Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2019 08:38
  Mnozí ohnuli páteř, ale mnozí ji také dokázali narovnat.

  Read more...

   
 • 15.07.2019 09:18
  Tomáš Pecina: Karel Gott byl po celá 70. léta symbolem ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 10:58
  V jednotě proti Babišovi jako za komunistů! Ten člověk musí být ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 09:06
  Na tom přece nemůže být nic až tak složitého, chce to udělat ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:24
  Vážený pane, děkuji Vám i za projev důvěry, s pochopením pro ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:17
  Vážený pane Šinágle, děkuji za Vaši obětavou práci a energii ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

… Sám jsem v minulosti jako okresní prokurátor v rámci všeobecného dozoru (byl záměrně zrušen) dozoroval i OSPOD (dříve se to jmenovalo jinak). A musím říci, že pokud ty "baby" nepocítí dozor a strach, tak jsou jako utržené od řetězu. …

* * *

Dobrý den,

dnes dne 5.6.2019 jsem dostal výsledek soudního stání, kdy byl rozsudek předsedkyní senátu JUDr. Renatou Pospíšilovou a soudci JUDr. Šárkou Dvořákovou a Mgr. Martinem Hrabovským vynesen 13.3.2019. Nic na tom, že soud je povinen toto dodat do 30 dnů od rozsudku, soud v Ostravě zákony nezajímají, protože všechno znají. Jejich slova.

 

Další táta Dominik Floder se svými dětmi likvidován českou justicí

Všichni totalitně uvažující politici především usilují o to, aby národ rozdělili a jeho jednotlivé skupiny poštvali proti sobě. Je to prastará osvědčená metoda a již od dob Caesarových je stále úspěšně užíváno pravidlo „Rozděl a panuj!“  - „Krásně promluvená řeč nese ovoce, je-li spojena s činy, tak jako nádherný, krásně zbarvený květ, jestliže nádherně voní.“ (Buddha) - Ani jediný politik přitom dnes neřekne (protože to ani neví), že „rovnost je nejvlastnějším znakem spravedlnosti“ (M.T.Cicero), protože ani nechápe, že v zájmu stability společnosti musí stejnou měrou měřit bohatým i chudým, aby tak byli oboustranně a smysluplně chráněni jedni před druhými.

* * *

Příznačným pro tuto situaci je tento výrok jednoho z nejproslulejších antických filosofů, Hérakleita z Efesu (asi 544-484 př.n.l.): „Slušelo by se Efeským, aby se všichni dospělí oběsili a zanechali město nedospělým, neboť vyhnali svého nejzdatnějšího muže, Hermodóra, říkajíce: „Z nás nebudiž nikdo nejzdatnější, anebo budiž jinde a u jiných!“

Na žádné právnické fakultě se nedozvíte, že podle historika Strabóna (64 př.n.l.-21 n.l.) vyhnanec „Hermodóros podle všeho sepsal Římanům některé zákony“. Předpokládá se, že se usídlil v Římě a podílel se na tvorbě pověstných Zákonů dvanácti desek. Potvrzuje to i římský historik Plinius Starší (23-79 n.l.), podle kterého byla Hermodórovi v Římě postavena socha. Jsem si jist, že ani jediný student ani jediné právnické fakulty v naší republice to neví – a patrně to nevědí ani mnozí profesoři práva.

 (aktualizace k 3. 6. 2019)

 1. 1. 2019 – Jiří Wonka (nar. 1950) podává návrh Okresnímu soudu v Trutnově, aby vyslovil, že jeho bratr Pavel (1953-1988) je „účasten soudní rehabilitace v souvislosti s omezením jeho osobní svobody od 5. 4. 1988 do 26. 4. 1988“, tedy do dne, kdy ve vězení zemřel.
 2. 1. 2019 – Soudkyně Mgr. Veronika Tomanová vydává usnesení, jímž se vylučuje z řízení.
 3. 2. 2019 – Soudkyně Mgr. Tereza Teršová navrhuje Vrchnímu soudu v Praze, aby věc odňal Okresnímu soudu v Trutnově.
 4. 3. 2019 – Vrchní soud v Praze vydává usnesení, že věc se Okresnímu soudu v Trutnově neodnímá.
 5. 4. 2019 – Jiří Wonka navrhuje, aby Okresní soud v Trutnově nařídil ve věci veřejné zasedání.
 6. 4. 2019 – Soudkyně Mgr. Tereza Teršová vydává usnesení, jímž se vylučuje z řízení.
 7. 5. 2019 – Soudkyně JUDr. Marcela Horváthová vydává usnesení, jímž se vylučuje z řízení.
 8. 5. 2019 – Jiří Wonka se dotazuje Okresního soudu v Trutnově, jaký bude další průběh řízení.
 9. 6. 2019 – Soudkyně Mgr. Miroslava Purkertová vydává usnesení, jímž se vylučuje z řízení. (Viz přílohu.)

Ve Washingtonu najde policista v noci pobíhajícího trpaslíka s lucerničkou:

„Copak tady děláš“, ptá se. „Hledám pravdu“. „Tady v Americe? Tady má každý svoji pravdu za kterou si jde. To musíš do Ruska tam mají jedinou tu pravou pravdu“.

V noční Moskvě chytí milicionář pobíhajícího trpaslíka s lucerničkou a ptá se:

… Jak rozdílný přístup k realizaci rehabilitačních rozhodnutí! A co na to pozůstalá vdova Betty Lee Knorr? Ta se rozhodla částku, kterou jí Česká spořitelna přiznala, věnovat jako zvláštní motivující příspěvek pro tři nejlepší studenty Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, kde kdysi řediteloval Robert Knorr, otec jejího manžela. …

* * *

Miloš Knorr (1918-2008) byl československým vojákem, který bojoval na západní frontě. Po skončení války se vrátil do armády, dosáhl hodnosti majora, ale brzy po Únoru 1948 pochopil, že musí Československo opustit, jinak dopadne špatně. (Jeho spolupracovník a přítel René Černý s odchodem zaváhal a v roce 1950 skončil na šibenici.) V květnu 1948 tedy Knorr uprchl a ze zahraničí systematicky podporoval protikomunistický odboj. Zdejší totalitní režim se mu odvděčil degradací na vojína a zabavením veškerého majetku. V roce 1995 však prezident Václav Havel uznal Knorrovy zásluhy o československý exil a povýšil ho do hodnosti generálmajora. Vrácení majetku se ovšem Knorr do konce života nedomohl.

Aktualizováno 3.6.2019: Soud sděluje, že videozáznam NEBYL pořízen – viz e-mail na konci článku!

Aktualizováno 11.6.2019: Dnes mi OSZ Ostrava sdělilo - PČR nařízeno pokračovat ve vyšetření soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka.

* * *

Lékař z řad veřejnosti se nebránil, choval se slušně, brutálně napaden čtyřmi stokilovými členy justiční stráže. ČT, ČTK i  BLESK jsem informoval…

Proč asi veřejnoprávní média stále mlčí o tomto brutálním zákroku justiční stráže na slušně se chovajícím lékaři?! Šokující informace z „Ostravského Palerma“ níže!

Protistrana pozvala bulvární média, která patřičně reagovala – viz odkazy níže – aniž by vážný incident zmínila. MUDr. Mareček z řad veřejnosti měl zkrvavenou hlavu i ruce jen za reakci na výrok soudkyně „To není k smíchu“, kdy dr. Mareček reagoval: „To není k smíchu, ale k pláči“. Přítomný lékař soudní znalec MUDr. Dvořáček, přezdívaný „Bestie Igor“ první pomoc neposkytl. Při brutálním přepadení ztratil dr. Mareček občanku. Podal trestní oznámení a informoval GIBS. Ta už si zajistila videozáznam pořizovaný soudem tak, aby nedošlo k jeho smazání. Zvláštní je, že soudkyně dr. Marečka nevarovala a nepohrozila pokutou (do 50.000,-Kč) a hned nařídila jeho vyvedení. Byla viditelně nervózní, protože advokátka obviněného pana Marka Gáby (viz jeho vyjádření níže)  velmi úspěšně „grilovala“ a usvědčovala dr. Dvořáčka, který prohlásil, že znalecký posudek vyhotovil jako „obvykle“. Takové množství znaleckých posudků nemůže zvládnout sám a zřejmě mu je někdo píše, resp. kopíruje,  odpovědnosti ho to nezbavuje. Mimochodem se odhaduje, že podobní „znalci“ za „obvyklé“ posudky inkasují 2/3 svých příjmů! V podstatě je to křivé svědectví, tedy trestný čin.

* * *

Dne 20.05.2019 v 17:31 Ing. Marek Gába napsal(a):

Dobrý den pane Šinágle,

KaoJako malý kluk poslouchal výuku pod okny, protože si rodiče nemohli dovolit posílat ho do školy. Přesto se stal Kao Č’-šeng jedním z nejrespektovanějších čínských právníků. Ministerstvo spravedlnosti ho v roce 2001 dokonce jmenovalo „jedním z deseti nejlepších právníků v zemi“. V srpnu 2017 ho ale z domu jeho bratra odvezla policie a od té doby je vězněn na neznámém místě. A my tušíme proč.

Kao Č’-šeng totiž začal obhajovat oběti v mimořádných a politicky kontroverzních kauzách porušování lidských práv, kterého se dopustila policie nebo vládní složky. V říjnu 2005 zaslal čínskému prezidentovi sérii tří dopisů, v nichž ho vyzval k zastavení mučení zadržovaných příznivců hnutí Falun Gong a zastavení pronásledování křesťanských komunit i prodemokratických aktivistů. Prominentní právník se rychle znelíbil úřadům i čínské vládě. Být obráncem lidských práv není v Číně lehké. Kao Č’-šeng chtěl spravedlnost pro druhé a přišel o tu svoji.

My teď chceme svobodu pro Kao Č’-šenga. Jdete do toho s námi?

... Naše orgány však nedokázali pohnať na spravodlivosť nikoho zodpovedného za smrť desiatok ľudí s odôvodnením, že pohraničníci konali v súlade s vtedy platnou legislatívou. Táto argumentácia je podľa kritikov absurdná – pretože potom by bolo v poriadku aj vraždenie Židov a holokaust, keďže nacisti si naň rovnako schválili zákony. ... V Poľsku sú tieto zločiny nepremlčateľné, na rozdiel od Slovenska. - Viacerí politici dlhodobo relativizujú zločiny komunizmu, ktoré sú zároveň zločinmi proti ľudskosti, a tie sú podľa medzinárodného trestného práva nepremlčateľné. Preto je ich postih možný v každej dobe a obmedzenie nepredstavuje ani prípadný vek páchateľov, ako uviedol poľský prokurátor Bogusław Tomasz Czerwiński. ... Z viacerých krajín Európy sa ozývajú úvahy smerujúce k zriadeniu Medzinárodného súdneho tribunálu na stíhanie zločinov komunizmu, podobného, aký po vojne súdil nacistických zločincov. ...

* * *

Ako povedal bývalý generálny prokurátor JUDr. Jiří Šetina: Na vedome neobjasnených zločinoch sa nedá nič demokratického vybudovať, čo v plnej nahote potvrdila aj brutálna vražda mladého novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ktorá je tragickým následkom zlyhania právneho štátu a vplyvu ponovembrovej finančnej oligarchie. Príbuzní obetí sa pýtajú ako možno očakávať spravodlivosť v štáte v ktorom sa zakrývajú zločiny komunizmu a v ktorom nebol nikto ani len obvinený za smrť vyše 400 ľudí na hraniciach?

Floder 1 200519U soudního stání soudkyně celou situaci 40 oznámení zahájí a uzavře slovy: "Trestat matku nemá cenu" a když na trestání trváte, tak: "Pokud budete trvat na potrestání matky, potrestám i Vás, zvýším Vám výživné, aby měla matka z čeho pokuty platit." - "Mlčte, my nálezy ústavního soudu dobře známe." Přesto se jimi ani v nejmenším neřídí. - Stát zcela zbytečně vytváří trestance a osoby závislé na systému, protože chtěli spravedlnost a svoje děti. Raději z ekonomicky fungující člověka udělají přítěž pro společnost, protože to otcové přece jsou! - Prostě se rozhodli, že otec je vinen i když se nu prokáže nevina. A tak když vinen nejste, najdou si způsob, jak z Vás viníka udělat, abyste splnil přesně jejich představu, protože oni vědí vše nejlíp a nepotřebují nic. Ani zákony!

* * *

Za 5 let souzení se o děti jsem viděl vše co naše soudnictví a OSPODy mohou nabídnout. Článek je obsáhlejší, aby vystihl vše a popsal situaci jaká za ty roky je, ale nezabíhá do podrobných detailů. To by byl román na 2 knížky. Hlavními hrdiny jsou OSPOD Český Těšín, OSPOD Třinec, Soud Karviná, soud Frýdek-Místek, soud Ostrava, nezisková organizace Sluníčko v Karviné a Rodinná poradna - Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

1 Náš barák Strážné z roku 1923Jeden dům ve Strážném (4 km od Vrchlabí), který se narodil v roce 1923 a byl pohřben 22. 5. 2019, kdy ho údajně odvozilo 40 plně naložených vozů Tatra. Nedožil se tak ani 10 Před barákem ve Strážném zima 2017100 let, ale pouhých 96 roků, což je na dům poměrně málo. Jak krásné byly Sudety v době, kdy je po staletí obývali čeští Němci. Fotografie pořídil pán, jenž se zabývá česko-německou hostorií. Celou tu hrůzu si můžete prohlédnout ve fotogalerii! J.Š. 25.5.2019