Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Z naší korespondence

Prasatko na HradProsba o podporu - Nespokojenost mezi členy strany zemanovců roste…?! – Moudrá slova Karla Schwarzenberga

Prasátko NA HRAD. Jedná se o boj za sebereflexi (vepřové) hlavy státu a proti stále narůstajícímu vlivu V.Putina v ČR, sluncem a zrcátkem. Hlavní je vykřesat v lidech, poklidnou a zábavnou formou protestu, zpět jiskru zájmu o svůj stát a věci začít řešit jinak než po hospodách a u počítače. Za dobrých slunečních podmínek, pomocí zrcátka, může každý z nás hodit prasátko na hrad, stejně jako to udělali, zřejmě zmatení občané, při volbách prezidenta ČR, když hodili na hrad Zemana s jeho zlodějskými poradci a Putinem v zádech.

Bata Jan AntoninČlánek k výročí smrti Jana Antonína Bati 23.8.1965 - Tento článek posílám pražskému rabínovi. Možná se pak dovíme, proč stát Izrael zásluhy Jana Bati, (jenž před asi 60 lety odmítl kandidaturu na Nobelovu cenu), dosud neuznává.

Jedním z vynikajících a udivujících podnikatelských tahů Jana Bati bylo založení exportní firmy Kotva. Byla to firma, která postupně přebírala péči o růst exportu i mnoha sortimentních položek početných čs. výrobců. Zahájila činnost v roce 1936. Firma sídlila v Praze, a postupně otevírala svá zastupitelství v celém světě.

Altner TK Manes 1 160610Vážení dnešního dne jsem doručil podatelně NSZ v Brně přiložené trestní oznámení.  Současně jsem alespoň některé z poslanců sněmovny před zítřejším hlasováním upozornil, že pokud nepodpoří vznik vyšetřovací komise, kterou by sněmovna pověřila vyšetřit odpovědnost státního zástupce Ištvána s odkladem hlasování o rozpuštění do vyšetření podle přiloženého trestního oznámení, budou asi poslední politickou garniturou, která aniž by si toho byla vědoma, uplatní právo veta na ochranu práva na svobodu a lidskou důstojnost generací příštích. Zdeněk Altner 

Altner TK Manes 1 160610Stejně jako po r.1948 hrozí, že svoboda voleb bude po další desetiletí již jen propagandistickou zástěrkou zakrývající bezpráví diktatury politických stran vládnoucích pod kuratelou Kremlu. S jediným rozdílem. Diktatura bezpráví pod kuratelou Kremlu bude na rozdíl od r.1948, jak se sluší na tajné služby tajná.

K volbám obecně - Ke sněmovním volbám v květnu 2010, jako jediným svobodným volbám v historii České republiky - K ústavnosti „průzkumů“ a ústavním zárukám svobodných voleb v České republice - Ke transparentní veřejné kontrole správnosti sčítání volebních hlasů v NSR jako ústavní záruky svobodných voleb - K likvidaci koalice politickou perzekucí kriminalizací představitelů koalice vydávané orgány činnými v trestním řízení za „boj proti korupci“ - Ke krajní nouzi vylučující trestnost Jany Nagyové a spol. - K politické perzekuci premiéra Nečase v ruském velmocenském zájmu - K podezření na vlastizradu Ivo Ištvána a Jiřího Langa

Výzva za svobodné volby se zákazem počítačového „zpracování výsledků“. Odhlasování rozpuštění Sněmovny, bez zákazu počítačového zpracování výsledku budoucích voleb, je národní sebevraždou rovnající se demisi nekomunistických ministrů v r.1948. Podle Ústavního soudu NSR není počítačové zpracování výsledků zárukou svobodných voleb.

Pechanec mriz„Extremisté“ ohlásili na 24.8. protiromské pochody - Registrované partnerství uzavřelo za sedm let 1585 párů - Pavel v epištole Římanům zjevil tři hlavní příčiny různých eticko morálních odpadnutí národů do kultu smrti a mravní, sexuální zvrácenosti.

… Žijeme v době úpadku hodnot, kde pravda a právo jsou potlačovány, kde roste nezaměstnanost, korupce a bezpráví. Práva našich lidí jsou potlačována. Systém se snaží dělat z lidí ovce, všude jsou kamery, kritiky systém stále více potlačuje, šikanuje, zastrašuje a často i odsuzuje a vězní. Nasazuje policejní provokatéry a těžkooděnce s obušky, výbuškami, slzným plynem, monitorovací technikou a vodními děly, tak jak můžeme vidět poslední měsíce stále zvyšující se policejní brutalitu při protestech v Duchcově a Českých Budějovicích, když policie zásadně nezasahuje proti cikánské kriminalitě a černému rasismu, protože se přeci nenechají zabít, jak se hájil městský policista schovaný na služebně v Duchcově, když vedle mlátili cikáni manželský pár „gádžů“, který si dovolil jít po „jejich“ ulici. No, soud nedal ani cikánské útočníky na vazbu, tak jako to dělá u národní opozice; skutečným novodobým disidentům, např. za údajné lepení samolepek či pořádání politicky nekorektních koncertů bylo vazební věznění soudy schváleno, jen za názor! Politické procesy nadále pokračují, i když často ani soudci nevědí, za co přesně mají soudit. Zda za pořádání Dětského dne či Mikulášské besídky nebo za to, že se někdo vyfotí před transparentem, či za to, že drží v ruce květinu nebo megafon. Za což je v politickém procesu souzeno 15 žen v našem státě, který si říká demokratický. …

Bata Jan AntoninMáme dokonalé poučení o tom, jak se věci ve státě dělat nemají a nesmějí. Je třeba stavět na nové demokracii. Na demokracii, jež bude vybírat lidi, a ne politické strany!“ 

Rozhodnutí prezidenta Beneše o podrobení se Československa Mnichovské dohodě způsobilo československému lidu obrovské zklamání, smutek, i pláč z pocitu bezmoci. Miliony mužů nastoupily pár dní předtím nadšeně a s optimizmem do kasáren na Benešův rozkaz k mobilizaci a československý lid spontánně a manifestačně schvaloval rozhodnutí bránit se. A náhle toto. President abdikoval a odletěl do Anglie, kde se usadil jako soukromá osoba. Z mnoha stran se začalo ozývat volání, aby prezidentský úřad vzal Jan Baťa. Ten odmítal. Ve všeobecně zjitřené situaci se sešlo vedení Baťovy firmy. V dlouhých debatách došlo k rozhodnutí, že je třeba zapůsobit na veřejnost, aby ze sebe shodila bezradnost, strach a pocit bezvýchodnosti a marnosti. To měl učinit právě populární šéf Jan Baťa projevem v celostátním rozhlase. Zde jsou podstatné myšlenky z tohoto projevu.

Pechanec to JS I 070813Pechanec to JS II 070813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pecina TomasNejvyšší správní soud blokuje aneb Osel měsíce srpna do Brna

Proces s členkami organisace Resistance Woman Unity, rozvíjející se před Obvodním soudem pro Prahu 2, jeví se slibovat nebývalou genrovou rozmanitost: minulé doznávání bylo zdařilou reinkarnací procesů zachycených ve smolných knihách losinského a šumperského panství, kdežto první den hlavního líčení, jež se konalo za úmorného vedra dnes dopoledne, nelze charakterisovat jinak než jako frašku v nejlepší tradici Eugèna Labiche.

 

Hutka Jaroslavdnešního dne, tj. 7. 8. 2013, vyhlásil Ústavní soud ČR nález, který se týká zpěváka Jaroslava Hutky, a to ve vztahu k jeho nezákonnému zadržování od 12. do 14. 5. 1977. Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze odmítly uznat, že by v této věci mohl být Jaroslav Hutka účasten soudní rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., ale Ústavní soud ČR konstatoval, že obecné soudy tím porušily právo na soudní ochranu a spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jaroslav Hutka právo na vyslovení účasti na soudní rehabilitaci má, ačkoli byl tehdejšími bezpečnostními orgány obviněn z "výtržnictví", což je trestný čin, na který se shora uvedený zákon běžně nevztahuje. Obvinění z "výtržnictví" bylo totiž v tomto případě jen záminkou pro perzekuci ideového odpůrce.

Franisek_Josef_cisarVe druhé polovině srpna vzpomínáme na 2 významná výročí i pro obyvatele zemí Koruny české - Když 21. listopadu 1916 JCKV František Josef I. umíral, prohlásil, že za těžkých okolností r. 1848 vládu přebíral a ještě za těžších ji předává.

18. srpna 1830, tedy přesně před 183 lety, se narodil ve Vídni zatím náš předposlední král a císař František Josef I. Tento panovník i našemu prostoru vládl neuvěřitelných 68 let a za jeho vlády došlo v zemích Koruny české k nebývalému rozvoji hospodářskému (byli jsme průmyslově nejrozvinutější částí monarchie), ale i rozvoji národnostního uvědomění, které Habsburkové oproti všeobecně trvajícím představám nepotlačovali. Málokdo v dnešních dnech ví, že naši národní buditelé, jako například Josef Jungmann či František Palacký, byli za svá díla vyznamenáváni či povýšeni do šlechtického stavu. Jak například řekl náš významný historik dr. Jiří Rak, Národní divadlo se v ilegalitě postavit nedá. To, že mezi největší mecenáše stavby Národního divadla patřil právě František Josef I., o tom se také vůbec nemluví.