Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2019 08:38
  Mnozí ohnuli páteř, ale mnozí ji také dokázali narovnat.

  Read more...

   
 • 15.07.2019 09:18
  Tomáš Pecina: Karel Gott byl po celá 70. léta symbolem ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 10:58
  V jednotě proti Babišovi jako za komunistů! Ten člověk musí být ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 09:06
  Na tom přece nemůže být nic až tak složitého, chce to udělat ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:24
  Vážený pane, děkuji Vám i za projev důvěry, s pochopením pro ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:17
  Vážený pane Šinágle, děkuji za Vaši obětavou práci a energii ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

RRTV jsem poslal STÍŽNOST na pořad NEWSROOM, ohledně vzoru MORÁLKY na p. Rosiho za propagaci zvrhlíka Jakuba JANDY a "Evropských hodnot". Radním i ČT je to jedno a tohoto člověka prezentují jako VZOR boje za MORÁLKU nadále, naposledy včera v NEWSROOM? Pro mne nepochopitelné, celoživotní NESTRANÍK!

 Lidové noviny 28. dubna 2019 na titulní straně:  74 let od konce války. „Tři desítky džípů si včera v Praze připomněly konec 2. světové války.“

Druhá světová válka proti OSE Berlín, Řím Tokio, skončila 2. září 1945. Vojáci východní a západní fronty se spojili v Torgavě po ukončení bojů v Evropě. Válka pokračovala ještě bezmála půl roku v JV Asii, Barmě, Malajsku Singapuru, Thajsku, Mandžusku a na 10 tisíc km dlouhé frontě v Pacifiku od aljašských Aleutských ostrovů po Darwin na severním pobřeží Austrálie. Stála tisíce životů, britských, amerických, spojeneckých vojáků z Commonwealthu a také ruských, kteří bojovali v Mandžusku. Ukončena byla za účasti čtyř mocností na lodi Missouri 2. září 1945.

 1. 1. 2019 – Jiří Wonka (nar. 1950) podává návrh Okresnímu soudu v Trutnově, aby vyslovil, že jeho bratr Pavel (1953-1988) je „účasten soudní rehabilitace v souvislosti s omezením jeho osobní svobody od 5. 4. 1988 do 26. 4. 1988“, tedy do dne, kdy ve vězení zemřel.

.. Ani odůvodnění předsedy senátu JUDr. Jiří Lněničky nesmí obsahovat libovůli. Jeho účelem je odůvodnit výrok daného rozhodnutí. Pakliže nebyl Lukáš Nečesaný trestním soudem pravomocně odsouzen a naopak je výrokem napadeného rozhodnutí pravomocně zproštěn obžaloby, nemůže být v odůvodnění fakticky uvedeno, že je vinným. To je v rozporu se zásadou presumpce neviny a právem na spravedlivý proces. ..

* * *

Lukáš Nečesaný podal proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 27.3. 2019, kterým byl zproštěn obžaloby v tzv. kauze napadené kadeřnice v  Hořicích, ústavní stížnost. Ústavní stížnost  podává Lukáš Nečesaný jen proti odůvodnění, které v zásadě popírá výrok a je zcela excesivní svým obsahem a samo o sobě porušuje ústavní práva Lukáše Nečesaného.

Dobrý den,

Jmenuji se X.Y., mám 3 děti. 2 se svou bývalou manželkou a jedno se svou partnerkou. A teď povím příběh o tom, jak tenhle stát dokáže ohrožovat 3 děti na rodině, jen aby kryl jednu matku. Přestože takovýchto případů asi znáte už víc než dost, rád vám povím ten svůj a jsem si celkem jist, že i tak se budete divit.

Wonka Pavel smrtOS Trutnov bude muset zrušit rozsudek, kterým jeho soudkyně JUDr. Marcela Horváthová, dodnes u OS Trutnov soudící, poslala na smrt Pavla Wonku. Wonka PavelDnes vzpomínáme 31. výročí jeho mučednické smrti… Připomeňme si článek historika Petra Placáka „Příběh, který dosud neskončil“ (LN 25.4.2008).

* * *

Dne 5. dubna 1988 byl Pavel Wonka (nar. 1953) vzat do vazby pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. (Do vězení se tak dostal už počtvrté. Předchozí případy se týkaly slovních útoků na veřejného činitele, pomluvy příslušníka Veřejné bezpečnosti apod.)

Dne 20. dubna 1988 byl odsouzen Okresním soudem v Trutnově k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců nepodmíněně ve II. nápravně výchovné skupině.

Proti rozsudku se odvolal, avšak rozhodnutí odvolacího soudu se nedočkal. Zemřel 26. dubna 1988 ve věznici v Hradci Králové. Bylo mu 35 let.

Tím však jeho příběh neskončil.

Neskrývá se více neznámého v eventualitě, že nádor (pokud je neresekovatelný) zanecháme v těle tak jak je, tj. s luxusní výživou, než v eventualitě, že této "neodhadnutelné vraždící bestii" přiškrtíme výživu? NAOPAK: více neznámého se skrývá v eventualitě, že nádor zanecháme v těle tak jak je, s jeho veškerou luxusní výživou!

Vážený p. Dr. Lajkepe,

Posílám Vám - níže - nejnovější postoj Ombudsmana pro zdraví (ombudsmanprozdravi.cz) na DEVITALIZACE NÁDORŮ. Nepřehodnotíte svůj vlastní postoj a můj tehdejší komentář na Vámi podepsaný článek?

Vážený pane Šinágle,

Posílám vám '' Přechod do přechodného civilního řádu'' a 'Prohlášení'' súdánských lídrů, kteří vedou lid Súdánu v jejich protestu proti režimu, za mírový přechod k udržitelné demokratické správě věcí veřejných. Občanské vlády.

Převod do přechodné civilní vlády bude dnes předán 17/04/2019 prezidentské radě, která bude vykonávat svrchované funkce v souladu s přechodnou ústavou (navrženou silami pro prohlášení o svobodě a změně).

Dr. Hassan ELBAKRI

17 April 2019

Vážený pane premiére a předsedo Rady vlády pro národnostní menšiny,

Obracím se na Vás na základě Vašeho návrhu, který jste přednesl v souvislosti s nepříliš úspěšným projednáváním bodu č. 2 na posledním jednání Rady dne 28. 3. 2019. Reaguji na něj až nyní, protože zatím marně čekám na doručení zápisu z tohoto jednání. Zápis dosud není dostupný ani na WEBu vlády.

Vážení členové vlády České republiky.

V pondělí dne 15. dubna 2019 má vláda projednat bod: „292/19 Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Chotilsko a katastrálním území Prostřední Lhota do příslušnosti hospodařit Generálnímu finančnímu ředitelství“. Je to uvedeno na webu vlády https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-04-15 (292/19 Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Chotilsko a katastrálním území Prostřední Lhota do příslušnosti hospodařit Generálnímu finančnímu ředitelství).

Bývalí političtí vězni vás - všechny členy vlády zdvořile žádají, aby jste tento bod programu neschválili. Neboť se jedná o nám odcizený majetek.

Našich 50.000 členů strávilo v součtu tisíce let v žalářích totalitního režimu za politické postoje. Někteří za odvážnou odbojovou činnost položili životy. Součástí společenské satisfakce bylo, že tito zničení, chudí a nemocní občané získali ke svým zdravotním a sociálním potřebám po roce 1989 tento rekreační areál Smilovice-Chotilsko, kde měli každý rok se svými blízkými možnost čerpaní rekondičních pobytů.

Nyní jsme o areál pokoutně přišli a nemáme už nic. Jen pronajaté kanceláře plné archívů a spisů o prožitých hrůzách v komunistických lágrech a o našich popravách.