k ničemu dobří… Žijí z nejhorších instinktů davu a jeho zvířecí řev hojí jejich nesplněné ambice.“ (Ruský spisovatel Vladimír Jemeljanovič Maximov – 1930-1995)

  „Není lepšího přítele na světě pro člověka než vědění. Vědění je lepší než pokladna, neboť pokladna se musí střežit, ale vědění střeží tebe samotného.“ (Arabský mudrc Luqmán – 8.stol.n.l.)

 ***

         Žijeme v době mravního úpadku a rozvratu tradičních civilizačních hodnot. Největší vinu na tomto tristním stavu mají zejména politici, které jsme si zvolili v mnohdy naivní představě, že budou sloužit nám a bytostným zájmům celé naší společnosti, nikoli zištným a sobeckým zájmům skupinovým a svým vlastním. Ačkoliv mnozí z našich politiků již dávno prosluli jako lháři a manipulátoři, stále mají dostatek nerozumných, nevědomých a mnohdy i hloupých příznivců, kteří jim přes veškeré dosavadní špatné zkušenosti stále znovu a znovu dávají své hlasy, nekriticky je obdivují a vulgárně útočí na jejich oponenty.

Pro některé naše politiky je přitom pocit společenské nadřazenosti a své vlastní výjimečnosti tak silně motivační, že se neustále snaží zviditelňovat „objevnými“ teoriemi a vyvoláváním představ o nejrůznějších vnitřních i vnějších nepřátelích, proti kterým právě oni stojí v první řadě.  Tyto „nepřátele“ pak průběžně mění podle svých momentálních potřeb, přičemž zcela nově lze zaznamenat neustálé zvyšování zlobných až nenávistných útoků na nejrůznější nekonformní „vzdělance“.

Havel Sinagl 1 171108Západ se dá shrnout větou "Lid si ustavuje Vládu," Východ se dá shrnout větou "Vláda si ustavuje Lid".Caslavska JS 020512

Jestliže pořád nechápeme, že Vláda je umělá a dohodová věc, vyrobená až na společenskou objednávku, a proto cítíme trpnou povinnost ji vždycky poslechnout, poslechněte... není to nakonec proto, že nemáme nějaký ten Lid - v případě národního státu se dá nazvat prostě Národ - který by Vládu předcházel? To se žádným cinkáním klíčema, peticemi, stížnostmi na vládu, prostě celou touhlectou demogracií nevyřeší. Demokracie naopak ještě roli Vlády zvyšuje - jak se říká "s čím kdo zachází, s tím taky schází". A tak připíjím na zdraví všem, kteří konečně tuhle fintu prohlédli, přestali si blbnout hlavu nekonečnými škandály politiků a místo toho začali řešit věci veřejné přímým občanským způsobem, bez státního aparátu... a přeji jim, aby jejich řady rostly!

Bata UV avers 2018Za komunistů byl úspěšný také ing. František Čuba, který ve Slušovicích na Zlínsku vytvořil světový úspěšný Agrokombinát, který obdivovali zemědělští odborníci z celého světa, Bata UaP rizeni zavodu str 84hlavně ze západu. Rovněž František Čuba odmítal jít to politiky, zastávat např. funkci ministra zemědělství. Třikrát mi nabízeli místo ministra… Řekl jsem tehdy, že radši půjdu poklízet telata, než bych šel dělat ministra zemědělství. Pro mě to byl jiný okruh činnosti. Vím, že dnes může dělat ministra každý, ale otázka je jak, říká ing. Čuba. Je velká škoda, že po převratu v roce 1989 Slušovice skončily. Zasloužil se o to i Václav Havel a spol. Ing. Čuba i dnes navrhoval Nečasově vládě, že by opět slávu Slušovic znovu pozvedl. MF Dnes řekl: Kdyby nám dal někdo 10 miliard korun, tak do jednoho roku by vzniklo nové družstvo, které by fungovalo na stejných principech jako před lety, řekl F. Čuba. Dnes by měly tržby 150 miliard korun, jak vypočítala skupina profesora Tvrdoně. Takže by se jim dařilo velmi dobře.

Masin Josef pozvanka RnL 260816Právě ve dnech, kdy jsem si s hrůzou připomněl, že prezident ani třicet let po „revoluci“ ještě nevyznamenal členy skupiny bratří Mašínů, se objevila potěšující Masinove vojacizpráva, že se bude jejich příběh točit na film.

Bohužel, prezidentovi musím odpustit, protože od něho nevyznamenání neberu jako zradu. On se chová tak, aby nevzbudil vlnu nevole podělaných Čechů, kteří prostě pořád ještě neprohlédli, že přijali komunistickou zvůli a vraždění politických odpůrců za své. Chce-li být prezidentem všech Čechů, nemůže přehlédnout jejich zbabělost.

Vy, co skupinu Mašínových považujete za vrahy, vy nejste srozumění, že oni byli po příkladu svého otce hrdinové a vyhlásili válku komunistickým vrahům a jejich ochotným pomahačům. Jako esenbákům, když potřebovali od nich zbraně, a nepotřebovali, aby SNBáci  předali komunistické justici jejich popisy, a když pan účetní, otec dětí, vytáhl na Josefa Mašína pistoli a pak s ním prohrál rvačku o ni. Možná nerozumíte tomu, co znamená, když Radek se od „rodné“ strany nechal vycvičit na komunistického záškodníka a vraha.  I já, šestnáctiletý žák vojenské školy, jsem byl poslán do lesa chytat Radka, když podpálil kdesi u Morkovic stohy slámy několika JZD. (Neběžel lesem. Ukradl vojenskou motorku, a že byla porouchaná, s klidem Angličana, jak se tehdy říkalo, si ji nechal opravit ve vojenské opravně zdarma.

Tautz Hartmuth„To moje snažení má jediný cíl. Nechtěl bych být v nějakém registru sousední země vedený jako pachatel trestné činnosti“¨

Veřejná zasedání u Okresního soudu v Chebu, Lidická 1, dne 11. 12. 2018. Soud bude projednávat 4 návrhy na soudní rehabilitaci bývalých východoněmeckých občanů, kteří se přes Československo pokoušeli dostat do Německé spolkové republiky, byli přitom zadrženi československými pohraničníky a posléze bez soudního rozhodnutí předáni bezpečnostním orgánům bývalé Německé demokratické republiky.

Pametni deska ZH68 031218Slavnostní odhalení pamětní desky a vernisáž výstavy A Second Life - druhý život.

Tato velká akce si zaslouží naši pozornost. Před delší dobou v roce 2014 napadlo pana Jiřího Vančuru a jeho kolegy vzdát dík univerzitě za všechny české a slovenské studenty, kteří tam po roce 1968 studovali. Bernská univerzita už přece desku má. Při návštěvě kostela Fraumünster uviděl desku československých uprchlíků z roku 1978, kterou tam instalovali jako poděkování Švýcarsku a to je inspirovalo.

MZV deskaPane Jane Šinágle.

Před dvěma týdny jsme se s přáteli jako každoročně setkali u Hlávkovy koleje a poté jsme se odebrali na Národní třídu a Albertov. Stejně se scházíme na začátku adventní doby. Setkáváme se tak každý rok a nyní již jako generační pamětníci událostí změn před třiceti lety. Počátky drolení režimu vyvrcholily brutálním zásahem proti pochodu studentů z Albertova na Národní. To nás sbližuje, ač v posledních letech jsme vždy na vše neměli stejný názor. Na čem se však shodujeme je uznání všech, kteří nesou světlo a energii té neuvěřitelně krásné a nezapomenutelné doby. Napadá nás citát Karla Čapka:, „Ten do uhasil všechna světla majáku, je zodpovědný za všechna ztroskotání“.  Život je svou vnitřní podstatou ustavičné ztroskotávání. Avšak být ztroskotancem znamená neutonout. Zachránit se a žít ….Vy, pane Jane Šinágle, nesete světlo a vše co děláte je opravdový hlas demokracie a svobody.

Fortyn KarelSi myslíte, že před nějakým výzkumníčkem z IKEMU si celý mohutný farmaceutický průmysl sedne na zadek a léky proti cukrovce přestane dělat? Nemáte tušení, jak to u nás chodí! Nám nebude žádný mladíček kecat do našich velkoprůmyslových zařízení!

Si myslíte, že přestaneme dělat léky, které se vyrábějí v milionech tun? Myslíte si, že to je jenom tak? Nemáte ani tušení, co my se nastaráme, abychom udrželi výrobu v chodu! Výrobu a prachy, co inkasujeme! Netušíte, jak si stojíme v žebříčcích nejbohatších lidí světa. Na nás si dávejte setsakra pozor!