Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út říj 16 @08:00 -
MS Praha - Slezská: Žaloba členů KPV na vedení KPV ČR
út říj 16 @18:00 -
Praha: katedrála sv. Víta: Jan Pavel II.
čt říj 25 @17:30 - 07:30PM
Praha Americké centrum: O přímé demokracii

Nejnovější komentáře

 • 14.10.2018 15:44
  Poslední komentář na těchto webových stránkách je ze dne ...

  Read more...

   
 • 13.09.2018 23:18
  Situace v Diplomatickém servisu byla zhodnocena komplexním ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 12:01
  Tento případ boje politických stran proti nepohodlnému vysokému ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 11:58
  Ke článku KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:31
  Pane Mikolášku, bohužel odkaz není funkční? Prosím o zaslání ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:16
  Vážený pane Pánku, první zpráva, potomci JAB o tom moc neví.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

MZV deska

Aktualizováno: 

Pane Šinágle, děkuji za Váš a trvalý občanský postoj. Dovoluji si Vám poslat poznámky k situaci kolem MZV a jedné příspěvkové organizace...... je to jen pár myšlenek, ale dost výbušných:LN Skerik Ladislav 240918

Situace v Diplomatickém servisu (DS) byla zhodnocena komplexním auditem (provedeným GIA MZV) v lednu 2016. Zejména se jednalo o nedodržování zákonů a to - zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – v organizaci nebylo zajištěno oddělení jednotlivých funkcí tak, aby nebyl žádný pracovní postup prováděn jednou osobou, ale naopak více vzájemně se kontrolujícími pracovníky. Zákon o finanční kontrole ukládá orgánu veřejné správy zajistit předběžnou finanční kontrolu plánovaných výdajů (předběžná finanční kontrola před vznikem závazku) a uskutečňovaných výdajů (předběžná finanční kontrola po vzniku závazku). Tato kontrola je v orgánu veřejné správy zabezpečena oddělením funkcí „příkazce operace“, „správce rozpočtu“ a „hlavní účetní“. Oddělení funkcí příkazce operace a správce rozpočtu není u ředitelky ekonomické sekce nastavena. Takto nastavený systém je v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Zákon byl  ignorován celých 15 let!

Pes pachova stopaAdvokát Robert Cholenský zve všechny zájemce na zítřejší tiskovou konferenci před nadcházejícím veřejným zasedáním o návrhu na povolení obnovy trestního řízení jeho klienta Michala Šnajdra (tisková zpráva). Konference se uskuteční v Praze, v advokátní kanceláři Kláry Samkové (Praha 2, Španělská 6, pátek 14.září, 10:00 hod. J.Š.)

V případu samotném zatím žádné změny: skuteční únosci, Lorenc, Ševčík, Salvet, Zavadil a další, přijdou k soudu, pokud je vůbec jako svědky obeslal, normálně po svých, jako svobodní lidé, a tak také odejdou, zatímco nevinného odsouzeného přivede eskorta z Mírova. Soudkyně praví, že není důvod na rozsudku čehokoli měnit, vždyť o vině rozhodl jednoznačně policejní pes, načež se zase všichni v poklidu rozejdeme do svých domovů. Vyjma, pochopitelně, Šnajdra, ten si musí na Mírově ze svého trestu odsedět ještě cca devět let.

CopyrightJednoznačné hlasování Evropského parlamentu ve prospěch směrnice o autorském právu jasně ukazuje nezávislost na technologických gigantech

Dobrý den,

Evropský parlament dnes přehodnotil své červencové rozhodnutí a téměř 200 hlasy odsouhlasil návrh směrnice o autorském právu. Ta má zaručit implementaci řešení, které zajistí spravedlivé odměňování tvůrců, po kterém volají již několik let. Více informací od Evropského sdružení autorských asociací GESAC k dnešnímu schválení směrnice naleznete v přiložené tiskové zprávě:

Štrasburk, 12. září 2018 – Evropský parlament dnes přehodnotil své červencové rozhodnutí a téměř 200 hlasy odsouhlasil návrh směrnice o autorském právu. Ta má zaručit implementaci řešení, které zajistí spravedlivé odměňování tvůrců, po kterém volají již několik let. Evropské sdružení autorských asociací GESAC chce tímto poděkovat všem europoslancům, kteří v uplynulých měsících a letech neúnavně vyvraceli dezinformace a nepodlehli obrovskému tlaku, jenž na ně vyvíjela kampaň plná nekalých marketingových praktik vedená technologickými giganty.

Nevyužité vstřícné gesto od České chirurgické společnosti - MUDr. Karel Fortýn prováděl devitalizace nádorů u lidí po 44 let a u zvířat po 30 let!

* * *

CO BY MĚL MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR VĚDĚT:

Asi před 3 lety jsem navrhoval městu obnovit systém inspektorů pořádku a hovory s občany. Pan primátor mi odpověděl, že oni to mají zařízeno jinak. Neměli.

1. Inspektoři veřejného pořádku:

Inspektor veřejného pořádku chodil celý den po městě, zapisoval závady pořádku, na místě zjednával nápravu a měl pravomoc udělovat pokutu za porušování pořádkových opatření, například vjezd auta na chodník, braní vody z potoků v době zákazu, atd. A namístě nechal odstraňovat závady městskými podniky (odvoz černých skládek, rozbité dlaždice na chodnících a p). Pro takové účely by měla radnice smlouvy s řemeslníky, kteří opravy prováděli na objednávku inspektorek. Práce inspektorek by mohly vykonávat pracovnice místních částí ve svých obvodech, ve svých pracovních dnech a mimo úřední hodiny. Měly by pracovní uniformy, aby je poznali občané a „napotkání“ by též přijímaly návrhy, nápady a stížnosti občanů. Ty by pak předávaly pracovníkům radnice. O tomto předání i o výsledku by pak informovaly občany.

YustitiaHésioda z Askry: "Vždyť spravedliv být, to neštěstí nosí."

Úpadek naší normotvorby je dlouholetým a tíživým problémem, který si mnozí slušní občané začnou uvědomovat až tehdy, kdy se potřebují opřít o právo jako o „hradbu obce“ (Hérakleitos z Efesu). Náhle totiž nejprve s údivem a posléze i s hrůzou zjišťují, že platné právo je spíše ruinou, která poskytuje útočiště zlodějům a lupičům a mezi jejímiž rozvalinami kvílí vítr.

Ne.…. mne, pane ministře. Vám nevadí, že Vám každých 20 minut zemře onkologický pacient, jenž mohl být zachráněn? Fortyn Karel

        1. Vaše ministerstvo porušuje pravidla svého působení. Ministrem B. Fischerem vydalo v r. 2001 neoprávněně zákaz používat k léčení rakovinových nádorů devitalizaci, přičemž metodu, (jak sami lživě a hrdě tvrdí), nevyzkoušelo!

 1. Máte na ministerstvu oddělení léčebných metod, které za 61 roků tuto metodu nezkoušelo a jenom hlásí, že je Non lege artis, protože není vyzkoušená. Kde máte nějakou logiku?
 1. Metoda chemoterapie, útrpná a málo účinná, již používáte, nechává každoročně ke 30 tisícům mrtvých, i dětiček a maminek, a spolyká 12 – 14 miliard korun ročně. Přičemž se u Vás řve, že jste podfinancovaní.

Dne 28.7.2018 jsem podal ZOI k rukám gen. řed. ČT Petra Dvořáka. Dne 14.8.2018 byla ZOI zamítnuta. Poslal jsem stejného dne obratem doplněný dopis opět k rukám gen. řed. ČT. Dne 1.9.2018 jsem podal stížnost na ČT k rukám předsedy RRTV Ivana Krejčího. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ZOI nejsou žádné lhůty na odpovědi, lze očekávat reakce spíše v řádech měsíců, pokud vůbec, zejména pokud se jedná o ČT. Nechme se překvapit. Mé poslední kroky ve věci to nejsou. Veřejnost bude na těchto webových stránkách o dalším vývoji informována.

 

Z rozsudku KS Praha ze dne 27.8.2018:

Peprovy spray„Obviněný Ing. Bohdan Šimeček, nar. 1. 7. 1966, trvalý pobyt Svatovítská 578/18, 160 00 Praha 6 – Dejvice, je vinen spácháním přestupku proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích, kterého se dopustil tím, že dne 21. 6. 2016 v prostorách chodby Městského úřadu Žebrák, po předchozím slovním a fyzickém konfliktu, vytáhl na Jana Šinágla pepřový sprej a dvakrát mu jej stříkl do očí, čímž způsobil Janu Šináglovi exzém víček a okolí očí, pročež byl Jan Šinágl nucen vyhledat lékařské ošetření, a bylo mu předepsáno užívání očních léků po dobu 1 týdne. Obviněný tedy úmyslně narušil občanské soužití drobným ublížením na zdraví.“.

… U žalobce v postavení úředníka územně samosprávného celku se předpokládá schopnost se ovládat, a to i v situaci, kdy mu je ze strany občana položena otázka spadající do sféry jeho soukromého života. Chování žalobce nebylo adekvátní, a to s přihlédnutím k místu, času i osobám žalobce a osoby zúčastněné.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká služeb knihovny a jejich hodnoty pro čtenáře a jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 5 minut. Zúčastněte se prosím průzkumu bez ohledu na to, jak často služeb knihovny využíváte. Velmi nám pomůžete.

Dotazník naleznete zde: https://web2.mlp.cz/pruzkumy/index.php/168271?token=J6jOYYwd&lang=cs

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný čas s knihou.

Vaše Městská knihovna v Praze