Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2019 08:38
  Mnozí ohnuli páteř, ale mnozí ji také dokázali narovnat.

  Read more...

   
 • 15.07.2019 09:18
  Tomáš Pecina: Karel Gott byl po celá 70. léta symbolem ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 10:58
  V jednotě proti Babišovi jako za komunistů! Ten člověk musí být ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 09:06
  Na tom přece nemůže být nic až tak složitého, chce to udělat ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:24
  Vážený pane, děkuji Vám i za projev důvěry, s pochopením pro ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:17
  Vážený pane Šinágle, děkuji za Vaši obětavou práci a energii ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

            V reakci na četné stížnosti, žaloby i podaná trestní oznámení mého mandanta Mgr. Františka Šejnosty, bývalého advokáta i vysokoškolského pedagoga, t.č. nezákonně uvězněného ve Vazební věznici Praha – Pankrác předkládám s jeho souhlasem a na jeho výslovnou žádost stanovisko ministra spravedlnosti ČR pana JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D. k veřejné diskuzi.

ND ThemosV květnu 2016 se konala prokazatelně zmanipulovaná dražba, která skončila takřka přesně na částce, kterou Vláda ČR určila na svém utajeném zasedání. Už dvakrát jsem urgoval přes NSZ JUDr. Pavla Zemana vyšetřování. Následovala VSZ, MSZ a OSZ v Praze - a nic. Kontaktoval jsem šéfa MSZ v Praze Martina Erazíma, proč jeho podřízení nekonají - a nic. „Kolečko“ jsem zopakoval dopisem VSZ JUDr. Lence Bradáčové ze dne 28.2.2019. Odpověděl mi dne 9.4.2019 její podřízený JUDr. Peter Pješčak z jehož odpovědi cituji:

„Vážený pane předsedo, i když jsem Váš podnět shledal důvodným, jsem nucen Vás i přesto zároveň poučit o tom, že případné další obsahově shodné podněty již nebudou s ohledem na ustanovení § 1 odst. 4 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumávány a o přijetí takovýchto podnětů nebudete ani vyrozumíván.“

DOPIS ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi ze dne 21.3.2019 – Kauza STEKO slušní, poctiví podnikatelé obětí neuvěřitelné justiční zlovůle. Kde přestává fungovat právo a spravedlnost, nastává vláda zločinu, chaos, bída a rozklad společnosti, není-li schopna se bránit. Blíží se 30. výročí listopadu 89, je třeba opět vyjít do ulic, dokud nám nebude zakázáno i to! Pokud to vláda nezvládne, lidé opět zaplní VN, pokud vůbec ještě mají sílu a nepropadli do apatie a odevzdanosti. Příloha STEKO je neuvěřitelná. K moci se dostala část mravní lůzy, která v pozadí určuje, rozhoduje a vládne. V ohrožení jsme všichni!

* * *

Vážený pane Šinágle,

pozorně čtu Vaše noviny „Hlas svobody a demokracie“. V poslední době jsem v novinách přivítal i příspěvky pana JUDr. Oldřicha Heina, s kterým jsem se z mého podnětu setkal počátkem roku ve FN v Plzni a poté si ho velice vážím. Toto setkání pro mne bylo velkou vzácností a pro můj příběh se stal nefalšovanou učebnicí práva a morálky.

Bití bejkovcem, elektrický proud a okovy, vzpomíná vězenkyně z „Grebeníčkova“ kriminálu

* * *

ZDE si můžete přečíst parte s mottem: Nic pro sebe, vše pro druhé…

Z dopisu účastnice posledního rozloučení: Střetávají se ve mně různé pocity a vzpomínky. Samozřejmě je to zapříčiněno účastí pana Hučína, který přišel až poslední do kostela a sedl si do přední části lavic.

Výměry Ministerstva vnitra ze dne 4. dubna 1949 nebyly nikdy zrušeny, a stejně tak nebyla zrušena rozhodnutí Krajského soudu tiskového v Praze ze dne 23. prosince 1948. Přesto se dnes nikdo nemusí obávat shora uvedené brožury šířit. Nejvyšší státní zastupitelství totiž 10. března 1995 sdělilo, že zmíněná rozhodnutí Krajského soudu tiskového v Praze sice stále „zůstávají v platnosti, avšak … jejich právní účinnost [byla] dostatečným způsobem zpochybněna, a proto existují pouze formálně“. (Podobně jako „vyhaslé“ Benešovy dekrety. Ty se ovšem používají dodnes, když se to hodí – majetek Jana A. Bati a Lichtenštejnů! J.Š.)

* * *

Čtvrtého dubna 2019 uplynulo 70 let od vydání výměrů Ministerstva vnitra, jimiž byly oficiálně rozpuštěny spolky „Watch Tower Bible and Tract Society – Strážní věž, biblická a traktátní společnost, československá větev“ a „Mezinárodní sdružení badatelů Bible, československá větev“.

Bata Jan posledni slovaBy Perjury and Fraud – Přísahou a podvodem

Vyjde pravda navrch,

jak olej nad vodu.

Je třeba však v ní věřit

a ne na náhodu.

 

Cti pravdu, važ si pravdy, každému pravdy přej.

* * *

Poslední písmo a slova našeho velkého vlastence těsně před smrtí v Brazílii. Jana A. Batě navrhla Brazílie v roce 1956 na Nobelovu cenu. U nás platil do roku 2007 za zločince a kolaboranta, přitom zachránil před jistou smrtí mj. tisíce Židů, finančně podporoval presidenta Beneše, exilovou vládu, domácí odboj... Dodnes okrádáme jeho potomky o jeho majetek, podobně jako Lichtenštejny! O nevrácení majetku rozhodly tři bývalé komunistické soudkyně MS Praha s tím, že by se obcházelo restituční zákonodárství. Za to můžeme poděkovat předsedovi Ústavního soudu dr. Rychetskému…

Slova Jana A. Batě v projevu níže nepozbyla dodnes nic na své platnosti a významu! J.Š.

Dvoracek Igor

Aktualizováno 12.4.2019: GIBS - odpověď plk. Ing. Františka Molinariho ze dne 10.4.2019

Vše začalo tímto ze dne 7.2.2019. Dne 8. února jsem podal k rukám NSZ . Dne 19. února mi NSZ . Dne 26. února reagovalo . Dne 29. března věc pár řádky . Dne 30. Března jsem podal k rukám ředitele .   

S ostudou musel  dr. Dvořáček odejít z fakultní nemocnice jako předseda fakultního akademického senátu, společně se svoji ženou Janou Dvořáčkovou, proděkankou pro specializační vzdělávání. …

Lnenicka JiriDnes 29. 3. 2019 podal Spolek Šalamoun k rukám Ministra spravedlnosti,  předsedy Nejvyššího soudu a předsedy Vrchního soudu v Praze podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce JUDr. Jiřího Lněničky, jehož výsledkem by mělo být zbavení tohoto člověka funkce soudce.


Za Spolek Šalamoun

Václav Peričevič 

místopředseda Spolku Šalamoun

Přílohy: 

              - podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce

              - přepis stěžejních pasáží ústního odůvodnění rozhodnutí Vrchního soudu

Když mně strana a vláda podruhé poslala do vězení, rozhodli mocipáni ve sboru tak zvané „nápravné výchovy“, že mne seznámí s dalšími československými tábory nucených prací.

Předtím jsem poznal Ostrov nad Ohří (Jáchymov). Poté mne poslali z vězení v Hradci Králové po vyhlášení rozsudku do Valdic (Jičín), Pankráce a odtud do Plzně-Bory. Všude jsem strávil po jednom dnu, okoralém chlebu a kolečku salámu, vhodného pro psy. Když jsem dorazil na Bory, špinavý, nemytý a hladový, poslali mne soudruzi do tzv. přijímacího oddělení, abych se naučil, to co jsem už jako podplukovník letectva zapomněl, pochodovat, zdravit a zopakoval si vpravo a vlevo bok a čelem vzad. Doba, mezitím kdy jsem neměl pořadovou výchovu, byla vyplněna navlékáním špendlíků a hlaviček na drátky.

„Peníze vítězí nad hodnotami a smyslem. Slova jako důvěra, spolupráce, vedení vlastním vzorem mizí z našich slovníků a životů.“ Ivan Baťka, generální ředitel Fosfa a.s.

* * *

V pátek 22.04.2019 obdržela naše rodina tři obálky se třemi předtištěnými složenky na odpad ve městě ve kterém žiju. Tři obálky na jednu adresu, do jednoho bytu. Nechápu proč nejsou tři složenky dány do jedné obálky, ušetřilo by se za dvě obálky a dvě poštovné. Na zadní straně složenky bylo či je upozornění, nezdá-li se Vám něco zavolejte a telefon úřednice co má toto na starost. Hodin bylo asi za pět minut třináctá, inu vzal jsem telefon dychtiv hovořit s příslušnou úřednicí, zkoušel sem to po chvilkách do 15ti hodin, telefon nikdo nevzal. Rád bych vysvětlil proč jsem tak toužil hovořit s příslušnou úřednicí.