Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt dub 25 @17:30 -
Americké centrum o likvidaci novinářů

Nejnovější komentáře

 • 11.04.2019 16:45
  Vážený pane Šinágl, souhlasím s Vámi, ale pro můj věk 78 let ...

  Read more...

   
 • 09.04.2019 21:23
  Kdyby byl Nikulin vrácen do Ruska, jak Rusko požadovalo ...

  Read more...

   
 • 09.04.2019 18:46
  Žijeme v divné době, ve které si neustále stěžujeme a ...

  Read more...

   
 • 02.04.2019 10:35
  Dobrý den pane Šinágle, napsal jsem "vězení" a tak mě napadlo ...

  Read more...

   
 • 25.03.2019 14:07
  Někdy se chováme jako Rusové. Co už jsme jednou zabavili ...

  Read more...

   
 • 25.03.2019 08:17
  Kníže a soudruh. Schwarzenberg je potomkem české šlechty ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Fortyn KarelO marném boji proti vraždění pacientů - Známý borec za zdravotnictví se postavil proti ministryni Šillerové. Nesouhlasí, že zdravotnictví je v rozvratu.

Tak pane Cikrte: Připomenu Vám, v jakém rozvratu je odjakživa české zdravotnictví. Asi před 80 lety prošla Československem obrovská epidemie záškrtu. Zahubila 80 tisíc dětí. Chemického léku, který nade vše milují českoslovenští lékaři, nebylo. Ale tisíce vědeckých týmů jej dodnes hledají a utrácejí každý miliardy. Proč asi? No, jsou to lékaři!

Baresovi

Akci velel generálporučík ing. František Šádek. Jeho syn plk. Miloš Šádek, byl na MO největší kamarád Miroslava Kalouska. Další níže. J.Š.

* * *

Nikdo ze studentů ani z pohraničníků nebyl únosci zraněn. Naproti tomu velitelé PS se dopustili jednání, násilného jednání, v jehož důsledku byl nesmyslně usmrcen unesený řidič Jan Novák. Obnovené vyšetřování kauzy nebylo dosud ukončeno, vyšetřovatel pravděpodobně již nové informace nezíská a trestní řízení skončí v blízké budoucnosti smrtí hlavního a jediného obviněného, který s největší pravděpodobností zapříčinil smrt řidiče Jana Nováka.

* * *

Praha - Jeden z trestů smrti byl 7. září 1978 vynesen nad Robertem Barešem, jedním ze tří mužů, kteří se v květnu téhož roku pokusili s uneseným autobusem násilně přejet státní hranici do někdejšího západního Německa. Kauza, jež skončila střelbou a mrtvými, otřásla tehdejším Československem a stala se také nástrojem totalitní propagandy ve snaze zdiskreditovat snahy lidí o útěk na Západ. V kauze únosců soudy po roce 1989 vynesly nové verdikty, odpovědnost tehdejších pohraničníků za průběh události či další okolnosti případu však nebyly dodnes zcela objasněny.

V pondělí odpoledne 11. března 2019 se konalo veřejné zasedání u Okresního soudu v Lounech, při němž soudci po 65 letech znovu řešili násilné vysídlení  „rodinného celku provinilého vesnického boháče“ Josefa Nimse z Radonic nad Ohří.

(O vystěhování rozhodlo dne 28. května 1953 Ministerstvo národní bezpečnosti s tím, že „rodinný celek“ je určen “k okamžitému přesídlení“. To se uskutečnilo 16. července téhož roku do 280 km vzdálených Vikantic na Šumpersku. Josefu Nimsovi byl na tuto akci přerušen výkon trestu.)

Roman Ševčík strávil ve výkonu trestu a následné ústavní léčbě skoro přesně 30 let, za údajnou dvojnásobnou vraždu a dvojnásobný pokus o vraždu, která se odehrála dne  4. 4. 1989 v Brně. Jediným důkazem, který spojoval přítomnost Romana Ševčíka na místě činu vraždy byla, jak také jinak, pachová stopa. K dokreslení investigativní video TV NOVA z pořadu "Na vlastní oči".

 

Setina Jiri

Člověk musí mít nějakou integritu a nerespektovat zákon, který je proti lidskosti a lidským právům.

* * *

Z rozhovoru s JUDr. Jiřím Šetinou (1.1.1993):

„Vezměme si politickou vůli na začátku roku 1990 a vezměme si signalizující politickou vůli na začátku roku 1993. Vidíme, že je zde již rozdíl a že signalizace spěje k tomu, že na vědomě neobjasněných zločinech, se nedá nic demokratického vybudovat. Alespoň já v tom vidím posun politické vůle. Samozřejmě, to všechno proti, jde na vrub právnické reprezentace, která obsadila vedoucí posty r. 1990.

Pachove stopyVčerejší nález Ústavního soudu, který naleznete zde, je ve věci tzv. metody pachové identifikace velkým průlomem. Není až tak rozhodující, že se Ústavní soud zabýval jen procesní stránkou věci, ale rozhodné je, že výzkum České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) “Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace” označil za nový vědecký poznatek, který je vědecky podložený (zdroj). Tento nález má přesah i do dalších trestních kauz, neboť  ve smyslu § 287 a násl. trestního řádu je nový vědecký poznatek způsobilým důkazem k prokázání existenci nové skutečnosti či nového důkazu, jenž může přivodit nové rozhodnutí ve věci.

Nikdo nemůže vědět všechno a proto ani neexistuje vševědoucí politik.  Někteří samolibí a sebestřední politici však vševědoucnost rádi předstírají  anebo dokonce ve svoji vševědoucnost nekriticky věří, zvláště pokud jsou o ní svým pochlebujícím okolím soustavně přesvědčováni.

Není hanbou přiznat neznalost. Pokud by však politik byl intelektuálně i mravně vyspělý (viz vysvětlivky níže), byl by schopen poskytnuté informace v úplnosti vyhodnotit a poté se i správně rozhodnout. Objektivně správné rozhodnutí tedy předpokládá nejen důvtip (invenci, představivost a schopnost orientace v daném problému, ale i podrobnou znalost základních mravních kritérií, kterou však lze získat pouze dlouhodobým a pečlivým studiem filosofie.

Sroub Katastr 140404Všem těm, kteří nesouhlasí s metodami komunistického systému, hluboce zakořeněného v České republice.

Příloha je dopis Ing. Vladimíra Hůlky (14.4.2004. J.Š.) iniciovaný panem JUDr. Vítem Schormem a nazvaný panem Inženýrem Hůlkou “Ohlášení k provedení změn…”, nařizující Katastrálnímu úřadu v Příbrami převod majetku Václava Šrouba do majetku státu na základě komunistického rozsudku ze dne 30. dubna 1982. Katastrální úřad bez vědomí Václava Šrouba tento převod provedl. (Kliknutím na přílohu si text zvětšíte).

Vážené redakce, šéfredaktoři a členové redakčních rad doma i v zahraničí. Rád bych požádal o zveřejnění následující události, která nemá obdoby v žádné slušné demokratické zemi.

HuaweyOd poloviny prosince plní stránky novin články o údajných bezpečnostních rizicích, které jsou spojeny s výrobky firmy Huawei a informace o oznámení NUKIBu. … Fakt, že někteří „odborníci“ řešení neznají tak neznamená, že řešení problému neexistuje. Programování je čistě lidská práce. Co jeden člověk vytvořil, to může někdo jiný zdokonalit. Dodatek: 28.února vyšel v The New York Times článek o tom, že vše okolo Huawei je pravděpodobně přehnané. Systémy, do kterých se Číňané chtějí dostat, tak se prý dostávají jinak než přes routery a jiná zařízení od fy. Huawei.

WonkaDne 5. dubna 1988 byl Pavel Wonka (nar. 1953) vzat do vazby pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. (Do vězení se tak dostal už počtvrté. Předchozí případy se týkaly slovních útoků na veřejného činitele, pomluvy příslušníka Veřejné bezpečnosti apod.)

Dne 20. dubna 1988 byl odsouzen Okresním soudem v Trutnově k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců nepodmíněně ve II. nápravně výchovné skupině.

Proti rozsudku se odvolal, avšak rozhodnutí odvolacího soudu se nedočkal. Zemřel 26. dubna 1988 ve věznici v Hradci Králové. Bylo mu 35 let.

Tím však jeho příběh neskončil.