Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice (Měl být  s PČR na místě činu v hotelu v Egyptě...).

* * *

Kramny PetrZnalecký ústav : Oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice již neexistuje a byl vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavu vedených u Ministerstva spravedlnosti v odd.II.❗ Největší justiční zločin vDvoracek Igor novodobých dějinách ČR, případ Petra Kramného dostává další a to zásadní trhlinu !!!

Neuvěřitelné se stává skutečnosti, zpracovatel revizního znaleckého posudku znalecký ústav odd.II a to oddělení soudního lékařství, Nemocnice ČB byl vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů, protože samozřejmě nesplňoval kritéria znaleckého ústavu a samozřejmě je nesplňoval ani v době zpracování tzv. revizního znaleckého posudku v trestní věci Petra Kramného. Vrcholem naprosté absurdity, je ta skutečnost, že revizní znalecký posudek tohoto, dnes již neexistujícího znaleckého ústavu, je jediný (slovy jediný) důkaz v případě nepravomocně odsouzených znalců MUDr. Matlach a MUDr. Fargaše.

Nad rámec je dále nutno konstatovat, že revizní znalecký posudek tohoto dnes již neexistujícího znaleckého ústavu dokonce nesplňuje ani základní natož zákonná kritéria znaleckého posudku !!!!

Zeliv seznam knezi„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo.“ Iz. 5,20

… Proboha, kdo jste tady slušnej člověk, vylezte a vezměte odpovědnost za svoje městečko. Jestliže to neuděláte, až přejdou city a vášně, vylezou znovu ti hajzli a vy budete zase nadávat doma nebo v hospodě.‘ Ještě tenkrát jsem jim tam odcitoval Lenina. … Čestmír Hofhanzl (Telč, listopad 1989)

 * * *

Nedávno mi Josef Mašín napsal mj.: „Ten problém tam má svůj kořen v listopadu 1989  a ve strůjcích fejkové, sametové revoluce, kterým nedalo moc práce oblbnout dav trpící dědičnou scoliosou. Doufejme, že se to zlepší, ale asi brzo to nebude:-)“

 

Iustitia vaha

Kauzu Budišov, českou „Watergate“, soudil u MS Praha JUDr. Alexandr Sotolář „Křivák v taláru“ (LN 15.2.2020) - vpravo!

... Eurokomisařka Věra Jourová byla obviněná v kauze Budišov. Zproštěna pro nedostatek důkazů, ne proto, že se skutek nestal! Vyšetřující policisté, kterým se přiznala, jak vypovídali před soudem pod přísahou, byli odvoláni, důkazy zničeny. ...

„Nejzkaženější stát – nejvíce zákonů“ - „Každý právní systém, ve kterém neznalost práva neomlouvá a v němž přitom existuje tolik zákonů, že si je člověk v životě nemůže zapamatovat, jeLN MZ Krivak v talaru 150220 sám o sobě nespravedlivý.“ - „Národy mnohdy netuší, jak jsou bohaté na lotry. Je třeba převratů, aby je objevily. Pak žasnou, co vstává z prachu.“

„Příčina všech vašich omylů, pánové, je v tom, že nevíte, kam míří civilizace a svět. Vy věříte, že civilizace a svět jdou vpřed, ale ony jdou zpět.“ (Poslanec Cortéz – Madridský parlament 1849)

… Ani jediný předseda Ústavního soudu anebo Nejvyššího soudu nikdy soudcům neřekl a nikdy ani neřekne: „Opovažte se ve svých rozhodnutích citovat nějaký judikát! Můžete se sice inspirovat jeho právní argumentací, můžete používat výroky římských právníků, ale výsledné rozhodnutí i zvolená argumentace musí být výplodem vašeho vlastního myšlení! Pokud nejste schopni samostatně myslet a tvořit umné právní dílo, nemáte v justici co pohledávat.“ …

… Pohrdání platným právem, mimoprávní judikáty (tvorba soudcovského „práva“) a svévole soudů, státního zastupitelství i úřadů jsou typickým projevem nejen rané posttotalitní demokracie, ale i demokracie úpadkové. Tento nesmírně nebezpečný stav společnosti lze příhodně označit jako demokratický antinomismus, jehož starověkou podstatou bylo nerespektování ustálených zvyklostí (morálky) i mravních norem a jejich nahražení „přirozeným pudovým chováním“, které přináší uspokojení, radost, zisk a prospěch. …

Kolektivizace Jech avers… Předsedkyně senátu Mgr. Lucie Kantorová však po poradě senátu sdělila, že návrh se zamítá, protože byl podán pozdě, a navíc uvedená pokuta není zásahem do majetkových práv jako v případěObili od mlaticky statu propadnutí majetku. Soudkyně podotkla, že si je vědoma, že soudy v těchto věcech rozhodují jinak, ale ona že zastává tento názor. Mgr. Lucie Kantorová byla jmenována soudkyní dne 17. 4. 2019. ...

* * *

Dvě zcela rozdílná rozhodnutí o soudní rehabilitaci vydal dne 6. 2. 2020 Okresní soud v Kolíně v kauze rodiny Miškovských.

Nejprve se v 8:30 v přízemí soudní budovy řešilo násilné vystěhování rodiny z Dolních Chvátlin.

Vavra Ivan ArchibaldCituji z mého článku ze dne 5.9.2019, kde naleznete i mé podněty k rukám ministra (MPO), soudce (OS Praha 1) a starosty (MČ Praha 1) ze stejného dne: Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl v hlavním líčení dne 5.4.2011 ve věci č.j. 2T 185/2007 takto: Obžalovaný JUDr. Ivan Archibald Vávra je vinen, že 1.7.2002 zfalšoval daňové přiznání …a bylo mu vyplaceno hmotné zabezpečení v celkové výši 56.325,-Kč….. Dne 2.7.2004 podal stejným způsobem další žádost a bylo mu vyplaceno 53.578,-Kč… Obžalovaný vše plně doznal… bylo zřejmé, že se jedná o podvodné jednání… Viz opis z evidence rejstříku trestů, kdy byl podmíněně odsouzen na zkušební dobu do 28.12.2009. Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl ve věci 52 T 103/2011 dne 1.března 2012, že je JUDr. Ivan Archibald Vávra - opět vinen - a opět k podmíněnému výchovnému trestu, opět proto, že se doznal a že před tím žil spořádaným a bezúhonným životem. …

Státní tajemnice na MPO JUDr. Martina Devěrová MPA mi odpověděla dne 23.9.2019. Předseda OS Praha 1 JUDr. Michal Princ mi odpověděl  dne 4.11.2019. Po urgenci mi odpověděl tajemník MČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák dne 5.2.2020. Státní tajemnici jsem odpověděl dne 2.10.2019, cituji:  

Pokuta Antonii Miškovské 10.000 Kčs za to, že v roce 1950 „nedodala 42 q žita, které ... nahradila dodávkou pšenice.“

Bohumil Miškovský (1905-1982) z Dolních Chvátlin byl „vesnický boháč“. Neplnil ale předepsané (byť těžko splnitelné) dodávky. Proto ho trestní komise opakovaně pokutovala, stejně jako jeho manželku Antonii. (1905-1984)

To ale nestačilo. Referent pro vnitřní věci Okresního národního výboru v Kolíně Jaroslav Merhaut (1914-1968) totiž dospěl k závěru, že Bohumil Miškovský „narušoval řádný chod hospodářství státu a poškodil tím zájmy dělnické třídy“. Z toho dovodil: „Jevíte se tedy pracujícím občanům lidově demokratického státu jako rozkladný živel ve svém prostředí, který stěžuje socialisaci vesnice a budování socialismu vůbec“.

F6 Fleischmanova a KafkaJan Urban: „To slovo „formálně“ dokáže v nefungujícím státě přikrýt cokoliv – i zločin a odsouzení nevinného člověka do vězení." - STÁT BEZ PRÁVA JE BRLOH LOUPEŽNÍKŮ.F3 plot

* * *

Postavila jsem si roubenku v Beskydech na rodinných pozemcích po pradědovi, dědovi a matce BEZ VĚCNÝCH BŘEMEN.

Kybernetická kriminalita spojená s vydíráním, stalinskou psychiatrizací a kriminalizací (pomluvy a křivá obvinění). Exekuce na nedlužníka. Pokutování ze strany sousedů Lojkásků - bez smluvního vztahu. Soused s exekutorem mi vykradli bankovní účty do minusu a uzavřeli je. Soused s exekutorem  mi zamezili v podnikání a bydlení v mé vlastní nemovitosti.  Soused s exekutorem  mi exekučně blokují veškerý restituovaný majetek. 24.12.2019 si soused s exekutorem dokonce přišli pro mé auto!

Wonka PavelStátní zástupce z OSZ Náchod napsal svoji stížnost skvěle. Usnesení OS Trutnov z 16. 1. 2020, jímž byl zamítnut návrh na povolení obnovy řízení komunisty zavražděného Pavla Wonky (kauza z roku Wonka Pavel mrtev1981). Stížnost obhájce Jiřího Wonky JUDr. L.Müllera se zdůvodněním z 27. 1. 2020 proti tomuto usnesení. Usnesení nemá  se spravedlností a zdravým  rozumem nic společného. Patří do totalitních států, ne do země, která je členem demokratických zemí EU. OS Trutnov jen chránil (věřme jen dočasně) svoji soudkyni JUDr. Marcelu Horváthovou, která poslala Pavla Wonku v roce 1988 na smrt. Věřme, že KS Hradec Králové ve věci rozhodne jménem spravedlnosti, zdravého rozumu a dobrých mravů.

Dobrovsky HavelZa  spolužákem  Lubošem Dobrovským

… Vzpomínám, že jsem s ním zapředl debatu o náladě v české společnosti. Říkal jsem: „Kam to spějeme? Tady se nic nehne je to status quo. Společnost nemá zájem, aby  se něco změnilo.  Jako by jí stačilo,  jídlo,  zábava,  práce, pivo a chata. Je to stojatý rybník, kde se projevují jen individua co kritizují Evropskou unii. Některé politické strany dokonce doporučují  čexit a komunisti spolupracují s miliardářem.“

Luboš říkal: „Komunistům se nedivím, těm se hodí cokoliv, kdokoliv a kdykoliv. A česká společnost je dnes ve stavu jako někdo kdo prodělal dvě těžké nemoci. Jedna trvala skoro sedm let a ta druhá šestkrát déle. Vyčerpaný národ se uchyluje k emocím, rozum sice má, nápady také, ale nejsme schopni je prosazovat“.

…Ale totalita je přeci, že všichni dělají to, co si přejí držitelé moci i když s nimi nesouhlasíme. Dokonce mravně nesouhlasíme. Když takového stavu společnost dosáhne aniž popravuje nedává do koncentráku, dosáhla  daleko vyššího stupně totality nežli v době kdy komunisté popravovali doktorku Horákovu.

Lata JanČeské konferenci rektorů, cestou předsedy a místopředsedů

V roce 2010 vydalo nakladatelství TRITON velkou učebnici „Interna“, jejímž hlavním editorem byl Richard Češka. Autory kapitoly „Onemocnění zažívacího ústrojí“ jsou Petr Dítě, Milan Lukáš, Jan Lata, Tomáš Vaňásek a Dana Ďuricová. Tato kapitola zaujímá celkem 86 stran textu (od strany 372 do strany 457).