Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Zita Kabátová: „Pro nás herce je Protektorát horkej brambor a když o tom hovoříme, naježí se nám chlupy“ - „V prověrkových komisích seděl i ten, to s obviněnými také filmoval jako kameraman, hezký věci …“ - Svatopluk Beneš: „Zvykli jsme si v tom žít. Věděli jsme, že žijeme na sudu dynamitu.“

Otřesný dokument Na další štaci je o naší povaze a charakteru. Natočen za peníze daňových poplatníků, ale v iVysílání ČT není dostupný. Takových třaskavých dokumentů „zcenzurovala“ ČT více. Žádost o informaci gen. řed. ČT Petru Dvořákovi jsem poslal dne 5.7. Odpověď jsem obdržel 23.7, smlouvu jsem podepsal 28.11.2019. Za DVD v délce 58 min. jsem zaplatil 1815,-Kč. Minuta mne tak stála 31,-Kč, ale každá stála za to! Níže přináším výpis podstatného ve víře, že neporušuji uzavřenou smlouvu… Za pravdu si v dnešní ČT musí občan zaplatit a nechat si ji jen pro sebe! Na památku všech čestných a statečných herců zveřejňuji myšlenky a citáty, které v dokumentu zazněly, abychom zase nezapomněli…

Kriz a hory„Něco je zkaženého ve státě dánském“ – praví Shakespearův Hamlet a tento jeho výrok platí i v naší současnosti. Zkažené jsou mravy, zkažené jsou mezilidské vztahy a celá naše společnost zesobečtěla a odlidštila se. Mírou lidské „kvality“ už není poctivé, slušné a spravedlivé chování, ale majetek, postavení a moc, které zákonitě provázejí bezohlednost, bezcitnost, chamtivost, rozmařilost, zpupnost a arogance. Slušní a neprůbojní lidé se bojí úřadů, policie, státního zastupitelství, soudů i exekutorů, nikomu a ničemu nevěří, jsou v neustálém stresu a ztrácejí „pevnou půdu pod nohama“. Nelze se pak divit, když někomu z nich (byť ojediněle) „rupnou nervy“ a spáchá podobný čin, jaký v pominutí smyslů spáchal v r.2015 občan v Uherském Brodu a v r.2019 další občan v Ostravě. Patrně se však již nikdy nedozvíme, co jejich tragické počínání „odstartovalo“, neboť oba ukončili svůj život sebevraždou. …

… Sice opovážlivě tvrdíme, že jsme civilizačně dále, ale mravně jsme na tom mnohem hůře. Příliš jsme se totiž vzdálili od mravních ideálů, které již před tisíciletími vytýčili lidé, kterým dnešní ztučnělí a mudrující politici duševně nesahají ani po kotníky. …

LN TB Suck it byrne 111219LN 11.12.2019. Naprostý souhlas. Píši o tom opakovaně. Ztratili jsme schopnost přirozené komunikace jako základu všeho. Na ulici se jen potkáváme, doma také většinou jen mlčíme a koukáme do krabiček malých či velkých. Jsme přeprogramováni do nepřirozenosti a na našem nenormálním chování je to vidět. Projevuje se to stále více. Nic proti technice, ale má nám sloužit, ne my jí. Máme všechno, přesto se mračíme, závidíme si, nesmějeme se…

Nedávno jsem šel kolem jednoho přízemního bytu v Žebráku, kde nebyly staženy zcela žaluzie. Instinktivně jsem se podíval a šel dále. Po pár krocích si říkám „Co to bylo?“ Vrátím se a nevěřím svým očím – na stěně obrovská televize těsně pod ní stolek s pochutinami a za ním jako v kině lavice pohovka, kde sedí mlčky muž, pes a žena, asi 1 ½ metru od obrazovky, „sledují a „ďobají“. Bohnice. Ti lidé přestali žít, jen existují a považují to za život, samozřejmě pokud to nedělají po většinu času…

OdlouceniJedno z nejkrásnějších jihomoravských měst, Mikulov, má velmi pohnutou historii - nejen ovšem tu středověkou, kterou připomíná například dům, ve kterém žil a působil po léta proslulý Rabi Loew a kde bydlel nějakou dobu i malíř Alfons Mucha a naproti malebná synagoga, zámek či hrobka Ditrichšteinů a další pamětihodnosti. V poměrně nedávné minulosti se nedaleká hranice s Rakouskem stala v době komunistické totality místem, kudy prchali mnozí našinci, ale také lidé z jiných tehdejších komunisty ovládaných zemí na svobodu. 

Unie advokatu logoPodle názoru Unie advokátů by Kárná komise České advokátní komory měla lépe chránit práva třetích osob spojených s kárnými řízeními a pečlivěji volit údaje, které se rozhodne o osobě kárně stíhaného advokáta zveřejnit.

Zásadní činností České advokátní komory je dohled nad výkonem advokacie. Tento výkon je realizován takřka výlučně kárnými řízeními, kdy s pomocí judikatury dochází k výkladu, co je a co není kárným proviněním, tedy, co je a co není řádným výkonem advokacie.

V Bulletinu advokacie je pravidelně uveřejňována rubrika „Z kárné praxe“, kde jsou uveřejněna rozhodnutí kárných senátů, která jsou zřejmě kárnou komisí považována za důležitá. Tuto praxi považuje Unie advokátů, z.s. za přínosnou a doufá v uskutečnění záměru, avizovaného Českou advokátní komorou, zpřístupnit všechna kárná rozhodnutí v anonymizované podobě, a to alespoň pro advokáty on-line.

RAF Arisaig Skotsko 2019a díky za pozornost. K článku o činnosti ’’třistajedenáctky’’ : otec (již dlouho na pravdě Boží), pplk. V P Millar (tehdy Chmelar) se o výpravách na ponorky také zmínil. Popravdě, moc moudrosti a zkazek jsme z něj RAF Jicha pomnicek Skotskonedostali, nerad o válce mluvil. Navíc, cítil se ponížen komunistickým režimem, a zatrpknul.  Třistajedenáctka se ocitla ve Skotsku poté, co byla  po mnoha náletech přes kanál natolik číselně zdecimována, že ji RAF převeleli na pobřežní protiponorkové hlídky. Létali z letiště Lossiemouth. Ve městě Tain (přes záliv na sever od Inverness) je hřbitov, na kterém je řada našich letců z  311-ky pohřbena. Jednou za rok tam s manželkou zajedeme hroby trošku o upravit, což nedá moc práce, protože místní lidé se o hroby dobře starají. Je tam, ve městě Tain, na hřbitově u kostela St.Duthus, kromě všech náhrobků, i pomníček 311-ky. Pokusím se Vám poslat fotografie, pokud byste si to přál a byly-by Vám k něčemu... 

S rozvojem sousedských vztahů chce v Mojžíři pomoci nový spolek

Ústí nad Labem, 14. prosince 2019 – Přivést vyloučenou lokalitu zpátky k fungování coby vzkvétající městskou část a vrátit místním lidem pocit domova, takové jsou cíle nově založeného spolku Mojžíř, z.s. Jeho zakladatelky Petra Antoličová, Zuzana Řeháková a Klára Samková odmítají tuto čtvrť vidět jako pouhé „odkladiště“ sociálně slabých rodin provázených patologickými společenskými jevy, které ovlivňují kvalitu života všech zdejších obyvatel.

Grygarek a JanousekDne 2.8.2019 jsem podal trestní oznámení na JUDr. Libora Grygárka. Po komunikaci mezi NSZ Brno, VSZ Praha, MSZ Praha, MSZ Brno, kdy TO mělo řešit MSZ Brno, skončilo na OSZ v Berouně, které ho předalo PČR Beroun. Včera mi přišlo oznámení o prošetření PČR Beroun a předání PK města jako přestupek.

Na můj článek ze dne 16.7.2019 reagoval Grygárek stejného dne tímto čtyřminutovým telefonátem. V článku jsem použil dostupné informace z médií. Učebnicové vydírání a vyhrožování. Vzhledem k mému postavení „pouhého“ občana, to není zas tak špatný výsledek vzhledem k mocensko-mafiánským poměrům v naší zemi.

V červenci tohoto roku byli zproštěni obžaloby za příjímání úplatků rodiče Lukáše Nečesaného, Luděk a Šárka Nečesaní. Na základě odvolání státního zástupce věc zamířila k Vrchnímu soudu v Praze.

Vrchní soud v Praze, v čele s předsedou senátu JUDr. Jiřím Lněničkou, 2x rozhodl o vině ve věci syna Luďka a Šárky Nečesaných, Lukáše Nečesaného a ten putoval 2x do výkonu trestu. Až na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, byl rozsudek nad Lukášem Nečesaným opět 2x zrušen. Lukáš Nečesaný je pravomocně zproštěn a nyní se za pochybení justice, zejména v čele s předsedou senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Jiřím Lněničkou, dožaduje odškodnění v celkové výši přes 45.000.000 korun.