Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

www.kpvcr.cz  - pirátský web sesazených Matějíčkovců (je bez pomlčky). Je to podvodná neexistující KPV, bez adresy, bez telefonu, bez IČA, matoucí členskou základnu. Polovinu členů KPV si přetáhli k sobě, ti vůbec netuší, že nejde o pravou KPV, nerozumí tomu vzhledem k jejich věku. 

www.facebook.cz/kpvcr - pirátský web opozičních Horákovců, Windlovců, Hučínovců, kteří se od léta pokoušejí ovládnout opatrovníka trestnými činy pomluvy v médiích a to za tunelování, které se neděje. Nebo se ho snaží zlikvidovat pučem na nelegálním sněmu a dostat se do funkcí. Soud nechal všechny funkce záměrně neobsazené. Jednoduše a elegantně jmenoval pouze opatrovníka Tulačku. Ale sedm jedinců dělajících celé KPV ostudu se teď snaží za každou cenu včetně trestných činů na ty prázdné pozice dostat. Rvačka o křesla a o funkce, které jsou ale neplacené a zbytečné. Tak vypadají lidské vrtochy. 

je člověk, který stojí za webovými stránkymi Nutritionfacts, kde sdílí nejnovější poznatky seriózní vědy o výživě formou krátkých srozumitelných videí. Na základě svého důkladného studia vědecké literatury napsal knihu How not to die (v češtině Jak nezemřít) a k tomu vydal i kuchařku se zdravými a chutnými recepty. V té knize rozebírá, jak souvisí výživa s nejčastějšími smrtelnými chorobami a dává praktická doporučení, jak tyto poznatky aplikovat v každodenním životě. Co nevidět vyjde jeho další kniha How not to diet, která bude o hubnutí.

Milí přátelé a bývalí studenti,

čtěte, abyste si uvědomili, jaké krásné věci byste dnes mohli studovat! Ne takové blbosti jako strojařinu nebo chemii nebo ekonomii jako za komančů! Kdo bude pracovat? Chceš být vzdělanec s titulem, přečti si dole výběr oborů : V největším (a jediném) učilišti na Vsetíně nepřijali letos do učebního oboru ZEDNÍK ani jednoho učně!!! Zato neziskovky už existující (nebo desítky či stovky těch, které teprve vzniknou), mají o podhoubí postaráno.   Univerzita v Olomouci se stará o odbornost mladých například v těchto oborech:

BurkaVe věci dnešního rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve sporu: A.A.Jamaal vs. Střední zdravotnická škola v Praze tímto sděluji jako právní zástupce školy následující prohlášení:Kohoutova Zeman 2018

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR v „šátkové kauze“ považujeme za zcela absurdní, neztotožňujeme se s ním, považujeme rozsudek za věcně i právně nesprávný a argumentačně zcela chabý. Je to z mého pohledu spíše politické rozhodnutí než rozhodnutí právní.

Soud ve své argumentaci zcelá popírá a pomíjí prokázaná fakta, překrucuje ustanovení antidiskriminačního zákona a vykládá je zjevně ve prospěch žalobkyně. Např. zcela odlišný názor projevil soud k faktu, že žalobkyně nebyla studentkou školy. V době, kdy se ucházela o studium přitom neměla ani průkaz azylanta; tyto skutečnosti soud zcela opomíjí a nereflektuje.

Dne 18.11.2019 jsem zahlédl konec reportáže o Odvolání děkana lékařské fakulty v Ostravě. Běžně jsou UČT po skončení pořadu ještě téhož dne v iVysílání. Domníval jsem se, že šlo o chybu, když se reportáž stejného dne v iVysílání neobjevila. Nebyla tam ani 20.listopadu, kdy jsem 2x pro jistotu prohlédl seznam reportáží. Proto jsem stejného dne napsal ZOI gen. řediteli ČT. Dnes 5.prosince mi bylo odpovězeno. Pořad je už v iVysílání k dispozici, odpověď Diváckého centra se neřeší…

Samozřejmě mohlo jít o opomenutí, ale v tak závažné věci? V iVysílání ČT chybí mnoho pořadů, které tam mají být, protože jsou natočeny za peníze ČT, resp. daňových polatníků. Jsou to většinou dost kontroverzní pořady se závažnými tématy. Někdy je mi ČT poděkováno a dokument zveřejněn, většinou ne, kdy je argumentováno autorským zákonem apod. Ostravské zdravotnictví je „časovaná bomba“ a je jen otázkou času, kdy „vybuchne“ v plné síle. Takovéto informace ve veřejném zájmu mají být na prvním místě, ne na posledních.

Irving Jan A R

„Věřím, že tato knížka udělá radost všem leteckým fanouškům a srdcařům. Stejně tak věřím i tomu, že táta by měl radost, že se na jeho odkaz nezapomíná, když on sám už nemůže své válečné i poválečné osudyIrving Jan a Iveta vyprávět přímo. Ať již třeba ve školách či na veřejných besedách tak, jak to obětavě činíval s rizikem ještě v dobách totality, ale zejména pak po listopadu 1989 až do posledních svých dnů a sil. …“

* * *

Předsednictvo spolku »Patrioti odkazu gen. Jana R. Irvinga, z. s.« v Plzni s hrdostí všem oznamuje, že za vzájemné přátelské podpory byla právě dokončena vlevo uvedená letecká novinka naší čestné členky paní Ivety Irvingové.

Knížka by měla být v prodeji již před Vánoci 2019 a zásluhou propracovaného pojetí proto může být velmi působivým dárkem i pod Vaším stromečkem.  

Již nyní ji lze objednat na: www.regiona.cz, ISBN: 978-80-88182-14-6. Cena: 190,-Kč. Níže tisková informace vydavatelky:

Vážení přátelé,

     dostal jsem, stejně jako vy, dopis pana Šinágla. Není pro mne žádnou záhadou, proč tento člověk útočí právě na náš spolek. Stačí si přečíst naše stanovy a vše je jasné. Jsme spolkem, který se snaží hájit zájmy důstojníků, praporčíků a občanských zaměstnanců, kteří byli protiprávně vyhozeni z armády v letech 48 - 89. Nejsme a ani nechceme být těmi, kteří zasahují do politického dění v této zemi. Nejsme a ani nechceme být těmi, kteří zasahují do dění v jiných spolcích. Pan Šinágl ve svém dopise zmiňuje dost pohrdavě pana Vodičku. Ten vede ČSBS, jehož mnohatisícová členská základna je tvořena lidmi osobně spjatými s bojem proti fašismu a nacismu. Členové aktivně pracují s mládeží, chodí do škol, budují a opečovávají památníky, pomníky, pamětní desky hrdinů i obětí boje s německým nacismem, starají se o pietní místa, spjatá s touto kapitolou našich dějin. Já sám jsem členem tohoto spolku, protože můj otec bojoval proti Němcům a jejich spojencům v Africe i v Evropě a já jsem na to hrdý. Že to pana Šinágla nadzvedává, to je jeho problém, nikoli náš.

Jedna studentka ze Žebráku mne požádala pro svoji disertační práci o odpovědi na své otázky. Myslím si, že zaujmou nejen žebrácké občany. Nemyslím si, že by se odpovědi na podobné otázky v jiných městech a obcích v principu o mnoho lišily…

Nařizuje to Usnesení KS Praha ze dne 15.11.2019. Cituji z usnesení samosoudkyně Mgr. Pavly Peltrámové:

Navrhovatel, původce vadné žaloby, je povinen nahradit náklady řízení ostatním účastníkům řízení. Jde o preventivně výchovné působení civilního procesu ve smyslu § 1 o.s.ř., aby účastníci řízení byli motivováni obracet se na soud pouze tehdy, pokud to skutečně potřebují pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů a činili tak v souladu s právem, zejména § 42 odst. 4 o.s.ř. a § 79 odst. 1 o.s.ř. … Nesplní-li povinný dobrovolně svoji povinnost uloženou mu tímto rozhodnutím, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo návrh na nařízení exekuce. …

Nespravedlnosti, jaké se u soudů demokratické země roky dostává panu Vlčkovi je donebevolající. Už dávno přesáhla hranice normálnosti a zdravého rozumu.

Dne 12.9.2019 jsem ve věci podal informace a podnět k rukám předsedy NS JUDr. Pavla Šámala. Místopředseda NS JUDr. Roman Fiala mi odpověděl dne 21.11.2019. Poděkoval jsem mu dne 22.11.2019. Další soudní jednání je nařízeno na den 11.12.2019 od 9:00 hod. u OS Praha – východ.