Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženostdnešní Číny je obrovská. Řekl bych ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 11:14
  I po váce bylo soužití Čechů a Němců možné. U nás v Chebu ...

  Read more...

   
 • 20.06.2018 21:23
  Pane Horský, pokud si přečtete knihu Alexandry Alvarové ...

  Read more...

   
 • 20.06.2018 20:30
  Taková označení dostala německá kancléřka Merkel nikoliv ...

  Read more...

   
 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Z naší korespondence

Bata_TomasTřetí článek jako připomínku 81, výročí smrti Tomáše Bati stavím na předmluvě emeritního profesora  Univerzity T. B. doc. Ing. Františka Trnky: TOMÁŠ  BAŤA  A  DNEŠEK

„Věřím v člověka a v to, že se zlepšuje. Věřím, že tomu zlepšení nesmírně přispívají technické vynálezy, které jsou dětmi lidského ducha. Dětmi ducha člověka, který se vypracoval výše, ukáznil svůj mozek a odvahu a rozdává z toho bohatství druhým, v čemž nachází největší štěstí a naplnění svého života.“ … „Čím vyšší morálka obchodníků a výrobců, tím bohatší lid, tím bohatší země. Nemůže být bohatství tam, kde lidé jsou zaměstnání vzájemným podváděním; nemají času na vybudování hodnot na vytvoření bohatství.“ „Niveau morálky obchodníků a průmyslníků souvisí těsně s niveau kultury dotyčného národa nebo země.“ … „Vynaložme největší úsilí na to, abychom poznali o sobě a o světě pravdu. Nelžeme a nelichoťme, avšak nedopusťme také, aby nám lhali a lichotili druzí“. … „Blahobyt všeho obyvatelstva v zemi, lze vybudovat jen tehdy, když výroba slouží obchodu a obchod výrobě.“

Tomáš Baťa naučil lidi myslet a cítit tak, že jim práce byla pramenem uspokojení nejen hospodářského, ale taky morálního, jako služba druhým.

Bata_TomasO obchodu a podnikání vůbec: „Nechci pracovat v obchodě s lidmi, kteří pohlížejí na obchod jako na příležitost k rabování, kteří v něm chtějí rabovat 10 – 20 roků a pak utéci a trávit z kořisti. Já chci pracovat v obchodě jen s lidmi, kteří se odhodlali v něm setrvat až do smrti, kteří si obchodní službu zvolili za své celoživotní povolání. Slušné živobytí taková služba zabezpečí každému.“

Snad každý Čech ví, že kdysi za 1. republiky existoval ve Zlíně proslulý a často připomínaný podnikatel toho jména. Ale o skutečné tvůrčí síle, jíž proměnil vesnici s 2.600 obyvateli v proslulé světové hlavní město obuvi, ví u nás snad jen pár desítek lidí. Ještě méně lidí si v humbuku levicového štvaní a demagogie dokázalo a dokáže uvědomit ten jeho geniální počin, že on vytvořil to, o co marně usilovali bolševici vražděním, Gulagy a rozkulačováním. Beztřídní společnost.

Pochybuji, že tento tradiční pietní akt vysílala ČT 24 živě a že by byl v archivu veřejnoprávní ČT? - Maminka paní Mašínové zemřela na Pankráci ve vězeňské cele v lednu, při otevřeném okně, bez topení a bez lékařské pomoci, takřka neoblečena! Byla vhozena do bezejmenné díry spolu s 34 novorozeňaty vězeňkyň! I bezbranná  novorozeňátka zabíjeli komunisté jako třídního nepřítele. To nezaznělo z úst žádného řečníka, přitom mělo a hodně hlasitě! - Jak se Cyrilovi s Metodějem málem podařilo civilizovat Čechy …

Z mnoha řečníků stojí za poslech projev předsedy SBPV (Svaz bývalých politických vězňů) Ladislava Bergmana (10:50 min.), kaplana vězeňské služby Bohdana Pivoňky (28:50 min.), kardinála Dominika Duky (34:50 min.), který nemilosrdně porovnal současný a komunistický Parlament, báseň Jiřího Pospíšila NEZAPOMEŇ (40:50 min.), Zdeny Mašínové (41:25 min.) a na záběr opět Bohdana Pivoňky (43:05 min.) o české povaze. Zúčastnili se zástupci velvyslanectví Francie, Holandska, Polska a USA.

Hrbata_Picek… Ačkoliv byl Hrbata oficiálně odvolán z funkce náměstka MO ČR pro personalistiku jak uvádíte, chtěl bych jen k tomuto dodat, že ve skutečnosti byl šikovně „uklizen“ na pozici zástupce rektora University obrany pro posádku Brno, kde nejen že pobírá stále docela tučný státní plat (pravda, v porovnání s pozicí náměstka daleko menší), ale pravděpodobně páchá, nebo se hodlá páchat další zlo v podobě záhadných privatizací bývalého armádního majetku. V poslední době se na základě jistých indícií stále více domnívám,  že by se mohlo jednat například o šikovné "podnikatelské" využití VVP Dědice na Vyškovsku, včetně části infrastruktury v rámci VVP (Vojenský Výcvikový Prostor J.Š.), neboť jak sám uvádíte ve svém článku, Hrbata je stále místopředsedou jihomoravských občanských demokratů a předsedou ODS ve Vyškově. Tudíž, k daném regionu má osobní vztah (mimochodem využívá prostor VVP Dědice rovněž k soukromým a ilegálním jízdám čtyřkolek svých kamarádů), má v regionu řadu známých stejně smýšlejících kumpánů (např. syna bývalého bosse drnovického fotbalu Jana Gottwalda, řečeného "Fogoš",  nebo kamarády z firmy STAEG, Vojenských lesů apod.).  Na MO ČR má rovněž řadu známých, stejných kumpánů.  Bohužel, více Vám nemohu sdělit, jelikož jsem vázán určitou, řekněme "mlčenlivostí". V současné společnosti již pochopitelně nevěřím nikomu. MO ČR je již rodinná firma, ačkoliv se snaží vytvářet iluzi pro občany, že se jedná o vysoce profesionální a nadstranickou personální politiku dosazováním státních úředníků do těchto vysokých funkcí. …

Povodne… Nyní, pár dní, co u nás opět řádila povodeň, nastal čas pro účtování. Naše skromná vláda a zvláště pan ministr financí Kalousek, by nám nyní měli vysvětlit, kde jsou peníze z povodňového konta. Na toto konto byly strhávány z platu všem výdělečně činným peníze na pokrytí škod, způsobenými povodní. Nikde nebylo zveřejněno, že byla tato daň zrušena. Takže by na tomto kontě měla být slušná řádka miliard, kde jsou????. Nyní by se měly z tohoto konta začít vyplácet všem postiženým náhrady. Nebo pan Kalousek použil tyto peníze na zaplácnutí děr ve státním rozpočtu, tak jako použili peníze na vyplácení důchodů?? Každý z těch postižených by se měl ptát, kde ty peníze jsou a pokud se zjistí, že nikde nejsou, což je při tom dobrém hospodaření naší vlády více než pravděpodobné, popohnat všechny zodpovědné před soud. Pošlete, když s tím souhlasíte, dál, ať se na tuto otázku ptá co nejvíce lidí. Je potřeba s tím marasmem, co tady panuje, skoncovat ….

CLK_logoNavrhovaná změna zákona č.48 je alarmující pro lékaře i pacienty, média o ní mlčí! - Nenechme si vzít svého doktora! Nenechte si vzít svou lékařskouPokuty_radar_010713 praxi! - Nesmyslné tisíce nových zákonů, novel a postihů, dusí občany a zemi stále více! - „Řeší“ se následky, neřeší příčiny! Státní orgány a instituce nevítají iniciativy občanů, ale stále více občany zastrašují až na hranice teroru! - Přestupky a postihy platné od 1.7.2013

… Jak za první republiky v Československu, tak v řadě zemí EU nyní, rozhoduje svobodná volba pacienta. Krachuje lékař, od kterého pacienti odchází, úspěšný je ten, koho si pacienti svobodně zvolí. Nyní to má být ten, kdo získá přízeň vedení zdravotních pojišťoven, což je nesmírný prostor pro korupci a klientelismus. … Zdravotnictví by tak ovládly obchodní řetězce, šlo by o konec soukromých lékařů v Čechách. Úspěšný by byl ten, kdo nejvíce ušetří na svých pacientech, případně může nabídnout dumpingové ceny. …

Cisnik… Sudetští Češi, Sudetští Slováci, Sudetští Němci, Sudetští Romové, Sudetští Řekové, Sudetští Rusíni, Sudetští Volyňáci, Sudetští Rumuni a mnohé jiné další národy a národnosti, které po válce osídlily území, z něhož byly vyhnány miliony jeho původních německy hovořících obyvatel. …

… Tam jsem vyslechl tento příběh, který prodávám jak jsem jej nakoupil a jediným ziskem nechť je mi ponaučení, kterého se vám dostane milí čtenáři a jako jeho formu zvolím přepis hlasu vypravěčova, který zaregistroval několik okolo jdoucích Romů nahlížejících dovnitř a pronesl.

Komarek_a_ZemanOtevřený dopis Konzervativní strany členkám a členům Zastupitelstva města Hodonín

Pan V. Komárek byl přesvědčeným celoživotním komunistou, do KSČ vstoupil v raném mládí a byl jejím členem i v době, kdy země procházela nejkrutějším obdobím bolševických represí a ultralevicového hospodářského experimentování - vždyť právě v nedávných dnech jsme si připomněli plošné ožebračení obyvatel prostřednictvím tzv. měnové reformy z roku 1953. Nebyl přitom jen "řadovým komunistou"; stačí zmínit jeho členství ve Státní plánovací komisi a ekonomické sekci politbyra ÚV KSČ v letech 1954-1958, 1960-1964 a 1967-1968. Je třeba mít na paměti, že nelze pravdivě a konzistentně zároveň odsuzovat komunistické zločiny a oslavovat ty, kteří svým působením ve velmi vysokých funkcích v Komunistické straně vlastně tvořili a naplňovali její zkrachovalou hospodářskou politiku, a tedy svým angažovaným členstvím Komunistickou stranu v jejím zločinném počínání podporovali. Kromě toho, pan V. Komárek byl poradcem nechvalně proslulého rudého vraha Ernesta Che Guevary v době, kdy tento zločinec vykonával funkci ministra průmyslu v administrativě Castrova režimu terorizujícího Kubu. …

 

Jizdenka_JnN_2011Text níže koluje po internetu bez kontaktu na uvedeného autora. Zavolal jsem na Jabloneckou radnici a požádal o stanovisko. Vyjádření vedoucí sekretariátu primátora paní Jany Matěchově naleznete na konci tohoto hoaxu.

Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s DPMLJ zavedlo pro nepřizpůsobivé z oblasti Zeleného údolí (zastávka "Měnírna") nový typ jízdenek. Zavedlo a také zaplatilo. Tyto jízdenky jsou pro naši zatím stále menšinu zdarma. Hlavním důvodem bylo to, že stoupl počet případů napadení řidiče a revizorů a to zejména ve večerních hodinách, kdy se nastupuje předem a kdy si řidič řekl o jízdní doklad a byl napaden. Město Jablonec n.N. odůvodnilo své kroky takto: "Alespoň bude klid, městská ani státní policie s tím nikdy nic nenadělá." Jízdenky jsou přenosné, platné v nemalém počtu pro tuto skupinu obyvatel. Co dodat. Romové opět dosáhli svého. Příště rozbijou hubu pokladní v marketu a dostanou grátis lístky na jídlo? Pak pumpařovi a budou následovat lístky na benzín?

Manifestace_1948Děkuji tímto českým novinářům, pokud se ještě smí tak nazývat, za jejich obdivuhodnou intuici, bdělost, s nedostatkem znalosti dějin, že mě ušetří dalších nákupů jejich novin iManifestace_1989 cest do vlasti. Nechci se jako můj otec ve "vítězném" únoru 1948 dívat z okna, jak zase ozbrojení milicionáři (tentokrát jim jistě dají patrony), spolu se zakuklenci obsazují nejen předsednictvo vlády, ale i parlament a brání zvoleným ministrům vstoupit do úřadů podle příkazů již ne nevládních, ale vládních úředníků Ištvánů, Gáborů a Zoltánů. Že to nechápe ani prezident Zeman, který se spíš raduje, že se konečně zbaví Schwarzenberga namísto demokracie, je hanba. Aniž bych byl fandou Václava Klause či Mirka Topolánka,  mají tentokrát naprostou pravdu, včetně zahraničního tisku, ostatním to nedošlo. Ani lid se neshromáždí na Václaváku, banánů je dostatek.