Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Tabor SvatoboricePo skončení druhé světové války byly v Československu na řadě míst zřízeny internační tábory pro Němce. Výnosem Ministerstva vnitra ze dne 9. 7. 1946 však byla nařízena jejich postupná likvidace. Pro Němce, kteří dosud byli internováni, ale nebyli z Československa vysídleni, bylo zřízeno několik středisek, z nichž jedno bylo ve Svatobořicích u Kyjova.

Dne 14. 10. 1946 rozhodl Zemský národní výbor v Brně zrušit internační tábor Svatobořice a přeměnit ho na „Starobinec pro Němce“.

Od 1. 1. 1947 bylo používáno označení „Nemocniční středisko ve Svatobořicích“.

Jaká však byla jeho skutečná povaha?

Ostrava alarm"Máš-li sud plný sraček a přidáš-li do něho lžičku dobrého vína, budeš mít stále sud plný sraček. Máš-li sud dobrého vína a přidáš-li k němu lžičku sraček, získáš nově sud plný sraček." - Nejdříve je třeba ono shnilé za prvé vykopat, za druhé je třeba zemi převorat - a teprve pak je možné za třetí - zasít znovu. - Bez účinné pomoci Prahy, Brna, či Olomouce, to Ostrava sama nedá!

* * *

Kolegové, dámy a pánové,

v letech 2010 až 2019 se v ostravském akademickém školství, zejména v jeho lékařském doupěti, děly ale věci. Pro ty z Vás, kteří si to chtějí ujasnit či osvěžit hned z kraje toho nového roku 2020 (Happy New Year 2020 to all of us!) uvádím, že celý příběh té ostravské medicíny dokázal na svém blogu přesně a trefně shrnout profesor farmakologie Milan Grundmann v celkem 7 článcích, uveřejněných (doufám, že to nikdo "pro jistotu" nesmazal) v živém on-line magazínu Ostravské university, nazvaném OU@LIVE. Docela mrazivé čtení. Bez diskuse. Ve skutečnosti ještě horší než ta upatlaná plzeňská práva. Jaká marnost.

Pane, nastav přebytku hranice a ponech přebytek zbytečným.

Nenech lidmi dělat falešné peníze a penězi dělat falešné lidi.

Vezmi manželkám jejich poslední slovo a připomeň první mužů.

Daruj našim přátelům více pravdy a pravdě více přátel.

Polepši naše úředníky a obchodníky, kteří  konají dobro pro sebe, ale ne pro druhé.

Dej vládnoucím lepší Němčinu a Němcům lepší vládu.

Pane, postarej se, ať přijdeme do nebe, ale prosím, ne hned.

Všem přátelům dobrý Nový rok.

Rozhovor s úvodem bratra ing. Petra Duba, opatrovníkem KPV-ČR Otakarem Tulačkou, právním zástupcem JUDr. Petrem Tomanem a úvahou PhDR. Tomáše Boušky, PhD.  o Rudé věži smrti.

Snehurka… Sněhurka ani trpaslíci nejsou. Jsou zavřeni jako za komunistů, čekají až se najde nějaký ředitel české televize, který je po desetiletích opět představí českým dětem. U nás v „demokratickém“ státě jsou trpaslíci se Sněhurkou stále zavřeni. Třicet let po „sametové revoluci.“ …

* * *

Pohádky se v Česku hrají a promítají. Ale ne všechny. I pohádky se v Česku filtrují. Kreslená pohádka Walta Disneye „Sněhurka sedm trpaslíků“ byla krátce vidět v obrodném roce 1968.  Obrýlený trpaslík Prófa je vedl, Následovaný  usmívajícím se Štístkem, za ním neuvěřitelně stydlivý stále rudý Stydlín. Jeho kamarád Dřímal neustále usínal, ale budil ho Kejchal, který když vybouchl všichni na vteřinu ztuhli. Byl mezi nimi i trpaslík Rejpal, který sice k trpaslíkům patřil, ale věčně na něco nadával, vyskakoval a hrozil. Zato perfektně ovládal  piánové varhany, které měly nahoře píšťalky a flétny a na židličce tam co se sedá byla harmonika, kterou Rejpal tím že na ní posedával její měchy proháněl. Poslední  Šmudla byl ještě malý nedospělý trpaslíček, který všechno doháněl s odřeným nosem. Dolovali drahé kamení a pěli, když šli domů sborem. Sněhurka se u trpaslíků objevila byvše vyhnána zlou královnou, která nesnášela dobro a krásu. Neustále se vyptávala svého kouzelného zrcadla zdali je nejkrásnější. Zrcadlo nelhalo.  Sněhurka je krásnější, vždy podotklo.

Grygarek a JanousekByl jsem v poslední den roku vyrozuměn PK Beroun (Mgr. Eliška Třísková), bez mého oslovení a informování účastníka Grygárka. PK Beroun se zřejmě vyjádřila v rámci novoročního „úklidu“ nepříjemných věcí – cituji: se měl dopustit přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. Zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. (dále jen „ZNP“), fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání, kdy tohoto přestupku se měl dopustit dne 16. 7. 2019 během telefonického hovoru, kdy měl říkat Janu Šináglovi (nar. 1952) „že je blázen, že se pomátl, že je hlupák, že není úplně mentálně v pořádku, že při vašem asi omezeným intelektu to asi nepochopíte, že si ho Grygárek za jeho výroky vychutná“. Správní orgán podle ust. § 76 odst. 1) písm. a) ZOPŘ věc odložil, vzhledem ke skutečnosti, že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci. Jednání ze strany Libora Grygárka je jednáním nevhodným, avšak s nízkou mírou společenské škodlivosti, neodůvodňujícím vůči jmenovanému zahajovat správní řízení. Sdělujeme Vám, že s případným nárokem na náhradu škody způsobené přestupkem máte právo obrátit se na příslušný soud nebo jiný orgán veřejné moci.

VH Pametni deska 24 4 2019Ahoj Jene,

stojíme opět před branou, vraty, dveřmi, či pouhou brankou, které si mnozí z nás stanovili, jako hranici starého a nového. Chystáme se skromně zaklepat, nebo rovnou sáhnout po klice a rázně vstoupit. Roční pouť na nás zase zanechala svou stopu. Fyzickou i duševní. Boty jsou prošlapány a nohy bolí. Někteří z nás jsou bosí, jiní táhnou káru zbytečností, která je tíží. Bolí mnohdy i hlava a srdce z toho bláznění kolem nás. Ne, nedá se to nazvat jinak. Svět se zbláznil a my se stáváme součástí jeho šaškáren. Jen si to nechceme často připouštět. Kdyby to tak byl jen vtip. Ale není.

K věci mohu zatím uvést toto:

Dne 9. 8. 1996 Nejvyšší státní zastupitelství tvrdí: „Nebylo zjištěno nic, co by odůvodňovalo závěr, že se Leopold Hilsner nedopustil zločinů, za něž byl bývalým Krajským soudem v Písku odsouzen."

Wonka Pavel student(Proč se v kauze z roku 1988 trutnovští soudci vylučovali, ale v kauze z roku 1981 nikoli, zatím Jiřímu Wonkovi nikdo nevysvětlil.)Wonka Pavel mrtev

* * *

Usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. října 2019 byl rehabilitován Pavel Wonka, a to ve vztahu k věznění od 5. do 26. dubna 1988, kdy v královéhradecké věznici zemřel. Nyní se Okresní soud v Trutnově vrací k jeho kauze z roku 1981, kdy byl odsouzen za to, že dne 26. května 1980 násilně vnikl do bytu své tchyně.

V roce 1986 se Pavel Wonka po letech právních bojů domohl obnovy řízení, když prokázal, že tchyně v předmětném bytu již řadu let nebydlela a v roce 1977 se odtud odhlásila z trvalého pobytu. (Naproti tomu Pavel Wonka byl v bytě hlášen od roku 1976.) Tím se řízení dostalo do fáze, kdy bylo zapotřebí znovu rozhodnout o podané obžalobě.

Podobně promluvil i M.T.Cicero v obhajobě Milona před více jak 2000 lety. Jeho myšlenky jsou stále aktuální.

Cicero je tvůrcem velmi cenné a dosud užívané latinské filosofické terminologie. Obvykle je považován za eklektika, který ve své praktické filosofii spojil učení akadémiků, stoiků i péripatetiků. Jeho spojení filosofie s politikou a právem je však v mnoha směrech původní a dodnes nepřekonané. Mnohé jeho zachovalé právní řeči i výroky jsou také s oblibou citovány ve všech evropských zemích, jejichž právní řád se opírá o římské právo.