Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt zář 20 @12:45 -
OS Praha 1: rozsudek Jiří Wonka - poškozený hrob a náhrada škody
so zář 22 @18:00 -
Točník Bárka: beseda s arch. Richardem Vyškovským
ne zář 23 @10:00 -
Červený Hrádek: Svěcení kaple Dominikem Dukou
út říj 02 @09:00 - 10:00PM
Michal Holeček versus Pražský hrad
pá říj 05 @09:00 - 10:00PM
MS Praha KPV ČR
so říj 13 @08:30 - 10:00PM
Břevnovský klášter: OPUS BONUM o česko-německých vztazích
so říj 13 @09:00 - 03:30PM
EMAUZY: Osudové osmičky

Nejnovější komentáře

 • 13.09.2018 23:18
  Situace v Diplomatickém servisu byla zhodnocena komplexním ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 12:01
  Tento případ boje politických stran proti nepohodlnému vysokému ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 11:58
  Ke článku KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:31
  Pane Mikolášku, bohužel odkaz není funkční? Prosím o zaslání ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:16
  Vážený pane Pánku, první zpráva, potomci JAB o tom moc neví.

  Read more...

   
 • 18.08.2018 06:37
  www.mikolasek.net/cz/68 (http://www.mikolasek.net/cz/68) ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Asi před 3 lety jsem navrhoval městu obnovit systém inspektorů pořádku a hovory s občany. Pan primátor mi odpověděl, že oni to mají zařízeno jinak. Neměli.

1. Inspektoři veřejného pořádku:

Inspektor veřejného pořádku chodil celý den po městě, zapisoval závady pořádku, na místě zjednával nápravu a měl pravomoc udělovat pokutu za porušování pořádkových opatření, například vjezd auta na chodník, braní vody z potoků v době zákazu, atd. A namístě nechal odstraňovat závady městskými podniky (odvoz černých skládek, rozbité dlaždice na chodnících a p). Pro takové účely by měla radnice smlouvy s řemeslníky, kteří opravy prováděli na objednávku inspektorek. Práce inspektorek by mohly vykonávat pracovnice místních částí ve svých obvodech, ve svých pracovních dnech a mimo úřední hodiny. Měly by pracovní uniformy, aby je poznali občané a „napotkání“ by též přijímaly návrhy, nápady a stížnosti občanů. Ty by pak předávaly pracovníkům radnice. O tomto předání i o výsledku by pak informovaly občany.

YustitiaHésioda z Askry: "Vždyť spravedliv být, to neštěstí nosí."

Úpadek naší normotvorby je dlouholetým a tíživým problémem, který si mnozí slušní občané začnou uvědomovat až tehdy, kdy se potřebují opřít o právo jako o „hradbu obce“ (Hérakleitos z Efesu). Náhle totiž nejprve s údivem a posléze i s hrůzou zjišťují, že platné právo je spíše ruinou, která poskytuje útočiště zlodějům a lupičům a mezi jejímiž rozvalinami kvílí vítr.

Ne.…. mne, pane ministře. Vám nevadí, že Vám každých 20 minut zemře onkologický pacient, jenž mohl být zachráněn? Fortyn Karel

        1. Vaše ministerstvo porušuje pravidla svého působení. Ministrem B. Fischerem vydalo v r. 2001 neoprávněně zákaz používat k léčení rakovinových nádorů devitalizaci, přičemž metodu, (jak sami lživě a hrdě tvrdí), nevyzkoušelo!

 1. Máte na ministerstvu oddělení léčebných metod, které za 61 roků tuto metodu nezkoušelo a jenom hlásí, že je Non lege artis, protože není vyzkoušená. Kde máte nějakou logiku?
 1. Metoda chemoterapie, útrpná a málo účinná, již používáte, nechává každoročně ke 30 tisícům mrtvých, i dětiček a maminek, a spolyká 12 – 14 miliard korun ročně. Přičemž se u Vás řve, že jste podfinancovaní.

Dne 28.7.2018 jsem podal ZOI k rukám gen. řed. ČT Petra Dvořáka. Dne 14.8.2018 byla ZOI zamítnuta. Poslal jsem stejného dne obratem doplněný dopis opět k rukám gen. řed. ČT. Dne 1.9.2018 jsem podal stížnost na ČT k rukám předsedy RRTV Ivana Krejčího. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ZOI nejsou žádné lhůty na odpovědi, lze očekávat reakce spíše v řádech měsíců, pokud vůbec, zejména pokud se jedná o ČT. Nechme se překvapit. Mé poslední kroky ve věci to nejsou. Veřejnost bude na těchto webových stránkách o dalším vývoji informována.

 

Z rozsudku KS Praha ze dne 27.8.2018:

Peprovy spray„Obviněný Ing. Bohdan Šimeček, nar. 1. 7. 1966, trvalý pobyt Svatovítská 578/18, 160 00 Praha 6 – Dejvice, je vinen spácháním přestupku proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích, kterého se dopustil tím, že dne 21. 6. 2016 v prostorách chodby Městského úřadu Žebrák, po předchozím slovním a fyzickém konfliktu, vytáhl na Jana Šinágla pepřový sprej a dvakrát mu jej stříkl do očí, čímž způsobil Janu Šináglovi exzém víček a okolí očí, pročež byl Jan Šinágl nucen vyhledat lékařské ošetření, a bylo mu předepsáno užívání očních léků po dobu 1 týdne. Obviněný tedy úmyslně narušil občanské soužití drobným ublížením na zdraví.“.

… U žalobce v postavení úředníka územně samosprávného celku se předpokládá schopnost se ovládat, a to i v situaci, kdy mu je ze strany občana položena otázka spadající do sféry jeho soukromého života. Chování žalobce nebylo adekvátní, a to s přihlédnutím k místu, času i osobám žalobce a osoby zúčastněné.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká služeb knihovny a jejich hodnoty pro čtenáře a jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 5 minut. Zúčastněte se prosím průzkumu bez ohledu na to, jak často služeb knihovny využíváte. Velmi nám pomůžete.

Dotazník naleznete zde: https://web2.mlp.cz/pruzkumy/index.php/168271?token=J6jOYYwd&lang=cs

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný čas s knihou.

Vaše Městská knihovna v Praze

… Takto rozšířený styk (8 dní v měsíci jsem měl mít syny) se manželce nelíbil a tak podala na mne křivé oznámení, že ohrožuji nezletilé syny a podala soudu návrh na zbavení otce rodičovské povinnosti. Tento návrh soud dodnes “řeší“. Rok a týden. … K rozšířenému styku (8 dní v měsíci) tedy nikdy nedošlo díky právě křivému nařčení manželkou, že jsem měl nafetovat syna Vojtěcha pervitinem. Díky tomuto lživému oznámení mi soudkyně JUDr. Dana Haňková zakázala styk s mými syny na dobu 8mi měsíců. … Zákaz styku se syny byl nezákonný, jak konstatoval odvolací krajský soud. Toto falešné oznámení policie řešila rok a týden a nakonec ODLOŽILA. Dodnes však nemám styk mi přiznaný v červenci 2017! … Na prvním záznamu z 3.února 2016 je jasné jaký byl vztah manželů Vlčkových a jsou evidentní důvody manželky odchodu. Nikoliv vymyšlené domácí násilí, ale nespokojenost manželky. Manželka vyhrožuje že udělá absolutně všechno, abych syny nezískal do střídavé péče. Udělá úplně vše. Odmítá rodinnou terapii, nechce se na ničem dohodnout. Ale nikoliv z důvodu, že by se mne bála, jak lživě opět uvádí ve svém vyjádření v června 2018, když zdůvodňuje soudu, proč odmítá terapii. Následující den 4.2.2018 jsem od ní dostal SMS že pokud nestáhnu návrh na střídavku, tak mne udá ze sexuálního zneužívání mých synů.  O 4 dny později (8.2.2016) mi to i říká na záznamu: Žádný z těchto důkazů nalézací soud Praha východ neprovedl, neboť cituji nalézací soud: "Senát už má po výslechu manželky jasno, jak to mezi manžely bylo, další důkazy jsou tedy nadbytečné". Mimochodem, tyto důkazy se ze soudu "záhadně ztratily". Z youtube se však neztratí!!!

* * *

… Nové hnutí vyzývá občany, aby pomohli zachovat evropskou kulturu a demokracii - „Silní hráči ve světě digitální ekonomiky nadále generují obrovské zisky, zatímco tvůrci a umělci mají problém vydělat si na živobytí. Rovnováha mezi příjmy internetových platforem a honoráři, které z nich tvůrcům stojícím za jejich úspěchy odvádějí, je v současnosti zcela pokřivená,” řekla Véronique Desbrosses, generální manažerka organizace European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC). - “Kreativní a kulturní průmysl představuje v rámci Evropské unie 536 miliard eur ročně, což je více než tržby automobilového průmyslu a telekomunikací dohromady. Také na něj připadá celkem 12 milionů pracovních pozic. Obohatili jsme životy Evropanů a teď vyzýváme Evropu, aby začala jednat,” doplnila Desbrosses. …

* * *

Dobrý den,

 

naše agentura zastupuje na českém trhu organizaci GESAC (Evropské sdružení autorských asociací), jejímž jménem si Vám dovolujeme poslat tiskovou zprávu.

GESAC vytvořilo iniciativu občanů, tvůrců a organizací bojujících za podporu směrnice o autorském právu s názvem EUROPE FOR CREATORS, která se dnešním dnem obrací na širokou i odbornou veřejnost, aby se zapojila do debaty. Jedním z nejvýraznějších obhájců směrnice v České republice je Unie vydavatelů. Její výkonný ředitel Václav Mach u této příležitosti k celoevropské iniciativě připojil následující komentář:

Sencov Oleg free IIMilí přátelé,Sencov Oleg free

zažíváme smutné déjà vu. V sobotu 25.8.2018 bylo při vzpomínkové akci na Rudém náměstí opět zadrženo několik lidí, stejně jako před pěti lety, kdy vznikla petice Za vaši i naši svobodu. Je jasné, že režim v Moskvě se nejen nemění, ba co víc, utahuje šrouby. Než vás požádáme o podporu naší nové petice, jejíž text jsme vlastně ani nemuseli moc upravovat, rádi bychom zmínili pár okolností letošních událostí. V roce 1968 trvala demonstrace něco málo přes pět minut, v roce 2013 byli vzpomínající zadrženi prý dokonce ještě rychleji, ale stačili nicméně na místě demonstrace rozvinout onen slavný transparent "Za vaši i naši svobodu". Letos se nepodařilo ani to. Na rozdíl od roku 2013 se účastníci vzpomínkové akce totiž vůbec nedostali na místo samé, neboť to bylo obehnáno zátarasy. Opoziční politik Leonid Gozman a Sergej Šarov-Delone, příbuzný Vadima Deloneho, básníka a účastníka protestu v roce 1968, pak byli zadrženi ihned poté, co transparent vytáhli. Kromě těchto dvou osob byla zadržena rovněž Anna Krasovická, vnučka další protestující z roku 1968 Natálie Gorbaněvské, údajně za to, že držela rukou psaný plakátek vyzývající k propuštění vězněného ukrajinského režiséra Olega Sencova.