Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Vše začalo článkem zveřejněným  po půlnoci 26.11.2018 - Promiňte, ale nyní se nepodepíšu, už zase mám strach…

Ráno jsem odjel na soud do Mělníka (informoval termínový kalendář tohoto webu). Dopoledne se vloupal do mého domu soudní vykonavatel aniž by vyčkal mého příjezdu. Při „dluhu“ za svobodu slova cca 800.000,-Kč mi zabavil všechny počítače za pár tisíc korun, dražší věci ho nezajímaly. Poté se web na několik dní odmlčel než jsem našel nouzové řešení a mohl pokračovat ve své práci. Vyrozumění PČR Praha, SKPV, 1. oddělení hospodářské kriminality ze dne 7.10.2019 na devíti řádkách, takřka po roce, se komentuje samo…

Předběžné opatření zamítnuto a odmítnuto. To myslí soudkyně vážně? V dokumentu jsou zvýrazněny nejdůležitější body. K bodu 1 a k bodu 2 - jak je možné, že matce vždy soudkyně odpustí 10.000 Kč kauci a tátovi nikdy? Co má ještě táta udělat, aby se mu dostalo spravedlnosti a zachránil své syny? V posledním návrhu soudkyně napsala, že má matka příjem 12.000,-Kč, že ji sponzorují její rodiče a soudkyně jí kauci odpustila. Když stejné napíše táta, soudkyně mu napíše, že svá tvrzení neosvědčil??? Do nebe volající diskriminace. Zneužití funkce veřejného činitele, lhostejno zda z hlouposti, nenávisti či jiných důvodů.

Chramostova VlastaOsud paní Chramostové mě připomíná osudy dvou žen. Paní Marty Kubišové, které také komunisté zakázali její tvořivé umění předávat lidem a která podobně potom, čemu se říká „sametová revoluce“,  jako zesnulá herečka se dokázala vrátit mezi nás a po dlouhou dobu připomínat všem, že násilí a tupá poslušnost nepatří mezi slušné lidi.

Ta druhá žena, která velmi dlouho už není mezi námi, ale po převratu se na nějakou dobu na padesátikorunových bankovkách mezi nás vrátila je svatá Anežka Přemyslovna. Ale pozor! Po nějaké době současný režim nám ji vzal, aby nám nepřipomínala svůj ctnostný a statečný příkladný život.  Kdyby to udělali komunisté, bylo by to přirozené, ale že se tak stalo za tak zvané demokracie, je vidět, že zde vládnou síly, které do demokracie nepatří.

... S tímto zdrcujícím hodnocením však nesouhlasí současná ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová. Proti rozsudku podala stížnost pro porušení zákona, a to navzdory tomu, že Štefan Šulovský v roce 1998 zemřel. Podle ministryně je třeba se kauzou zabývat proto, že odsouzený „pouze uplatnil právo na svobodu svědomí zaručené v ustanovení § 15 odst. 1 Ústavy ze dne 9. 5. 1948“. Nejde tedy jen o zapomenutý, 66 let starý kriminální případ, ale o aktuální výklad základních občanských práv a svobod. ...

* * *

Senát Nižšího vojenského soudu v Brně pod vedením JUDr. Miloslava Kyselky poslal dne 28. září 1953 na dva a půl roku do vězení Štefana Šulovského (nar. 1924), protože „odmítl převzíti zbraň a odvolával se při tom na náboženské přesvědčení, že je Svědek Jehovův. Poučování, vysvětlování a přesvědčování obviněného jeho představeným zůstalo bezvýsledné.“

Soud dospěl k závěru, že (citováno doslova) „vojenské cvičení jako součást branné povinnosti uložené ústavou naším občanům je nejčestnější občanskou povinností jejíž plnění se dotýká obrany naší vlasti.Armáda má za úkol chránit naší republiku před útokem západních imperialistů, zajišťovat budování socialismu v naší republice a má také za úkol býti na stráži světového míru. ... Obviněný svým jednáním prokázal, že jsou mu cizí zájmy naší společnosti a že má záporný poměr k našemu společenskému zřízení a budování socialismu. Projevil se jako škůdce našeho zřízení a zařadil se mezi nepřátele našeho pracujícího lidu.“

Po NSZ Brno, MSZ Praha, MSZ Brno a SZ Beroun, považuje VSZ Praha za místo, kde čin vyšel najevo NSZ v Brně, který by mělo řešit MSZ Brno?

Žádost o přezkoumání vyrozumění MSZ v Praze jsem zaslal dne 30.8.2019 VSZ JUDr. Lence Bradáčové. JUDr. Vlastimil Kraus z VSZ Praha mi dne 1.10.2019 odpověděl mj.: „Za situace, kdy není možné zjistit, odkud JUDr. Grygárek ze svého mobilního telefonu telefonoval, je nutné považovat za místo, kde čin Vámi popsaný vyšel najevo, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, které sídlí v obvodu působnosti Městského státního zastupitelství v Brně.“

Přitom SZ Beroun už dne 25.9.2019 postoupilo mé podání k prošetření PČR?! Viditelně VSZ Praha nic nezjišťovalo a „vyřídilo“ moji žádost bez znalosti aktuálního stavu věci...

Wonka Pavel mrtevDne 5. dubna 1988 byl Pavel Wonka (nar. 1953) z Vrchlabí vzat do vazby pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. (Do vězení se tak dostal už počtvrté. Předchozí případy se týkaly slovních útoků Wonka Pavel studentna veřejného činitele, pomluvy příslušníka Veřejné bezpečnosti apod.)

Dne 20. dubna 1988 byl odsouzen Okresním soudem v Trutnově k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců nepodmíněně ve II. nápravně výchovné skupině.

Proti rozsudku se odvolal, avšak rozhodnutí odvolacího soudu se nedočkal. Zemřel 26. dubna 1988 ve věznici v Hradci Králové. Bylo mu 35 let.

Tím však jeho příběh neskončil. Naopak, vyvolal silné emoce, které přetrvávají až do dnešních dnů.

Pavel Wonka měl pohřeb bez státních poct, nicméně byl to pohřeb zcela mimořádný. Viz https://echo24.cz/a/S2ex2/unikatni-fotky-z-pohrbu-pavla-wonky-disidenta-ktery-zemrel-ve-vezeni.+

Exekucni koncetracni tabor CRCituji z přílohy (str. 7): …Osoba údajného dlužníka byla vlivem stupňující šikany a bezpráví postižena v únoru 2008 infarktem myokardu, následně skokovou ztrátou sluchu a v květnu 2009 bylo u ní diagnostikováno nádorové onemocnění. Tedy v době, ve které se mj. rozhodovalo u KS v Praze soudcem Mgr. Lubošem Dörflem o všech jmenovaných incidenčních sporech v nalézacích řízení… Tento soudce byl právě jmenován předsedou VS Praha… Kolik bezpráví si ještě může naše země dovolit? Kolik bezpráví jsou ještě občané schopni přecházet mlčením a živit svoji poctivou prací armádu podvodníků, zločinců a neschopných, žijících v bezpracném blahobytu a luxusu?

* * *

… Dne 10.9.2019 byl zaslán dopis nové ministryni spravedlnosti další dopis s připojenou přílohou aktualizované kauzy STEKO ke dni 14.7.2019. Ve své zrůdnosti se znovu v kauze STEKO objevil soudní exekutor Juraj Podkonický a pro údajně dlužných 2.178,00 s přísl., když soudkyně KS v Praze meritorně rozhodla i přes to, že byla uplatněna námitka podjatosti ve věci, mě ČSSZ začala provádět počínaje dnem 6.8.2019 srážky z důchodu.

Mezi povinné exekutor zavedl již i manželku a tím ji vystavil veřejné dehonestaci prostřednictvím poštovní doručovatelky v místě bydliště. Manželka celý život učila v základní škole v blízkém městě, tedy i řadu dnešních dospělých obyvatel v blízkém okolí. Vzalo ji to.

Ptám se opakovaně sám sebe i dalších členů OS, co ještě horšího může přijít ze strany zlovolné kabinetní justice u nás. Nemáme uspokojivou odpověď….

Dne 29. března 1988 v 15:50 hodin byl na kontrolním stanovišti Holm v hraničním pásmu NDR a NSR zajištěn v autobuse 37letý lékař MUDr. Miloslav Varga z Košic. Východoněmečtí pohraničníci totiž pojali podezření, že chce utéct na Západ.

Při výslechu na policejní stanici v 16:30 MUDr. Varga požádal, aby mohl odejít na WC, což mu bylo umožněno v doprovodu vyslýchajícího příslušníka policie. Oficiální zpráva Federálního ministerstva vnitra k tomu uvádí:

„Po vykonání osobní potřeby zůstal MUDr. Varga krátkou dobu na chodbě před toaletou bez dozoru. Poté byl opět přiveden do služební místnosti, kde pokračoval jeho výslech. Asi po 2 – 3 minutách VARGA velmi zbledl, hlava mu klesla na opěradlo židle a začal chroptět. Příslušníkem NLP [Německé lidové policie] byla neprodleně povolána rychlá lékařská pomoc, která po svém příjezdu na místo události zjistila u VARGY vodorovnou bodnou ránu v oblasti levé části hrudníku a v náprsní kapse jeho bundy nůž. Přes veškerá přijatá opatření dr. VARGA v 18.05 hodin zemřel na chirurgickém oddělení Schönberg okresní nemocnice Grevesmühlen... Pitvou VARGOVY mrtvoly bylo zjištěno, že si bodnou ránu způsobil sám v sebevražedném úmyslu, když zůstal krátce bez dozoru... Dle lékařských poznatků je člověk schopen po zasazení takovéto rány ještě několik minut jednat.“

Gott KarelZa panem Gottem…

Za zpěvákem, který odešel jako třetí, stižen stejnou zákeřnou nemocí jako herec a básník  Jiří Grossman  a jeho kolega Jiří Šimek. Byli to tři skvělí umělci.

Ale i tak se pan Gott dožil pěkného věku a přesto je to škoda. Mohl zde mezi námi ještě pobýt. Na akutní leukémii věda ještě nestačí. Rád jsem ho poslouchal a obdivoval jeho elán a vroucnost, kterou do zpěvu dával.

Jednou jsem za ním dokonce zašel kvůli jedné písni, kterou mám dodnes rád. Není ji ale slyšet. „Má modlitba“ se jmenuje.

„Když kraj už jde spát  a soumrak na zem již padá, já vždy zůstanu stát, abych nerušil mír. Mír, který v duši mám, když vzpomínám.

… Ale pokuty nestačily. Rozsudkem Lidového soudu v Kolíně ze dne 23. 7. 1953 byl pro neplnění dodávek v roce 1952 odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku nepodmíněně a k propadnutí jmění. Majetek byl zabrán nejen jemu, ale i jeho manželce Boženě (nar. 1920), která odsouzena nebyla. A celá rodina, včetně babičky Marie (nar. 1886) a tří dětí, Jaroslava (nar. 1948), Boženy (nar. 1950) a Marie (nar. 1952) byla vystěhována. …

* * *

Počátkem 50. let minulého století vlastnil Jaroslav Heller, nar. 1920, „zemědělec v Toušicích čp. 39“, 16,94 hektarů polí. Byl proto zařazen do „Seznamu kulaků“. A úměrně tomu se s ním zacházelo.

(Jak vysvětluje wikipedie, „byl-li někdo označen kulakem, rozumí se tím nepřátelský a zlovolný, státní zájmy poškozující sedlák“.)

Nálezem Okresního národního výboru v Kolíně ze dne 3. 7. 1951 bylo „právem“ rozhodnuto, že, „jest vinen, že nedodal na povinnou dodávku rostlinné a živočišné výroby ze sklizně 1950  6.376 litrů mléka“. Nesplnil tak „řádně povinnost připadající mu ke splnění jednotného hospodářského plánu a ohrozil výživu obyvatelstva“. Za to mu byla uložena pokuta ve výši 50.000 Kčs.

Dalším nálezem téhož orgánu ze dne 24. 8. 1951 mu byla za nesplnění dodávek v prvním pololetí roku 1951 uložena pokuta ve výši 20.000 Kčs.